جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 02:55:00 لوگو نهال 00:04:40
2 02:59:40 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
3 03:00:00 سر سفره خدا-4 01:27:30
4 04:27:30 وله رگلاژ 00:00:38
5 04:28:08 تلاوت قرآن 00:04:52
6 04:33:00 اذان صبح به افق تهران 00:04:36
7 04:37:36 حدیث 00:00:17
8 04:37:53 کلیپ از تو ممنونم 00:03:19
9 04:41:12 لوگو نهال 03:18:48
10 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
11 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
12 08:05:48 حدیث 00:00:22
13 08:06:10 مامان گلی - قسمت 1 00:04:28
14 08:10:38 اعلام برنامه 00:00:45
15 08:11:23 کلیپ سلام 00:01:22
16 08:12:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
17 08:13:18 آگهی بازرگانی 00:01:11
18 08:14:29 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
19 08:14:49 نقاشی‌نقاشی - قسمت 46 00:13:59
20 08:28:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:29:21 آگهی بازرگانی 00:03:11
22 08:32:32 ببعی - قسمت 4 00:08:25
23 08:40:57 مامان گلی - قسمت 2 00:04:38
24 08:45:35 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
25 08:45:55 ملوچ - قسمت 9 00:07:55
26 08:53:50 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:54:25 اوم نوم 00:01:07
28 08:55:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 08:55:52 کلیپ ماهی 00:02:10
30 08:58:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
31 08:58:35 آگهی بازرگانی 00:01:11
32 08:59:46 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
33 09:00:06 دوست ما رمی خرسه - قسمت 20 00:06:11
34 09:06:17 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
35 09:07:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
36 09:08:45 مامان گلی - قسمت 3 00:04:31
37 09:13:16 کلیپ نمره بیست 00:01:52
38 09:15:08 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
39 09:15:28 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 48 00:06:58
40 09:22:26 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:23:11 ترانه‌های اتل متل - بی‌بی و عروسک 00:03:56
42 09:27:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:27:40 آگهی بازرگانی 00:02:52
44 09:30:32 موچولوها - قسمت 31 00:10:18
45 09:40:50 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
46 09:42:20 دیپ‌داپ 00:02:32
47 09:44:52 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
48 09:45:12 میمونک و فیلی - قسمت 2 00:13:15
49 09:58:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 09:59:00 آگهی بازرگانی 00:01:11
51 10:00:11 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
52 10:00:31 مهد‌پویا - قسمت 31 00:23:07
53 10:23:38 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
54 10:25:08 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
55 10:27:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:27:49 آگهی بازرگانی 00:02:52
57 10:30:41 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
58 10:31:01 ماشین کوچولوها - قسمت 10 00:07:04
59 10:38:05 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:38:40 کلیپ درخت-2 00:02:44
61 10:41:24 مامان گلی - قسمت 4 00:03:29
62 10:44:53 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
63 10:45:13 ببعی - قسمت 5 00:08:56
64 10:54:09 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
65 10:55:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
66 10:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:31
68 10:59:43 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
69 11:00:03 خدا چه آفریده-3 - قسمت 31 00:12:58
70 11:13:01 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
71 11:13:59 نقاشی کنیم 00:00:49
72 11:14:48 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
73 11:15:08 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 49 00:07:00
74 11:22:08 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:22:43 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
76 11:25:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:26:28 آگهی بازرگانی 00:03:12
78 11:29:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
79 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 47 00:14:44
80 11:44:44 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
81 11:45:04 کندویی‌ها - قسمت 74 00:06:45
82 11:51:49 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
83 11:53:19 کلیپ توپ 00:02:19
84 11:55:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:56:11 آگهی بازرگانی 00:03:42
86 11:59:53 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:13 دوست ما رمی خرسه - قسمت 21 00:06:06
88 12:06:19 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
89 12:07:49 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
90 12:11:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:11:27 ترو ترو 00:03:35
92 12:15:02 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:22 قصه‌های ریرا - قسمت 31 00:09:52
94 12:25:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
95 12:25:47 آگهی بازرگانی 00:03:45
96 12:29:32 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
97 12:29:52 ملوچ - قسمت 10 00:06:43
98 12:36:35 مامان گلی - قسمت 5 00:03:43
99 12:40:18 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
100 12:43:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
101 12:44:05 نقاشی کنیم 00:00:55
102 12:45:00 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
103 12:45:20 آفتاب‌گردون - قسمت 1 00:07:58
104 12:53:18 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
105 12:54:48 حدیث 00:00:24
106 12:55:12 وله رگلاژ 00:00:38
107 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
108 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
109 13:06:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:07:11 ماموک 00:03:08
111 13:10:19 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
112 13:11:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
113 13:12:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:12:56 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:27
115 13:15:23 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
116 13:15:43 خدا چه آفریده-3 - قسمت 30 00:11:46
117 13:27:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:28:02 آگهی بازرگانی 00:02:23
119 13:30:25 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
120 13:30:45 ماشین کوچولوها - قسمت 9 00:05:56
121 13:36:41 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
122 13:37:01 میمونک و فیلی - قسمت 1 00:13:26
123 13:50:27 مامان گلی - قسمت 6 00:04:35
124 13:55:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
125 13:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:25
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:52
129 14:08:13 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
130 14:08:33 ربات‌های مبدل - قسمت 7 00:20:50
131 14:29:23 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
132 14:29:46 آگهی بازرگانی 00:04:51
133 14:34:37 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
134 14:34:57 پیمان دوستی - قسمت 7 00:21:58
135 14:56:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
136 14:57:18 آگهی بازرگانی 00:04:56
137 15:02:14 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
138 15:02:34 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 1 00:23:16
139 15:25:50 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
140 15:26:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:27:12 آگهی بازرگانی 00:03:19
142 15:30:31 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 14 00:21:47
143 15:52:18 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
144 15:53:18 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
145 15:54:40 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
146 15:55:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:56:03 آگهی بازرگانی 00:04:14
148 16:00:17 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
149 16:00:37 سر سفره خدا-4 - قسمت 3 01:25:00
150 17:25:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:26:00 آگهی بازرگانی 00:04:00
152 17:30:00 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
153 17:30:20 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 12 00:23:00
154 17:53:20 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 00:01:12
155 17:54:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:54:55 آگهی بازرگانی 00:04:48
157 17:59:43 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
158 18:00:03 هایـدی - قسمت 14 00:20:14
159 18:20:17 اعلام برنامه 00:00:55
160 18:21:12 مزه_خلاقیت - قسمت درخت 00:02:06
161 18:23:18 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:25
162 18:24:43 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
163 18:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 18:27:29 آگهی بازرگانی 00:03:26
165 18:30:55 آرم تایم (صیام و تیام) 00:00:20
166 18:31:15 صیام و تیام - قسمت 1 00:26:12
167 18:57:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:57:50 آگهی بازرگانی 00:04:48
169 19:02:38 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
170 19:02:58 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 9 00:11:52
171 19:14:50 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
172 19:15:10 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 9 00:11:48
173 19:26:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 19:27:21 آگهی بازرگانی 00:03:31
175 19:30:52 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
176 19:31:12 ربات‌های مبدل - قسمت 7 00:20:50
177 19:52:02 تیزر خوش‌مزه 00:03:39
178 19:55:41 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
179 19:57:19 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
180 19:59:42 وله رگلاژ 00:00:18
181 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
182 20:14:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
183 20:29:00 وله ماه رمضان 00:00:15
184 20:29:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:29:38 آگهی بازرگانی 00:01:31
186 20:31:09 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
187 20:31:29 سر سفره خدا-4 - قسمت 2 00:55:00
188 21:26:29 وله ماه رمضان 00:00:28
189 21:26:57 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
190 21:27:57 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 21:28:20 آگهی بازرگانی 00:01:35
192 21:29:55 بسته شبانگاهی - قسمت 226 00:30:00
193 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها