جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:36
5 08:06:54 اعلام برنامه 00:00:45
6 08:07:39 مامان گلی - قسمت 1 00:03:42
7 08:11:21 کلیپ ماهی-3 00:01:49
8 08:13:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:43 آگهی بازرگانی 00:01:37
10 08:15:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:40 نقاشی‌نقاشی - قسمت 45 00:14:20
12 08:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:30:33 آگهی بازرگانی 00:02:14
14 08:32:47 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:33:07 کندویی‌ها - قسمت 72 00:07:11
16 08:40:18 مامان گلی - قسمت 2 00:04:22
17 08:44:40 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
18 08:45:00 ملوچ - قسمت 8 00:06:41
19 08:51:41 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:16 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
21 08:54:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
22 08:54:55 یاپ یاپس 00:02:15
23 08:57:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:43 آگهی بازرگانی 00:02:10
25 08:59:53 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
26 09:00:13 دوست ما رمی خرسه - قسمت 19 00:06:06
27 09:06:19 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
28 09:08:25 مامان گلی - قسمت 3 00:04:20
29 09:12:45 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
30 09:14:15 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:15:13 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
32 09:15:33 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 47 00:07:04
33 09:22:37 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:22 دیپ‌داپ 00:02:50
35 09:26:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:26:45 آگهی بازرگانی 00:03:18
37 09:30:03 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
38 09:30:23 موچولوها - قسمت 30 00:08:19
39 09:38:42 نقاشی کنیم 00:00:55
40 09:39:37 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
41 09:41:07 ترانه‌های اتل متل - خورشید 00:03:43
42 09:44:50 آرم تایم (میمونک و فیلی) 00:00:20
43 09:45:10 میمونک و فیلی - قسمت 1 00:13:26
44 09:58:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:59:09 آگهی بازرگانی 00:02:10
46 10:01:19 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
47 10:01:39 مهد‌پویا - قسمت 30 00:24:21
48 10:26:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:26:33 آگهی بازرگانی 00:03:18
50 10:29:51 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
51 10:30:11 ماشین کوچولوها - قسمت 9 00:05:56
52 10:36:07 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:36:42 کلیپ باد 00:02:55
54 10:39:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 10:39:57 ترو ترو 00:03:33
56 10:43:30 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
57 10:43:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
58 10:44:50 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
59 10:45:10 ببعی - قسمت 4 00:08:25
60 10:53:35 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
61 10:55:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
62 10:57:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:57:38 آگهی بازرگانی 00:02:30
64 11:00:08 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
65 11:00:28 خدا چه آفریده-3 - قسمت 30 00:11:46
66 11:12:14 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
67 11:13:44 اوم نوم 00:01:03
68 11:14:47 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
69 11:15:07 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 48 00:06:58
70 11:22:05 اعلام برنامه 00:00:35
71 11:22:40 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
72 11:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:25:38 آگهی بازرگانی 00:04:19
74 11:29:57 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
75 11:30:17 نقاشی‌نقاشی - قسمت 46 00:13:59
76 11:44:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
77 11:45:14 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
78 11:45:34 کندویی‌ها - قسمت 73 00:07:39
79 11:53:13 اعلام برنامه 00:00:45
80 11:53:58 کلیپ درخت-2 00:02:44
81 11:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 11:57:15 آگهی بازرگانی 00:02:30
83 11:59:45 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
84 12:00:05 دوست ما رمی خرسه - قسمت 20 00:06:11
85 12:06:16 مامان گلی - قسمت 4 00:03:52
86 12:10:08 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
87 12:11:38 ماموک 00:03:06
88 12:14:44 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
89 12:15:04 قصه‌های ریرا - قسمت 30 00:09:55
90 12:24:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:25:32 آگهی بازرگانی 00:04:10
92 12:29:42 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
93 12:30:02 ملوچ - قسمت 9 00:07:55
94 12:37:57 مامان گلی - قسمت 5 00:04:24
95 12:42:21 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
96 12:43:19 نقاشی کنیم 00:00:55
97 12:44:14 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
98 12:44:34 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 23 00:10:30
99 12:55:04 وله رگلاژ 00:00:34
100 12:55:38 جشن نماز 00:05:22
101 13:01:00 جشن نماز 00:05:49
102 13:06:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:07:09 ترو ترو 00:03:35
104 13:10:44 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
105 13:12:14 کلیپ دو دوست 00:02:38
106 13:14:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
107 13:15:12 خدا چه آفریده-3 - قسمت 29 00:12:08
108 13:27:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:27:53 آگهی بازرگانی 00:04:30
110 13:32:23 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
111 13:32:43 ماشین کوچولوها - قسمت 8 00:07:04
112 13:39:47 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
113 13:41:51 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
114 13:42:13 اوم نوم 00:01:00
115 13:43:13 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
116 13:43:33 ببعی - قسمت 3 00:08:37
117 13:52:10 مامان گلی - قسمت 6 00:04:15
118 13:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
119 13:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:02
120 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
121 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
122 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:34
123 14:06:38 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
124 14:06:58 فوتبال رباتی - قسمت 13 00:20:54
125 14:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 14:28:15 آگهی بازرگانی 00:04:43
127 14:32:58 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 11 00:21:22
128 14:54:20 آنونس مجموعه هایدی 00:01:14
129 14:55:34 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
130 14:56:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 14:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:50
132 15:00:00 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
133 15:00:20 خوش‌مزه-1 - قسمت 11 00:13:22
134 15:13:42 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
135 15:14:42 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
136 15:15:02 پند پارسی 00:10:59
137 15:26:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
138 15:26:24 آگهی بازرگانی 00:04:43
139 15:31:07 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
140 15:31:27 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 9 00:11:52
141 15:43:19 کلیپ گل گل پرنده 00:01:29
142 15:44:48 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
143 15:45:08 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 9 00:11:48
144 15:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 15:57:19 آگهی بازرگانی 00:03:32
146 16:00:51 آرم تایم (سر سفره خدا) 00:00:20
147 16:01:11 سر سفره خدا-4 - قسمت 2 00:55:00
148 16:56:11 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
149 16:57:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 16:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:20
151 17:00:06 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
152 17:00:26 ربات‌های مبدل - قسمت 7 00:20:50
153 17:21:16 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
154 17:22:54 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
155 17:25:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
156 17:25:40 آگهی بازرگانی 00:04:28
157 17:30:08 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
158 17:30:28 پیمان دوستی - قسمت 7 00:21:58
159 17:52:26 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
160 17:53:25 مزه_خلاقیت - قسمت خرس 00:02:07
161 17:55:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 17:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:10
163 18:00:05 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
164 18:00:25 باخانمان - قسمت 9 00:22:30
165 18:22:55 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
166 18:23:16 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
167 18:24:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:28
169 18:29:44 آرم تایم (ماجراهای میرزا بلد) 00:00:20
170 18:30:04 ماجراهای میرزا بلد - قسمت 1 00:23:16
171 18:53:20 تیزر خوش‌مزه 00:03:39
172 18:56:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:57:22 آگهی بازرگانی 00:02:47
174 19:00:09 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
175 19:00:29 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 13 00:20:49
176 19:21:18 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
177 19:22:28 تیزر سر سفره خدا 00:02:23
178 19:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 19:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:59
180 19:30:13 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
181 19:30:33 فوتبال رباتی - قسمت 13 00:20:54
182 19:51:27 وله ماه رمضان 00:00:59
183 19:52:26 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
184 19:53:48 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
185 19:54:48 نظر شما چیه؟ 00:04:47
186 19:59:35 وله رگلاژ 00:00:25
187 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
188 20:13:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
189 20:28:00 وله ماه رمضان 00:00:25
190 20:28:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:28:48 آگهی بازرگانی 00:01:57
192 20:30:45 سر سفره خدا-4 - قسمت 1 00:53:34
193 21:24:19 وله ماه رمضان 00:00:28
194 21:24:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
195 21:24:57 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
196 21:25:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 21:26:19 آگهی بازرگانی 00:03:29
198 21:29:48 بسته شبانگاهی - قسمت 225 00:30:00
199 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها