جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:17
5 08:09:17 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:37 مامان گلی - قسمت 1 00:04:46
7 08:14:23 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:15:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:15:41 آگهی بازرگانی 00:00:41
10 08:16:22 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:16:42 نقاشی‌نقاشی - قسمت 44 00:13:56
12 08:30:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:31:11 آگهی بازرگانی 00:00:41
14 08:31:52 کندویی‌ها - قسمت 71 00:07:11
15 08:39:03 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
16 08:40:33 مامان گلی - قسمت 2 00:04:40
17 08:45:13 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
18 08:45:33 ملوچ - قسمت 7 00:06:22
19 08:51:55 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:52:30 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
21 08:54:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
22 08:54:46 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
23 08:58:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:59:13 آگهی بازرگانی 00:01:14
25 09:00:27 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
26 09:00:47 دوست ما رمی خرسه - قسمت 18 00:06:28
27 09:07:15 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
28 09:08:45 اوم نوم 00:01:09
29 09:09:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
30 09:10:03 مامان گلی - قسمت 3 00:04:27
31 09:14:30 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
32 09:15:28 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
33 09:15:48 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 46 00:07:17
34 09:23:05 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:23:50 کلیپ شاپرک 00:03:19
36 09:27:09 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
37 09:28:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:29:12 آگهی بازرگانی 00:00:41
39 09:29:53 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
40 09:30:13 موچولوها - قسمت 29 00:08:45
41 09:38:58 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
42 09:39:56 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
43 09:41:26 مولانگ 00:03:23
44 09:44:49 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
45 09:45:09 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 23 00:10:30
46 09:55:39 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
47 09:57:09 کلیپ ماهی 00:02:10
48 09:59:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:59:52 آگهی بازرگانی 00:00:41
50 10:00:33 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:53 مهد‌پویا - قسمت 29 00:21:52
52 10:22:45 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
53 10:24:15 ماجراهای سعید 00:04:12
54 10:28:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:29:00 آگهی بازرگانی 00:00:41
56 10:29:41 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
57 10:30:01 ماشین کوچولوها - قسمت 8 00:07:04
58 10:37:05 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:37:40 ترو ترو 00:03:30
60 10:41:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
61 10:41:36 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
62 10:44:40 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
63 10:45:00 ببعی - قسمت 3 00:08:37
64 10:53:37 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
65 10:53:57 ماموک 00:02:58
66 10:56:55 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
67 10:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:34
69 11:00:00 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:20 خدا چه آفریده-3 - قسمت 29 00:12:08
71 11:12:28 کلیپ پروانه 00:02:15
72 11:14:43 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
73 11:15:03 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 47 00:07:04
74 11:22:07 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:22:42 کاردستی‌های مهدپویا-گل-2‎ 00:05:52
76 11:28:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:29:07 آگهی بازرگانی 00:01:01
78 11:30:08 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
79 11:30:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 45 00:14:20
80 11:44:48 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
81 11:45:08 کندویی‌ها - قسمت 72 00:07:11
82 11:52:19 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
83 11:53:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
84 11:55:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 11:56:22 آگهی بازرگانی 00:03:45
86 12:00:07 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
87 12:00:27 دوست ما رمی خرسه - قسمت 19 00:06:06
88 12:06:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
89 12:06:53 نقاشی کنیم 00:00:48
90 12:07:41 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
91 12:11:06 مامان گلی - قسمت 4 00:03:40
92 12:14:46 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:06 قصه‌های ریرا - قسمت 29 00:09:47
94 12:24:53 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
95 12:26:23 اوم نوم 00:01:02
96 12:27:25 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
97 12:28:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:28:56 آگهی بازرگانی 00:01:01
99 12:29:57 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
100 12:30:17 ملوچ - قسمت 8 00:06:41
101 12:36:58 مامان گلی - قسمت 5 00:04:18
102 12:41:16 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
103 12:41:36 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 22 00:10:16
104 12:51:52 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
105 12:53:22 نقاشی کنیم 00:01:00
106 12:54:22 وله رگلاژ 00:01:28
107 12:55:50 جشن نماز 00:05:10
108 13:01:00 جشن نماز 00:05:51
109 13:06:51 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
110 13:08:21 مولانگ 00:03:27
111 13:11:48 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
112 13:14:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:15:06 خدا چه آفریده-3 - قسمت 28 00:11:42
114 13:26:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
115 13:27:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:28:19 آگهی بازرگانی 00:01:01
117 13:29:20 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
118 13:29:40 ماشین کوچولوها - قسمت 7 00:06:42
119 13:36:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 13:36:31 ترو ترو 00:03:33
121 13:40:04 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
122 13:42:39 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
123 13:42:59 ببعی - قسمت 2 00:08:49
124 13:51:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
125 13:52:04 مامان گلی - قسمت 6 00:04:23
126 13:56:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:00
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
131 14:06:36 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
132 14:06:56 کارآگاه گجت - قسمت 30 00:20:44
133 14:27:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:28:03 آگهی بازرگانی 00:03:33
135 14:31:36 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
136 14:31:56 بچه رئیس - قسمت 4 00:22:52
137 14:54:48 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 14:55:05 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
139 14:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 14:56:40 آگهی بازرگانی 00:03:00
141 14:59:40 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
142 15:00:00 پهلوانان-4 - قسمت 8 00:29:31
143 15:29:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 15:29:54 آگهی بازرگانی 00:02:06
145 15:32:00 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 13 00:20:49
146 15:52:49 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
147 15:55:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 15:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:31
149 16:00:06 سر سفره خدا - قسمت 1 00:55:00
150 16:55:06 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
151 16:56:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:56:29 آگهی بازرگانی 00:03:11
153 16:59:40 آرم تایم(فوتبال رباتی) 00:00:20
154 17:00:00 فوتبال رباتی - قسمت 13 00:20:54
155 17:20:54 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
156 17:21:16 کلیپ بارکد 626 00:04:08
157 17:25:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:25:47 آگهی بازرگانی 00:03:55
159 17:29:42 آرم تایم(رکاب‌زنان کوهستان ) 00:00:20
160 17:30:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 11 00:21:22
161 17:51:24 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
162 17:52:23 اعلام برنامه 00:00:50
163 17:53:13 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:32
164 17:56:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:38
166 17:59:46 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
167 18:00:06 هایـدی - قسمت 13 00:20:06
168 18:20:12 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
169 18:21:12 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
170 18:23:34 اعلام برنامه 00:00:55
171 18:24:29 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:01:01
172 18:25:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:25:53 آگهی بازرگانی 00:03:57
174 18:29:50 آرم تایم (خوش‌مزه-1) 00:00:20
175 18:30:10 خوش‌مزه-1 - قسمت 11 00:13:22
176 18:43:32 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ جنگل 00:01:11
177 18:44:43 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
178 18:45:03 پند پارسی 00:10:59
179 18:56:02 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
180 18:56:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:11
182 18:59:53 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
183 19:00:13 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 28 00:23:35
184 19:23:48 اعلام برنامه 00:00:50
185 19:24:38 سبک زندگی 00:01:07
186 19:25:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 19:26:08 آگهی بازرگانی 00:03:31
188 19:29:39 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
189 19:29:59 کارآگاه گجت - قسمت 30 00:20:44
190 19:50:43 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
191 19:53:06 مزه_خلاقیت - قسمت عروسک 00:02:08
192 19:55:14 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:18
193 19:56:32 لذت دانایی 00:02:08
194 19:58:40 وله رگلاژ 00:01:20
195 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:13:00
196 20:13:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
197 20:27:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
198 20:27:23 آگهی بازرگانی 00:02:26
199 20:29:49 دورت بگردم ایران 00:30:10
200 20:59:59 آگهی بازرگانی 00:03:04
201 21:03:03 مهارت‌های زندگی - قسمت 327 00:11:03
202 21:14:06 شکرستان - قسمت 28 00:14:19
203 21:28:25 آگهی بازرگانی 00:01:33
204 21:29:58 بسته شبانگاهی 00:30:00
205 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها