جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:18
5 08:06:06 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:26 مامان گلی - قسمت 1 00:04:10
7 08:10:36 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:21 کلیپ سلام 00:01:22
9 08:12:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
10 08:13:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
11 08:14:14 آگهی بازرگانی 00:00:41
12 08:14:55 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
13 08:15:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 43 00:14:20
14 08:29:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:30:08 آگهی بازرگانی 00:01:44
16 08:31:52 کندویی‌ها - قسمت 70 00:07:13
17 08:39:05 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
18 08:40:35 مامان گلی - قسمت 2 00:04:39
19 08:45:14 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
20 08:45:34 ملوچ - قسمت 6 00:08:03
21 08:53:37 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:12 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
23 08:56:12 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
24 08:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:41
26 08:59:53 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
27 09:00:13 دوست ما رمی خرسه - قسمت 17 00:06:27
28 09:06:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 09:07:00 یاپ یاپس 00:02:15
30 09:09:15 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
31 09:10:45 مامان گلی - قسمت 3 00:04:15
32 09:15:00 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
33 09:15:20 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 45 00:06:50
34 09:22:10 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:22:55 ماجراهای سعید 00:04:56
36 09:27:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:28:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:29:22 آگهی بازرگانی 00:00:41
39 09:30:03 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
40 09:30:23 موچولوها - قسمت 28 00:08:29
41 09:38:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
42 09:39:45 ترانه‌های اتل متل - علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
43 09:44:54 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
44 09:45:14 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 22 00:10:16
45 09:55:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:55:39 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
47 09:57:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:58:12 آگهی بازرگانی 00:01:34
49 09:59:46 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
50 10:00:06 مهد‌پویا - قسمت 28 00:24:40
51 10:24:46 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
52 10:26:16 دیپ‌داپ 00:01:58
53 10:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:28:47 آگهی بازرگانی 00:01:01
55 10:29:48 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
56 10:30:08 ماشین کوچولوها - قسمت 7 00:06:42
57 10:36:50 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:37:25 ترو ترو 00:03:37
59 10:41:02 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
60 10:42:32 کلیپ نمره بیست 00:01:52
61 10:44:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
62 10:45:22 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
63 10:45:42 ببعی - قسمت 2 00:08:49
64 10:54:31 یاپ یاپس 00:02:15
65 10:56:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:26
67 10:59:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:05 خدا چه آفریده-3 - قسمت 28 00:11:42
69 11:11:47 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
70 11:13:17 وله روابط عمومی-162 00:00:22
71 11:13:39 اوم نوم 00:01:09
72 11:14:48 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
73 11:15:08 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 46 00:07:17
74 11:22:25 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:23:00 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش اعداد 8 و 9 و 10 00:02:08
76 11:25:08 ماموک 00:03:06
77 11:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 11:28:47 آگهی بازرگانی 00:01:01
79 11:29:48 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
80 11:30:08 نقاشی‌نقاشی - قسمت 44 00:13:56
81 11:44:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
82 11:45:02 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
83 11:45:22 کندویی‌ها - قسمت 71 00:07:11
84 11:52:33 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
85 11:54:03 اوم نوم 00:01:08
86 11:55:11 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:55:44 آگهی بازرگانی 00:03:58
88 11:59:42 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
89 12:00:02 دوست ما رمی خرسه - قسمت 18 00:06:28
90 12:06:30 مامان گلی - قسمت 4 00:04:43
91 12:11:13 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
92 12:12:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
93 12:14:43 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:03 قصه‌های ریرا - قسمت 28 00:08:19
95 12:23:22 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
96 12:23:46 دیپ‌داپ 00:02:51
97 12:26:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
98 12:28:07 وله روابط عمومی-162 00:00:22
99 12:28:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:29:02 آگهی بازرگانی 00:01:01
101 12:30:03 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
102 12:30:23 ملوچ - قسمت 7 00:06:22
103 12:36:45 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
104 12:37:08 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
105 12:38:38 مامان گلی - قسمت 5 00:04:24
106 12:43:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
107 12:44:00 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
108 12:44:20 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 21 00:09:09
109 12:53:29 وله رگلاژ 00:01:41
110 12:55:10 جشن نماز 00:05:50
111 13:01:00 جشن نماز 00:05:53
112 13:06:53 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
113 13:07:46 مولانگ 00:03:27
114 13:11:13 وله روابط عمومی-162 00:00:22
115 13:11:35 کلیپ‌های مهدپویا- حس لامسه-2 00:00:59
116 13:12:34 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
117 13:14:04 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
118 13:15:02 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
119 13:15:22 خدا چه آفریده-3 - قسمت 27 00:12:15
120 13:27:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:28:10 آگهی بازرگانی 00:01:34
122 13:29:44 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
123 13:30:04 ماشین کوچولوها - قسمت 6 00:07:05
124 13:37:09 آرم استیشن روز 00:00:20
125 13:37:29 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
126 13:39:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
127 13:39:54 ترو ترو 00:03:36
128 13:43:30 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
129 13:43:50 ببعی - قسمت 1 00:08:32
130 13:52:22 مامان گلی - قسمت 6 00:03:43
131 13:56:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
132 13:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:22
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
134 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:56
136 14:09:17 آرم تایم (سینمایی پرندگان عصبانی) 00:00:20
137 14:09:37 سینمایی پرندگان عصبانی 01:11:12
138 15:20:49 کلیپ رویایی شیرین کتابخوانی 00:01:12
139 15:22:01 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
140 15:23:01 مزه_طبیعت 00:01:58
141 15:24:59 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
142 15:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:27:45 آگهی بازرگانی 00:02:32
144 15:30:17 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
145 15:30:37 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 28 00:23:35
146 15:54:12 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
147 15:55:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 15:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:19
149 15:59:54 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
150 16:00:14 دورت بگردم ایران 00:30:10
151 16:30:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 16:30:47 آگهی بازرگانی 00:03:03
153 16:33:50 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
154 16:34:10 مهارت‌های زندگی - قسمت 327 00:11:03
155 16:45:13 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
156 16:45:33 شکرستان - قسمت 28 00:14:19
157 16:59:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:00:15 آگهی بازرگانی 00:03:24
159 17:03:39 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
160 17:03:59 کارآگاه گجت - قسمت 30 00:20:44
161 17:24:43 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
162 17:25:21 کلیپ رویای شیرین کتابخوانی 00:01:12
163 17:26:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 17:26:56 آگهی بازرگانی 00:03:03
165 17:29:59 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
166 17:30:19 بچه رئیس - قسمت 4 00:22:52
167 17:53:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 17:53:47 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
169 17:54:59 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:01:01
170 17:56:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 17:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:22
172 17:59:45 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
173 18:00:05 خانواده دکتر ارنست - قسمت 26 00:23:32
174 18:23:37 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
175 18:23:47 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
176 18:26:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 18:26:33 آگهی بازرگانی 00:03:03
178 18:29:36 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
179 18:29:56 پهلوانان-4 - قسمت 8 00:29:31
180 18:59:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:59:50 آگهی بازرگانی 00:03:22
182 19:03:12 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
183 19:03:32 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 27 00:23:17
184 19:26:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:27:12 آگهی بازرگانی 00:03:08
186 19:30:20 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
187 19:30:40 کارآگاه گجت - قسمت 29 00:20:34
188 19:51:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
189 19:51:52 کلیپ بارکد 626 00:04:08
190 19:56:00 آنونس مجموع مهارت‌های زندگی 00:01:30
191 19:57:30 وله روابط عمومی-162 00:00:20
192 19:57:50 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:01:01
193 19:58:51 وله رگلاژ 00:01:09
194 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:12:00
195 20:12:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
196 20:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 20:30:23 آگهی بازرگانی 00:00:41
198 20:31:04 دورت بگردم ایران 00:20:37
199 20:51:41 کلیپ رویای شیرین کتابخوانی 00:01:12
200 20:52:53 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:49
201 20:56:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:57:05 آگهی بازرگانی 00:03:38
203 21:00:43 مهارت‌های زندگی - قسمت 326 00:14:42
204 21:15:25 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
205 21:15:37 شکرستان - قسمت 27 00:14:26
206 21:30:03 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:18
207 21:31:21 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
208 21:32:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
209 21:32:43 آگهی بازرگانی 00:00:41
210 21:33:24 بسته شبانگاهی - قسمت 223 00:26:12
211 21:59:36 شب بخیر بچه‌ها 00:00:24


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها