جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:17
5 08:07:30 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:50 مامان گلی - قسمت 1 00:03:58
7 08:11:48 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:06 آگهی بازرگانی 00:01:40
10 08:14:46 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:06 نقاشی‌نقاشی - قسمت 42 00:14:39
12 08:29:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:30:18 آگهی بازرگانی 00:01:40
14 08:31:58 کندویی‌ها - قسمت 69 00:07:39
15 08:39:37 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
16 08:40:01 مامان گلی - قسمت 2 00:04:36
17 08:44:37 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
18 08:44:57 ملوچ - قسمت 5 00:07:06
19 08:52:03 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
20 08:53:33 وله روابط عمومی-162 00:00:22
21 08:53:55 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:30 دیپ‌داپ 00:02:31
23 08:57:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:57:34 آگهی بازرگانی 00:02:33
25 09:00:07 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
26 09:00:27 دوست ما رمی خرسه - قسمت 16 00:06:03
27 09:06:30 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
28 09:08:00 مامان گلی - قسمت 3 00:04:18
29 09:12:18 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
30 09:13:48 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:14:46 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
32 09:15:06 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 44 00:07:15
33 09:22:21 آرم استیشن روز 00:00:20
34 09:22:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
35 09:24:41 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:25:26 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
37 09:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:34 آگهی بازرگانی 00:01:18
39 09:29:52 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
40 09:30:12 موچولوها - قسمت 27 00:08:39
41 09:38:51 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
42 09:40:21 ماجراهای سعید 00:04:24
43 09:44:45 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
44 09:45:05 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 21 00:09:09
45 09:54:14 آرم استیشن روز 00:00:20
46 09:54:34 کلیپهای نوید و ندا 00:02:26
47 09:57:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:57:33 آگهی بازرگانی 00:02:00
49 09:59:33 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
50 09:59:53 مهد‌پویا - قسمت 27 00:24:00
51 10:23:53 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
52 10:25:23 کلیپ شادی 00:02:35
53 10:27:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:18
55 10:29:49 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
56 10:30:09 ماشین کوچولوها - قسمت 6 00:07:05
57 10:37:14 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:37:49 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
59 10:38:47 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
60 10:41:10 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
61 10:42:40 یاپ یاپس 00:02:02
62 10:44:42 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
63 10:45:02 ببعی - قسمت 1 00:08:32
64 10:53:34 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
65 10:55:04 وله روابط عمومی-162 00:00:22
66 10:55:26 اوم نوم 00:01:08
67 10:56:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:43
69 10:59:50 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
70 11:00:10 خدا چه آفریده-3 - قسمت 27 00:12:15
71 11:12:25 آرم استیشن توپ 00:00:23
72 11:12:48 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
73 11:14:48 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
74 11:15:08 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 45 00:06:50
75 11:21:58 آرم استیشن روز 00:00:20
76 11:22:18 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
77 11:24:37 اعلام برنامه 00:00:35
78 11:25:12 یاپ یاپس 00:02:10
79 11:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 11:27:55 آگهی بازرگانی 00:01:55
81 11:29:50 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
82 11:30:10 نقاشی‌نقاشی - قسمت 43 00:14:20
83 11:44:30 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
84 11:44:50 کندویی‌ها - قسمت 70 00:07:13
85 11:52:03 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
86 11:53:33 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
87 11:54:31 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
88 11:55:04 آگهی بازرگانی 00:04:57
89 12:00:01 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
90 12:00:21 دوست ما رمی خرسه - قسمت 17 00:06:27
91 12:06:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
92 12:07:41 مولانگ 00:02:53
93 12:10:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 12:10:50 مامان گلی - قسمت 4 00:04:03
95 12:14:53 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
96 12:15:13 قصه‌های ریرا - قسمت 27 00:10:32
97 12:25:45 آرم استیشن توپ 00:00:23
98 12:26:08 نقاشی کنیم 00:01:00
99 12:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:27:41 آگهی بازرگانی 00:02:00
101 12:29:41 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
102 12:30:01 ملوچ - قسمت 6 00:08:03
103 12:38:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
104 12:38:57 مامان گلی - قسمت 5 00:04:29
105 12:43:26 اوم نوم 00:01:02
106 12:44:28 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
107 12:44:48 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 20 00:10:43
108 12:55:31 وله رگلاژ 00:01:03
109 12:56:34 جشن نماز 00:04:26
110 13:01:00 جشن نماز 00:05:47
111 13:06:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
112 13:07:11 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:53
113 13:11:04 ترو ترو 00:03:36
114 13:14:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
115 13:15:00 خدا چه آفریده-3 - قسمت 26 00:11:46
116 13:26:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:27:19 آگهی بازرگانی 00:03:20
118 13:30:39 ماشین کوچولوها - قسمت 5 00:07:05
119 13:37:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
120 13:37:53 مولانگ 00:03:20
121 13:41:13 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش عدد صفر 00:02:05
122 13:43:18 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
123 13:43:38 اتل متل یه جنگل - قسمت 26 00:08:06
124 13:51:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
125 13:52:04 مامان گلی - قسمت 6 00:04:18
126 13:56:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
127 13:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:05
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
131 14:07:08 آرم تایم (سینمایی مدرسه خرگوش‌ها- نگهبانان تخم‌مرغ‌ طلایی) 00:00:25
132 14:07:33 سینمایی مدرسه خرگوش‌ها- نگهبانان تخم‌مرغ‌ طلایی 01:02:41
133 15:10:14 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
134 15:10:52 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
135 15:12:04 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
136 15:14:27 کلیپ رویای شیرین کتابخوانی 00:01:12
137 15:15:39 آرم تایم (خانواده من) 00:00:20
138 15:15:59 خانواده من - قسمت 32 00:08:09
139 15:24:08 وله روابط عمومی-162 00:00:20
140 15:24:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
141 15:24:51 آگهی بازرگانی 00:04:59
142 15:29:50 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
143 15:30:10 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 27 00:23:17
144 15:53:27 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
145 15:54:27 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
146 15:55:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:53
148 15:59:42 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
149 16:00:02 دورت بگردم ایران 00:20:37
150 16:20:39 کلیپ رویای شیرین کتابخوانی 00:01:12
151 16:21:51 گنجینه 00:00:54
152 16:22:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 16:23:08 آگهی بازرگانی 00:04:52
154 16:28:00 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
155 16:28:20 مهارت‌های زندگی - قسمت 326 00:14:42
156 16:43:02 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
157 16:43:22 شکرستان - قسمت 27 00:14:26
158 16:57:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 16:58:11 آگهی بازرگانی 00:02:23
160 17:00:34 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
161 17:00:54 کارآگاه گجت - قسمت 29 00:20:34
162 17:21:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
163 17:22:04 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
164 17:24:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:24:50 آگهی بازرگانی 00:04:54
166 17:29:44 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
167 17:30:04 بچه رئیس - قسمت 3 00:21:21
168 17:51:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
169 17:51:52 آنونس سینمایی پرندگان عصبانی 00:02:00
170 17:53:52 کلیپ آموزگار 00:01:01
171 17:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 17:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:38
173 17:59:54 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
174 18:00:14 خانواده دکتر ارنست - قسمت 25 00:20:44
175 18:20:58 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 18:21:20 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:42
177 18:25:02 کلیپ رویای شیرین کتابخوانی 00:01:12
178 18:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 18:26:37 آگهی بازرگانی 00:03:40
180 18:30:17 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
181 18:30:37 پهلوانان-4 - قسمت 76 00:29:56
182 19:00:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 19:00:56 آگهی بازرگانی 00:02:23
184 19:03:19 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
185 19:03:39 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 12 00:18:45
186 19:22:24 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
187 19:24:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
188 19:25:10 آگهی بازرگانی 00:04:52
189 19:30:02 فوتبال رباتی - قسمت 12 00:21:13
190 19:51:15 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
191 19:51:42 آنونس مجموعه یک‌‌‌دو‌سه‌خنده 00:00:55
192 19:52:37 کلیپ آموزگار 00:01:01
193 19:53:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
194 19:53:55 آنونس سینمایی پرندگان عصبانی 00:02:00
195 19:55:55 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
196 19:58:18 وله رگلاژ 00:01:42
197 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
198 20:11:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
199 20:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
200 20:30:23 آگهی بازرگانی 00:02:33
201 20:32:56 مل‌مل-4 00:55:02
202 21:27:58 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
203 21:28:15 کلیپ آموزگار 00:01:01
204 21:29:16 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
205 21:31:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 21:32:02 آگهی بازرگانی 00:01:18
207 21:33:20 بسته شبانگاهی - قسمت 222 00:26:37
208 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها