جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-3 00:01:25
6 08:08:17 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:02 مامان گلی - قسمت 1 00:03:57
8 08:12:59 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
9 08:13:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:30 آگهی بازرگانی 00:00:45
11 08:15:15 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:35 نقاشی‌نقاشی - قسمت 41 00:14:26
13 08:30:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:30:34 آگهی بازرگانی 00:01:18
15 08:31:52 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:32:12 کندویی‌ها - قسمت 68 00:07:08
17 08:39:20 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
18 08:40:50 وله روابط عمومی-162 00:00:22
19 08:41:12 مامان گلی - قسمت 2 00:03:26
20 08:44:38 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
21 08:44:58 ملوچ - قسمت 4 00:08:13
22 08:53:11 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:53:46 ماجراهای سعید 00:05:03
24 08:58:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:59:22 آگهی بازرگانی 00:00:45
26 09:00:07 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
27 09:00:27 دوست ما رمی خرسه - قسمت 15 00:06:09
28 09:06:36 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
29 09:08:06 مامان گلی - قسمت 3 00:04:44
30 09:12:50 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
31 09:14:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
32 09:15:18 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
33 09:15:38 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 43 00:07:04
34 09:22:42 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
35 09:23:06 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
36 09:25:36 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:26:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
38 09:28:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:28:54 آگهی بازرگانی 00:00:45
40 09:29:39 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
41 09:29:59 موچولوها - قسمت 26 00:09:47
42 09:39:46 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
43 09:41:16 مولانگ 00:03:24
44 09:44:40 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
45 09:45:00 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 20 00:10:43
46 09:55:43 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
47 09:57:13 نقاشی کنیم 00:00:55
48 09:58:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:58:41 آگهی بازرگانی 00:01:18
50 09:59:59 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:19 مهد‌پویا - قسمت 26 00:23:46
52 10:24:05 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
53 10:25:35 کلیپ درخت-2 00:02:44
54 10:28:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:28:52 آگهی بازرگانی 00:00:45
56 10:29:37 آرم تایم (ماشین کوچولوها) ) 00:00:20
57 10:29:57 ماشین کوچولوها - قسمت 5 00:07:05
58 10:37:02 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:37:37 ماموک 00:03:11
60 10:40:48 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
61 10:42:18 کلیپ شادی 00:02:35
62 10:44:53 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
63 10:45:13 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 26 00:08:06
64 10:53:19 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
65 10:54:49 مولانگ 00:02:45
66 10:57:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 10:58:07 آگهی بازرگانی 00:01:38
68 10:59:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
69 11:00:05 خدا چه آفریده-3 - قسمت 26 00:11:46
70 11:11:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
71 11:12:07 کاردستی‌های مهدپویا-کارت پستال‎ 00:02:39
72 11:14:46 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
73 11:15:06 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 44 00:07:15
74 11:22:21 اعلام برنامه 00:00:35
75 11:22:56 ترو ترو 00:03:34
76 11:26:30 آنونس مجموعه سیاره جیجی بیجی 00:01:30
77 11:28:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
78 11:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:28:55 آگهی بازرگانی 00:01:05
80 11:30:00 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
81 11:30:20 نقاشی‌نقاشی - قسمت 42 00:14:39
82 11:44:59 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
83 11:45:19 کندویی‌ها - قسمت 69 00:07:39
84 11:52:58 اعلام برنامه 00:00:45
85 11:53:43 کلیپ دوستم با طبیعت 00:02:08
86 11:55:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:08
88 11:59:32 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
89 11:59:52 دوست ما رمی خرسه - قسمت 16 00:06:03
90 12:05:55 مامان گلی - قسمت 4 00:04:31
91 12:10:26 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
92 12:11:56 دیپ‌داپ 00:02:53
93 12:14:49 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
94 12:15:09 قصه‌های ریرا - قسمت 26 00:10:12
95 12:25:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
96 12:26:14 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
97 12:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:28:47 آگهی بازرگانی 00:01:05
99 12:29:52 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
100 12:30:12 ملوچ - قسمت 5 00:07:06
101 12:37:18 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
102 12:38:48 مامان گلی - قسمت 5 00:04:19
103 12:43:07 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
104 12:43:27 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 19 00:10:45
105 12:54:12 وله رگلاژ 00:00:24
106 12:54:36 جشن نماز 00:06:24
107 13:01:00 جشن نماز 00:05:42
108 13:06:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
109 13:07:02 مولانگ 00:03:27
110 13:10:29 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
111 13:11:59 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:34
112 13:14:33 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
113 13:14:53 خدا چه آفریده-3 - قسمت 25 00:12:10
114 13:27:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
115 13:27:36 آگهی بازرگانی 00:02:32
116 13:30:08 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
117 13:30:28 ماشین کوچولوها - قسمت 4 00:07:04
118 13:37:32 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
119 13:39:02 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
120 13:42:14 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
121 13:42:37 اوم نوم 00:01:08
122 13:43:45 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
123 13:44:05 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 25 00:09:09
124 13:53:14 مامان گلی - قسمت 6 00:04:36
125 13:57:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:58:23 آگهی بازرگانی 00:01:37
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
128 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:41
130 14:06:45 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
131 14:07:05 ربات‌های مبدل - قسمت 6 00:20:23
132 14:27:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
133 14:27:51 آگهی بازرگانی 00:04:58
134 14:32:49 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
135 14:33:09 پیمان دوستی - قسمت 6 00:22:14
136 14:55:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
137 14:55:35 تیزر زنده باد تولید ملی 00:01:12
138 14:56:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 14:57:10 آگهی بازرگانی 00:03:19
140 15:00:29 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
141 15:00:49 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 6 00:21:52
142 15:22:41 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
143 15:23:19 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:22
144 15:25:41 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
145 15:26:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 15:27:04 آگهی بازرگانی 00:02:50
147 15:29:54 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
148 15:30:14 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 12 00:18:45
149 15:48:59 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
150 15:49:21 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:38
151 15:50:59 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
152 15:53:22 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
153 15:54:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 15:54:44 آگهی بازرگانی 00:05:07
155 15:59:51 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
156 16:00:11 مل‌مل-4 00:55:00
157 16:55:11 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
158 16:55:38 آنونس مجومعه کارگاه گجت 00:01:00
159 16:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 16:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:53
161 16:59:54 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
162 17:00:14 فوتبال رباتی - قسمت 12 00:21:13
163 17:21:27 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
164 17:22:22 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
165 17:25:32 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
166 17:26:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 17:27:07 آگهی بازرگانی 00:03:10
168 17:30:17 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
169 17:30:37 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 10 00:22:37
170 17:53:14 اعلام برنامه 00:00:50
171 17:54:04 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها-2 00:01:55
172 17:55:59 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
173 17:56:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 17:56:42 آگهی بازرگانی 00:02:56
175 17:59:38 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
176 17:59:58 هایـدی - قسمت 12 00:21:32
177 18:21:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
178 18:22:06 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
179 18:23:05 آنونس مجموعه کارگاه نجار 00:01:18
180 18:24:23 وله روابط عمومی-162 00:00:20
181 18:24:43 اعلام برنامه 00:00:55
182 18:25:38 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
183 18:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 18:28:24 آگهی بازرگانی 00:01:37
185 18:30:01 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
186 18:30:21 خوش‌مزه-1 - قسمت 9 00:12:25
187 18:42:46 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
188 18:43:46 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
189 18:44:06 پند پارسی - قسمت 25 00:10:25
190 18:54:31 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
191 18:55:09 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
192 18:56:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 18:56:55 آگهی بازرگانی 00:02:56
194 18:59:51 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
195 19:00:11 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 8 00:11:38
196 19:11:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 19:12:12 آگهی بازرگانی 00:02:44
198 19:14:56 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
199 19:15:16 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 8 00:12:28
200 19:27:44 مزه_خلاقیت - قسمت سبد 00:02:08
201 19:29:52 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
202 19:30:12 ربات‌های مبدل - قسمت 6 00:20:23
203 19:50:35 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
204 19:51:30 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
205 19:52:30 آنونس سینمایی مدرسه خرگوش‌ها 00:02:00
206 19:54:30 تیزر خوش‌مزه 00:03:53
207 19:58:23 وله رگلاژ 00:01:37
208 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:10:00
209 20:10:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
210 20:29:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
211 20:29:23 آگهی بازرگانی 00:01:38
212 20:31:01 کارگاه نجار - قسمت 6 00:19:00
213 20:50:01 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
214 20:50:39 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
215 20:51:39 وله روابط عمومی-162 00:00:20
216 20:51:59 تیزر بزودی مجموعه سرسفره خدا 00:02:23
217 20:54:22 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 00:01:25
218 20:55:47 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:00
219 20:56:47 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
220 20:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:30
221 20:59:40 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
222 21:00:00 افسانه‌های ملل 00:11:21
223 21:11:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
224 21:11:48 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
225 21:13:00 آنونس سینمایی پرندگان عصبانی 00:02:00
226 21:15:00 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
227 21:16:13 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
228 21:16:33 من می‌خونم تو گوش کن 00:14:27
229 21:31:00 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
230 21:31:12 آگهی بازرگانی 00:02:15
231 21:33:27 بسته شبانگاهی - قسمت 221 00:26:32
232 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:01:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها