جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:24
5 08:06:29 مامان گلی - قسمت 1 00:03:49
6 08:10:18 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:11:03 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
8 08:13:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:55 آگهی بازرگانی 00:00:45
10 08:14:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 39 00:13:57
12 08:28:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:29:30 آگهی بازرگانی 00:01:22
14 08:30:52 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:31:12 کندویی‌ها - قسمت 66 00:06:58
16 08:38:10 مامان گلی - قسمت 2 00:03:46
17 08:41:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:42:54 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
19 08:44:56 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
20 08:45:16 ملوچ - قسمت 2 00:07:29
21 08:52:45 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:20 دیپ‌داپ 00:02:55
23 08:56:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 08:56:35 کلیپ پروانه کوچولو 00:02:25
25 08:59:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:45
27 09:00:18 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
28 09:00:38 دوست ما رمی خرسه - قسمت 13 00:06:24
29 09:07:02 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
30 09:08:32 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
31 09:09:30 مامان گلی - قسمت 3 00:04:05
32 09:13:35 کلیپ سلام 00:01:22
33 09:14:57 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
34 09:15:17 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 41 00:07:03
35 09:22:20 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:23:05 ترانه‌های اتل متل - راستگویی 00:03:18
37 09:26:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:26:32 یاپ یاپس 00:02:14
39 09:28:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:29:19 آگهی بازرگانی 00:00:44
41 09:30:03 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
42 09:30:23 موچولوها - قسمت 24 00:08:57
43 09:39:20 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
44 09:40:50 نقاشی کنیم 00:00:55
45 09:41:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
46 09:42:05 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
47 09:44:40 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
48 09:45:00 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 18 00:11:08
49 09:56:08 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
50 09:56:30 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
51 09:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 09:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:44
53 09:59:47 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
54 10:00:07 مهد‌پویا - قسمت 24 00:23:24
55 10:23:31 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
56 10:25:01 کلیپ شاپرک 00:03:19
57 10:28:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:28:53 آگهی بازرگانی 00:01:04
59 10:29:57 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
60 10:30:17 ماشین کوچولوها - قسمت 3 00:07:04
61 10:37:21 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:37:56 کلیپ ماهی 00:02:10
63 10:40:06 مامان گلی - قسمت 4 00:03:39
64 10:43:45 اوم نوم 00:01:02
65 10:44:47 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
66 10:45:07 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 24 00:08:46
67 10:53:53 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
68 10:55:23 ماموک 00:03:04
69 10:58:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
70 10:59:00 آگهی بازرگانی 00:01:04
71 11:00:04 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
72 11:00:24 خدا چه آفریده-3 - قسمت 24 00:11:53
73 11:12:17 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
74 11:13:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
75 11:14:45 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
76 11:15:05 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 42 00:06:33
77 11:21:38 اعلام برنامه 00:00:35
78 11:22:13 کلیپ بهار آمد از دور 00:02:30
79 11:24:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:24:52 دیپ‌داپ 00:02:51
81 11:27:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
82 11:28:16 آگهی بازرگانی 00:01:45
83 11:30:01 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
84 11:30:21 نقاشی‌نقاشی - قسمت 40 00:14:29
85 11:44:50 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
86 11:45:10 کندویی‌ها - قسمت 67 00:07:06
87 11:52:16 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
88 11:53:46 ماجراهای سعید 00:03:02
89 11:56:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
90 11:57:21 آگهی بازرگانی 00:02:34
91 11:59:55 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
92 12:00:15 دوست ما رمی خرسه - قسمت 14 00:05:52
93 12:06:07 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
94 12:07:37 ترانه‌های اتل متل - درخت 00:04:07
95 12:11:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
96 12:11:53 مولانگ 00:03:19
97 12:15:12 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
98 12:15:32 قصه‌های ریرا - قسمت 24 00:10:09
99 12:25:41 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 12:26:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
101 12:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 12:28:34 آگهی بازرگانی 00:01:45
103 12:30:19 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
104 12:30:39 ملوچ - قسمت 3 00:06:41
105 12:37:20 نقاشی کنیم 00:00:55
106 12:38:15 مامان گلی - قسمت 5 00:04:02
107 12:42:17 کلیپ دو دوست 00:02:38
108 12:44:55 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
109 12:45:15 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 17 00:11:02
110 12:56:17 وله رگلاژ 00:00:33
111 12:56:50 جشن نماز 00:05:10
112 13:02:00 جشن نماز 00:05:51
113 13:07:51 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
114 13:08:11 مولانگ 00:03:27
115 13:11:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 13:12:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
117 13:12:58 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-2 00:02:13
118 13:15:11 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
119 13:15:31 خدا چه آفریده-3 - قسمت 23 00:11:48
120 13:27:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
121 13:27:52 آگهی بازرگانی 00:01:56
122 13:29:48 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
123 13:30:08 ماشین کوچولوها - قسمت 2 00:07:04
124 13:37:12 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
125 13:38:42 کلیپ‌های نوید و ندا - کتاب 00:02:26
126 13:41:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:41:17 ترو ترو 00:03:32
128 13:44:49 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
129 13:45:09 اتل متل یه جنگل-2 - قسمت 23 00:08:28
130 13:53:37 مامان گلی - قسمت 6 00:04:20
131 13:57:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
132 13:58:30 آگهی بازرگانی 00:01:30
133 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
134 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
135 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
136 14:07:25 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
137 14:07:45 ربات‌های مبدل - قسمت 5 00:20:24
138 14:28:09 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
139 14:28:32 آگهی بازرگانی 00:04:42
140 14:33:14 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
141 14:33:34 پیمان دوستی - قسمت 5 00:20:31
142 14:54:05 آنونس مجموعه خرس‌های محافظ 00:01:10
143 14:55:15 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
144 14:56:14 مزه_طبیعت - قسمت پروانه‌ها 00:01:58
145 14:58:12 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
146 14:58:35 آگهی بازرگانی 00:01:30
147 15:00:05 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
148 15:00:25 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 98 00:21:25
149 15:21:50 اعلام برنامه 00:00:55
150 15:22:45 دزد ناشی 00:01:30
151 15:24:15 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
152 15:26:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 15:27:00 آگهی بازرگانی 00:02:40
154 15:29:40 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
155 15:30:00 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 11 00:21:07
156 15:51:07 آنونس مجموعه ریون ناقلای کوچولو 00:01:10
157 15:52:17 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
158 15:53:17 مزه_خلاقیت - قسمت پاکت نامه 00:02:08
159 15:55:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
160 15:55:35 رالف 00:01:04
161 15:56:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 15:57:02 آگهی بازرگانی 00:03:00
163 16:00:02 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
164 16:00:22 مل‌مل-4 - قسمت 40 00:55:00
165 16:55:22 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهید-1 00:01:50
166 16:57:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 16:57:35 آگهی بازرگانی 00:02:28
168 17:00:03 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
169 17:00:23 فوتبال رباتی - قسمت 11 00:20:19
170 17:20:42 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:18
171 17:22:00 نظر شما چیه؟ 00:04:45
172 17:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 17:27:08 آگهی بازرگانی 00:03:09
174 17:30:17 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
175 17:30:37 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 9 00:22:21
176 17:52:58 اعلام برنامه 00:00:50
177 17:53:48 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
178 17:57:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 17:57:41 آگهی بازرگانی 00:01:59
180 17:59:40 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
181 18:00:00 هایـدی - قسمت 11 00:20:24
182 18:20:24 اعلام برنامه 00:00:55
183 18:21:19 خال‌خالی 00:03:37
184 18:24:56 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
185 18:26:08 مورف 00:01:15
186 18:27:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 18:27:46 آگهی بازرگانی 00:02:11
188 18:29:57 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
189 18:30:17 خوش‌مزه-1 - قسمت 7 00:14:42
190 18:44:59 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
191 18:45:19 پند پارسی - قسمت 24 00:10:46
192 18:56:05 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
193 18:57:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 18:57:27 آگهی بازرگانی 00:02:28
195 18:59:55 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
196 19:00:15 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 7 00:12:00
197 19:12:15 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
198 19:13:10 مزه_خلاقیت - قسمت چتر رنگی 00:02:06
199 19:15:16 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
200 19:15:36 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 7 00:12:33
201 19:28:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 19:28:32 آگهی بازرگانی 00:02:15
203 19:30:47 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
204 19:31:07 ربات‌های مبدل - قسمت 5 00:20:24
205 19:51:31 تیزر خوش‌مزه 00:03:34
206 19:55:05 شکرستان 00:02:19
207 19:57:24 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
208 19:58:24 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
209 19:59:24 وله رگلاژ 00:00:36
210 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:08:00
211 20:08:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:19:00
212 20:27:00 تیزر زنده باد تولید ملی 00:01:12
213 20:28:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
214 20:28:35 آگهی بازرگانی 00:01:05
215 20:29:40 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
216 20:30:00 کارآگاه نجار - قسمت 5 00:20:11
217 20:50:11 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
218 20:51:33 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
219 20:52:45 موسیقی فیلم پاندای کونگ‌فوکار-3 00:01:47
220 20:54:32 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
221 20:54:52 گروه تحقیق 00:03:37
222 20:58:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
223 20:58:52 آگهی بازرگانی 00:01:27
224 21:00:19 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
225 21:00:39 افسانه‌های ملل - قسمت 16 00:12:43
226 21:13:22 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
227 21:13:43 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
228 21:14:42 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
229 21:15:02 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 11 00:14:38
230 21:29:40 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
231 21:30:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
232 21:31:03 آگهی بازرگانی 00:02:14
233 21:33:17 بسته شبانگاهی - قسمت 219 00:26:39
234 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها