جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:22
5 08:07:28 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:48 مامان گلی - قسمت 1 00:02:30
7 08:10:18 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:03 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ قرمز 00:02:10
9 08:13:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:46 آگهی بازرگانی 00:00:54
11 08:14:40 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 37 00:14:39
13 08:29:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:30:12 آگهی بازرگانی 00:00:43
15 08:30:55 کندویی‌ها - قسمت 64 00:07:34
16 08:38:29 وله روابط عمومی-162 00:00:22
17 08:38:51 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
18 08:40:21 مامان گلی - قسمت 2 00:04:24
19 08:44:45 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
20 08:45:05 نقاش کوچولو - قسمت 125 00:10:45
21 08:55:50 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:25 کلیپ نمره بیست 00:01:52
23 08:58:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:58:50 آگهی بازرگانی 00:00:55
25 08:59:45 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
26 09:00:05 دوست ما رمی خرسه - قسمت 11 00:06:06
27 09:06:11 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
28 09:07:41 مامان گلی - قسمت 3 00:03:43
29 09:11:24 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
30 09:12:22 کاردستی‌های مهدپویا-میوه سه بعدی 00:02:19
31 09:14:41 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
32 09:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 39 00:06:21
33 09:21:22 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:22:07 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
35 09:23:37 کلیپ دوستان جنگل 00:05:10
36 09:28:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:29:20 آگهی بازرگانی 00:00:38
38 09:29:58 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
39 09:30:18 موچولوها - قسمت 22 00:09:04
40 09:39:22 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
41 09:40:52 ماجراهای سعید 00:04:16
42 09:45:08 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
43 09:45:28 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 16 00:10:21
44 09:55:49 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
45 09:57:19 اوم نوم 00:01:07
46 09:58:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:58:59 آگهی بازرگانی 00:00:42
48 09:59:41 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
49 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 22 00:22:35
50 10:22:36 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
51 10:24:06 ترانه‌های اتل متل - دریا 00:04:28
52 10:28:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
53 10:29:07 آگهی بازرگانی 00:00:33
54 10:29:40 آرم تایم (ماشین کوچولوها) 00:00:20
55 10:30:00 ماشین کوچولوها - قسمت 1 00:07:04
56 10:37:04 اعلام برنامه 00:00:35
57 10:37:39 مولانگ 00:03:27
58 10:41:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
59 10:41:32 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
60 10:44:44 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
61 10:45:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 22 00:08:45
62 10:53:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 10:54:09 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
64 10:55:07 ترو ترو 00:03:28
65 10:58:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:32
67 10:59:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
68 11:00:00 خدا چه آفریده-3 - قسمت 22 00:11:38
69 11:11:38 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
70 11:13:08 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
71 11:15:08 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
72 11:15:28 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 40 00:07:13
73 11:22:41 اعلام برنامه 00:00:35
74 11:23:16 یاپ یاپس 00:02:02
75 11:25:18 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
76 11:28:22 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:28:55 آگهی بازرگانی 00:01:13
78 11:30:08 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
79 11:30:28 نقاشی‌نقاشی - قسمت 38 00:14:21
80 11:44:49 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
81 11:45:09 کندویی‌ها - قسمت 65 00:07:17
82 11:52:26 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
83 11:53:56 ماموک 00:03:12
84 11:57:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 11:57:17 کلیپ سلام 00:01:22
86 11:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 11:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:32
88 11:59:44 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
89 12:00:04 دوست ما رمی خرسه - قسمت 12 00:06:24
90 12:06:28 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
91 12:06:48 مولانگ 00:03:00
92 12:09:48 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 12:10:41 مامان گلی - قسمت 4 00:03:59
94 12:14:40 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
95 12:15:00 قصه‌های ریرا - قسمت 22 00:09:46
96 12:24:46 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
97 12:26:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
98 12:27:14 نقاشی کنیم 00:00:47
99 12:28:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:28:34 آگهی بازرگانی 00:01:13
101 12:29:47 آرم تایم (ملوچ) 00:00:20
102 12:30:07 ملوچ - قسمت 1 00:07:26
103 12:37:33 مامان گلی - قسمت 5 00:03:59
104 12:41:32 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
105 12:41:52 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 15 00:11:12
106 12:53:04 آنونس مجموعه ماشین کوچولوها 00:01:30
107 12:54:34 اوم نوم 00:00:51
108 12:55:25 وله رگلاژ 00:01:25
109 12:56:50 جشن نماز 00:05:10
110 13:02:00 جشن نماز 00:05:51
111 13:07:51 آنونس مجموعه ملوچ 00:01:30
112 13:09:21 ترو ترو 00:03:11
113 13:12:32 کلیپ پروانه 00:02:15
114 13:14:47 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
115 13:15:07 خدا چه آفریده-3 - قسمت 21 00:12:12
116 13:27:19 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
117 13:28:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:28:50 آگهی بازرگانی 00:01:25
119 13:30:15 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
120 13:30:35 واندا و فضایی - قسمت 39 00:09:44
121 13:40:19 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
122 13:40:28 ترانه‌های اتل متل - همسایه 00:04:13
123 13:44:41 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
124 13:45:01 اتل متل یه جنگل - قسمت 21 00:08:19
125 13:53:20 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
126 13:53:44 اوم نوم 00:01:14
127 13:54:58 مامان گلی - قسمت 6 00:03:57
128 13:58:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
129 13:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:32
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
131 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
133 14:08:47 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
134 14:09:07 کارآگاه گجت - قسمت 28 00:21:31
135 14:30:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 14:31:01 آگهی بازرگانی 00:02:07
137 14:33:08 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
138 14:33:28 بچه رئیس - قسمت 26 00:22:54
139 14:56:22 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
140 14:56:34 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
141 14:57:46 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
142 14:58:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 14:59:09 آگهی بازرگانی 00:00:32
144 14:59:41 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
145 15:00:01 پهلوانان-4 - قسمت 6 00:29:45
146 15:29:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
147 15:30:09 آگهی بازرگانی 00:01:36
148 15:31:45 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 10 00:21:36
149 15:53:21 اعلام برنامه 00:00:50
150 15:54:11 تیرر بارکد 626 00:04:08
151 15:58:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
152 15:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:05
153 15:59:47 آرم تایم(مل‌مل) 00:00:20
154 16:00:07 مل‌مل-4 - قسمت 39 00:55:00
155 16:55:07 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
156 16:56:02 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
157 16:57:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 16:57:24 آگهی بازرگانی 00:02:22
159 16:59:46 آرم تایم(فوتبال رباتی) 00:00:20
160 17:00:06 فوتبال رباتی - قسمت 10 00:21:54
161 17:22:00 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
162 17:23:22 سبک زندگی 00:01:07
163 17:24:29 تیزر ترک 00:03:39
164 17:28:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:13
166 17:29:44 آرم تایم(رکاب‌زنان کوهستان ) 00:00:20
167 17:30:04 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 8 00:21:48
168 17:51:52 اعلام برنامه 00:00:50
169 17:52:42 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:31
170 17:56:13 لئون 00:02:10
171 17:58:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 17:58:46 آگهی بازرگانی 00:00:55
173 17:59:41 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
174 18:00:01 هایـدی - قسمت 10 00:21:42
175 18:21:43 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
176 18:22:43 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
177 18:23:42 اعلام برنامه 00:00:55
178 18:24:37 برنارد 00:03:08
179 18:27:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 18:28:08 آگهی بازرگانی 00:01:39
181 18:29:47 آرم تایم (خوش‌مزه-1) 00:00:20
182 18:30:07 خوش‌مزه-1 - قسمت 5 00:13:18
183 18:43:25 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
184 18:44:37 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
185 18:44:57 پند پارسی - قسمت 23 00:11:02
186 18:55:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
187 18:56:16 آنونس مجموعه هایدی 00:01:14
188 18:57:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
189 18:57:53 آگهی بازرگانی 00:01:53
190 18:59:46 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
191 19:00:06 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 26 00:23:33
192 19:23:39 اعلام برنامه 00:00:50
193 19:24:29 کلیپ کتاب 00:03:20
194 19:27:49 وله روابط عمومی-162 00:00:20
195 19:28:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
196 19:28:32 آگهی بازرگانی 00:01:13
197 19:29:45 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
198 19:30:05 کارآگاه گجت - قسمت 28 00:21:31
199 19:51:36 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:30
200 19:53:06 گروه تحقیق 00:04:22
201 19:57:28 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
202 19:59:05 وله رگلاژ 00:00:55
203 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:06:00
204 20:06:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:00
205 20:30:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
206 20:30:23 آگهی بازرگانی 00:00:32
207 20:30:55 دورت بگردم ایران 00:20:37
208 20:51:32 آنونس مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:01:27
209 20:52:59 لذت دانایی 00:03:41
210 20:56:40 موسیقی فیلم ماداگاسکار-1 00:01:13
211 20:57:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
212 20:58:16 آگهی بازرگانی 00:01:26
213 20:59:42 آرم تایم (مهارت‌های زندگی ) 00:00:20
214 21:00:02 مهارت‌های زندگی - قسمت 325 00:13:25
215 21:13:27 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
216 21:14:27 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
217 21:14:47 شکرستان - قسمت 26 00:14:28
218 21:29:15 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
219 21:29:38 آگهی بازرگانی 00:00:38
220 21:30:16 بسته شبانگاهی 00:29:37
221 21:59:53 شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها