جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:22
5 08:06:08 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:28 مامان گلی - قسمت 1 00:04:31
7 08:10:59 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:44 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-2 00:01:25
9 08:13:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:42 آگهی بازرگانی 00:00:54
11 08:14:36 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:14:56 نقاشی‌نقاشی - قسمت 36 00:14:39
13 08:29:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:30:08 آگهی بازرگانی 00:00:42
15 08:30:50 کندویی‌ها - قسمت 63 00:07:10
16 08:38:00 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
17 08:39:30 اوم نوم 00:01:05
18 08:40:35 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
19 08:41:33 مامان گلی - قسمت 2 00:03:18
20 08:44:51 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
21 08:45:11 نقاش کوچولو - قسمت 124 00:10:44
22 08:55:55 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:56:30 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
24 08:58:30 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:59:03 آگهی بازرگانی 00:00:55
26 08:59:58 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
27 09:00:18 دوست ما رمی خرسه - قسمت 10 00:06:07
28 09:06:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
29 09:06:45 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
30 09:09:04 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
31 09:10:34 مامان گلی - قسمت 3 00:04:26
32 09:15:00 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
33 09:15:20 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 38 00:07:13
34 09:22:33 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:23:18 ماجراهای سعید 00:05:39
36 09:28:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:29:30 آگهی بازرگانی 00:00:38
38 09:30:08 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
39 09:30:28 موچولوها - قسمت 21 00:08:46
40 09:39:14 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
41 09:40:07 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
42 09:41:05 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
43 09:42:35 کلیپ بی تو 00:02:27
44 09:45:02 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
45 09:45:22 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 15 00:11:12
46 09:56:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 09:56:43 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
48 09:58:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 09:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:32
50 09:59:48 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
51 10:00:08 مهد‌پویا - قسمت 21 00:27:37
52 10:27:45 نقاشی کنیم 00:00:49
53 10:28:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:29:07 آگهی بازرگانی 00:00:58
55 10:30:05 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
56 10:30:25 واندا و فضایی - قسمت 33 00:09:44
57 10:40:09 اعلام برنامه 00:00:35
58 10:40:44 کلیپ ماهی 00:02:10
59 10:42:54 یاپ یاپس 00:02:15
60 10:45:09 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
61 10:45:29 اتل متل یه جنگل - قسمت 21 00:08:19
62 10:53:48 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
63 10:55:18 ترو ترو 00:03:33
64 10:58:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:32
66 10:59:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
67 11:00:16 خدا چه آفریده-3 - قسمت 21 00:12:12
68 11:12:28 کلیپ مهمان گل‌ها 00:02:27
69 11:14:55 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
70 11:15:15 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 39 00:06:21
71 11:21:36 اعلام برنامه 00:00:35
72 11:22:11 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم-2 00:02:10
73 11:24:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
74 11:24:37 مولانگ 00:03:19
75 11:27:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:28:29 آگهی بازرگانی 00:01:21
77 11:29:50 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
78 11:30:10 نقاشی‌نقاشی - قسمت 37 00:14:39
79 11:44:49 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
80 11:45:09 کندویی‌ها - قسمت 64 00:07:34
81 11:52:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
82 11:53:36 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
83 11:54:34 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
84 11:56:04 دیپ‌داپ 00:02:48
85 11:58:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
86 11:59:25 آگهی بازرگانی 00:00:32
87 11:59:57 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
88 12:00:17 دوست ما رمی خرسه - قسمت 11 00:06:06
89 12:06:23 مامان گلی - قسمت 4 00:03:55
90 12:10:18 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
91 12:11:48 ماموک 00:03:05
92 12:14:53 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
93 12:15:13 قصه‌های ریرا - قسمت 21 00:09:38
94 12:24:51 مامان گلی - قسمت 5 00:04:00
95 12:28:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:29:24 آگهی بازرگانی 00:00:55
97 12:30:19 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
98 12:30:39 نقاش کوچولو - قسمت 125 00:10:45
99 12:41:24 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
100 12:41:48 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
101 12:44:07 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
102 12:44:27 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 14 00:10:54
103 12:55:21 وله رگلاژ 00:00:49
104 12:56:10 جشن نماز 00:05:50
105 13:02:00 جشن نماز 00:05:53
106 13:07:53 آرم استیشن توپ 00:00:23
107 13:08:16 مولانگ 00:03:27
108 13:11:43 وله روابط عمومی-162 00:00:22
109 13:12:05 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
110 13:13:35 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
111 13:14:33 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
112 13:14:53 خدا چه آفریده-3 - قسمت 20 00:12:00
113 13:26:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
114 13:27:02 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
115 13:28:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:29:24 آگهی بازرگانی 00:00:55
117 13:30:19 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
118 13:30:39 واندا و فضایی - قسمت 38 00:09:55
119 13:40:34 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
120 13:40:57 ترو ترو 00:03:36
121 13:44:33 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
122 13:44:53 اتل متل یه جنگل - قسمت 20 00:08:17
123 13:53:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
124 13:53:30 مامان گلی - قسمت 6 00:04:14
125 13:57:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
126 13:58:17 آگهی بازرگانی 00:01:43
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
128 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
130 14:06:55 آرم تایم (سینمایی هواپیماها-2) 00:00:20
131 14:07:15 سینمایی هواپیماها-2 01:14:07
132 15:21:22 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
133 15:21:44 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
134 15:22:56 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
135 15:24:42 شیخ همیشه خندان 00:02:58
136 15:27:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 15:28:03 آگهی بازرگانی 00:02:03
138 15:30:06 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
139 15:30:26 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 26 00:23:33
140 15:53:59 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
141 15:54:09 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
142 15:55:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 15:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:13
144 15:59:45 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
145 16:00:05 دورت بگردم ایران 00:20:37
146 16:20:42 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
147 16:20:54 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:51
148 16:24:45 سبک زندگی 00:02:02
149 16:26:47 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
150 16:27:46 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 16:28:09 آگهی بازرگانی 00:00:55
152 16:29:04 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
153 16:29:24 مهارت‌های زندگی - قسمت 325 00:13:25
154 16:42:49 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
155 16:43:09 شکرستان - قسمت 26 00:14:28
156 16:57:37 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 16:58:00 آگهی بازرگانی 00:02:11
158 17:00:11 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
159 17:00:31 کارآگاه گجت - قسمت 28 00:21:31
160 17:22:02 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
161 17:22:40 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
162 17:23:40 وله روابط عمومی-162 00:00:20
163 17:24:00 شیخ همیشه خندان 00:02:58
164 17:26:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 17:27:21 آگهی بازرگانی 00:02:25
166 17:29:46 آرم تایم (بچه رئیس) 00:00:20
167 17:30:06 بچه رئیس - قسمت 2 00:22:54
168 17:53:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 17:53:36 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
170 17:56:46 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
171 17:57:58 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 17:58:21 آگهی بازرگانی 00:01:30
173 17:59:51 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
174 18:00:11 خانواده دکتر ارنست - قسمت 24 00:21:06
175 18:21:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
176 18:21:44 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
177 18:22:43 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
178 18:24:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
179 18:24:50 شیخ همیشه خندان 00:02:58
180 18:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:28:11 آگهی بازرگانی 00:01:34
182 18:29:45 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
183 18:30:05 پهلوانان-4 - قسمت 6 00:29:45
184 18:59:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 19:00:13 آگهی بازرگانی 00:02:43
186 19:02:56 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
187 19:03:16 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 25 00:23:49
188 19:27:05 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
189 19:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 19:28:28 آگهی بازرگانی 00:01:29
191 19:29:57 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
192 19:30:17 کارآگاه گجت - قسمت 27 00:20:25
193 19:50:42 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
194 19:51:20 تیرر بارکد 626 00:04:08
195 19:55:28 آنونس مجموع مهارت‌های زندگی 00:01:30
196 19:56:58 وله روابط عمومی-162 00:00:20
197 19:57:18 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
198 19:58:18 وله رگلاژ 00:01:42
199 20:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:05:00
200 20:05:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:23:00
201 20:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:28:23 آگهی بازرگانی 00:02:25
203 20:30:48 دورت بگردم ایران 00:22:43
204 20:53:31 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
205 20:54:26 شیخ همیشه خندان 00:03:58
206 20:58:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
207 20:58:47 آگهی بازرگانی 00:00:32
208 20:59:19 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
209 20:59:39 مهارت‌های زندگی - قسمت 323 00:13:48
210 21:13:27 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
211 21:14:27 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
212 21:14:47 شکرستان - قسمت 25 00:13:52
213 21:28:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
214 21:29:02 آگهی بازرگانی 00:00:55
215 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 216 00:30:00
216 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها