جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:22
5 08:06:40 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:00 مامان گلی - قسمت 1 00:04:27
7 08:11:27 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:12 کلیپ‌های مهدپویا- سلام-1 00:01:25
9 08:13:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:10 آگهی بازرگانی 00:00:42
11 08:14:52 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:12 نقاشی‌نقاشی - قسمت 30 00:14:08
13 08:29:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:53 آگهی بازرگانی 00:01:10
15 08:31:03 کندویی‌ها - قسمت 57 00:07:31
16 08:38:34 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
17 08:40:04 مامان گلی - قسمت 2 00:05:04
18 08:45:08 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
19 08:45:28 نقاش کوچولو - قسمت 118 00:10:44
20 08:56:12 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:47 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
22 08:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:46
24 09:00:04 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
25 09:00:24 دوست ما رمی خرسه - قسمت 4 00:06:27
26 09:06:51 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
27 09:08:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
28 09:10:21 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
29 09:11:51 مامان گلی - قسمت 3 00:03:23
30 09:15:14 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
31 09:15:34 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 32 00:07:14
32 09:22:48 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:23:33 کلیپ نمره بیست 00:01:52
34 09:25:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:25:58 آگهی بازرگانی 00:03:55
36 09:29:53 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
37 09:30:13 موچولوها - قسمت 15 00:08:37
38 09:38:50 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
39 09:40:20 ماجراهای سعید 00:04:24
40 09:44:44 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
41 09:45:04 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 9 00:10:46
42 09:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:22
44 09:59:45 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:05 مهد‌پویا - قسمت 15 00:23:41
46 10:23:46 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
47 10:25:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:25:49 آگهی بازرگانی 00:04:23
49 10:30:12 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
50 10:30:32 واندا و فضایی - قسمت 33 00:09:50
51 10:40:22 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:40:57 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
53 10:44:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
54 10:44:35 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
55 10:44:55 اتل متل یه جنگل - قسمت 15 00:08:41
56 10:53:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
57 10:54:02 اوم نوم 00:01:08
58 10:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:02
60 10:59:45 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
61 11:00:05 خدا چه آفریده-3 - قسمت 15 00:13:18
62 11:13:23 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
63 11:14:53 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
64 11:15:13 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 33 00:06:55
65 11:22:08 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:22:43 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:31
67 11:24:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:24:47 آگهی بازرگانی 00:04:53
69 11:29:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
70 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 31 00:14:07
71 11:44:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 11:44:23 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
73 11:45:21 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
74 11:45:41 کندویی‌ها - قسمت 58 00:07:32
75 11:53:13 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
76 11:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:57
78 12:00:13 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
79 12:00:33 دوست ما رمی خرسه - قسمت 5 00:06:06
80 12:06:39 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
81 12:08:09 دیپ‌داپ 00:02:51
82 12:11:00 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:11:20 مامان گلی - قسمت 4 00:03:57
84 12:15:17 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
85 12:15:37 قصه‌های ریرا - قسمت 15 00:09:52
86 12:25:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 12:26:02 آگهی بازرگانی 00:03:45
88 12:29:47 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
89 12:30:07 نقاش کوچولو - قسمت 119 00:10:40
90 12:40:47 مامان گلی - قسمت 5 00:03:39
91 12:44:26 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
92 12:44:46 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 8 00:10:31
93 12:55:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
94 12:56:15 وله رگلاژ 00:01:35
95 12:57:50 جشن نماز 00:05:10
96 13:03:00 جشن نماز 00:05:51
97 13:08:51 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
98 13:10:21 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
99 13:11:51 مولانگ 00:03:07
100 13:14:58 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
101 13:15:18 خدا چه آفریده-3 - قسمت 14 00:11:56
102 13:27:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:27:47 آگهی بازرگانی 00:03:48
104 13:31:35 واندا و فضایی - قسمت 32 00:09:50
105 13:41:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
106 13:41:34 کلیپ‌های مهدپویا-موجودات 00:01:46
107 13:43:20 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
108 13:43:40 اتل متل یه جنگل - قسمت 14 00:08:39
109 13:52:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
110 13:52:39 مامان گلی - قسمت 6 00:03:38
111 13:56:17 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:56:50 آگهی بازرگانی 00:03:10
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
116 14:06:38 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
117 14:06:48 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:20
118 14:07:08 کارآگاه گجت - قسمت 26 00:21:55
119 14:29:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:29:26 آگهی بازرگانی 00:03:53
121 14:33:19 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 25و26 00:26:00
122 14:59:19 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:30
123 14:59:49 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:00:12 آگهی بازرگانی 00:03:30
125 15:03:42 پهلوانان-4 - قسمت 4 00:29:08
126 15:32:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
127 15:33:13 آگهی بازرگانی 00:03:33
128 15:36:46 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 7 00:21:44
129 15:58:30 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
130 15:58:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:59:18 آگهی بازرگانی 00:04:53
132 16:04:11 آرم تایم(مل‌مل) 00:00:20
133 16:04:31 مل‌مل-4 - قسمت 36 00:55:00
134 16:59:31 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
135 16:59:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 17:00:19 آگهی بازرگانی 00:03:49
137 17:04:08 فوتبال رباتی - قسمت 7 00:21:50
138 17:25:58 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
139 17:26:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:26:31 آگهی بازرگانی 00:03:31
141 17:30:02 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 5 00:21:50
142 17:51:52 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:50
143 17:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 17:56:05 آگهی بازرگانی 00:04:09
145 18:00:14 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
146 18:00:34 هایـدی - قسمت 7 00:21:58
147 18:22:32 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
148 18:23:09 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
149 18:24:09 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
150 18:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 18:25:31 آگهی بازرگانی 00:04:17
152 18:29:48 آرم تایم (خوش‌مزه-1) 00:00:20
153 18:30:08 خوش‌مزه-1 - قسمت 55 00:14:27
154 18:44:35 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
155 18:45:00 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
156 18:45:20 پند پارسی - قسمت 20 00:10:43
157 18:56:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 18:56:26 آگهی بازرگانی 00:04:30
159 19:00:56 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 24 00:24:01
160 19:24:57 وله ولادت امام زمان (عج) 00:01:09
161 19:26:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 19:26:29 آگهی بازرگانی 00:03:41
163 19:30:10 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
164 19:30:30 کارآگاه گجت - قسمت 26 00:21:55
165 19:52:25 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
166 19:52:50 کلیپ امام دل‌ها 00:03:24
167 19:56:14 وله رگلاژ 00:00:16
168 19:56:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
169 20:00:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
170 20:25:30 دعای فرج امام عصر (عج) 00:02:12
171 20:27:42 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:10
172 20:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 20:28:15 آگهی بازرگانی 00:03:59
174 20:32:14 دورت بگردم ایران 00:33:13
175 21:05:27 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:37
176 21:06:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 21:06:27 آگهی بازرگانی 00:04:29
178 21:10:56 مهارت‌های زندگی - قسمت 323 00:13:31
179 21:24:27 وله ولادت امام زمان (عج) 00:00:25
180 21:24:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 21:25:15 آگهی بازرگانی 00:04:42
182 21:29:57 بسته شبانگاهی - قسمت 210 00:30:00
183 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها