جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:41 کلیپ نمره بیست 00:01:52
8 08:09:33 مامان گلی - قسمت 1 00:04:09
9 08:13:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:14:15 آگهی بازرگانی 00:00:32
11 08:14:47 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:07 نقاشی‌نقاشی - قسمت 26 00:13:57
13 08:29:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:37 آگهی بازرگانی 00:01:20
15 08:30:57 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:31:17 کندویی‌ها - قسمت 53 00:07:36
17 08:38:53 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
18 08:40:23 کلیپ‌های مهدپویا-بازی‌ها 00:01:26
19 08:41:49 مامان گلی - قسمت 2 00:02:59
20 08:44:48 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
21 08:45:08 نقاش کوچولو - قسمت 114 00:10:33
22 08:55:41 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:56:16 کلیپ سلام 00:01:22
24 08:57:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:11 آگهی بازرگانی 00:01:33
26 08:59:44 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
27 09:00:04 کایلو - قسمت 28 00:07:54
28 09:07:58 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:08:51 مامان گلی - قسمت 3 00:04:42
30 09:13:33 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
31 09:15:03 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
32 09:15:23 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 28 00:07:13
33 09:22:36 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:23:21 اوم نوم 00:01:05
35 09:24:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:42
37 09:29:41 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
38 09:30:01 موچولوها - قسمت 11 00:08:46
39 09:38:47 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
40 09:39:07 دیپ‌داپ 00:02:50
41 09:41:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:42:06 کلیپ سیاه وسفید 00:02:35
43 09:44:41 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
44 09:45:01 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 5 00:10:40
45 09:55:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:56:14 آگهی بازرگانی 00:03:55
47 10:00:09 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
48 10:00:29 مهد‌پویا - قسمت 11 00:25:45
49 10:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
50 10:26:47 آگهی بازرگانی 00:04:43
51 10:31:30 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
52 10:31:50 واندا و فضایی - قسمت 29 00:09:43
53 10:41:33 اعلام برنامه 00:00:35
54 10:42:08 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
55 10:44:34 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
56 10:44:54 اتل متل یه جنگل - قسمت 11 00:08:39
57 10:53:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
58 10:53:42 باغ وحش عروسکی 00:02:00
59 10:55:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:52
61 11:00:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
62 11:00:27 خدا چه آفریده-3 - قسمت 11 00:11:51
63 11:12:18 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
64 11:13:48 نقاشی کنیم 00:00:53
65 11:14:41 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
66 11:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 29 00:07:12
67 11:22:13 اعلام برنامه 00:00:35
68 11:22:48 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
69 11:24:18 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
70 11:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:26:21 آگهی بازرگانی 00:04:01
72 11:30:22 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
73 11:30:42 نقاشی‌نقاشی - قسمت 27 00:14:50
74 11:45:32 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
75 11:45:52 کندویی‌ها - قسمت 54 00:06:19
76 11:52:11 اعلام برنامه 00:00:45
77 11:52:56 کلیپ‌های مهدپویا- سلام 00:01:25
78 11:54:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:54:54 آگهی بازرگانی 00:04:55
80 11:59:49 آرم تایم (دوست ما رمی خرسه) 00:00:20
81 12:00:09 دوست ما رمی خرسه - قسمت 1 00:06:16
82 12:06:25 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
83 12:07:55 مامان گلی - قسمت 4 00:04:30
84 12:12:25 یاپ یاپس 00:02:15
85 12:14:40 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
86 12:15:00 قصه‌های ریرا - قسمت 11 00:09:29
87 12:24:29 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
88 12:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:26:32 آگهی بازرگانی 00:03:34
90 12:30:06 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
91 12:30:26 نقاش کوچولو - قسمت 114 00:10:37
92 12:41:03 مامان گلی - قسمت 5 00:04:46
93 12:45:49 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
94 12:46:09 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 3 00:10:46
95 12:56:55 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
96 12:58:25 وله رگلاژ 00:00:12
97 12:58:37 جشن نماز 00:05:23
98 13:04:00 جشن نماز 00:05:42
99 13:09:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
100 13:10:02 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
101 13:11:32 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:11:52 خدا چه آفریده-3 - قسمت 10 00:11:48
103 13:23:40 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
104 13:25:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:25:43 آگهی بازرگانی 00:04:11
106 13:29:54 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
107 13:30:14 واندا و فضایی - قسمت 28 00:09:55
108 13:40:09 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
109 13:41:39 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
110 13:41:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 10 00:08:39
111 13:50:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
112 13:50:54 مامان گلی - قسمت 6 00:04:39
113 13:55:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
114 13:56:06 آگهی بازرگانی 00:03:54
115 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
116 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
117 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
118 14:07:46 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
119 14:08:06 فوتبال رباتی - قسمت 5 00:22:18
120 14:30:24 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
121 14:30:47 آگهی بازرگانی 00:04:27
122 14:35:14 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
123 14:35:34 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 3 00:21:13
124 14:56:47 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:57:10 آگهی بازرگانی 00:03:37
126 15:00:47 خوش‌مزه-1 - قسمت 53 00:13:18
127 15:14:05 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
128 15:15:04 مثل‌نامه - قسمت 62 00:12:19
129 15:27:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:27:46 آگهی بازرگانی 00:04:44
131 15:32:30 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
132 15:32:50 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 4 00:12:01
133 15:44:51 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
134 15:45:11 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 4 00:12:24
135 15:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:57:58 آگهی بازرگانی 00:04:39
137 16:02:37 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
138 16:02:57 کارآگاه نجار - قسمت 4 00:20:39
139 16:23:36 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
140 16:24:36 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
141 16:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
142 16:26:11 آگهی بازرگانی 00:04:06
143 16:30:17 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
144 16:30:37 افسانه‌های ملل - قسمت 13 00:12:27
145 16:43:04 اعلام برنامه 00:00:55
146 16:43:59 آنونس سینمایی هواپیماها-1 00:02:00
147 16:45:59 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
148 16:46:19 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 5 00:14:41
149 17:01:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
150 17:01:23 آگهی بازرگانی 00:05:00
151 17:06:23 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
152 17:06:43 ربات‌های مبدل - قسمت 2 00:21:38
153 17:28:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 17:28:44 آگهی بازرگانی 00:04:32
155 17:33:16 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
156 17:33:36 پیمان دوستی - قسمت 2 00:21:32
157 17:55:08 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
158 17:56:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:58
160 18:00:28 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
161 18:00:48 باخانمان - قسمت 4 00:23:16
162 18:24:04 اعلام برنامه 00:00:55
163 18:24:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
164 18:25:22 آگهی بازرگانی 00:04:23
165 18:29:45 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
166 18:30:05 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 95 00:22:02
167 18:52:07 آنونس سینمایی در جستجوی دوری 00:02:00
168 18:54:07 موسیقی فیلم عصر یخبندان-1 00:01:29
169 18:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:46
171 18:59:45 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
172 19:00:05 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 5 00:21:53
173 19:21:58 آرم استیشن دایره‌های شیشه‌ای 00:00:10
174 19:22:08 فیلر مجموعه خوش‌مزه 00:03:43
175 19:25:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:26:14 آگهی بازرگانی 00:03:32
177 19:29:46 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
178 19:30:06 فوتبال رباتی - قسمت 5 00:22:18
179 19:52:24 وله رگلاژ 00:01:06
180 19:53:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
181 19:57:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:30
182 20:22:30 وله ولادت حضرت غلی اکبر (ع) 00:00:32
183 20:23:02 آنونس مجومعه کارگاه نجار 00:01:18
184 20:24:20 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 20:24:43 آگهی بازرگانی 00:05:00
186 20:29:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
187 20:30:03 مل‌مل-4 - قسمت 34 00:52:57
188 21:23:00 وله ولادت حضرت غلی اکبر (ع) 00:00:24
189 21:23:24 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
190 21:24:23 وله ولادت حضرت غلی اکبر (ع) 00:00:25
191 21:24:48 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
192 21:25:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
193 21:26:06 آگهی بازرگانی 00:04:12
194 21:30:18 بسته شبانگاهی - قسمت 206 00:29:40
195 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها