جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:17
5 08:06:22 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:42 مامان گلی - قسمت 1 00:03:49
7 08:10:31 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:16 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
9 08:14:48 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:08 نقاشی‌نقاشی - قسمت 25 00:14:21
11 08:29:29 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
12 08:30:02 آگهی بازرگانی 00:01:10
13 08:31:12 کندویی‌ها - قسمت 52 00:07:33
14 08:38:45 آنونس مجموعه مهدپویا 00:01:30
15 08:40:15 مامان گلی - قسمت 2 00:04:51
16 08:45:06 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
17 08:45:26 نقاش کوچولو - قسمت 113 00:10:36
18 08:56:02 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:56:37 کلیپ ماهی 00:02:10
20 08:58:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
21 08:59:20 آگهی بازرگانی 00:00:42
22 09:00:02 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
23 09:00:22 کایلو - قسمت 27 00:08:01
24 09:08:23 آنونس مجموعه سیاره جیجی‌بیجی 00:01:30
25 09:09:53 مامان گلی - قسمت 3 00:05:16
26 09:15:09 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
27 09:15:29 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 27 00:07:09
28 09:22:38 اعلام برنامه 00:00:45
29 09:23:23 کلیپ پروانه 00:02:15
30 09:25:38 نقاشی کنیم 00:00:47
31 09:26:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:26:58 آگهی بازرگانی 00:03:02
33 09:30:00 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
34 09:30:20 موچولوها - قسمت 10 00:09:05
35 09:39:25 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:30
36 09:40:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
37 09:42:55 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
38 09:45:14 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
39 09:45:34 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 4 00:10:46
40 09:56:20 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:56:53 آگهی بازرگانی 00:03:43
42 10:00:36 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
43 10:00:56 مهد‌پویا - قسمت 10 00:23:00
44 10:23:56 کلیپ نمره بیست 00:01:52
45 10:25:48 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 10:26:21 آگهی بازرگانی 00:04:33
47 10:30:54 واندا و فضایی - قسمت 28 00:09:55
48 10:40:49 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:41:24 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
50 10:43:59 اوم نوم 00:01:09
51 10:45:08 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
52 10:45:28 اتل متل یه جنگل - قسمت 10 00:08:39
53 10:54:07 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
54 10:54:27 نقاشی کنیم 00:00:49
55 10:55:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:23
57 11:00:12 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
58 11:00:32 خدا چه آفریده-3 - قسمت 10 00:11:48
59 11:12:20 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:30
60 11:13:50 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
61 11:14:54 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
62 11:15:14 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 28 00:07:13
63 11:22:27 اعلام برنامه 00:00:35
64 11:23:02 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
65 11:25:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:26:24 آگهی بازرگانی 00:03:33
67 11:29:57 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
68 11:30:17 نقاشی‌نقاشی - قسمت 26 00:13:57
69 11:44:14 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
70 11:44:34 کندویی‌ها - قسمت 53 00:07:36
71 11:52:10 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
72 11:53:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:54:30 آگهی بازرگانی 00:05:23
74 11:59:53 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
75 12:00:13 کایلو - قسمت 28 00:07:54
76 12:08:07 مامان گلی - قسمت 4 00:03:59
77 12:12:06 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
78 12:13:36 اوم نوم 00:01:05
79 12:14:41 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
80 12:15:01 قصه‌های ریرا - قسمت 10 00:09:08
81 12:24:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
82 12:26:09 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
83 12:26:42 آگهی بازرگانی 00:03:25
84 12:30:07 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
85 12:30:27 نقاش کوچولو - قسمت 114 00:10:33
86 12:41:00 مامان گلی - قسمت 5 00:04:23
87 12:45:23 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
88 12:45:43 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 3 00:10:21
89 12:56:04 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
90 12:57:34 حدیث 00:00:34
91 12:58:08 وله رگلاژ 00:00:42
92 12:58:50 جشن نماز 00:05:10
93 13:04:00 جشن نماز 00:05:51
94 13:09:51 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:30
95 13:11:21 مولانگ 00:03:25
96 13:14:46 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:15:06 خدا چه آفریده-3 - قسمت 9 00:11:56
98 13:27:02 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 13:27:35 آگهی بازرگانی 00:04:21
100 13:31:56 واندا و فضایی - قسمت 27 00:09:50
101 13:41:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
102 13:42:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 9 00:08:35
103 13:50:41 مامان گلی - قسمت 6 00:04:01
104 13:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
105 13:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:45
106 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
107 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
108 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
109 14:06:36 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 00:00:20
110 14:06:56 ربات‌های مبدل - قسمت 1 00:21:40
111 14:28:36 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
112 14:28:59 آگهی بازرگانی 00:03:24
113 14:32:23 آرم تایم (پیمان دوستی) 00:00:20
114 14:32:43 پیمان دوستی - قسمت 1 00:20:46
115 14:53:29 آنونس سینمایی هواپیماها-1 00:02:00
116 14:55:29 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
117 14:56:28 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
118 14:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:06
119 14:59:57 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
120 15:00:17 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 94 00:22:40
121 15:22:57 اعلام برنامه 00:00:55
122 15:23:52 موسیقی فیلم عصر یخبندان-5 00:01:00
123 15:24:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:25:15 آگهی بازرگانی 00:04:57
125 15:30:12 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
126 15:30:32 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 5 00:21:53
127 15:52:25 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:18
128 15:53:43 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
129 15:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:47
131 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
132 16:00:13 مل‌مل-4 - قسمت 34 00:55:00
133 16:55:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
134 16:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:59
135 17:00:35 فوتبال رباتی - قسمت 5 00:22:18
136 17:22:53 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
137 17:23:53 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
138 17:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
139 17:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:47
140 17:30:15 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
141 17:30:35 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 3 00:21:13
142 17:51:48 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:52:38 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
144 17:55:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:21
146 17:59:44 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
147 18:00:04 هایـدی - قسمت 5 00:21:27
148 18:21:31 اعلام برنامه 00:00:55
149 18:22:26 موسیقی فیلم کارآگاه شرلوک 00:01:23
150 18:23:49 آنونس سینمایی در جستجوی دوری 00:02:00
151 18:25:49 گنجینه 00:00:56
152 18:26:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 18:27:08 آگهی بازرگانی 00:02:40
154 18:29:48 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
155 18:30:08 خوش‌مزه-1 - قسمت 53 00:13:18
156 18:43:26 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
157 18:44:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
158 18:44:45 مثل‌نامه - قسمت 62 00:12:19
159 18:57:04 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:57:27 آگهی بازرگانی 00:04:41
161 19:02:08 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 3 00:12:01
162 19:14:09 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
163 19:14:29 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 3 00:12:37
164 19:27:06 آگهی بازرگانی 00:03:18
165 19:30:24 ربات‌های مبدل - قسمت 1 00:21:40
166 19:52:04 وله رگلاژ 00:00:26
167 19:52:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
168 19:56:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
169 20:20:30 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
170 20:20:52 تیزر خوش‌مزه 00:03:43
171 20:24:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 20:24:58 آگهی بازرگانی 00:04:53
173 20:29:51 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
174 20:30:11 کارآگاه نجار - قسمت 3 00:21:10
175 20:51:21 آنونس سینمایی هواپیماها-1 00:02:00
176 20:53:21 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
177 20:54:21 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خود را آموزش دهیم-1 00:01:50
178 20:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 20:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:10
180 20:59:44 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
181 21:00:04 افسانه‌های ملل - قسمت 12 00:11:28
182 21:11:32 آنونس مجموعه هایـدی 00:01:14
183 21:12:46 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
184 21:13:58 مورف 00:01:17
185 21:15:15 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
186 21:15:35 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 3 00:08:55
187 21:24:30 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
188 21:25:25 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
189 21:26:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 21:26:47 آگهی بازرگانی 00:04:12
191 21:30:59 بسته شبانگاهی - قسمت 205 00:29:00
192 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها