جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:21
5 08:07:27 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:47 مامان گلی - قسمت 1 00:04:22
7 08:12:09 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:54 وله روابط عمومی-162 00:00:22
9 08:13:16 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:49 آگهی بازرگانی 00:00:53
11 08:14:42 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
12 08:15:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 23 00:14:12
13 08:29:14 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:29:47 آگهی بازرگانی 00:00:50
15 08:30:37 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:30:57 کندویی‌ها - قسمت 50 00:07:16
17 08:38:13 مامان گلی - قسمت 2 00:04:14
18 08:42:27 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
19 08:44:50 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
20 08:45:10 نقاش کوچولو - قسمت 111 00:10:35
21 08:55:45 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:20 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
23 08:57:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
24 08:58:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:58:49 آگهی بازرگانی 00:00:53
26 08:59:42 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
27 09:00:02 کایلو - قسمت 25 00:07:37
28 09:07:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
29 09:08:32 مامان گلی - قسمت 3 00:04:12
30 09:12:44 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
31 09:14:44 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
32 09:15:04 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 25 00:07:06
33 09:22:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
34 09:22:30 کلیپ شاپرک 00:03:19
35 09:25:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:21
37 09:29:43 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
38 09:30:03 موچولوها - قسمت 8 00:09:29
39 09:39:32 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
40 09:41:02 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
41 09:42:32 یاپ یاپس 00:02:10
42 09:44:42 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
43 09:45:02 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 2 00:10:19
44 09:55:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:55:54 آگهی بازرگانی 00:04:16
46 10:00:10 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
47 10:00:30 مهد‌پویا - قسمت 8 00:21:03
48 10:21:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:21:53 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
50 10:24:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:13
52 10:29:43 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
53 10:30:03 واندا و فضایی - قسمت 26 00:09:50
54 10:39:53 آنونس مجموعه سیاره جیجی بیجی 00:01:30
55 10:41:23 مولانگ 00:03:16
56 10:44:39 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
57 10:44:59 اتل متل یه جنگل - قسمت 8 00:08:50
58 10:53:49 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
59 10:54:13 نقاشی کنیم 00:00:48
60 10:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
61 10:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:06
62 10:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
63 11:00:00 خدا چه آفریده-3 - قسمت 8 00:11:49
64 11:11:49 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
65 11:13:19 کلیپ سلام 00:01:22
66 11:14:41 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
67 11:15:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 26 00:06:41
68 11:21:42 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
69 11:23:12 یاپ یاپس 00:02:02
70 11:25:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
71 11:25:47 آگهی بازرگانی 00:04:14
72 11:30:01 آرم تایم(نقاشی نقاشی) 00:00:20
73 11:30:21 نقاشی‌نقاشی - قسمت 24 00:13:57
74 11:44:18 وله روابط عمومی-162 00:00:22
75 11:44:40 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
76 11:45:00 کندویی‌ها - قسمت 51 00:07:39
77 11:52:39 اعلام برنامه 00:00:45
78 11:53:24 کلیپ ماهی 00:02:10
79 11:55:34 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 11:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:46
81 11:59:53 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
82 12:00:13 کایلو - قسمت 26 00:07:05
83 12:07:18 مامان گلی - قسمت 4 00:03:56
84 12:11:14 ترو ترو 00:03:26
85 12:14:40 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
86 12:15:00 قصه‌های ریرا - قسمت 8 00:09:39
87 12:24:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
88 12:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:12
89 12:29:24 نقاش کوچولو - قسمت 112 00:10:44
90 12:40:08 مامان گلی - قسمت 5 00:04:52
91 12:45:00 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 1 00:10:52
92 12:55:52 آگهی بازرگانی 00:03:25
93 12:59:17 وله رگلاژ 00:00:33
94 12:59:50 جشن نماز 00:05:10
95 13:05:00 جشن نماز 00:05:51
96 13:10:51 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
97 13:12:21 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
98 13:13:51 نقاشی کنیم 00:00:49
99 13:14:40 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
100 13:15:00 خدا چه آفریده-3 - قسمت 7 00:12:24
101 13:27:24 آگهی بازرگانی 00:04:27
102 13:31:51 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
103 13:32:11 واندا و فضایی - قسمت 25 00:09:55
104 13:42:06 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
105 13:43:36 اوم نوم 00:00:51
106 13:44:27 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
107 13:44:47 اتل متل یه جنگل - قسمت 7 00:08:03
108 13:52:50 مامان گلی - قسمت 6 00:03:31
109 13:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:39
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:21 تلاوت قرآن 00:05:26
113 14:08:47 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
114 14:09:12 کارآگاه گجت - قسمت 24 00:21:35
115 14:30:47 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
116 14:31:10 آگهی بازرگانی 00:03:12
117 14:34:22 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:20
118 14:34:42 راهزنان قلعه جنگلی 00:21:46
119 14:56:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:56:51 آگهی بازرگانی 00:04:32
121 15:01:23 آرم تایم(پهلوانان-4) 00:00:20
122 15:01:43 پهلوانان-4 - قسمت 2 00:29:52
123 15:31:35 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:31:58 آگهی بازرگانی 00:04:50
125 15:36:48 آرم تایم(اسکوروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
126 15:37:08 اسکوروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 4 00:22:10
127 15:59:18 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
128 15:59:41 آگهی بازرگانی 00:03:44
129 16:03:25 آرم تایم(مل‌مل) 00:00:20
130 16:03:45 مل‌مل-4 00:55:00
131 16:58:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 16:59:08 آگهی بازرگانی 00:04:40
133 17:03:48 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
134 17:04:08 فوتبال رباتی - قسمت 4 00:19:47
135 17:23:55 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
136 17:24:55 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 17:25:18 آگهی بازرگانی 00:04:36
138 17:29:54 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
139 17:30:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 2 00:19:33
140 17:49:47 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
141 17:50:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
142 17:51:35 برنارد 00:03:10
143 17:54:45 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:06
144 17:55:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:56:14 آگهی بازرگانی 00:03:26
146 17:59:40 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
147 18:00:00 هایـدی - قسمت 4 00:21:23
148 18:21:23 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
149 18:23:27 فیلر مجموعه خوش‌مزه 00:03:45
150 18:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 18:27:35 آگهی بازرگانی 00:01:35
152 18:29:10 آرم تایم (خوش‌مزه-1) 00:00:20
153 18:29:30 خوش‌مزه-1 - قسمت 52 00:13:26
154 18:42:56 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
155 18:43:16 مثل‌نامه - قسمت 61 00:11:47
156 18:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
157 18:55:26 آگهی بازرگانی 00:03:30
158 18:58:56 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
159 18:59:16 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 22 00:24:05
160 19:23:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 19:23:44 آگهی بازرگانی 00:04:38
162 19:28:22 کارآگاه گجت - قسمت 24 00:21:35
163 19:49:57 وله رگلاژ 00:00:33
164 19:50:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
165 19:54:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:24:30
166 20:18:30 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
167 20:19:42 فیلر مجموعه خوش‌مزه 00:03:45
168 20:23:27 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:21
169 20:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 20:25:11 آگهی بازرگانی 00:04:06
171 20:29:17 آرم تایم(دورت بگردم ایران) 00:00:20
172 20:29:37 دورت بگردم ایران 00:23:45
173 20:53:22 آرم استیشن ماشین 00:00:14
174 20:53:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 20:53:59 آگهی بازرگانی 00:04:27
176 20:58:26 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
177 20:58:46 مهارت‌های زندگی - قسمت 321 00:11:55
178 21:10:41 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
179 21:11:01 شکرستان - قسمت 22 00:14:07
180 21:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 21:25:31 آگهی بازرگانی 00:04:12
182 21:29:43 بسته شبانگاهی - قسمت 197 00:30:00
183 21:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها