جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:21
5 08:06:07 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:27 کلیپ سلام 00:01:22
7 08:07:49 مامان گلی - قسمت 1 00:03:26
8 08:11:15 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:12:00 مولانگ 00:02:44
10 08:14:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
11 08:15:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 22 00:14:12
12 08:29:16 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:29:49 آگهی بازرگانی 00:00:50
14 08:30:39 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:30:59 کندویی‌ها - قسمت 49 00:07:23
16 08:38:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
17 08:38:38 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
18 08:40:08 مامان گلی - قسمت 2 00:04:42
19 08:44:50 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
20 08:45:10 نقاش کوچولو - قسمت 110 00:10:46
21 08:55:56 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:56:31 ترو ترو 00:03:11
23 08:59:42 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
24 09:00:02 کایلو - قسمت 24 00:07:49
25 09:07:51 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
26 09:09:21 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
27 09:13:15 وله روابط عمومی-162 00:00:22
28 09:13:37 اوم نوم 00:01:14
29 09:14:51 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:11 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 24 00:07:15
31 09:22:26 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:23:11 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
33 09:25:11 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:25:44 آگهی بازرگانی 00:04:42
35 09:30:26 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
36 09:30:46 موچولوها - قسمت 7 00:08:18
37 09:39:04 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
38 09:39:57 مامان گلی - قسمت 3 00:04:51
39 09:44:48 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
40 09:45:08 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 2 00:10:52
41 09:56:00 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:35
43 10:00:08 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
44 10:00:28 مهد‌پویا - قسمت 7 00:25:22
45 10:25:50 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
46 10:27:20 کلیپ‌ عروسک قشنگ 00:02:58
47 10:30:18 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
48 10:30:38 واندا و فضایی - قسمت 25 00:09:55
49 10:40:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:40:42 اوم نوم 00:00:51
51 10:41:33 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:42:06 آگهی بازرگانی 00:02:50
53 10:44:56 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
54 10:45:16 اتل متل یه جنگل - قسمت 7 00:08:03
55 10:53:19 آنونس مجموعه سیاره جیجی بیجی 00:01:30
56 10:54:49 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:34
58 10:59:56 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
59 11:00:16 خدا چه آفریده-3 - قسمت 7 00:12:24
60 11:12:40 نقاشی کنیم 00:00:50
61 11:13:30 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
62 11:15:00 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
63 11:15:20 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 25 00:07:06
64 11:22:26 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
65 11:24:43 اوم نوم 00:01:00
66 11:25:43 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:26:16 آگهی بازرگانی 00:04:04
68 11:30:20 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
69 11:30:40 نقاشی‌نقاشی - قسمت 24 00:14:12
70 11:44:52 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
71 11:45:12 کندویی‌ها - قسمت 50 00:07:16
72 11:52:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
73 11:52:54 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
74 11:54:24 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:54:57 آگهی بازرگانی 00:04:49
76 11:59:46 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
77 12:00:06 کایلو - قسمت 25 00:07:37
78 12:07:43 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 12:08:36 مامان گلی - قسمت 4 00:04:55
80 12:13:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:13:51 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
82 12:15:21 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
83 12:15:41 قصه‌های ریرا - قسمت 7 00:09:39
84 12:25:20 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:25:53 آگهی بازرگانی 00:04:26
86 12:30:19 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
87 12:30:39 نقاش کوچولو - قسمت 111 00:10:35
88 12:41:14 مامان گلی - قسمت 5 00:04:53
89 12:46:07 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
90 12:46:27 جت پستچی - قسمت 24 00:11:42
91 12:58:09 وله رگلاژ 00:01:01
92 12:59:10 جشن نماز 00:05:50
93 13:05:00 جشن نماز 00:05:53
94 13:10:53 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
95 13:12:23 نقاشی کنیم 00:01:00
96 13:13:23 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:13:43 خدا چه آفریده-3 - قسمت 6 00:11:51
98 13:25:34 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
99 13:26:07 آگهی بازرگانی 00:04:57
100 13:31:04 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
101 13:31:24 واندا و فضایی - قسمت 24 00:09:46
102 13:41:10 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
103 13:41:30 اتل متل یه جنگل - قسمت 6 00:08:49
104 13:50:19 مامان گلی - قسمت 6 00:05:36
105 13:55:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:56:28 آگهی بازرگانی 00:03:32
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
109 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
110 14:06:55 آرم تایم (سینمایی آجیل‌فروشی) 00:00:25
111 14:07:20 سینمایی آجیل‌فروشی 01:13:06
112 15:20:26 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
113 15:21:04 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
114 15:22:03 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
115 15:23:15 موسیقی فیلم کارگاه شرلوک 00:01:23
116 15:24:38 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
117 15:25:01 آگهی بازرگانی 00:04:43
118 15:29:44 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
119 15:30:04 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 22 00:24:05
120 15:54:09 آنونس مجموعه باخانمان 00:01:37
121 15:55:46 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
122 15:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:31
123 15:59:40 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
124 16:00:00 دورت بگردم ایران 00:23:45
125 16:23:45 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
126 16:24:21 فیلر مجموعه خوش‌مزه 00:03:52
127 16:28:13 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
128 16:28:33 مهارت‌های زندگی - قسمت 321 00:11:55
129 16:40:28 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
130 16:40:48 شکرستان - قسمت 22 00:14:07
131 16:54:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
132 16:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:30
133 16:59:48 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
134 17:00:08 کارآگاه گجت - قسمت 24 00:21:35
135 17:21:43 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
136 17:22:42 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
137 17:23:42 موسیقی فیلم ماداگاسکار1 00:01:13
138 17:24:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
139 17:25:18 آگهی بازرگانی 00:04:39
140 17:29:57 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:20
141 17:30:17 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 20و21 00:21:46
142 17:52:03 اعلام برنامه 00:00:50
143 17:52:53 سبک زندگی 00:02:02
144 17:54:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:29
146 17:59:47 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
147 18:00:07 خانواده دکتر ارنست - قسمت 20 00:17:53
148 18:18:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
149 18:18:27 فیلر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
150 18:22:13 اعلام برنامه 00:00:55
151 18:23:08 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 2 00:01:12
152 18:24:20 آنونس مجموعه هایدی 00:01:13
153 18:25:33 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
154 18:26:33 ترافیک 00:02:12
155 18:28:45 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
156 18:29:08 آگهی بازرگانی 00:00:42
157 18:29:50 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
158 18:30:10 پهلوانان-4 - قسمت 2 00:29:52
159 19:00:02 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
160 19:00:25 آگهی بازرگانی 00:03:47
161 19:04:12 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
162 19:04:32 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 21 00:24:11
163 19:28:43 وله رگلاژ 00:01:21
164 19:30:04 باکس تلاوت قرآن 00:22:56
165 19:53:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:07:00
166 20:00:00 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
167 20:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:10
168 20:03:33 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
169 20:03:53 دورت بگردم ایران 00:20:26
170 20:24:19 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
171 20:24:42 آگهی بازرگانی 00:03:14
172 20:27:56 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
173 20:28:16 مهارت‌های زندگی - قسمت 320 00:11:56
174 20:40:12 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
175 20:40:32 شکرستان - قسمت 21 00:14:38
176 20:55:10 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
177 20:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:12
178 20:59:45 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:20
179 21:00:05 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 18و19 00:26:02
180 21:26:07 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
181 21:26:30 آگهی بازرگانی 00:03:29
182 21:29:59 بسته شبانگاهی - قسمت 202 00:30:00
183 21:59:59 شب بخیر بچه‌ها 00:00:01


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها