جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:24
5 08:08:51 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:11 مامان گلی - قسمت 1 00:03:32
7 08:12:43 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:28 کلیپ نمره بیست 00:01:52
9 08:15:20 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:40 نقاشی‌نقاشی - قسمت 21 00:14:31
11 08:30:11 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
12 08:30:31 کندویی‌ها - قسمت 48 00:07:35
13 08:38:06 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
14 08:38:22 مامان گلی - قسمت 2 00:04:27
15 08:42:49 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
16 08:44:19 نقاشی کنیم 00:00:48
17 08:45:07 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
18 08:45:27 نقاش کوچولو - قسمت 109 00:10:30
19 08:55:57 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:56:32 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
21 08:59:36 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
22 08:59:56 کایلو - قسمت 23 00:07:23
23 09:07:19 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
24 09:08:49 کاردستی‌های مهدپویا-گل خورشیدی 00:05:53
25 09:14:42 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
26 09:15:02 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 23 00:06:43
27 09:21:45 اعلام برنامه 00:00:45
28 09:22:30 کلیپ شاپرک 00:03:19
29 09:25:49 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
30 09:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:20
31 09:29:42 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
32 09:30:02 موچولوها - قسمت 6 00:09:38
33 09:39:40 وله روابط عمومی-162 00:00:22
34 09:40:02 یاپ یاپس 00:02:12
35 09:42:14 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:30
36 09:43:44 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
37 09:44:04 جت پستچی - قسمت 24 00:11:42
38 09:55:46 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:56:19 آگهی بازرگانی 00:03:48
40 10:00:07 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
41 10:00:27 مهد‌پویا - قسمت 6 00:27:03
42 10:27:30 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
43 10:29:49 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
44 10:30:09 واندا و فضایی - قسمت 24 00:09:46
45 10:39:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
46 10:40:28 آگهی بازرگانی 00:03:35
47 10:44:03 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
48 10:44:23 اتل متل یه جنگل - قسمت 6 00:08:49
49 10:53:12 مامان گلی - قسمت 3 00:04:00
50 10:57:12 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:57:45 آگهی بازرگانی 00:04:26
52 11:02:11 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
53 11:02:31 خدا چه آفریده-3 - قسمت 6 00:11:51
54 11:14:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
55 11:14:42 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
56 11:15:02 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 24 00:07:15
57 11:22:17 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
58 11:23:47 کاردستی‌های مهدپویا-قایق بادبانی 00:02:02
59 11:25:49 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
60 11:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:21
61 11:29:43 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
62 11:30:03 نقاشی‌نقاشی - قسمت 23 00:14:12
63 11:44:15 مامان گلی - قسمت 4 00:04:27
64 11:48:42 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
65 11:49:02 کندویی‌ها - قسمت 49 00:07:23
66 11:56:25 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:35
68 12:00:33 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
69 12:00:53 کایلو - قسمت 24 00:07:49
70 12:08:42 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
71 12:09:35 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
72 12:11:12 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
73 12:12:42 یاپ یاپس 00:02:02
74 12:14:44 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
75 12:15:04 قصه‌های ریرا - قسمت 6 00:08:55
76 12:23:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 12:24:19 دیپ‌داپ 00:01:58
78 12:26:17 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
79 12:26:50 آگهی بازرگانی 00:03:04
80 12:29:54 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
81 12:30:14 نقاش کوچولو - قسمت 110 00:10:46
82 12:41:00 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
83 12:42:30 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
84 12:42:50 جت پستچی - قسمت 23 00:11:56
85 12:54:46 مامان گلی - قسمت 5 00:04:08
86 12:58:54 وله رگلاژ 00:01:40
87 13:00:34 جشن نماز 00:04:26
88 13:05:00 جشن نماز 00:05:47
89 13:10:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
90 13:11:03 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
91 13:12:33 کلیپ پروانه 00:02:15
92 13:14:48 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
93 13:15:08 خدا چه آفریده-3 - قسمت 5 00:11:56
94 13:27:04 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
95 13:27:37 آگهی بازرگانی 00:04:55
96 13:32:32 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
97 13:32:52 واندا و فضایی - قسمت 23 00:09:53
98 13:42:45 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
99 13:43:05 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:08:29
100 13:51:34 مامان گلی - قسمت 6 00:03:50
101 13:55:24 نقاشی کنیم 00:00:50
102 13:56:14 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:56:47 آگهی بازرگانی 00:03:13
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
106 14:03:21 تلاوت قرآن 00:06:29
107 14:09:50 آرم تایم (سینمایی بال‌ها) 00:00:25
108 14:10:15 سینمایی بال‌ها 01:18:53
109 15:29:08 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
110 15:29:31 آگهی بازرگانی 00:03:03
111 15:32:34 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:20
112 15:32:54 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 16 00:24:11
113 15:57:05 وله ولادت امام سجاد (ع) 00:00:25
114 15:57:30 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
115 15:57:53 آگهی بازرگانی 00:03:36
116 16:01:29 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
117 16:01:49 دورت بگردم ایران 00:20:26
118 16:22:15 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
119 16:22:25 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
120 16:23:24 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
121 16:24:36 کلیپ ولادت حضرت امام سجاد (ع) 00:05:04
122 16:29:40 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:20
123 16:30:00 مهارت‌های زندگی - قسمت 15 00:11:56
124 16:41:56 آرم تایم (شکرستان) 00:00:20
125 16:42:16 شکرستان - قسمت 21 00:14:38
126 16:56:54 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
127 16:57:17 آگهی بازرگانی 00:04:24
128 17:01:41 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:20
129 17:02:01 کارآگاه گجت - قسمت 23 00:20:55
130 17:22:56 فیلر خوشمزه 00:03:41
131 17:26:37 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
132 17:27:00 آگهی بازرگانی 00:03:25
133 17:30:25 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:20
134 17:30:45 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 18,19 00:26:02
135 17:56:47 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
136 17:57:10 آگهی بازرگانی 00:03:42
137 18:00:52 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
138 18:01:12 خانواده دکتر ارنست - قسمت 19 00:23:41
139 18:24:53 وله ولادت امام سجاد (ع) 00:00:38
140 18:25:31 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
141 18:25:54 آگهی بازرگانی 00:04:29
142 18:30:23 آرم تایم (پهلوانان-4) 00:00:20
143 18:30:43 پهلوانان-4 00:34:43
144 19:05:26 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
145 19:05:49 آگهی بازرگانی 00:04:17
146 19:10:06 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
147 19:10:26 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 16 00:18:00
148 19:28:26 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
149 19:29:25 وله رگلاژ 00:00:35
150 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:22:00
151 19:52:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:08:00
152 20:00:00 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
153 20:00:23 آگهی بازرگانی 00:04:24
154 20:04:47 آرم تایم(مل‌مل-4) 00:00:20
155 20:05:07 مل‌مل-4 00:51:00
156 20:56:07 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
157 20:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:19
158 20:59:49 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 1 00:18:55
159 21:18:44 تیزر مجموعه پیمان دوستی 00:01:00
160 21:19:44 آنونس سینمایی آجیل فروشی 00:02:00
161 21:21:44 فیلر خوشمزه 00:03:47
162 21:25:31 آگهی بازرگانی 00:04:12
163 21:29:43 بسته شبانگاهی - قسمت 201 00:30:00
164 21:59:43 شب بخیر بچه‌ها 00:00:17


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها