جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:22
5 08:06:40 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:00 مامان گلی - قسمت 1 00:04:21
7 08:11:21 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:06 کلیپ شادی 00:02:35
9 08:14:41 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:01 نقاشی‌نقاشی - قسمت 20 00:14:38
11 08:29:39 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
12 08:29:59 کندویی‌ها - قسمت 47 00:07:14
13 08:37:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
14 08:37:33 مامان گلی - قسمت 2 00:03:54
15 08:41:27 آرم استیشن روز 00:00:20
16 08:41:47 مولانگ 00:02:53
17 08:44:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
18 08:45:00 نقاش کوچولو - قسمت 107 00:10:50
19 08:55:50 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:56:25 کلیپ‌های مهدپویا- مهدپویا-3 00:01:58
21 08:58:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:58:56 آگهی بازرگانی 00:00:43
23 08:59:39 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
24 08:59:59 کایلو - قسمت 22 00:07:10
25 09:07:09 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
26 09:08:39 مامان گلی - قسمت 3 00:04:17
27 09:12:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
28 09:13:49 نقاشی کنیم 00:00:54
29 09:14:43 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:03 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 22 00:05:56
31 09:20:59 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:21:44 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
33 09:24:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
34 09:24:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:25:13 آگهی بازرگانی 00:04:27
36 09:29:40 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
37 09:30:00 موچولوها - قسمت 5 00:08:34
38 09:38:34 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
39 09:40:04 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
40 09:42:29 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
41 09:42:49 جت پستچی - قسمت 23 00:11:56
42 09:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:55:18 آگهی بازرگانی 00:04:23
44 09:59:41 آرم تایم (مهد‌پویا) 00:00:20
45 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 5 00:22:11
46 10:22:12 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
47 10:25:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:25:43 آگهی بازرگانی 00:04:03
49 10:29:46 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
50 10:30:06 واندا و فضایی - قسمت 23 00:09:53
51 10:39:59 اعلام برنامه 00:00:35
52 10:40:34 ماجراهای سعید 00:04:12
53 10:44:46 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
54 10:45:06 اتل متل یه جنگل - قسمت 5 00:08:29
55 10:53:35 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
56 10:55:05 نقاشی کنیم 00:00:47
57 10:55:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:42
59 11:00:07 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
60 11:00:27 خدا چه آفریده-3 - قسمت 5 00:11:56
61 11:12:23 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 11:12:45 کلیپ‌های مهدپویا- مهدپویا-1 00:01:55
63 11:14:40 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
64 11:15:00 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 23 00:06:43
65 11:21:43 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:22:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
67 11:24:18 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:24:51 آگهی بازرگانی 00:04:49
69 11:29:40 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
70 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 21 00:14:31
71 11:44:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
72 11:44:40 اوم نوم 00:00:51
73 11:45:31 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
74 11:45:51 کندویی‌ها - قسمت 48 00:07:35
75 11:53:26 کلیپ ماهی 00:02:10
76 11:55:36 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
77 11:56:09 آگهی بازرگانی 00:03:35
78 11:59:44 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
79 12:00:04 کایلو - قسمت 23 00:07:23
80 12:07:27 مامان گلی - قسمت 4 00:04:08
81 12:11:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
82 12:11:55 ماموک 00:03:00
83 12:14:55 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
84 12:15:15 قصه‌های ریرا - قسمت 5 00:09:06
85 12:24:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
86 12:24:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
87 12:25:20 آگهی بازرگانی 00:04:23
88 12:29:43 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
89 12:30:03 نقاش کوچولو - قسمت 109 00:10:30
90 12:40:33 مامان گلی - قسمت 5 00:04:16
91 12:44:49 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
92 12:45:09 جت پستچی - قسمت 22 00:11:59
93 12:57:08 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
94 12:58:38 وله رگلاژ 00:00:58
95 12:59:36 جشن نماز 00:06:24
96 13:06:00 جشن نماز 00:05:42
97 13:11:42 آرم استیشن روز 00:00:20
98 13:12:02 کاردستی‌های مهدپویا-خرس 00:02:39
99 13:14:41 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
100 13:15:01 خدا چه آفریده-3 - قسمت 4 00:12:03
101 13:27:04 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 13:27:26 نقاشی کنیم 00:00:46
103 13:28:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 13:28:45 آگهی بازرگانی 00:04:03
105 13:32:48 آرم تایم (واندا و فضایی) 00:00:20
106 13:33:08 واندا و فضایی - قسمت 22 00:09:50
107 13:42:58 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
108 13:43:18 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:07:41
109 13:50:59 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
110 13:51:52 مامان گلی - قسمت 6 00:03:06
111 13:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:29
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
116 14:06:38 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
117 14:06:58 صلح‌بانان - قسمت 52 00:21:52
118 14:28:50 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
119 14:29:13 آگهی بازرگانی 00:04:12
120 14:33:25 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
121 14:33:45 رویاسوار - قسمت 41 00:21:44
122 14:55:29 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
123 14:55:52 آگهی بازرگانی 00:05:00
124 15:00:52 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
125 15:01:12 یک‌دوسه‌خنده 00:21:57
126 15:23:09 اعلام برنامه 00:00:55
127 15:24:04 رالف 00:01:03
128 15:25:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 15:25:30 آگهی بازرگانی 00:04:22
130 15:29:52 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
131 15:30:12 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 3 00:18:00
132 15:48:12 آنونس سینمایی بال‌ها 00:02:00
133 15:50:12 وله ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 00:00:33
134 15:50:45 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
135 15:54:21 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:54:44 آگهی بازرگانی 00:04:59
137 15:59:43 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:20
138 16:00:03 مل‌مل-4 - قسمت 32 00:55:00
139 16:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 16:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:50
141 17:00:16 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
142 17:00:36 فوتبال رباتی - قسمت 3 00:21:31
143 17:22:07 وله ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 00:00:33
144 17:22:40 آنونس سینمایی آجیل فروشی 00:02:00
145 17:24:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 17:25:03 آگهی بازرگانی 00:04:51
147 17:29:54 آرم تایم (رکاب‌زنان کوهستان) 00:00:20
148 17:30:14 رکاب‌زنان کوهستان - قسمت 1 00:18:55
149 17:49:09 اعلام برنامه 00:00:50
150 17:49:59 کلیپ قاصدک‌ها 00:04:27
151 17:54:26 آرم استیشن ماشین 00:00:14
152 17:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:42
154 17:59:45 آرم تایم (هایـدی) 00:00:20
155 18:00:05 هایـدی - قسمت 3 00:21:35
156 18:21:40 اعلام برنامه 00:00:55
157 18:22:35 تیزر خوش‌مزه 00:03:36
158 18:26:11 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
159 18:27:10 وله ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 00:00:33
160 18:27:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 18:28:06 آگهی بازرگانی 00:01:53
162 18:29:59 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
163 18:30:19 خوش‌مزه-1 - قسمت 51 00:14:27
164 18:44:46 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
165 18:45:06 مثل‌نامه - قسمت 60 00:12:56
166 18:58:02 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 18:58:25 آگهی بازرگانی 00:03:57
168 19:02:22 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
169 19:02:42 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 2 00:12:01
170 19:14:43 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
171 19:15:03 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 2 00:12:11
172 19:27:14 آنونس سینمایی بال‌ها 00:02:00
173 19:29:14 وله رگلاژ 00:00:46
174 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
175 19:51:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
176 20:00:00 وله ولادت امام سجاد (ع) 00:00:25
177 20:00:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 20:00:48 آگهی بازرگانی 00:04:50
179 20:05:38 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
180 20:05:58 کارآگاه نجار - قسمت 2 00:20:54
181 20:26:52 وله ولادت امام سجاد (ع) 00:00:38
182 20:27:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:27:53 آگهی بازرگانی 00:03:09
184 20:31:02 افسانه‌های ملل - قسمت 11 00:11:55
185 20:42:57 آنونس سینمایی آجیل فروشی 00:02:00
186 20:44:57 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
187 20:45:17 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 71 00:10:26
188 20:55:43 وله ولادت امام سجاد (ع) 00:00:25
189 20:56:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
190 20:56:31 آگهی بازرگانی 00:03:19
191 20:59:50 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
192 21:00:10 رویاسوار - قسمت 41 00:21:44
193 21:21:54 تیزر مجموعه اسکروج و جوجه اردک‌ها 00:01:12
194 21:23:06 وله ولادت امام سجاد (ع) 00:00:38
195 21:23:44 تیزر مجموعه رکاب‌زنان کوهستان 00:00:59
196 21:24:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
197 21:25:06 آگهی بازرگانی 00:04:12
198 21:29:18 بسته شبانگاهی - قسمت 200 00:30:00
199 21:59:18 شب بخیر بچه‌ها 00:00:42


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها