جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 مامان گلی - قسمت 1 00:04:06
7 08:11:02 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:47 ماموک 00:02:58
9 08:14:45 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 19 00:13:57
11 08:29:02 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:32
12 08:30:34 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
13 08:30:54 کندویی‌ها - قسمت 46 00:07:39
14 08:38:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:38:42 مامان گلی - قسمت 2 00:04:33
16 08:43:15 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:43:35 اوم نوم 00:01:05
18 08:44:40 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
19 08:45:00 نقاش کوچولو - قسمت 107 00:10:49
20 08:55:49 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:56:24 کلیپ پروانه 00:02:15
22 08:58:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:28
24 08:59:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
25 09:00:00 کایلو - قسمت 21 00:07:13
26 09:07:13 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
27 09:10:29 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
28 09:10:51 مامان گلی - قسمت 3 00:03:56
29 09:14:47 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:07 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 21 00:06:55
31 09:22:02 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:22:47 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
33 09:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:26:32 آگهی بازرگانی 00:03:11
35 09:29:43 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
36 09:30:03 موچولوها - قسمت 4 00:08:43
37 09:38:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:39:06 مامان گلی - قسمت 4 00:04:25
39 09:43:31 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
40 09:43:51 جت پستچی - قسمت 22 00:11:59
41 09:55:50 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:56:23 آگهی بازرگانی 00:04:58
43 10:01:21 مهد‌پویا - قسمت 4 00:21:36
44 10:22:57 آرم استیشن روز 00:00:20
45 10:23:17 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
46 10:24:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 10:25:24 آگهی بازرگانی 00:04:18
48 10:29:42 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
49 10:30:02 واندا و فضایی - قسمت 22 00:09:50
50 10:39:52 اعلام برنامه 00:00:35
51 10:40:27 کاردستی‌های مهدپویا-نقاشی میوه 00:01:39
52 10:42:06 کلیپ قصه باران 00:02:46
53 10:44:52 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
54 10:45:12 اتل متل یه جنگل - قسمت 4 00:07:41
55 10:52:53 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
56 10:54:23 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:55
58 10:59:51 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
59 11:00:11 خدا چه آفریده-3 - قسمت 3 00:12:03
60 11:12:14 کلیپ دو دوست 00:02:38
61 11:14:52 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
62 11:15:12 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 22 00:06:56
63 11:22:08 اعلام برنامه 00:00:35
64 11:22:43 باغ وحش عروسکی 00:02:00
65 11:24:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
66 11:25:16 آگهی بازرگانی 00:04:39
67 11:29:55 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
68 11:30:15 نقاشی‌نقاشی - قسمت 20 00:14:38
69 11:44:53 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
70 11:45:13 کندویی‌ها - قسمت 47 00:07:14
71 11:52:27 اعلام برنامه 00:00:45
72 11:53:12 دیپ‌داپ 00:01:58
73 11:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
75 12:00:00 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
76 12:00:20 کایلو - قسمت 22 00:07:10
77 12:07:30 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
78 12:09:00 مامان گلی - قسمت 5 00:04:17
79 12:13:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
80 12:13:37 اوم نوم 00:01:14
81 12:14:51 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
82 12:15:11 قصه‌های ریرا - قسمت 4 00:10:26
83 12:25:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:26:10 آگهی بازرگانی 00:04:54
85 12:31:04 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
86 12:31:24 نقاش کوچولو - قسمت 108 00:10:50
87 12:42:14 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
88 12:43:44 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-2 00:01:27
89 12:45:11 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
90 12:45:31 جت پستچی - قسمت 21 00:11:55
91 12:57:26 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 12:57:35 مولانگ 00:02:44
93 13:00:19 وله رگلاژ 00:00:18
94 13:00:37 جشن نماز 00:05:23
95 13:06:00 جشن نماز 00:05:42
96 13:11:42 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
97 13:13:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
98 13:13:28 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
99 13:13:48 خدا چه آفریده-3 - قسمت 3 00:11:44
100 13:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:26:05 آگهی بازرگانی 00:04:35
102 13:30:40 واندا و فضایی - قسمت 21 00:09:53
103 13:40:33 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
104 13:40:53 اتل متل یه جنگل - قسمت 3 00:08:19
105 13:49:12 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
106 13:50:05 مامان گلی - قسمت 6 00:04:44
107 13:54:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:38
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
110 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:04 تلاوت قرآن 00:04:42
112 14:07:46 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
113 14:08:06 فوتبال رباتی - قسمت 2 00:21:14
114 14:29:20 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
115 14:29:43 آگهی بازرگانی 00:04:58
116 14:34:41 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
117 14:35:01 ماشیناسورها - قسمت 78 00:22:39
118 14:57:40 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
119 14:58:03 آگهی بازرگانی 00:05:00
120 15:03:03 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
121 15:03:23 خوش‌مزه-1 - قسمت 50 00:14:17
122 15:17:40 آرم تایم(مثل‌نامه) 00:00:20
123 15:18:00 مثل‌نامه - قسمت 59 00:12:28
124 15:30:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:30:51 آگهی بازرگانی 00:05:01
126 15:35:52 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
127 15:36:12 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 2 00:12:01
128 15:48:13 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
129 15:48:33 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 2 00:12:11
130 16:00:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
131 16:01:07 آگهی بازرگانی 00:04:08
132 16:05:15 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
133 16:05:35 کارآگاه نجار - قسمت 2 00:20:54
134 16:26:29 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
135 16:27:06 آنونس سینمایی بال‌ها 00:02:00
136 16:29:06 موسیقی فیلم عملیات آجیلی 2 00:01:12
137 16:30:18 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
138 16:30:38 افسانه‌های ملل - قسمت 11 00:11:55
139 16:42:33 اعلام برنامه 00:00:55
140 16:43:28 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
141 16:43:48 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 71 00:10:26
142 16:54:14 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
143 16:54:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
144 16:55:14 آگهی بازرگانی 00:04:25
145 16:59:39 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
146 16:59:59 صلح‌بانان - قسمت 52 00:21:52
147 17:21:51 تیزر خوش‌مزه 00:03:41
148 17:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
149 17:25:55 آگهی بازرگانی 00:04:49
150 17:30:44 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
151 17:31:04 رویاسوار - قسمت 41 00:21:44
152 17:52:48 اعلام برنامه 00:00:50
153 17:53:38 موسیقی فیلم ماداگاسکار 1 00:01:13
154 17:54:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:55:14 آگهی بازرگانی 00:04:58
156 18:00:12 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
157 18:00:32 باخانمان - قسمت 2 00:22:37
158 18:23:09 اعلام برنامه 00:00:55
159 18:24:04 وله ولادت امام حسین (ع) 00:00:37
160 18:24:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
161 18:25:04 آگهی بازرگانی 00:04:36
162 18:29:40 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
163 18:30:00 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 93 00:21:57
164 18:51:57 کلیپ عید 00:03:13
165 18:55:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 18:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:46
167 19:00:19 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
168 19:00:39 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 2 00:22:25
169 19:23:04 تیزر خوش‌مزه 00:03:42
170 19:26:46 آنونس سینمایی آجیل فروشی 00:02:00
171 19:28:46 وله رگلاژ 00:01:14
172 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:21:00
173 19:51:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:09:00
174 20:00:00 وله ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 00:00:33
175 20:00:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
176 20:00:56 آگهی بازرگانی 00:04:49
177 20:05:45 مل‌مل-4 - قسمت 31 00:50:08
178 20:55:53 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 20:56:16 آگهی بازرگانی 00:04:54
180 21:01:10 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
181 21:01:30 ماشیناسورها - قسمت 78 00:18:42
182 21:20:12 وله ولادت حضرت ابوالفضل (ع) 00:00:33
183 21:20:45 كليپ فرمانده 00:03:57
184 21:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 21:25:05 آگهی بازرگانی 00:04:46
186 21:29:51 بسته شبانگاهی - قسمت 199 00:29:30
187 21:59:21 شب بخیر بچه‌ها 00:00:39


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها