جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:24
5 08:06:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:30 مامان گلی - قسمت 1 00:04:52
7 08:11:22 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:07 کلیپ قصه باران 00:02:46
9 08:14:53 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
10 08:15:13 نقاشی‌نقاشی - قسمت 17 00:14:39
11 08:29:52 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
12 08:30:12 کندویی‌ها - قسمت 44 00:07:34
13 08:37:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:37:55 مامان گلی - قسمت 2 00:04:30
15 08:42:25 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
16 08:42:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
17 08:44:45 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
18 08:45:05 نقاش کوچولو - قسمت 105 00:09:46
19 08:54:51 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:55:26 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
21 08:58:51 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
22 08:59:24 آگهی بازرگانی 00:00:29
23 08:59:53 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
24 09:00:13 کایلو - قسمت 19 00:07:51
25 09:08:04 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
26 09:08:26 مامان گلی - قسمت 3 00:04:31
27 09:12:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
28 09:13:50 اوم نوم 00:01:08
29 09:14:58 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
30 09:15:18 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 19 00:07:19
31 09:22:37 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:23:22 کلیپ ماهی 00:02:10
33 09:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:26:05 آگهی بازرگانی 00:04:12
35 09:30:17 آرم تایم (موچولوها) 00:00:20
36 09:30:37 موچولوها - قسمت 2 00:07:37
37 09:38:14 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:38:34 مولانگ 00:03:27
39 09:42:01 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:42:10 کلیپ بهار آمد از دور 00:02:30
41 09:44:40 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
42 09:45:00 جت پستچی - قسمت 20 00:11:59
43 09:56:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:57:32 آگهی بازرگانی 00:05:04
45 10:02:36 مهد‌پویا - قسمت 2 00:20:30
46 10:23:06 آرم استیشن روز 00:00:20
47 10:23:26 یاپ یاپس 00:02:15
48 10:25:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
49 10:26:14 آگهی بازرگانی 00:04:04
50 10:30:18 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
51 10:30:38 واندا و فضایی - قسمت 20 00:09:55
52 10:40:33 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:41:08 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
54 10:44:40 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
55 10:45:00 اتل متل یه جنگل - قسمت 2 00:08:21
56 10:53:21 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
57 10:54:58 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:38
59 11:00:09 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
60 11:00:29 خدا چه آفریده-3 - قسمت 2 00:12:06
61 11:12:35 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
62 11:12:55 کلیپ پروانه 00:02:15
63 11:15:10 آرم تایم (چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
64 11:15:30 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 20 00:07:14
65 11:22:44 اعلام برنامه 00:00:35
66 11:23:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
67 11:25:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:25:52 آگهی بازرگانی 00:04:12
69 11:30:04 آرم تایم (نقاشی نقاشی) 00:00:20
70 11:30:24 نقاشی‌نقاشی - قسمت 18 00:14:22
71 11:44:46 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
72 11:45:06 کندویی‌ها - قسمت 45 00:07:38
73 11:52:44 اعلام برنامه 00:00:45
74 11:53:29 اوم نوم 00:01:08
75 11:54:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:47
77 11:59:57 آرم تایم (کایلو) 00:00:20
78 12:00:17 کایلو - قسمت 20 00:07:46
79 12:08:03 مامان گلی - قسمت 4 00:04:05
80 12:12:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 12:12:28 کلیپ توپ 00:02:19
82 12:14:47 آرم تایم (قصه‌های ریرا) 00:00:20
83 12:15:07 قصه‌های ریرا - قسمت 2 00:09:47
84 12:24:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:25:27 آگهی بازرگانی 00:04:23
86 12:29:50 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
87 12:30:10 نقاش کوچولو - قسمت 106 00:10:37
88 12:40:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:41:20 آگهی بازرگانی 00:05:02
90 12:46:22 آرم تایم (جت پستچی) 00:00:20
91 12:46:42 جت پستچی - قسمت 19 00:11:57
92 12:58:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:58:48 یاپ یاپس 00:02:15
94 13:01:03 حدیث 00:00:21
95 13:01:24 وله رگلاژ 00:00:14
96 13:01:38 جشن نماز 00:05:22
97 13:07:00 جشن نماز 00:05:49
98 13:12:49 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 13:13:05 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
100 13:14:52 آرم تایم (خدا چه آفریده) 00:00:20
101 13:15:12 خدا چه آفریده-3 - قسمت 1 00:11:53
102 13:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:27:38 آگهی بازرگانی 00:03:50
104 13:31:28 واندا و فضایی - قسمت 19 00:09:55
105 13:41:23 آرم تایم (اتل متل یه جنگل) 00:00:20
106 13:41:43 اتل متل یه جنگل - قسمت 1 00:08:43
107 13:50:26 مامان گلی - قسمت 6 00:04:14
108 13:54:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:47
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
111 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
112 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:48
113 14:06:52 آرم تایم (فوتبال رباتی) 00:00:20
114 14:07:12 فوتبال رباتی - قسمت 1 00:20:47
115 14:27:59 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
116 14:28:22 آگهی بازرگانی 00:04:46
117 14:33:08 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:20
118 14:33:28 ماشیناسورها - قسمت 77 00:21:00
119 14:54:28 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
120 14:55:28 کلیپ مرغ بهار آمده 00:01:31
121 14:56:59 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
122 14:57:21 برنارد 00:02:53
123 15:00:14 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:20
124 15:00:34 خوش‌مزه-1 - قسمت 49 00:13:27
125 15:14:01 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
126 15:14:11 تیزر مجموعه ماشیناسورها 00:01:13
127 15:15:24 آرم تایم(مثل‌نامه) 00:00:20
128 15:15:44 مثل‌نامه - قسمت 58 00:11:46
129 15:27:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:27:53 آگهی بازرگانی 00:04:35
131 15:32:28 آرم تایم (ریون ناقلای کوچولو) 00:00:20
132 15:32:48 ریون ناقلای کوچولو - قسمت 1 00:11:55
133 15:44:43 آرم تایم (خرس‌های محافظ جنگل) 00:00:20
134 15:45:03 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 1 00:12:40
135 15:57:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:58:06 آگهی بازرگانی 00:05:01
137 16:03:07 آرم تایم (کارآگاه نجار) 00:00:20
138 16:03:27 کارآگاه نجار - قسمت 1 00:21:32
139 16:24:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 16:25:22 آگهی بازرگانی 00:05:03
141 16:30:25 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:20
142 16:30:45 افسانه‌های ملل - قسمت 10 00:10:46
143 16:41:31 اعلام برنامه 00:00:55
144 16:42:26 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
145 16:44:48 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:20
146 16:45:08 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 70 00:09:35
147 16:54:43 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 16:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:51
149 16:59:57 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:20
150 17:00:17 صلح‌بانان - قسمت 51 00:20:21
151 17:20:38 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
152 17:21:33 تیزر خوش‌مزه 00:03:32
153 17:25:05 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 17:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:47
155 17:30:15 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:20
156 17:30:35 رویاسوار - قسمت 40 00:22:25
157 17:53:00 اعلام برنامه 00:00:50
158 17:53:50 شکرستان 00:01:38
159 17:55:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:55:51 آگهی بازرگانی 00:04:21
161 18:00:12 آرم تایم (باخانمان) 00:00:20
162 18:00:32 باخانمان - قسمت 1 00:19:44
163 18:20:16 اعلام برنامه 00:00:55
164 18:21:11 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
165 18:24:21 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
166 18:25:21 رالف 00:01:08
167 18:26:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:26:52 آگهی بازرگانی 00:03:22
169 18:30:14 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
170 18:30:34 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 92 00:21:23
171 18:51:57 آنونس مجموعه حانواده دکتر ارنست 00:01:22
172 18:53:19 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
173 18:54:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
174 18:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:21
175 18:59:40 آرم تایم (اسکروج و جوجه اردک‌ها) 00:00:20
176 19:00:00 اسکروج و جوجه اردک‌ها - قسمت 1 00:22:06
177 19:22:06 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
178 19:22:29 آگهی بازرگانی 00:05:03
179 19:27:32 سبک زندگی 00:01:36
180 19:29:08 وله رگلاژ 00:00:52
181 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:19:00
182 19:49:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:54
183 19:59:54 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
184 20:00:17 آگهی بازرگانی 00:05:04
185 20:05:21 مل‌مل-4 - قسمت 30 00:52:46
186 20:58:07 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 20:58:30 آگهی بازرگانی 00:05:03
188 21:03:33 ماشیناسورها - قسمت 77 00:21:00
189 21:24:33 آگهی بازرگانی 00:05:31
190 21:30:04 بسته شبانگاهی - قسمت 197 00:30:00
191 22:00:04 شب بخیر بچه‌ها 00:00:56


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها