جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 مامان گلی - قسمت 1 00:04:42
7 08:11:38 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:23 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:14:23 آرم تایم (عمو رولی) 00:00:20
10 08:14:43 ماجراهای عمو رولی - قسمت 18 00:12:09
11 08:26:52 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
12 08:28:22 کلیپ‌های مهدپویا-وسیله‌نقلیه- اتوبوس1 00:01:22
13 08:29:44 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:04 اتل متل یه جنگل - قسمت 18 00:08:25
15 08:38:29 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
16 08:39:22 مامان گلی - قسمت 2 00:04:08
17 08:43:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
18 08:43:46 نقاشی کنیم 00:01:00
19 08:44:46 آرم تایم (شن‌دونه‌ها) 00:00:20
20 08:45:06 شن‌دونه‌ها - قسمت 11 00:04:41
21 08:49:47 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:50:22 کلیپ قصه باران 00:02:46
23 08:53:08 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
24 08:54:38 مامان گلی - قسمت 3 00:03:49
25 08:58:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:59:00 آگهی بازرگانی 00:01:19
27 09:00:19 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
28 09:00:39 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 5 00:12:02
29 09:12:41 کلیپ توپ 00:02:19
30 09:15:00 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
31 09:15:20 کایلو - قسمت 18 00:08:00
32 09:23:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
33 09:23:40 نقاشی کنیم 00:00:55
34 09:24:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
35 09:25:08 آگهی بازرگانی 00:05:01
36 09:30:09 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:29 پهلوانان پویا - قسمت 4 00:12:20
38 09:42:49 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
39 09:44:49 آرم تایم(موچولوها) 00:00:20
40 09:45:09 موچولوها - قسمت 18 00:09:44
41 09:54:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:55:26 آگهی بازرگانی 00:05:52
43 10:01:18 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
44 10:01:38 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 18 00:07:08
45 10:08:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
46 10:09:06 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
47 10:09:54 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
48 10:11:24 باهم‌بازی - قسمت 35 00:03:24
49 10:14:48 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:15:08 خدا چه آفریده-3 - قسمت 18 00:11:58
51 10:27:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:27:39 آگهی بازرگانی 00:04:58
53 10:32:37 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
54 10:32:57 جت پستچی - قسمت 18 00:11:48
55 10:44:45 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
56 10:45:05 ببعی - قسمت 18 00:08:43
57 10:53:48 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:47
58 10:58:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:59:08 آگهی بازرگانی 00:04:36
60 11:03:44 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
61 11:04:04 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 18 00:11:08
62 11:15:12 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
63 11:15:32 اتوبوس‌های کوچولو-3 - قسمت 20 00:12:35
64 11:28:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 11:28:40 آگهی بازرگانی 00:04:37
66 11:33:17 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
67 11:33:37 ماشا و آقا خرسه - قسمت 13 00:06:45
68 11:40:22 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
69 11:40:46 مامان گلی - قسمت 4 00:03:54
70 11:44:40 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
71 11:45:00 واندا و فضایی - قسمت 16 00:09:55
72 11:54:55 اعلام برنامه 00:00:45
73 11:55:40 باهم‌بازی - قسمت 36 00:03:09
74 11:58:49 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:59:22 آگهی بازرگانی 00:04:47
76 12:04:09 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
77 12:04:29 نقاش کوچولو - قسمت 104 00:10:39
78 12:15:08 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
79 12:15:28 قصه‌های ریرا - قسمت 18 00:10:10
80 12:25:38 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
81 12:26:11 آگهی بازرگانی 00:04:11
82 12:30:22 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 00:00:20
83 12:30:42 حیوانات ماشینی - قسمت 18 00:10:40
84 12:41:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
85 12:41:38 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
86 12:42:26 کلیپ سیاه‌ و سفید 00:02:35
87 12:45:01 آرم تایم(نیکا و داداشی) 00:00:20
88 12:45:21 نیکا و داداشی - قسمت 18 00:10:06
89 12:55:27 مامان گلی - قسمت 5 00:04:22
90 12:59:49 حدیث 00:00:24
91 13:00:13 وله رگلاژ 00:00:57
92 13:01:10 جشن نماز 00:05:50
93 13:07:00 جشن نماز 00:05:53
94 13:12:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 13:13:13 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
96 13:15:02 آرم تایم (شن‌دونه‌ها) 00:00:20
97 13:15:22 شن‌دونه‌ها - قسمت 14 00:04:43
98 13:20:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 13:20:21 اوم نوم 00:00:55
100 13:21:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:21:49 آگهی بازرگانی 00:04:55
102 13:26:44 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
103 13:27:04 نقاشی‌نقاشی - قسمت 16 00:14:39
104 13:41:43 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
105 13:42:03 ببعی - قسمت 16 00:08:43
106 13:50:46 مامان گلی - قسمت 6 00:03:40
107 13:54:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
108 13:54:59 آگهی بازرگانی 00:05:01
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
112 14:06:55 آرم تایم (سینمایی قالیچه پرنده) 00:00:25
113 14:07:20 سینمایی قالیچه پرنده 01:09:32
114 15:16:52 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
115 15:17:30 بره ناقلا 00:06:49
116 15:24:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 15:24:42 آگهی بازرگانی 00:04:59
118 15:29:41 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
119 15:30:01 باگز خرگوشه - قسمت 16 00:10:52
120 15:40:53 جورواجور 00:02:56
121 15:43:49 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
122 15:44:09 پند پارسی - قسمت 21 00:10:50
123 15:54:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:53
125 16:00:15 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
126 16:00:35 دورت بگردم ایران - قسمت 16 00:26:29
127 16:27:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
128 16:27:40 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
129 16:29:44 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
130 16:30:04 دالتون‌ها - قسمت 15 00:12:21
131 16:42:25 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
132 16:42:47 جان‌جان‌ها 00:06:34
133 16:49:21 کلیپ کتاب 00:03:14
134 16:52:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:16
135 16:52:51 سبک زندگی 00:02:01
136 16:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
137 16:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:25
138 16:59:40 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 00:00:20
139 17:00:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 - قسمت 5 00:20:58
140 17:20:58 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
141 17:21:36 جورواجور 00:02:53
142 17:24:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 17:24:52 آگهی بازرگانی 00:04:55
144 17:29:47 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
145 17:30:07 نگهبانان شیردل - قسمت 24و25 00:27:00
146 17:57:07 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
147 17:57:27 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:57:50 آگهی بازرگانی 00:04:21
149 18:02:11 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
150 18:02:31 اژدهاسواران - قسمت 17 00:21:13
151 18:23:44 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
152 18:24:39 ترافیک 00:02:11
153 18:26:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:27:13 آگهی بازرگانی 00:02:43
155 18:29:56 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
156 18:30:16 مثل‌نامه - قسمت 57 00:12:46
157 18:43:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
158 18:43:29 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
159 18:45:51 کدو بدو 00:01:46
160 18:47:37 وله روابط عمومی-162 00:00:20
161 18:47:57 بره ناقلا 00:06:53
162 18:54:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
163 18:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:41
164 18:59:54 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
165 19:00:14 دورت بگردم ایران - قسمت 15 00:29:26
166 19:29:40 وله رگلاژ 00:00:20
167 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:17:00
168 19:47:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:10:56
169 19:57:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
170 19:58:19 آگهی بازرگانی 00:04:42
171 20:03:01 آرم تایم(لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
172 20:03:21 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 17 00:18:01
173 20:21:22 کلیپ کتاب 00:03:20
174 20:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
175 20:25:05 آگهی بازرگانی 00:04:47
176 20:29:52 آرم تایم(کتاب وحش) 00:00:20
177 20:30:12 کتاب وحش - قسمت 6 00:21:46
178 20:51:58 شکرستان 00:02:19
179 20:54:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
180 20:54:40 آگهی بازرگانی 00:04:59
181 20:59:39 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
182 20:59:59 خانواده دکتر ارنست - قسمت 18 00:22:08
183 21:22:07 جورواجور 00:02:53
184 21:25:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
185 21:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:42
186 21:30:05 بسته شبانگاهی - قسمت 195 00:29:50
187 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها