جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 مامان گلی - قسمت 1 00:04:35
7 08:11:31 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
8 08:11:51 کلیپ سلام 00:01:22
9 08:13:13 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:13:58 نقاشی کنیم 00:00:55
11 08:14:53 آرم تایم (عمو رولی) 00:00:20
12 08:15:13 ماجراهای عمو رولی - قسمت 17 00:10:59
13 08:26:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:26:21 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
15 08:28:21 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
16 08:29:51 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
17 08:30:11 اتل متل یه جنگل - قسمت 17 00:08:12
18 08:38:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:38:39 مامان گلی - قسمت 2 00:04:43
20 08:43:22 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
21 08:44:52 آرم تایم (شن‌دونه‌ها) 00:00:20
22 08:45:12 شن‌دونه‌ها - قسمت 9 00:04:42
23 08:49:54 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
24 08:51:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
25 08:51:44 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
26 08:52:32 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:53:07 کلیپ دوستان جنگل 00:05:10
28 08:58:17 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:58:50 آگهی بازرگانی 00:01:08
30 08:59:58 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
31 09:00:18 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 4 00:11:38
32 09:11:56 آنونس مجموعه ببعی 00:01:30
33 09:13:26 اوم نوم 00:01:14
34 09:14:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
35 09:15:00 کایلو - قسمت 17 00:07:29
36 09:22:29 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
37 09:25:27 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:26:12 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:26:45 آگهی بازرگانی 00:03:04
40 09:29:49 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:09 پهلوانان پویا - قسمت 3 00:14:17
42 09:44:26 وله روابط عمومی-162 00:00:22
43 09:44:48 آرم تایم(موچولوها) 00:00:20
44 09:45:08 موچولوها - قسمت 17 00:09:02
45 09:54:10 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
46 09:55:03 یاپ یاپس 00:02:15
47 09:57:18 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
48 09:57:51 آگهی بازرگانی 00:02:10
49 10:00:01 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
50 10:00:21 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 17 00:07:16
51 10:07:37 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
52 10:09:01 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
53 10:11:50 باهم‌بازی - قسمت 33 00:03:14
54 10:15:04 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
55 10:15:24 خدا چه آفریده-3 - قسمت 17 00:12:10
56 10:27:34 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:28:07 آگهی بازرگانی 00:04:01
58 10:32:08 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
59 10:32:28 جت پستچی - قسمت 17 00:11:46
60 10:44:14 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
61 10:44:34 ببعی - قسمت 17 00:08:35
62 10:53:09 مامان گلی - قسمت 3 00:04:14
63 10:57:23 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
64 10:57:56 آگهی بازرگانی 00:02:18
65 11:00:14 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
66 11:00:34 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 17 00:11:02
67 11:11:36 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:11:56 کلیپ‌های مهدپویا- رنگ زرد 00:01:50
69 11:13:46 اوم نوم 00:01:02
70 11:14:48 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
71 11:15:08 اتوبوس‌های کوچولو-3 - قسمت 19 00:12:27
72 11:27:35 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:28:08 آگهی بازرگانی 00:02:57
74 11:31:05 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
75 11:31:25 ماشا و آقا خرسه - قسمت 12 00:07:23
76 11:38:48 مامان گلی - قسمت 4 00:03:49
77 11:42:37 دیپ‌داپ 00:02:44
78 11:45:21 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
79 11:45:41 واندا و فضایی - قسمت 17 00:09:45
80 11:55:26 آنونس مجموعه ریرا 00:01:30
81 11:56:56 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
82 11:57:29 آگهی بازرگانی 00:02:12
83 11:59:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
84 12:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 103 00:10:48
85 12:10:49 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
86 12:11:42 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
87 12:14:46 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
88 12:15:06 قصه‌های ریرا - قسمت 17 00:10:13
89 12:25:19 آنونس مجموعه جت پستچی 00:01:30
90 12:26:49 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:27:22 آگهی بازرگانی 00:02:45
92 12:30:07 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 00:00:20
93 12:30:27 حیوانات ماشینی - قسمت 17 00:10:40
94 12:41:07 آنونس مجموعه اتل متل یه جنگل 00:01:30
95 12:42:37 باهم‌بازی - قسمت 34 00:02:58
96 12:45:35 آرم تایم(نیکا و داداشی) 00:00:20
97 12:45:55 نیکا و داداشی - قسمت 17 00:10:58
98 12:56:53 مامان گلی - قسمت 5 00:04:01
99 13:00:54 وله رگلاژ 00:01:40
100 13:02:34 جشن نماز 00:04:26
101 13:07:00 جشن نماز 00:05:47
102 13:12:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
103 13:12:56 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:45
104 13:14:41 آرم تایم (شن‌دونه‌ها) 00:00:20
105 13:15:01 شن‌دونه‌ها - قسمت 12 00:04:40
106 13:19:41 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-1 00:02:24
107 13:22:05 نقاشی کنیم 00:00:54
108 13:22:59 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
109 13:24:29 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:25:02 آگهی بازرگانی 00:03:43
111 13:28:45 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
112 13:29:05 نقاشی‌نقاشی - قسمت 15 00:14:11
113 13:43:16 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
114 13:43:36 ببعی - قسمت 17 00:08:35
115 13:52:11 مامان گلی - قسمت 6 00:04:46
116 13:56:57 بعدی -آگهی‌ بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:57:30 آگهی بازرگانی 00:02:30
118 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
119 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
120 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
121 14:08:03 آرم تایم (سینمایی پر طلایی) 00:00:25
122 14:08:28 سینمایی پر طلایی 01:17:30
123 15:25:58 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
124 15:26:21 آگهی بازرگانی 00:03:23
125 15:29:44 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
126 15:30:04 باگز خرگوشه - قسمت 15 00:10:35
127 15:40:39 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
128 15:40:49 جورواجور 00:03:00
129 15:43:49 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:21
130 15:45:10 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
131 15:45:30 پند پارسی - قسمت 20 00:10:37
132 15:56:07 آنونس مجموعه باگز خرگوشه 00:01:10
133 15:57:17 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:57:40 آگهی بازرگانی 00:02:15
135 15:59:55 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
136 16:00:15 دورت بگردم ایران - قسمت 16 00:29:26
137 16:29:41 وله روابط عمومی-162 00:00:20
138 16:30:01 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
139 16:30:21 دالتون‌ها - قسمت 14 00:20:03
140 16:50:24 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
141 16:50:34 جان‌جان‌ها 00:05:27
142 16:56:01 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
143 16:56:56 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
144 16:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:43
145 17:00:02 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 00:00:20
146 17:00:22 پاندای کونگ‌فو کار-3 - قسمت 9 00:20:11
147 17:20:33 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
148 17:22:55 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
149 17:24:55 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
150 17:25:55 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:26:18 آگهی بازرگانی 00:04:07
152 17:30:25 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
153 17:30:45 نگهبانان شیردل - قسمت 22و23 00:26:46
154 17:57:31 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:57:54 آگهی بازرگانی 00:02:13
156 18:00:07 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
157 18:00:27 اژدهاسواران - قسمت 15 00:21:28
158 18:21:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
159 18:22:31 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:36
160 18:24:07 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
161 18:26:07 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:26:30 آگهی بازرگانی 00:03:25
163 18:29:55 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
164 18:30:15 مثل‌نامه - قسمت 56 00:12:34
165 18:42:49 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
166 18:42:59 آنونس مجموعه کتاب وحش 00:01:18
167 18:44:17 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
168 18:45:17 بره ناقلا 00:06:50
169 18:52:07 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
170 18:52:45 شکرستان 00:02:44
171 18:55:29 انونس مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:34
172 18:57:03 وله روابط عمومی-162 00:00:20
173 18:57:23 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
174 18:57:46 آگهی بازرگانی 00:01:55
175 18:59:41 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
176 19:00:01 دورت بگردم ایران - قسمت 15 00:22:31
177 19:22:32 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
178 19:24:32 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
179 19:27:42 آنونس مجموعه پند پارسی 00:01:17
180 19:28:59 وله رگلاژ 00:01:01
181 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:16:00
182 19:46:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:13:00
183 19:59:00 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
184 19:59:23 آگهی بازرگانی 00:01:51
185 20:01:14 آرم تایم(لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
186 20:01:34 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 10 00:14:27
187 20:16:01 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
188 20:16:11 تیزر مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
189 20:17:43 ترافیک 00:02:16
190 20:19:59 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
191 20:21:59 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
192 20:23:49 وله روابط عمومی-162 00:00:20
193 20:24:09 رالف 00:01:06
194 20:25:15 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:25:38 آگهی بازرگانی 00:04:15
196 20:29:53 آرم تایم(کتاب وحش) 00:00:20
197 20:30:13 کتاب وحش 00:21:12
198 20:51:25 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
199 20:52:03 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
200 20:54:25 آنونس مجموعه اژدها سواران 00:01:18
201 20:55:43 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:36
202 20:57:19 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
203 20:57:42 آگهی بازرگانی 00:02:01
204 20:59:43 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
205 21:00:03 خانواده دکتر ارنست - قسمت 17 00:22:50
206 21:22:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
207 21:23:15 سبک زندگی 00:01:19
208 21:24:34 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
209 21:26:34 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
210 21:26:51 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
211 21:27:51 بعدی -آگهی‌ بازرگانی نهال 00:00:23
212 21:28:14 آگهی بازرگانی 00:01:55
213 21:30:09 بسته شبانگاهی - قسمت 194 00:29:48
214 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها