جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:22
5 08:07:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:55 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
7 08:11:07 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:52 مامان گلی - قسمت 1 00:02:42
9 08:14:34 آرم تایم (عمو رولی) 00:00:20
10 08:14:54 ماجراهای عمو رولی - قسمت 16 00:13:50
11 08:28:44 نقاشی کنیم 00:00:53
12 08:29:37 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
13 08:29:57 اتل متل یه جنگل - قسمت 16 00:08:35
14 08:38:32 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
15 08:38:54 مامان گلی - قسمت 2 00:04:52
16 08:43:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
17 08:44:06 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
18 08:44:54 آرم تایم (شن‌دونه‌ها) 00:00:20
19 08:45:14 شن‌دونه‌ها - قسمت 7 00:04:43
20 08:49:57 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
21 08:50:19 اوم نوم 00:01:09
22 08:51:28 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:52:03 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
24 08:55:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
25 08:56:05 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
26 08:57:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
27 08:58:08 آگهی بازرگانی 00:02:04
28 09:00:12 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
29 09:00:32 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 3 00:12:14
30 09:12:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
31 09:14:46 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
32 09:15:06 کایلو - قسمت 16 00:08:00
33 09:23:06 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
34 09:23:28 نقاشی کنیم 00:00:48
35 09:24:16 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
36 09:24:49 آگهی بازرگانی 00:05:12
37 09:30:01 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:21 پهلوانان پویا - قسمت 2 00:13:58
39 09:44:19 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
40 09:44:39 آرم تایم(موچولوها) 00:00:20
41 09:44:59 موچولوها - قسمت 16 00:10:14
42 09:55:13 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
43 09:56:43 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:57:16 آگهی بازرگانی 00:02:59
45 10:00:15 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
46 10:00:35 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 16 00:07:08
47 10:07:43 باهم‌بازی - قسمت 30 00:03:13
48 10:10:56 کلیپ طعم صلوات 00:03:56
49 10:14:52 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:15:12 خدا چه آفریده-3 - قسمت 16 00:11:56
51 10:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
52 10:27:41 آگهی بازرگانی 00:04:55
53 10:32:36 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
54 10:32:56 جت پستچی - قسمت 16 00:11:58
55 10:44:54 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
56 10:45:14 ببعی - قسمت 16 00:09:13
57 10:54:27 مامان گلی - قسمت 3 00:03:58
58 10:58:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:58:58 آگهی بازرگانی 00:02:55
60 11:01:53 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
61 11:02:13 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 16 00:10:21
62 11:12:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
63 11:12:54 کلیپ نمره بیست 00:01:52
64 11:14:46 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
65 11:15:06 اتوبوس‌های کوچولو-3 - قسمت 18 00:12:35
66 11:27:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:28:14 آگهی بازرگانی 00:05:04
68 11:33:18 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
69 11:33:38 ماشا و آقا خرسه - قسمت 11 00:07:24
70 11:41:02 مامان گلی - قسمت 4 00:04:09
71 11:45:11 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
72 11:45:31 واندا و فضایی - قسمت 16 00:09:39
73 11:55:10 اعلام برنامه 00:00:45
74 11:55:55 باهم‌بازی - قسمت 31 00:02:58
75 11:58:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:59:26 آگهی بازرگانی 00:02:47
77 12:02:13 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
78 12:02:33 نقاش کوچولو - قسمت 102 00:10:20
79 12:12:53 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:30
80 12:14:23 نقاشی کنیم 00:00:46
81 12:15:09 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
82 12:15:29 قصه‌های ریرا - قسمت 16 00:10:06
83 12:25:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 12:26:08 آگهی بازرگانی 00:05:20
85 12:31:28 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 00:00:20
86 12:31:48 حیوانات ماشینی - قسمت 16 00:10:30
87 12:42:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
88 12:42:27 کلیپ قناری آی قناری 00:02:28
89 12:44:55 آرم تایم(نیکا و داداشی) 00:00:20
90 12:45:15 نیکا و داداشی - قسمت 16 00:10:00
91 12:55:15 آنونس مجموعه واندا و فضایی 00:01:30
92 12:56:45 مامان گلی - قسمت 5 00:03:23
93 13:00:08 حدیث 00:00:45
94 13:00:53 وله رگلاژ 00:00:43
95 13:01:36 جشن نماز 00:06:24
96 13:08:00 جشن نماز 00:05:42
97 13:13:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
98 13:14:02 شن‌دونه‌ها - قسمت 8 00:04:37
99 13:18:39 آرم استیشن روز 00:00:20
100 13:18:59 کلیپ یه مرد مهربون 00:03:42
101 13:22:41 اوم نوم 00:00:51
102 13:23:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:24:05 آگهی بازرگانی 00:04:21
104 13:28:26 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
105 13:28:46 نقاشی‌نقاشی - قسمت 14 00:14:13
106 13:42:59 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
107 13:43:19 ببعی - قسمت 16 00:09:13
108 13:52:32 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
109 13:52:41 مامان گلی - قسمت 6 00:03:44
110 13:56:25 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:56:58 آگهی بازرگانی 00:03:02
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
115 14:07:08 آرم تایم (سینمایی فیلشاه) 00:00:25
116 14:07:33 سینمایی فیلشاه 01:15:30
117 15:23:03 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
118 15:23:41 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
119 15:24:41 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
120 15:25:04 آگهی بازرگانی 00:04:51
121 15:29:55 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
122 15:30:15 باگز خرگوشه - قسمت 14 00:11:15
123 15:41:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
124 15:41:57 شکرستان 00:02:05
125 15:44:02 آنونس مجموعه لاک پشت های نینجا 00:01:05
126 15:45:07 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
127 15:45:27 پند پارسی - قسمت 19 00:11:23
128 15:56:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
129 15:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:54
130 16:00:07 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
131 16:00:27 دورت بگردم ایران - قسمت 14 00:22:31
132 16:22:58 وله عید مبعث 00:00:33
133 16:23:31 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
134 16:25:31 تیزر مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
135 16:27:03 کلیپ عید 00:03:13
136 16:30:16 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
137 16:30:36 دالتون‌ها - قسمت 13 00:19:53
138 16:50:29 وله روابط عمومی-162 00:00:20
139 16:50:49 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
140 16:53:59 سبک زندگی 00:00:46
141 16:54:45 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
142 16:56:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
143 16:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:37
144 16:59:45 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-)3 00:00:20
145 17:00:05 پاندای کونگ‌فو کار-3 - قسمت 5 00:20:51
146 17:20:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 17:21:18 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:36
148 17:22:54 وله عید مبعث 00:00:33
149 17:23:27 آنونس مجموعه لاک پشت های نینجا 00:01:04
150 17:24:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
151 17:24:54 آگهی بازرگانی 00:04:55
152 17:29:49 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
153 17:30:09 نگهبانان شیردل - قسمت 20و21 00:27:00
154 17:57:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
155 17:57:32 آگهی بازرگانی 00:03:02
156 18:00:34 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
157 18:00:54 اژدهاسواران - قسمت 13 00:21:11
158 18:22:05 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
159 18:23:05 کلیپ گل گل پرنده 00:01:29
160 18:24:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
161 18:25:56 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
162 18:26:19 آگهی بازرگانی 00:03:32
163 18:29:51 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
164 18:30:11 مثل‌نامه - قسمت 55 00:15:17
165 18:45:28 بره ناقلا 00:06:55
166 18:52:23 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
167 18:54:23 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
168 18:55:31 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 18:55:48 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
170 18:56:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
171 18:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:32
172 18:59:43 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
173 19:00:03 دورت بگردم ایران - قسمت 13 00:24:08
174 19:24:11 وله عید مبعث 00:00:33
175 19:24:44 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
176 19:25:39 کلیپ عید 00:03:13
177 19:28:52 حدیث 00:00:42
178 19:29:34 وله رگلاژ 00:00:32
179 19:30:06 باکس تلاوت قرآن 00:15:54
180 19:46:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
181 20:00:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
182 20:00:10 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:00:33 آگهی بازرگانی 00:02:41
184 20:03:14 آرم تایم(لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
185 20:03:34 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 15 00:15:12
186 20:18:46 وله عید مبعث 00:00:33
187 20:19:19 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
188 20:21:19 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:36
189 20:22:55 کدو بدو 00:01:17
190 20:24:12 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 20:24:35 آگهی بازرگانی 00:05:24
192 20:29:59 آرم تایم(یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
193 20:30:19 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 91 00:21:08
194 20:51:27 وله عید مبعث 00:00:33
195 20:52:00 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
196 20:54:00 دزد ناشی 00:01:09
197 20:55:09 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
198 20:57:03 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
199 20:57:26 آگهی بازرگانی 00:02:59
200 21:00:25 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
201 21:00:45 خانواده دکتر ارنست - قسمت 16 00:23:40
202 21:24:25 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
203 21:24:42 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
204 21:25:05 آگهی بازرگانی 00:05:03
205 21:30:08 بسته شبانگاهی - قسمت 193 00:29:50
206 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها