جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:24
5 08:06:36 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:56 مامان گلی - قسمت 1 00:05:00
7 08:11:56 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:41 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:14:41 آرم تایم (عمو رولی) 00:00:20
10 08:15:01 ماجراهای عمو رولی - قسمت 15 00:13:42
11 08:28:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:28:52 کلیپ سلام 00:01:22
13 08:30:14 آرم تایم(اتل متل یه جنگل) 00:00:20
14 08:30:34 اتل متل یه جنگل - قسمت 15 00:08:41
15 08:39:15 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
16 08:40:08 مامان گلی - قسمت 2 00:04:41
17 08:44:49 آرم تایم (شن‌دونه‌ها) 00:00:20
18 08:45:09 شن‌دونه‌ها - قسمت 5 00:04:29
19 08:49:38 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:50:13 کلیپ قصه باران 00:02:46
21 08:52:59 آنونس مجموعه موچولوها 00:01:30
22 08:54:29 مولانگ 00:03:27
23 08:57:56 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-1 00:02:08
24 09:00:04 آرم تایم (بچه‌های ساختمان گل‌ها) 00:00:20
25 09:00:24 بچه‌های ساختمان گل‌ها - قسمت 2 00:10:42
26 09:11:06 آنونس مجموعه چارلی به مدرسه می‌رود 00:01:30
27 09:12:36 کلیپ توپ 00:02:19
28 09:14:55 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
29 09:15:15 کایلو - قسمت 15 00:07:55
30 09:23:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:23:30 مامان گلی - قسمت 3 00:04:30
32 09:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:28:33 آگهی بازرگانی 00:01:34
34 09:30:07 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:30:27 پهلوانان پویا - قسمت 1 00:14:13
36 09:44:40 آرم تایم(موچولوها) 00:00:20
37 09:45:00 موچولوها - قسمت 15 00:08:37
38 09:53:37 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
39 09:55:07 کلیپ دو دوست 00:02:38
40 09:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
41 09:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:23
42 09:59:41 آرم تایم(چارلی به مدرسه می‌رود) 00:00:20
43 10:00:01 چارلی به مدرسه می‌رود - قسمت 15 00:06:54
44 10:06:55 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 10:07:15 باهم‌بازی - قسمت 29 00:03:13
46 10:10:28 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
47 10:11:16 کلیپ شاپرک 00:03:19
48 10:14:35 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:14:55 خدا چه آفریده-3 - قسمت 15 00:13:18
50 10:28:13 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:28:46 آگهی بازرگانی 00:01:32
52 10:30:18 آرم تایم(جت پستچی) 00:00:20
53 10:30:38 جت پستچی - قسمت 15 00:11:38
54 10:42:16 وله عیدانه 00:00:30
55 10:42:46 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-2 00:02:13
56 10:44:59 آرم تایم(ببعی) 00:00:20
57 10:45:19 ببعی - قسمت 15 00:08:47
58 10:54:06 مامان گلی - قسمت 4 00:04:47
59 10:58:53 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:59:26 آگهی بازرگانی 00:01:26
61 11:00:52 آرم تایم (سیاره جیجی‌بیجی) 00:00:20
62 11:01:12 سیاره جیجی‌بیجی - قسمت 15 00:11:12
63 11:12:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
64 11:12:44 کلیپ شادی 00:02:35
65 11:15:19 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
66 11:15:39 اتوبوس‌های کوچولو-3 - قسمت 17 00:12:35
67 11:28:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
68 11:28:47 آگهی بازرگانی 00:03:46
69 11:32:33 آرم تایم (ماشا و آقا خرسه) 00:00:20
70 11:32:53 ماشا و آقا خرسه - قسمت 10 00:07:31
71 11:40:24 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
72 11:41:54 مولانگ 00:03:27
73 11:45:21 آرم تایم (واندا و فضایی ) 00:00:20
74 11:45:41 واندا و فضایی - قسمت 15 00:09:50
75 11:55:31 اعلام برنامه 00:00:45
76 11:56:16 باهم‌بازی - قسمت 30 00:03:25
77 11:59:41 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
78 12:00:14 آگهی بازرگانی 00:01:48
79 12:02:02 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
80 12:02:22 نقاش کوچولو - قسمت 101 00:10:46
81 12:13:08 آنونس مجموعه حیوانات ماشینی 00:01:30
82 12:14:38 اوم نوم 00:00:51
83 12:15:29 آرم تایم(قصه‌های ریرا) 00:00:20
84 12:15:49 قصه‌های ریرا - قسمت 15 00:10:32
85 12:26:21 وله عیدانه 00:00:38
86 12:26:59 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
87 12:27:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
88 12:28:20 آگهی بازرگانی 00:01:36
89 12:29:56 آرم تایم(حیوانات ماشینی) 00:00:20
90 12:30:16 حیوانات ماشینی - قسمت 15 00:10:40
91 12:40:56 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
92 12:42:26 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
93 12:45:15 آرم تایم(نیکا و داداشی) 00:00:20
94 12:45:35 نیکا و داداشی - قسمت 15 00:09:33
95 12:55:08 وله عیدانه 00:00:45
96 12:55:53 آنونس مجموعه ماجراهای عمو رولی 00:01:30
97 12:57:23 مامان گلی - قسمت 5 00:04:32
98 13:01:55 حدیث 00:00:24
99 13:02:19 وله رگلاژ 00:00:18
100 13:02:37 جشن نماز 00:05:23
101 13:08:00 جشن نماز 00:05:42
102 13:13:42 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 13:14:02 شن‌دونه‌ها - قسمت 6 00:04:43
104 13:18:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
105 13:19:01 کلیپ بهار آمد از دور 00:02:30
106 13:21:31 آنونس مجموعه ماشا و آقا خرسه 00:01:30
107 13:23:01 دیپ‌داپ 00:02:53
108 13:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
109 13:26:27 آگهی بازرگانی 00:01:49
110 13:28:16 آرم تایم (نقاشی‌نقاشی) 00:00:20
111 13:28:36 نقاشی‌نقاشی - قسمت 13 00:14:26
112 13:43:02 آرم تایم (ببعی) 00:00:20
113 13:43:22 ببعی - قسمت 15 00:08:47
114 13:52:09 مامان گلی - قسمت 6 00:04:31
115 13:56:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
116 13:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:47
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
120 14:06:55 آرم تایم (سینمایی زرافه کوچک من) 00:00:25
121 14:07:20 سینمایی زرافه کوچک من 00:58:52
122 15:06:12 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
123 15:08:12 وله روز طبیعت 00:00:28
124 15:08:40 ماجراهای دینو - قسمت 76 00:12:30
125 15:21:10 تیزر سیزده بدر 00:02:15
126 15:23:25 مزه_طبیعت - پروانه‌ها-2 00:01:55
127 15:25:20 آنونس مجموعه لاک‌پشت‌های نینجا 00:01:04
128 15:26:24 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
129 15:27:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 15:27:47 آگهی بازرگانی 00:01:57
131 15:29:44 آرم تایم (باگز خرگوشه) 00:00:20
132 15:30:04 باگز خرگوشه - قسمت 13 00:11:14
133 15:41:18 آنونس مجموعه اژدهاسواران 00:01:18
134 15:42:36 وله روز طبیعت 00:00:28
135 15:43:04 مزه_طبیعت - میمون‌ها 00:02:03
136 15:45:07 آرم تایم (پند پارسی) 00:00:20
137 15:45:27 پند پارسی - قسمت 18 00:11:14
138 15:56:41 وله روز طبیعت 00:00:28
139 15:57:09 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 15:57:32 آگهی بازرگانی 00:02:33
141 16:00:05 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
142 16:00:25 دورت بگردم ایران - قسمت 13 00:24:08
143 16:24:33 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
144 16:26:33 تیزر مجموعه نگهبانان شیردل 00:01:32
145 16:28:05 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
146 16:28:15 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
147 16:30:19 آرم تایم (دالتون‌ها) 00:00:20
148 16:30:39 دالتون‌ها - قسمت 12 00:20:04
149 16:50:43 وله روز طبیعت 00:00:28
150 16:51:11 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
151 16:54:21 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
152 16:56:21 شکرستان 00:02:10
153 16:58:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 16:58:54 آگهی بازرگانی 00:01:40
155 17:00:34 پاندای کونگ‌فو کار-3 - قسمت 4 00:20:51
156 17:21:25 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
157 17:23:25 وله روز طبیعت 00:00:28
158 17:23:53 مزه_طبیعت - پرنده 00:01:58
159 17:25:51 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:26:14 آگهی بازرگانی 00:03:33
161 17:29:47 آرم تایم (نگهبانان شیردل) 00:00:20
162 17:30:07 نگهبانان شیردل - قسمت 18,19 00:25:28
163 17:55:35 وله روابط عمومی - 162 00:00:20
164 17:55:55 کلیپ جهان زیبا 00:02:22
165 17:58:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
166 17:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:23
167 18:00:03 آرم تایم (اژدهاسواران) 00:00:20
168 18:00:23 اژدهاسواران - قسمت 11 00:21:12
169 18:21:35 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
170 18:22:35 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 00:01:22
171 18:23:57 نظر شما چیه؟ 00:04:35
172 18:28:32 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 18:28:55 آگهی بازرگانی 00:01:11
174 18:30:06 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:20
175 18:30:26 مثل‌نامه - قسمت 54 00:13:04
176 18:43:30 آنونس سینمایی پرطلایی 00:02:00
177 18:45:30 بره ناقلا 00:06:50
178 18:52:20 کلیپ گل گل پرنده 00:01:29
179 18:53:49 وله روز طبیعت 00:00:28
180 18:54:17 گروه تحقیق 00:04:08
181 18:58:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
182 18:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:25
183 19:00:13 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 00:00:20
184 19:00:33 دورت بگردم ایران - قسمت 12 00:27:08
185 19:27:41 آنونس مجموعه یک‌دوسه‌خنده 00:00:55
186 19:28:36 حدیث 00:00:42
187 19:29:18 وله رگلاژ 00:00:42
188 19:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:15:00
189 19:45:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:15:00
190 20:00:00 وله عید مبعث 00:00:33
191 20:00:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
192 20:00:56 آگهی بازرگانی 00:01:20
193 20:02:16 آرم تایم(لاک‌پشت‌های نینجا) 00:00:20
194 20:02:36 لاک‌پشت‌های نینجا - قسمت 14 00:16:20
195 20:18:56 وله عید مبعث 00:00:33
196 20:19:29 کلیپ عید 00:03:13
197 20:22:42 آنونس سینمایی قالیچه پرنده 00:02:00
198 20:24:42 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 00:01:00
199 20:25:42 دزد ناشی 00:01:26
200 20:27:08 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
201 20:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:41
202 20:30:12 آرم تایم(یک‌دوسه‌خنده) 00:00:20
203 20:30:32 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 90 00:21:32
204 20:52:04 وله عید مبعث 00:00:33
205 20:52:37 آنونس سینمایی فیلشاه 00:02:00
206 20:54:37 موسیقی فیلم ملاقات با رابینسون‌ها 00:01:59
207 20:56:36 آرم استیشن عید 00:00:17
208 20:56:53 رالف 00:01:06
209 20:57:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
210 20:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:31
211 20:59:53 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 00:00:20
212 21:00:13 خانواده دکتر ارنست - قسمت 15 00:23:51
213 21:24:04 وله عید مبعث 00:00:33
214 21:24:37 کلیپ عید 00:03:13
215 21:27:50 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
216 21:28:13 آگهی بازرگانی 00:01:11
217 21:29:24 بسته شبانگاهی - قسمت 192 00:30:01
218 21:59:25 شب بخیر بچه‌ها 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها