جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
5 08:06:39 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
6 08:08:41 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:26 یاپ یاپس 00:02:15
8 08:11:41 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:12:14 آگهی بازرگانی 00:02:44
10 08:14:58 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:18 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 82 00:11:52
12 08:27:10 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
13 08:27:30 کلیپ سلام 00:01:22
14 08:28:52 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:29:25 آگهی بازرگانی 00:00:37
16 08:30:02 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:22 کندویی‌ها - قسمت 42 00:07:34
18 08:37:56 تیزر بزودی ببعی 00:00:42
19 08:38:38 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
20 08:40:08 کلیپ شاپرک 00:03:19
21 08:43:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
22 08:43:49 اوم نوم 00:01:08
23 08:44:57 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
24 08:45:17 شهر قصه-2 00:05:15
25 08:50:32 اعلام برنامه 00:00:35
26 08:51:07 دیپ‌داپ 00:02:51
27 08:53:58 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
28 08:54:47 ترانه‌های اتل متل - گل 00:03:32
29 08:58:19 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
30 08:58:52 آگهی بازرگانی 00:00:57
31 08:59:49 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
32 09:00:09 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 32 00:11:38
33 09:11:47 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:12:32 کلیپ توپ 00:02:19
35 09:14:51 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
36 09:15:11 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 26 00:12:02
37 09:27:13 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:27:46 آگهی بازرگانی 00:02:12
39 09:29:58 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:18 پهلوانان پویا - قسمت 21 00:14:25
41 09:44:43 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
42 09:45:03 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 39 00:09:00
43 09:54:03 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-2 00:02:13
44 09:56:16 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:04
46 09:59:53 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:00:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 86 00:09:56
48 10:10:09 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
49 10:11:39 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
50 10:12:28 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
51 10:15:17 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:37 نقاش کوچولو - قسمت 86 00:11:13
53 10:26:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
54 10:27:23 آگهی بازرگانی 00:04:26
55 10:31:49 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
56 10:32:09 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 21 00:12:35
57 10:44:44 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
58 10:45:04 ماجراهای سه جوجه - قسمت 10 00:12:23
59 10:57:27 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
60 10:58:00 آگهی بازرگانی 00:03:15
61 11:01:15 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
62 11:01:35 شهر قصه-2 00:05:48
63 11:07:23 مولانگ 00:03:13
64 11:10:36 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
65 11:12:06 تیزر بزودی ببعی 00:00:42
66 11:12:48 کلیپ چوپان و بره 00:02:24
67 11:15:12 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
68 11:15:32 فسقلی‌های باغچه-2 00:12:15
69 11:27:47 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
70 11:28:20 آگهی بازرگانی 00:04:12
71 11:32:32 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
72 11:32:52 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 83 00:11:52
73 11:44:44 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
74 11:45:04 کندویی‌ها - قسمت 43 00:07:28
75 11:52:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
76 11:52:52 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
77 11:53:41 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
78 11:54:58 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:55:31 آگهی بازرگانی 00:03:04
80 11:58:35 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
81 11:58:55 آفتاب‌گردون - قسمت 86 00:08:35
82 12:07:30 وله رگلاژ 00:00:20
83 12:07:50 جشن نماز 00:05:10
84 12:13:00 جشن نماز 00:05:51
85 12:18:51 اعلام برنامه 00:00:45
86 12:19:36 ماموک 00:03:04
87 12:22:40 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-1 00:02:08
88 12:24:48 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
89 12:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:33
90 12:29:54 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
91 12:30:14 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 33 00:11:29
92 12:41:43 تیزر بزودی ببعی 00:00:22
93 12:42:05 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
94 12:44:40 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
95 12:45:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 38 00:09:58
96 12:54:58 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:55:31 آگهی بازرگانی 00:04:31
98 13:00:02 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
99 13:00:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 85 00:10:15
100 13:10:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
101 13:10:53 تیزر بزودی ببعی 00:00:42
102 13:11:35 یاپ یاپس 00:02:15
103 13:13:50 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
104 13:14:10 نقاش کوچولو - قسمت 85 00:10:45
105 13:24:55 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:25:28 آگهی بازرگانی 00:04:49
107 13:30:17 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 20 00:12:34
108 13:42:51 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
109 13:43:11 ماجراهای سه جوجه - قسمت 9 00:13:45
110 13:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:04
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
114 14:07:08 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
115 14:07:33 صلح‌بانان - قسمت 50 00:20:22
116 14:27:55 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
117 14:28:18 آگهی بازرگانی 00:04:54
118 14:33:12 رویاسوار - قسمت 39 00:22:41
119 14:55:53 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:26
121 14:59:42 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
122 15:00:07 خوش‌مزه - قسمت 47,48 00:25:39
123 15:25:46 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
124 15:26:46 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:27:09 آگهی بازرگانی 00:03:12
126 15:30:21 بره ناقلا 00:06:53
127 15:37:14 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
128 15:40:06 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
129 15:43:36 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:44:26 گروه تحقیق 00:04:35
131 15:49:01 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
132 15:51:01 آنونس سینمایی پدینگتون-2 00:02:00
133 15:53:01 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
134 15:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:55:46 آگهی بازرگانی 00:03:52
136 15:59:38 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
137 16:00:03 مل‌مل-4 - قسمت 28 00:55:00
138 16:55:03 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
139 16:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:41
140 17:00:07 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
141 17:00:32 قهرمانان تنیس 00:25:30
142 17:26:02 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:36
143 17:27:38 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
144 17:28:01 آگهی بازرگانی 00:04:44
145 17:32:45 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
146 17:33:10 ماشیناسورها - قسمت 76 00:22:37
147 17:55:47 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
148 17:56:10 آگهی بازرگانی 00:04:31
149 18:00:41 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
150 18:01:06 من هنرمندم - قسمت 164 00:21:39
151 18:22:45 آنونس سینمایی پدینگتون-1 00:02:00
152 18:24:45 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
153 18:25:45 اعلام برنامه 00:00:55
154 18:26:40 وله رگلاژ 00:00:20
155 18:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:05:00
156 18:32:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:23:00
157 18:55:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
158 18:55:22 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
159 18:56:22 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
160 18:56:45 آگهی بازرگانی 00:04:07
161 19:00:52 ماجراهای دینو - قسمت 74 00:12:41
162 19:13:33 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
163 19:13:45 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
164 19:16:37 کلیپ عیدانه 00:04:05
165 19:20:42 آنونس سینمایی پدینگتون-2 00:02:00
166 19:22:42 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
167 19:23:42 دزد ناشی 00:01:09
168 19:24:51 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
169 19:25:14 آگهی بازرگانی 00:04:49
170 19:30:03 صلح‌بانان - قسمت 50 00:20:22
171 19:50:25 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
172 19:53:17 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
173 19:54:17 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
174 19:54:40 آگهی بازرگانی 00:04:55
175 19:59:35 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
176 20:00:00 مل‌مل-4 - قسمت 27 00:55:24
177 20:55:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
178 20:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:31
179 21:00:18 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
180 21:00:43 رویاسوار - قسمت 39 00:22:41
181 21:23:24 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
182 21:26:16 آگهی بازرگانی 00:04:44
183 21:31:00 بسته شبانگاهی - قسمت 177 00:29:31
184 22:00:31 شب بخیر بچه‌ها 00:00:29


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها