جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:24
5 08:06:10 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-1 00:02:06
6 08:08:16 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:01 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
8 08:11:01 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:34 آگهی بازرگانی 00:03:14
10 08:14:48 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
11 08:15:08 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 82 00:12:13
12 08:27:21 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:54 آگهی بازرگانی 00:03:33
14 08:31:27 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:31:47 کندویی‌ها - قسمت 41 00:07:37
16 08:39:24 تیزر بزودی ببعی 00:00:42
17 08:40:06 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
18 08:41:36 ترانه‌های اتل متل - باران 00:03:25
19 08:45:01 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:45:21 شهر قصه 00:07:44
21 08:53:05 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:40 اوم نوم 00:01:05
23 08:54:45 کلیپ‌های مهدپویا- فصل بهار-1 00:02:08
24 08:56:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
25 08:57:26 آگهی بازرگانی 00:02:36
26 09:00:02 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
27 09:00:22 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 31 00:11:55
28 09:12:17 آرم استیشن عید 00:00:22
29 09:12:39 تیزر بزودی ببعی 00:00:22
30 09:13:01 کلیپ نمره بیست 00:01:52
31 09:14:53 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
32 09:15:13 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 25 00:12:12
33 09:27:25 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
34 09:27:58 آگهی بازرگانی 00:02:03
35 09:30:01 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:30:21 پهلوانان پویا - قسمت 20 00:13:48
37 09:44:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
38 09:44:29 تیزر بزودی ببعی 00:00:42
39 09:45:11 آرم تایم(توییرلی‌ووها) 00:00:20
40 09:45:31 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 38 00:09:58
41 09:55:29 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:56:02 آگهی بازرگانی 00:03:38
43 09:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
44 10:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 85 00:10:15
45 10:10:15 آرم استیشن عید 00:00:22
46 10:10:37 یاپ یاپس 00:02:15
47 10:12:52 کلیپ‌های مهدپویا- مراقبت از گل‌ها 00:02:04
48 10:14:56 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
49 10:15:16 نقاش کوچولو - قسمت 85 00:10:45
50 10:26:01 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:26:34 آگهی بازرگانی 00:03:33
52 10:30:07 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
53 10:30:27 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 20 00:12:34
54 10:43:01 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
55 10:44:14 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
56 10:45:03 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
57 10:45:23 ماجراهای سه جوجه - قسمت 9 00:13:45
58 10:59:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:59:41 آگهی بازرگانی 00:04:45
60 11:04:26 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
61 11:04:46 شهر قصه-2 00:05:15
62 11:10:01 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
63 11:11:31 اوم نوم 00:01:05
64 11:12:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:12:45 کلیپ ماهی-1 00:02:21
66 11:15:06 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
67 11:15:26 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 26 00:12:02
68 11:27:28 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
69 11:28:01 آگهی بازرگانی 00:03:43
70 11:31:44 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
71 11:32:04 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 82 00:12:13
72 11:44:17 تیزر بزودی ببعی 00:00:42
73 11:44:59 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
74 11:45:19 کندویی‌ها - قسمت 42 00:07:34
75 11:52:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
76 11:53:26 آگهی بازرگانی 00:03:00
77 11:56:26 آفتاب‌گردون - قسمت 85 00:11:01
78 12:07:27 وله رگلاژ 00:00:11
79 12:07:38 جشن نماز 00:05:22
80 12:13:00 جشن نماز 00:05:49
81 12:18:49 اعلام برنامه 00:00:45
82 12:19:34 مولانگ 00:03:00
83 12:22:34 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
84 12:22:54 کلیپ‌های مهدپویا- کوچ پرندگان 00:02:24
85 12:25:18 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
86 12:25:51 آگهی بازرگانی 00:03:56
87 12:29:47 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
88 12:30:07 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 32 00:11:38
89 12:41:45 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
90 12:43:02 کلیپ پروانه 00:02:15
91 12:45:17 آرم تایم(نوییرلی‌ووها) 00:00:20
92 12:45:37 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 37 00:08:59
93 12:54:36 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
94 12:56:23 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
95 12:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:14
96 13:00:10 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:00:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 84 00:10:05
98 13:10:35 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:01:30
99 13:12:05 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 13:14:05 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
101 13:14:25 نقاش کوچولو - قسمت 84 00:10:58
102 13:25:23 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
103 13:25:56 آگهی بازرگانی 00:03:46
104 13:29:42 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 19 00:12:35
105 13:42:17 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
106 13:42:37 ماجراهای سه جوجه - قسمت 8 00:13:46
107 13:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:37
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
109 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
110 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:17
111 14:06:21 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
112 14:06:46 قهرمانان تنیس - قسمت 158 00:18:12
113 14:24:58 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
114 14:25:10 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
115 14:26:10 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
116 14:26:33 آگهی بازرگانی 00:03:33
117 14:30:06 ماشیناسورها - قسمت 75 00:22:51
118 14:52:57 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
119 14:55:49 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:57
121 15:00:09 من هنرمندم - قسمت 163 00:21:24
122 15:21:33 اعلام برنامه 00:00:55
123 15:22:28 رالف 00:01:06
124 15:23:34 آرم استیشن عید 00:00:17
125 15:23:51 کلیپ عید 00:03:13
126 15:27:04 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
127 15:27:27 آگهی بازرگانی 00:03:20
128 15:30:47 ماجراهای دینو - قسمت 74 00:12:41
129 15:43:28 آرم استیشن عید 00:00:17
130 15:43:45 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
131 15:44:45 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
132 15:45:10 سطل سحرآمیز - قسمت 3 00:11:57
133 15:57:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:57:30 آگهی بازرگانی 00:04:45
135 16:02:15 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
136 16:02:40 مل‌مل-4 - قسمت 27 00:55:00
137 16:57:40 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
138 16:58:03 آگهی بازرگانی 00:05:33
139 17:03:36 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
140 17:04:01 صلح‌بانان - قسمت 50 00:20:22
141 17:24:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
142 17:24:46 آگهی بازرگانی 00:04:49
143 17:29:35 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
144 17:30:00 رویاسوار - قسمت 39 00:22:41
145 17:52:41 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:36
146 17:54:17 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:54:40 آگهی بازرگانی 00:03:40
148 17:58:20 خوش‌مزه - قسمت 47,48 00:25:39
149 18:23:59 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:36
150 18:25:35 اعلام برنامه 00:00:55
151 18:26:30 وله رگلاژ 00:00:30
152 18:27:00 بسته تلاوت قرآن 00:04:00
153 18:31:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:26:00
154 18:57:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
155 18:57:23 آگهی بازرگانی 00:04:45
156 19:02:08 بره ناقلا 00:06:49
157 19:08:57 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
158 19:12:07 تیزر بزودی پاندای کونگ‌فوکار 00:01:14
159 19:13:21 تیزر بزودی نگهبانان شیردل-2 00:01:32
160 19:14:53 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
161 19:15:18 توربو و دوستان - قسمت 3 00:09:50
162 19:25:08 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
163 19:26:08 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
164 19:26:31 آگهی بازرگانی 00:03:33
165 19:30:04 قهرمانان تنیس - قسمت 158 00:18:12
166 19:48:16 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
167 19:48:37 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
168 19:51:29 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
169 19:53:33 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 00:01:00
170 19:54:33 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
171 19:54:56 آگهی بازرگانی 00:04:40
172 19:59:36 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
173 20:00:01 مل‌مل-4 - قسمت 26 00:55:39
174 20:55:40 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
175 20:56:03 آگهی بازرگانی 00:04:17
176 21:00:20 ماشیناسورها - قسمت 75 00:22:51
177 21:23:11 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
178 21:26:03 آگهی بازرگانی 00:04:40
179 21:30:43 بسته شبانگاهی - قسمت 176 00:29:31
180 22:00:14 شب بخیر بچه‌ها 00:00:46


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها