جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:30
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
7 08:10:14 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:59 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:32 آگهی بازرگانی 00:03:14
10 08:14:46 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:06 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 81 00:11:52
12 08:26:58 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
13 08:27:46 نقاشی کنیم 00:00:46
14 08:28:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:29:05 آگهی بازرگانی 00:00:41
16 08:29:46 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:06 کندویی‌ها - قسمت 40 00:07:28
18 08:37:34 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
19 08:37:56 ماجراهای سعید 00:05:03
20 08:42:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
21 08:43:15 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
22 08:44:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:05 شهر قصه 00:05:56
24 08:51:01 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:51:36 کلیپ دوستان جنگل 00:05:10
26 08:56:46 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 08:57:06 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
28 08:57:55 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:58:28 آگهی بازرگانی 00:01:21
30 08:59:49 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
31 09:00:09 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 30 00:11:50
32 09:11:59 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
33 09:12:08 اوم نوم 00:01:02
34 09:13:10 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
35 09:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
36 09:15:00 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 24 00:12:12
37 09:27:12 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:27:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
39 09:28:30 آگهی بازرگانی 00:02:41
40 09:31:11 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:31:31 پهلوانان پویا - قسمت 19 00:14:20
42 09:45:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:46:00 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
44 09:46:20 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 37 00:08:59
45 09:55:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:55:52 آگهی بازرگانی 00:03:54
47 09:59:46 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:00:06 خدا چه آفریده؟ - قسمت 84 00:10:05
49 10:10:11 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
50 10:10:53 وله روابط عمومی-162 00:00:22
51 10:11:15 کلیپ زمستان 00:01:55
52 10:13:10 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
53 10:14:40 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:00 نقاش کوچولو - قسمت 84 00:10:58
55 10:25:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
56 10:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:26:47 آگهی بازرگانی 00:04:56
58 10:31:43 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
59 10:32:03 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 19 00:12:35
60 10:44:38 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:45:13 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
62 10:45:33 ماجراهای سه جوجه - قسمت 8 00:13:46
63 10:59:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
64 10:59:52 آگهی بازرگانی 00:04:24
65 11:04:16 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
66 11:04:36 شهر قصه 00:07:44
67 11:12:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
68 11:12:40 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
69 11:13:22 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
70 11:13:42 فسقلی‌های باغچه - قسمت 25 00:12:12
71 11:25:54 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
72 11:26:27 آگهی بازرگانی 00:04:41
73 11:31:08 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
74 11:31:28 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 81 00:11:52
75 11:43:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:43:29 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
77 11:44:43 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
78 11:45:03 کندویی‌ها - قسمت 41 00:07:37
79 11:52:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
80 11:53:13 آگهی بازرگانی 00:04:43
81 11:57:56 آفتاب‌گردون - قسمت 84 00:09:28
82 12:07:24 وله رگلاژ 00:00:26
83 12:07:50 جشن نماز 00:05:10
84 12:13:00 جشن نماز 00:05:51
85 12:18:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
86 12:19:17 اعلام برنامه 00:00:35
87 12:19:52 کاردستی‌های مهدپویا-خروس‎ 00:04:58
88 12:24:50 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
89 12:25:32 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
90 12:26:05 آگهی بازرگانی 00:03:34
91 12:29:39 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
92 12:29:59 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 31 00:11:55
93 12:41:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
94 12:42:14 نقاشی کنیم 00:00:55
95 12:43:09 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:01:30
96 12:44:39 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
97 12:44:59 توییرلی‌ ووها - قسمت 36 00:10:40
98 12:55:39 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:56:12 آگهی بازرگانی 00:03:44
100 12:59:56 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
101 13:00:16 خدا چه آفریده؟ - قسمت 83 00:11:01
102 13:11:17 آرم استیشن بادکنک های رنگی2 00:00:24
103 13:11:41 کلیپ‌های مهدپویا- مورچه 00:01:48
104 13:13:29 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
105 13:13:49 نقاش کوچولو - قسمت 83 00:11:03
106 13:24:52 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
107 13:25:25 آگهی بازرگانی 00:03:54
108 13:29:19 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 18 00:12:28
109 13:41:47 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
110 13:42:07 ماجراهای سه جوجه - قسمت 7 00:12:40
111 13:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:40
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
116 14:07:56 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
117 14:08:21 کارآگاه گجت - قسمت 22 00:19:52
118 14:28:13 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
119 14:28:36 آگهی بازرگانی 00:03:44
120 14:32:20 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
121 14:32:45 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 24 00:16:58
122 14:49:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
123 14:50:00 تیزر بزودی مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:14
124 14:51:14 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
125 14:54:44 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
126 14:55:07 آگهی بازرگانی 00:04:30
127 14:59:37 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
128 15:00:02 یک‌دوسه‌خنده 00:22:43
129 15:22:45 اعلام برنامه 00:00:55
130 15:23:40 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
131 15:24:48 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
132 15:25:11 آگهی بازرگانی 00:04:49
133 15:30:00 آرم تایم (بره ناقلا) 00:00:25
134 15:30:25 بره ناقلا 00:06:49
135 15:37:14 وله روابط عمومی-162 00:00:20
136 15:37:34 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
137 15:40:26 اعلام برنامه 00:00:50
138 15:41:16 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
139 15:45:02 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
140 15:45:27 توربو و دوستان - قسمت 3 00:09:50
141 15:55:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
142 15:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:30
143 15:59:57 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
144 16:00:22 مل‌مل - قسمت 26 00:55:00
145 16:55:22 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
146 16:55:45 آگهی بازرگانی 00:03:54
147 16:59:39 اعلام برنامه 00:00:55
148 17:00:34 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
149 17:00:59 قهرمانان تنیس - قسمت 158 00:18:12
150 17:19:11 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
151 17:20:43 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:48
152 17:24:31 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:24:54 آگهی بازرگانی 00:05:00
154 17:29:54 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
155 17:30:19 ماشیناسورها - قسمت 75 00:22:51
156 17:53:10 تیزر بزودی مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:14
157 17:54:24 اعلام برنامه 00:00:50
158 17:55:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 17:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:23
160 18:00:00 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
161 18:00:25 من هنرمندم 00:21:24
162 18:21:49 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
163 18:24:41 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
164 18:26:13 وله رگلاژ 00:00:17
165 18:26:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
166 18:30:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:25:30
167 18:55:30 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
168 18:55:53 آگهی بازرگانی 00:04:30
169 19:00:23 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
170 19:00:48 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 20 00:23:57
171 19:24:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 19:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:49
173 19:29:57 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
174 19:30:22 کارآگاه گجت - قسمت 22 00:19:52
175 19:50:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
176 19:50:41 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
177 19:53:33 اعلام برنامه 00:00:50
178 19:54:23 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
179 19:54:46 آگهی بازرگانی 00:04:50
180 19:59:36 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
181 20:00:01 مل‌مل - قسمت 25 00:55:00
182 20:55:01 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
183 20:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:10
184 20:59:34 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
185 20:59:59 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 25 00:22:41
186 21:22:40 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
187 21:23:18 تیزر بزودی مجموعه پاندای کونگ‌فوکار 00:01:14
188 21:24:32 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
189 21:26:04 وله روابط عمومی-162 00:00:20
190 21:26:24 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
191 21:26:47 آگهی بازرگانی 00:03:34
192 21:30:21 بسته شبانگاهی - قسمت 175 00:29:29
193 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها