جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:43
5 08:06:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:08 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
7 08:09:38 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
8 08:10:00 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:12:00 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:12:45 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
11 08:13:33 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
12 08:14:06 آگهی بازرگانی 00:00:45
13 08:14:51 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
14 08:15:11 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 80 00:12:15
15 08:27:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
16 08:27:59 آگهی بازرگانی 00:02:45
17 08:30:44 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
18 08:31:04 کندویی‌ها - قسمت 39 00:07:28
19 08:38:32 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:45:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:22 شهر قصه-2 00:06:11
22 08:51:33 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
23 08:52:26 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
24 08:53:15 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:53:50 کاردستی‌های مهدپویا-قارچ 00:04:48
26 08:58:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:45
28 08:59:56 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
29 09:00:16 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 29 00:11:41
30 09:11:57 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
31 09:12:21 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
32 09:13:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:13:19 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
34 09:14:49 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:09 فسقلی‌های باغچه - قسمت 23 00:10:55
36 09:26:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:26:24 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
38 09:27:13 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:27:58 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
40 09:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:12
41 09:29:43 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:03 پهلوانان پویا - قسمت 18 00:14:40
43 09:44:43 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
44 09:45:03 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 36 00:10:40
45 09:55:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
46 09:55:52 کلیپ‌های مهدپویا- بازی‌ها 00:01:26
47 09:57:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
48 09:57:51 آگهی بازرگانی 00:02:32
49 10:00:23 آؤم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
50 10:00:43 خدا چه آفریده؟ - قسمت 83 00:11:01
51 10:11:44 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:12:04 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
53 10:15:08 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:28 نقاش کوچولو - قسمت 83 00:11:03
55 10:26:31 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
56 10:27:04 آگهی بازرگانی 00:03:31
57 10:30:35 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
58 10:30:55 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 18 00:12:28
59 10:43:23 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:43:58 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
61 10:44:18 ماجراهای سه جوجه - قسمت 7 00:12:40
62 10:56:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
63 10:57:31 آگهی بازرگانی 00:04:45
64 11:02:16 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:02:36 شهر قصه-2 00:05:56
66 11:08:32 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
67 11:09:21 کلیپ دو دوست 00:02:38
68 11:11:59 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
69 11:13:33 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
70 11:14:50 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
71 11:15:10 فسقلی‌های باغچه - قسمت 24 00:12:12
72 11:27:22 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
73 11:27:55 آگهی بازرگانی 00:04:52
74 11:32:47 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
75 11:33:07 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 80 00:12:15
76 11:45:22 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
77 11:45:42 کندویی‌ها - قسمت 40 00:07:28
78 11:53:10 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
79 11:53:59 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
80 11:54:32 آگهی بازرگانی 00:03:32
81 11:58:04 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
82 11:58:24 آفتاب‌گردون - قسمت 83 00:07:35
83 12:05:59 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:06:21 وله رگلاژ 00:00:49
85 12:07:10 جشن نماز 00:05:50
86 12:13:00 جشن نماز 00:05:53
87 12:18:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
88 12:19:16 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:19:51 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
90 12:20:40 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
91 12:21:13 آگهی بازرگانی 00:03:21
92 12:24:34 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
93 12:24:54 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 30 00:11:50
94 12:36:44 آرم استیشن روز 00:00:20
95 12:37:04 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
96 12:37:46 مولانگ 00:03:27
97 12:41:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
98 12:41:29 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
99 12:44:41 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
100 12:45:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 35 00:11:00
101 12:56:01 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
102 12:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:05
103 12:59:39 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
104 12:59:59 خدا چه آفریده؟ - قسمت 82 00:09:59
105 13:09:58 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
106 13:10:20 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
107 13:11:02 اوم نوم 00:00:51
108 13:11:53 کلیپ‌ عروسک قشنگ 00:02:58
109 13:14:51 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
110 13:15:11 نقاش کوچولو - قسمت 82 00:11:15
111 13:26:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
112 13:26:59 آگهی بازرگانی 00:03:29
113 13:30:28 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
114 13:30:48 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 17 00:11:39
115 13:42:27 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه ) 00:00:20
116 13:42:47 ماجراهای سه جوجه - قسمت 6 00:12:23
117 13:55:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
118 13:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
122 14:06:36 آرم تایم (سینمایی ماجرای نیکو 00:00:25
123 14:07:01 فیلم سینمایی ماجرای نیکو 01:09:08
124 15:16:09 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
125 15:16:47 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
126 15:19:39 موسیقی فیلم پاندای کونگ فوکار3 00:01:47
127 15:21:26 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
128 15:21:43 کلیپ به رنگ ایران 00:03:30
129 15:25:13 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
130 15:25:36 آگهی بازرگانی 00:03:54
131 15:29:30 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
132 15:29:55 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 20 00:23:57
133 15:53:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
134 15:54:28 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
135 15:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
136 15:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:15
137 15:59:38 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
138 16:00:03 مل‌مل - قسمت 26 00:55:00
139 16:55:03 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
140 16:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:24
141 16:59:50 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
142 17:00:15 کارآگاه گجت - قسمت 22 00:19:52
143 17:20:07 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
144 17:20:45 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:38
145 17:24:23 وله روابط عمومی-162 00:00:20
146 17:24:43 موسیقی فیلم غو‌ل‌های پاکتی 00:01:37
147 17:26:20 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
148 17:26:43 آگهی بازرگانی 00:03:12
149 17:29:55 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
150 17:30:20 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 24 00:16:58
151 17:47:18 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
152 17:52:18 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
153 17:53:18 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
154 17:56:10 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
155 17:56:33 آگهی بازرگانی 00:03:05
156 17:59:38 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
157 18:00:03 یک‌دوسه‌خنده 00:22:43
158 18:22:46 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
159 18:24:18 وله رگلاژ 00:01:12
160 18:25:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
161 18:29:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
162 18:53:30 آنونس مجموعه توربو و دوستان 00:01:15
163 18:54:45 آنونس مجموعه ماجراهای دره چکاوک 00:01:22
164 18:56:07 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
165 18:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:44
166 19:00:14 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
167 19:00:39 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 19 00:24:01
168 19:24:40 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
169 19:24:50 آنونس مجموعه من هنرمندم 00:01:14
170 19:26:04 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
171 19:26:27 آگهی بازرگانی 00:03:35
172 19:30:02 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
173 19:30:27 کارآگاه گجت - قسمت 21 00:20:49
174 19:51:16 اعلام برنامه 00:00:50
175 19:52:06 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
176 19:54:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
177 19:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:45
178 20:00:06 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
179 20:00:31 مل‌مل - قسمت 25 00:54:00
180 20:54:31 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
181 20:54:54 آگهی بازرگانی 00:04:47
182 20:59:41 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 23 00:23:17
183 21:22:58 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:45
184 21:26:43 آگهی بازرگانی 00:03:34
185 21:30:17 بسته شبانگاهی - قسمت 174 00:29:31
186 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها