جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:42
5 08:06:28 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:48 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:33 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
8 08:08:22 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
9 08:08:48 کلیپ سلام 00:01:22
10 08:10:10 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
11 08:10:43 آگهی بازرگانی 00:03:52
12 08:14:35 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:14:55 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 79 00:11:56
14 08:26:51 آرم استیشن توپ 00:00:23
15 08:27:14 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
16 08:27:56 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
17 08:28:29 آگهی بازرگانی 00:01:19
18 08:29:48 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
19 08:30:08 کندویی‌ها - قسمت 38 00:07:39
20 08:37:47 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
21 08:38:11 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
22 08:40:11 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
23 08:40:33 کلیپ پروانه 00:02:15
24 08:42:48 وله روابط عمومی-162 00:00:22
25 08:43:10 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
26 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
27 08:45:00 شهر قصه-2 00:07:36
28 08:52:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
29 08:52:59 دیپ‌داپ 00:02:41
30 08:55:40 اعلام برنامه 00:00:35
31 08:56:15 آنونس مجموعه فسقلی ‌های باغچه 00:01:30
32 08:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
33 08:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:59
34 09:00:17 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
35 09:00:37 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 28 00:11:41
36 09:12:18 آرم استیشن توپ 00:00:23
37 09:12:41 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
38 09:13:23 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
39 09:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
40 09:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 22 00:11:58
41 09:26:58 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
42 09:27:20 اعلام برنامه 00:00:45
43 09:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
44 09:28:38 آگهی بازرگانی 00:01:19
45 09:29:57 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
46 09:30:17 پهلوانان پویا - قسمت 17 00:14:34
47 09:44:51 آرم تایم(توییرلی‌ووها) 00:00:20
48 09:45:11 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 35 00:11:00
49 09:56:11 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
50 09:56:44 آگهی بازرگانی 00:04:45
51 10:01:29 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:01:49 خدا چه آفریده؟ - قسمت 82 00:09:59
53 10:11:48 کلیپ زمستان 00:01:55
54 10:13:43 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
55 10:15:13 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
56 10:15:33 نقاش کوچولو - قسمت 82 00:11:15
57 10:26:48 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
58 10:27:21 آگهی بازرگانی 00:04:56
59 10:32:17 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
60 10:32:37 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 17 00:11:39
61 10:44:16 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:44:51 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
63 10:45:11 ماجراهای سه جوجه - قسمت 6 00:12:23
64 10:57:34 اعلام برنامه 00:00:45
65 10:58:19 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
66 10:58:52 آگهی بازرگانی 00:04:42
67 11:03:34 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
68 11:03:54 شهر قصه-2 00:06:11
69 11:10:05 آرم استیشن توپ 00:00:23
70 11:10:28 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
71 11:11:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
72 11:11:37 کاردستی‌های مهدپویا-توپ 00:03:16
73 11:14:53 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
74 11:15:13 فسقلی‌های باغچه - قسمت 23 00:10:55
75 11:26:08 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
76 11:26:41 آگهی بازرگانی 00:04:56
77 11:31:37 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
78 11:31:57 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 79 00:11:56
79 11:43:53 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
80 11:44:13 کندویی‌ها - قسمت 39 00:07:28
81 11:51:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:51:50 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
83 11:54:09 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
84 11:54:42 آگهی بازرگانی 00:04:34
85 11:59:16 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
86 11:59:36 آفتاب‌گردون - قسمت 82 00:09:20
87 12:08:56 وله رگلاژ 00:00:38
88 12:09:34 جشن نماز 00:04:26
89 12:14:00 جشن نماز 00:05:47
90 12:19:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
91 12:19:56 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
92 12:20:44 اعلام برنامه 00:00:35
93 12:21:19 کاردستی‌های مهدپویا-گوسفند 00:02:34
94 12:23:53 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
95 12:24:35 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
96 12:25:08 آگهی بازرگانی 00:04:56
97 12:30:04 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
98 12:30:24 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 29 00:11:41
99 12:42:05 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
100 12:42:47 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
101 12:43:07 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 34 00:10:55
102 12:54:02 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
103 12:54:35 آگهی بازرگانی 00:04:53
104 12:59:28 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
105 12:59:48 خدا چه آفریده؟ - قسمت 81 00:10:44
106 13:10:32 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
107 13:10:52 نقاش کوچولو - قسمت 81 00:11:12
108 13:22:04 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
109 13:22:37 آگهی بازرگانی 00:04:56
110 13:27:33 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
111 13:27:53 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 16 00:12:42
112 13:40:35 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
113 13:40:55 ماجراهای سه جوجه - قسمت 5 00:13:33
114 13:54:28 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
115 13:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:59
116 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
117 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
118 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:34
119 14:06:55 آرم تایم (سینمایی بچه رئیس) 00:00:25
120 14:07:20 سینمایی بچه رئیس 01:19:45
121 15:27:05 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
122 15:27:28 آگهی بازرگانی 00:04:35
123 15:32:03 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
124 15:32:28 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 19 00:24:01
125 15:56:29 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
126 15:56:52 آگهی بازرگانی 00:04:39
127 16:01:31 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
128 16:01:56 مل‌مل - قسمت 25 00:55:00
129 16:56:56 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
130 16:57:19 آگهی بازرگانی 00:04:51
131 17:02:10 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
132 17:02:35 کارآگاه گجت - قسمت 21 00:20:49
133 17:23:24 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
134 17:26:16 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
135 17:26:39 آگهی بازرگانی 00:03:52
136 17:30:31 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
137 17:30:56 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 23 00:23:17
138 17:54:13 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:00:53
139 17:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
140 17:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:55
141 18:00:24 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
142 18:00:49 یک‌دوسه‌خنده 00:21:35
143 18:22:24 آنونس سینمایی ماجرای نیکو 00:02:00
144 18:24:24 وله رگلاژ 00:01:06
145 18:25:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
146 18:29:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:25:30
147 18:54:30 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
148 18:54:53 آگهی بازرگانی 00:04:50
149 18:59:43 بره ناقلا 00:06:27
150 19:06:10 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
151 19:06:37 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:33
152 19:10:10 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
153 19:13:02 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
154 19:13:27 توربو و دوستان - قسمت 16 00:11:04
155 19:24:31 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
156 19:24:54 آگهی بازرگانی 00:04:49
157 19:29:43 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
158 19:30:08 قهرمانان تنیس - قسمت 157 00:20:50
159 19:50:58 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:49
160 19:54:47 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
161 19:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:58
162 20:00:08 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
163 20:00:33 مل‌مل - قسمت 24 00:53:28
164 20:54:01 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 20:54:13 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
166 20:55:21 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
167 20:55:44 آگهی بازرگانی 00:04:37
168 21:00:21 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
169 21:00:46 ماشیناسورها - قسمت 74 00:22:40
170 21:23:26 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
171 21:23:38 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
172 21:25:10 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
173 21:25:33 آگهی بازرگانی 00:04:52
174 21:30:25 بسته شبانگاهی - قسمت 173 00:29:30
175 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها