جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:41
5 08:08:38 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:58 کلیپ زمستان 00:01:55
7 08:10:53 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:38 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
9 08:12:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:00 آگهی بازرگانی 00:01:52
11 08:14:52 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 78 00:11:52
13 08:27:04 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
14 08:27:24 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
15 08:28:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
16 08:28:46 آگهی بازرگانی 00:01:19
17 08:30:05 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
18 08:30:25 کندویی‌ها - قسمت 37 00:07:38
19 08:38:03 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
20 08:38:25 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
21 08:39:55 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
22 08:43:49 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
23 08:45:19 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
24 08:45:39 شهر قصه-2 00:08:14
25 08:53:53 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
26 08:54:13 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
27 08:54:55 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:55:30 کلیپ نمره بیست 00:01:52
29 08:57:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
30 08:57:55 آگهی بازرگانی 00:01:51
31 08:59:46 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
32 09:00:06 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 27 00:11:58
33 09:12:04 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
34 09:12:26 کلیپ قصه باران 00:02:47
35 09:15:13 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
36 09:15:33 فسقلی‌های باغچه - قسمت 21 00:12:15
37 09:27:48 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:28:33 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
39 09:29:06 آگهی بازرگانی 00:01:19
40 09:30:25 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
41 09:30:45 پهلوانان پویا - قسمت 16 00:14:16
42 09:45:01 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
43 09:45:23 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
44 09:45:43 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 34 00:10:55
45 09:56:38 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
46 09:57:11 آگهی بازرگانی 00:04:16
47 10:01:27 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:01:47 خدا چه آفریده؟ - قسمت 81 00:10:44
49 10:12:31 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
50 10:13:20 کلیپ سلام 00:01:22
51 10:14:42 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:02 نقاش کوچولو - قسمت 81 00:11:12
53 10:26:14 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
54 10:26:47 آگهی بازرگانی 00:04:48
55 10:31:35 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
56 10:31:55 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 16 00:12:42
57 10:44:37 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
58 10:44:59 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
59 10:45:19 ماجراهای سه جوجه - قسمت 5 00:13:33
60 10:58:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
61 10:59:25 آگهی بازرگانی 00:04:45
62 11:04:10 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
63 11:04:30 شهر قصه-2 00:07:36
64 11:12:06 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:12:15 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
66 11:13:32 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
67 11:13:52 فسقلی‌های باغچه - قسمت 22 00:11:58
68 11:25:50 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
69 11:26:23 آگهی بازرگانی 00:04:52
70 11:31:15 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
71 11:31:35 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 78 00:11:52
72 11:43:27 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
73 11:43:47 کندویی‌ها - قسمت 38 00:07:39
74 11:51:26 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
75 11:51:59 آگهی بازرگانی 00:04:22
76 11:56:21 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
77 11:56:41 آفتاب‌گردون - قسمت 81 00:10:25
78 12:07:06 وله رگلاژ 00:00:30
79 12:07:36 جشن نماز 00:06:24
80 12:14:00 جشن نماز 00:05:42
81 12:19:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
82 12:20:06 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
83 12:20:48 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
84 12:22:39 آنونس مجموعه توییرلی‌ ووها 00:01:30
85 12:24:09 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
86 12:24:42 آگهی بازرگانی 00:04:57
87 12:29:39 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
88 12:29:59 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 28 00:11:41
89 12:41:40 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
90 12:43:10 دیپ داپ 00:01:58
91 12:45:08 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
92 12:45:28 توییرلی‌ ووها - قسمت 33 00:08:59
93 12:54:27 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
94 12:55:16 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
95 12:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:09
96 12:59:58 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:00:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 80 00:09:50
98 13:10:08 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
99 13:10:30 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
100 13:12:30 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
101 13:12:56 کلیپ‌های مهدپویا- آموزش اعداد 8 و 9 و 10 00:01:43
102 13:14:39 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
103 13:14:59 نقاش کوچولو - قسمت 80 00:10:54
104 13:25:53 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
105 13:26:15 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
106 13:26:48 آگهی بازرگانی 00:04:54
107 13:31:42 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 15 00:11:12
108 13:42:54 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
109 13:43:14 ماجراهای سه جوجه - قسمت 4 00:11:40
110 13:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
111 13:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:33
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
115 14:07:02 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
116 14:07:27 صلح‌بانان - قسمت 49 00:21:16
117 14:28:43 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
118 14:29:06 آگهی بازرگانی 00:04:35
119 14:33:41 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
120 14:34:06 رویاسوار - قسمت 38 00:20:29
121 14:54:35 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
122 14:54:58 آگهی بازرگانی 00:04:53
123 14:59:51 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
124 15:00:16 خوش‌مزه - قسمت 45و46 00:26:14
125 15:26:30 تیزر جشنواره نوروزی98 00:02:52
126 15:29:22 موسیقی فیلم پاندای کونگ فوکار3 00:01:47
127 15:31:09 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:48
128 15:34:57 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
129 15:38:07 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
130 15:38:30 آگهی بازرگانی 00:04:43
131 15:43:13 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
132 15:43:38 توربو و دوستان - قسمت 16 00:11:04
133 15:54:42 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
134 15:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:48
135 15:59:53 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
136 16:00:18 مل‌مل - قسمت 20 00:55:00
137 16:55:18 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
138 16:55:41 آگهی بازرگانی 00:05:00
139 17:00:41 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
140 17:01:06 قهرمانان تنیس - قسمت 157 00:20:50
141 17:21:56 موسیقی فیلم چکونه اژدهای خودرا آموزش دهیم 00:01:50
142 17:23:46 آنونس مجموعه مل‌مل 00:01:22
143 17:25:08 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
144 17:25:31 آگهی بازرگانی 00:04:44
145 17:30:15 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
146 17:30:40 ماشیناسورها - قسمت 74 00:22:40
147 17:53:20 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
148 17:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
149 17:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:48
150 18:00:03 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
151 18:00:28 من هنرمندم 00:21:13
152 18:21:41 آنونس سینمایی بچه رئیس 00:02:00
153 18:23:41 وله رگلاژ 00:00:49
154 18:24:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
155 18:28:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
156 18:52:30 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
157 18:53:06 انونس مجموعه شکرستان 00:01:39
158 18:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
159 18:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:35
160 18:59:43 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
161 19:00:08 ماجراهای دینو - قسمت 73 00:12:40
162 19:12:48 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
163 19:13:13 سطل سحرآمیز - قسمت 62 00:14:22
164 19:27:35 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
165 19:27:58 آگهی بازرگانی 00:04:49
166 19:32:47 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
167 19:33:12 صلح‌بانان - قسمت 49 00:21:16
168 19:54:28 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
169 19:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:51
170 19:59:42 آرم تایم(مل‌مل) 00:00:25
171 20:00:07 مل‌مل-4 00:55:00
172 20:55:07 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
173 20:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:12
174 20:59:42 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
175 21:00:07 رویاسوار - قسمت 38 00:20:29
176 21:20:36 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
177 21:21:14 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
178 21:25:00 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
179 21:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:59
180 21:30:22 بسته شبانگاهی - قسمت 172 00:29:28
181 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها