جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:47
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 کلیپ شادی 00:02:35
7 08:09:54 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
8 08:11:24 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
9 08:12:12 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:12:57 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:13:30 آگهی بازرگانی 00:01:18
12 08:14:48 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:08 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 77 00:11:54
14 08:27:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
15 08:27:22 نقاشی کنیم 00:00:46
16 08:28:08 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
17 08:28:41 آگهی بازرگانی 00:01:18
18 08:29:59 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:25
19 08:30:24 کندویی‌ها - قسمت 36 00:07:36
20 08:38:00 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
21 08:39:30 ترانه‌های اتل متل -گل 00:03:32
22 08:43:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:43:11 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
24 08:44:41 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
25 08:45:01 شهر قصه-2 - قسمت 120 00:08:55
26 08:53:56 آنونس مجموعه فسقلی های باغچه 00:01:30
27 08:55:26 کاردستی‌های مهدپویا-ماشین‎ 00:01:48
28 08:57:14 اعلام برنامه 00:00:35
29 08:57:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
30 08:58:22 آگهی بازرگانی 00:01:18
31 08:59:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
32 09:00:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 26 00:11:50
33 09:11:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:12:06 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
35 09:13:36 کلیپ‌های مهدپویا- توپ-3 00:01:14
36 09:14:50 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
37 09:15:10 فسقلی‌های باغچه - قسمت 20 00:12:10
38 09:27:20 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:28:05 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:28:38 آگهی بازرگانی 00:02:01
41 09:30:39 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:59 پهلوانان پویا - قسمت 15 00:13:12
43 09:44:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
44 09:44:20 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
45 09:44:40 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 33 00:08:59
46 09:53:39 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
47 09:55:09 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
48 09:57:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
49 09:57:42 آگهی بازرگانی 00:02:20
50 10:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 80 00:09:50
51 10:09:52 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
52 10:10:40 آنونس مجموعه اتوبوس های کوچولو 00:01:30
53 10:12:10 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
54 10:14:40 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
55 10:15:00 نقاش کوچولو - قسمت 80 00:10:54
56 10:25:54 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:26:27 آگهی بازرگانی 00:04:31
58 10:30:58 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
59 10:31:18 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 15 00:11:12
60 10:42:30 اعلام برنامه 00:00:35
61 10:43:05 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
62 10:43:25 ماجراهای سه جوجه - قسمت 4 00:11:40
63 10:55:05 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
64 10:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:16
65 10:59:54 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
66 11:00:14 شهر قصه-2 00:08:14
67 11:08:28 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
68 11:09:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
69 11:10:18 فسقلی‌های باغچه - قسمت 21 00:12:15
70 11:22:33 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
71 11:22:55 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
72 11:24:25 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:24:58 آگهی بازرگانی 00:04:42
74 11:29:40 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
75 11:30:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 77 00:11:54
76 11:41:54 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
77 11:42:43 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
78 11:43:24 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
79 11:43:44 کندویی‌ها - قسمت 37 00:07:38
80 11:51:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
81 11:51:55 آگهی بازرگانی 00:04:38
82 11:56:33 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 11:56:53 آفتاب‌گردون - قسمت 80 00:10:22
84 12:07:15 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:22
85 12:07:37 وله رگلاژ 00:01:00
86 12:08:37 جشن نماز 00:05:23
87 12:14:00 جشن نماز 00:05:42
88 12:19:42 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:20:17 مولانگ 00:03:00
90 12:23:17 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
91 12:23:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
92 12:24:19 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
93 12:24:52 آگهی بازرگانی 00:04:48
94 12:29:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
95 12:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 27 00:11:58
96 12:41:58 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
97 12:42:18 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 32 00:10:53
98 12:53:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
99 12:53:37 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:49
100 12:54:26 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
101 12:54:59 آگهی بازرگانی 00:04:40
102 12:59:39 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
103 12:59:59 خدا چه آفریده؟ - قسمت 79 00:10:39
104 13:10:38 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
105 13:10:58 نقاش کوچولو - قسمت 79 00:11:14
106 13:22:12 تیزر بزودی مجموعه ببعی 00:00:42
107 13:22:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
108 13:23:20 آنونس مجموعه فسقلی های باغچه 00:01:30
109 13:24:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
110 13:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:36
111 13:29:59 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
112 13:30:19 اتوبوس‌های کوچولو-2 00:12:30
113 13:42:49 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
114 13:43:09 ماجراهای سه جوجه - قسمت 14 00:11:47
115 13:54:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
116 13:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:31
117 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
118 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
119 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
120 14:08:03 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
121 14:08:28 قهرمانان تنیس - قسمت 156 00:21:58
122 14:30:26 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
123 14:30:49 آگهی بازرگانی 00:04:57
124 14:35:46 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
125 14:36:11 ماشیناسورها - قسمت 73 00:22:52
126 14:59:03 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
127 14:59:26 آگهی بازرگانی 00:03:54
128 15:03:20 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
129 15:03:45 من هنرمندم - قسمت 161 00:19:46
130 15:23:31 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 15:23:48 اعلام برنامه 00:00:55
132 15:24:43 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
133 15:25:06 آگهی بازرگانی 00:04:36
134 15:29:42 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
135 15:30:07 ماجراهای دینو - قسمت 73 00:12:40
136 15:42:47 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
137 15:43:12 سطل سحرآمیز - قسمت 62 00:14:22
138 15:57:34 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
139 15:57:57 آگهی بازرگانی 00:04:03
140 16:02:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
141 16:02:25 مل‌مل - قسمت 23 00:55:00
142 16:57:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
143 16:57:35 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
144 16:57:58 آگهی بازرگانی 00:04:52
145 17:02:50 صلح‌بانان - قسمت 49 00:21:16
146 17:24:06 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
147 17:24:29 آگهی بازرگانی 00:04:52
148 17:29:21 رویاسوار - قسمت 38 00:20:29
149 17:49:50 آگهی بازرگانی 00:04:50
150 17:54:40 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
151 17:56:12 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
152 17:56:37 خوش‌مزه 00:26:14
153 18:22:51 وله رگلاژ 00:00:39
154 18:23:30 باکس تلاوت قرآن 00:03:30
155 18:27:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:26:30
156 18:53:30 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
157 18:53:53 آگهی بازرگانی 00:04:46
158 18:58:39 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
159 19:01:31 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:10
160 19:04:41 تیزر خوش‌مزه 00:03:47
161 19:08:28 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
162 19:08:51 آگهی بازرگانی 00:04:11
163 19:13:02 آرم تایم(توربو و دوستان) 00:00:25
164 19:13:27 توربو و دوستان - قسمت 15 00:11:37
165 19:25:04 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
166 19:25:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
167 19:25:44 آگهی بازرگانی 00:03:55
168 19:29:39 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
169 19:30:04 قهرمانان تنیس - قسمت 156 00:21:58
170 19:52:02 تیزر خوش‌‌مزه 00:03:37
171 19:55:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
172 19:56:02 آگهی بازرگانی 00:04:29
173 20:00:31 آرم تایم (خانه ما) 00:00:25
174 20:00:56 خانه‌ ما 00:16:05
175 20:17:01 اعلام برنامه هفتگی نهال 00:05:00
176 20:22:01 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
177 20:24:23 آنونس سینمایی بچه رییس 00:02:00
178 20:26:23 رنگ نیرنگ 00:13:34
179 20:39:57 تیزر خوش‌مزه 00:03:47
180 20:43:44 ماجراهای پلانکی 00:08:12
181 20:51:56 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:53
182 20:54:49 آنونس مجموع مهارت‌های زندگی 00:01:07
183 20:55:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
184 20:56:19 آگهی بازرگانی 00:04:36
185 21:00:55 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
186 21:01:20 ماشیناسورها - قسمت 73 00:22:52
187 21:24:12 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
188 21:24:22 آنونس سینمایی بچه رییس 00:02:00
189 21:26:22 تیزر بزودی مجموعه نگهبانان شیردل-2 00:01:32
190 21:27:54 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
191 21:28:17 آگهی بازرگانی 00:02:04
192 21:30:21 بسته شبانگاهی - قسمت 171 00:29:31
193 21:59:52 شب بخیر بچه‌ها 00:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها