جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:30
5 08:06:16 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:36 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
7 08:09:34 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:19 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:12:19 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:52 آگهی بازرگانی 00:01:51
11 08:14:43 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 76 00:11:52
13 08:26:55 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
14 08:28:12 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:45 آگهی بازرگانی 00:01:18
16 08:30:03 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:23 کندویی‌ها - قسمت 35 00:07:36
18 08:37:59 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:01:30
19 08:39:29 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
20 08:41:48 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:42:08 دیپ‌داپ 00:02:53
22 08:45:01 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:21 شهر قصه-2 - قسمت 119 00:08:11
24 08:53:32 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:54:07 اوم نوم 00:01:07
26 08:55:14 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
27 08:57:20 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:57:53 آگهی بازرگانی 00:01:51
29 08:59:44 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
30 09:00:04 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 25 00:11:50
31 09:11:54 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
32 09:12:16 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
33 09:13:04 کلیپ ماهی-2 00:02:10
34 09:15:14 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:34 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 19 00:12:15
36 09:27:49 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
37 09:28:22 آگهی بازرگانی 00:01:18
38 09:29:40 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
39 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 14 00:14:47
40 09:44:47 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
41 09:45:07 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 32 00:10:53
42 09:56:00 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
43 09:56:33 آگهی بازرگانی 00:04:26
44 10:00:59 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
45 10:01:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 79 00:10:39
46 10:11:58 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
47 10:12:24 کلیپ توپ 00:02:19
48 10:14:43 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
49 10:15:03 نقاش کوچولو - قسمت 79 00:11:14
50 10:26:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
51 10:26:50 آگهی بازرگانی 00:03:18
52 10:30:08 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
53 10:30:28 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 14 00:12:30
54 10:42:58 اعلام برنامه 00:00:35
55 10:43:33 کاردستی‌های مهدپویا-صورتک 00:01:04
56 10:44:37 آرم تایم (ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
57 10:44:57 ماجراهای سه جوجه - قسمت 3 00:11:47
58 10:56:44 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
59 10:57:17 آگهی بازرگانی 00:04:36
60 11:01:53 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
61 11:02:13 شهر قصه-2 - قسمت 120 00:08:55
62 11:11:08 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
63 11:12:38 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
64 11:15:13 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
65 11:15:33 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 20 00:12:10
66 11:27:43 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
67 11:28:16 آگهی بازرگانی 00:03:51
68 11:32:07 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
69 11:32:27 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 76 00:11:52
70 11:44:19 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
71 11:44:39 کندویی‌ها - قسمت 36 00:07:36
72 11:52:15 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:52:48 آگهی بازرگانی 00:05:00
74 11:57:48 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
75 11:58:08 آفتاب‌گردون - قسمت 79 00:10:26
76 12:08:34 وله رگلاژ 00:00:16
77 12:08:50 جشن نماز 00:05:10
78 12:14:00 جشن نماز 00:05:51
79 12:19:51 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:20:36 ماجراهای سعید 00:04:41
81 12:25:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
82 12:25:50 آگهی بازرگانی 00:03:52
83 12:29:42 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
84 12:30:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 26 00:11:50
85 12:41:52 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
86 12:43:22 کلیپ نمره بیست 00:01:52
87 12:45:14 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
88 12:45:34 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 31 00:09:19
89 12:54:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
90 12:55:26 آگهی بازرگانی 00:04:32
91 12:59:58 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
92 13:00:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 78 00:09:51
93 13:10:09 آنونس مجموعه ماجراهای سه جوجه 00:01:30
94 13:11:39 مولانگ 00:03:17
95 13:14:56 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
96 13:15:16 نقاش کوچولو - قسمت 78 00:11:10
97 13:26:26 آگهی بازرگانی 00:03:38
98 13:30:04 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
99 13:30:24 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 13 00:12:18
100 13:42:42 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
101 13:43:55 آرم تایم(ماجراهای سه جوجه) 00:00:20
102 13:44:15 ماجراهای سه جوجه - قسمت 2 00:10:46
103 13:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:59
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
106 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
107 14:06:38 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
108 14:07:03 صلح‌بانان - قسمت 48 00:22:42
109 14:29:45 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
110 14:30:08 آگهی بازرگانی 00:02:58
111 14:33:06 رویاسوار - قسمت 37 00:22:27
112 14:55:33 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
113 14:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:11
114 15:00:07 خوش‌مزه - قسمت 43,44 00:25:10
115 15:25:17 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
116 15:25:40 آگهی بازرگانی 00:04:49
117 15:30:29 بره ناقلا 00:05:48
118 15:36:17 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
119 15:39:09 کلیپ خوشا به حالت ای روستایی 00:03:16
120 15:42:25 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
121 15:42:50 توربو و دوستان - قسمت 15 00:11:37
122 15:54:27 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
123 15:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:59
124 15:59:49 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
125 16:00:14 مل‌مل-4 - قسمت 22 00:55:00
126 16:55:14 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
127 16:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:25
128 17:00:02 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
129 17:00:27 قهرمانان تنیس - قسمت 156 00:21:58
130 17:22:25 تیزر خوش‌مزه 00:03:50
131 17:26:15 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
132 17:26:38 آگهی بازرگانی 00:04:55
133 17:31:33 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
134 17:31:58 ماشیناسورها - قسمت 73 00:22:52
135 17:54:50 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
136 17:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:46
137 17:59:59 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
138 18:00:24 من هنرمندم - قسمت 161 00:19:46
139 18:20:10 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
140 18:20:32 سبک زندگی 00:01:21
141 18:21:53 وله رگلاژ 00:00:37
142 18:22:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
143 18:26:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
144 18:50:30 اعلام برنامه 00:00:55
145 18:51:25 رالف 00:01:03
146 18:52:28 تیزر جشنواره نوروزی 00:02:52
147 18:55:20 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:54
149 19:00:37 ماجراهای دینو - قسمت 72 00:12:41
150 19:13:18 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
151 19:14:55 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
152 19:15:20 سطل سحرآمیز - قسمت 61 00:11:06
153 19:26:26 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
154 19:26:49 آگهی بازرگانی 00:04:36
155 19:31:25 صلح‌بانان - قسمت 48 00:22:42
156 19:54:07 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
157 19:55:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
158 19:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:49
159 20:00:19 رستوران جنگل-2 00:13:38
160 20:13:57 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
161 20:14:22 ماجراهای دره چکاوک 00:12:56
162 20:27:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
163 20:27:41 آگهی بازرگانی 00:03:55
164 20:31:36 افسانه‌های ملل 00:11:46
165 20:43:22 آنونس مجموعه فندک و مثل‌ها 00:01:07
166 20:44:29 من می‌خونم تو گوش کن 00:12:42
167 20:57:11 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
168 20:57:34 آگهی بازرگانی 00:03:57
169 21:01:31 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
170 21:01:56 رویاسوار - قسمت 37 00:22:27
171 21:24:23 تیزر خوش‌‌مزه 00:03:45
172 21:28:08 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
173 21:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:18
174 21:29:49 بسته شبانگاهی - قسمت 170 00:30:00
175 21:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها