جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:47
5 08:07:53 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:13 کلیپ زمستان 00:01:55
7 08:10:08 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:53 کاردستی‌های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
9 08:12:27 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:00 آگهی بازرگانی 00:01:52
11 08:14:52 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 71 00:11:52
13 08:27:04 اوم نوم 00:01:08
14 08:28:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
15 08:28:45 آگهی بازرگانی 00:01:19
16 08:30:04 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:24 کندویی‌ها - قسمت 30 00:07:35
18 08:37:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
19 08:38:15 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
20 08:39:45 کلیپ پیراهن پرستاره 00:03:54
21 08:43:39 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
22 08:45:09 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:29 شهر قصه - قسمت 114 00:05:45
24 08:51:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:51:23 کاردستی‌های مهدپویا-مسواک 00:02:35
26 08:53:58 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:54:33 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
28 08:55:50 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
29 08:57:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
30 08:58:23 آگهی بازرگانی 00:01:19
31 08:59:42 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
32 09:00:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 20 00:11:58
33 09:12:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
34 09:12:22 کلیپ قصه باران 00:02:47
35 09:15:09 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
36 09:15:29 فسقلی‌های باغچه - قسمت 14 00:10:15
37 09:25:44 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
38 09:26:08 نقاشی کنیم 00:00:55
39 09:27:03 اعلام برنامه 00:00:45
40 09:27:48 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
41 09:28:21 آگهی بازرگانی 00:01:19
42 09:29:40 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
43 09:30:00 پهلوانان پویا - قسمت 9 00:14:39
44 09:44:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
45 09:44:59 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
46 09:45:19 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 27 00:10:53
47 09:56:12 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
48 09:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:06
49 09:59:51 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
50 10:00:11 خدا چه آفریده؟ - قسمت 74 00:09:55
51 10:10:06 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
52 10:11:36 مولانگ 00:03:27
53 10:15:03 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:23 نقاش کوچولو - قسمت 74 00:11:06
55 10:26:29 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
56 10:27:02 آگهی بازرگانی 00:04:08
57 10:31:10 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
58 10:31:30 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 9 00:12:35
59 10:44:05 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
60 10:44:46 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
61 10:45:06 قصه‌های جورواجور - قسمت 22 00:15:34
62 11:00:40 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
63 11:01:13 آگهی بازرگانی 00:03:54
64 11:05:07 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:05:27 شهر قصه - قسمت 115 00:08:24
66 11:13:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:14:00 تیزر در حین پخش اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
68 11:15:17 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
69 11:15:37 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:15
70 11:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
71 11:28:25 آگهی بازرگانی 00:03:56
72 11:32:21 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
73 11:32:41 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 71 00:11:52
74 11:44:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
75 11:44:53 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
76 11:45:13 کندویی‌ها - قسمت 31 00:07:20
77 11:52:33 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
78 11:54:52 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
79 11:55:25 آگهی بازرگانی 00:04:52
80 12:00:17 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
81 12:00:37 آفتاب‌گردون - قسمت 74 00:08:05
82 12:08:42 وله رگلاژ 00:00:54
83 12:09:36 جشن نماز 00:06:24
84 12:16:00 جشن نماز 00:05:42
85 12:21:42 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
86 12:22:06 کلیپ‌های مهدپویا- پا-3 00:01:35
87 12:23:41 آنونس مجموعه توییرلی‌ ووها 00:01:30
88 12:25:11 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
89 12:25:44 آگهی بازرگانی 00:03:56
90 12:29:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
91 12:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 21 00:11:51
92 12:41:51 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
93 12:43:21 دیپ داپ 00:01:58
94 12:45:19 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
95 12:45:39 توییرلی‌ ووها - قسمت 26 00:10:52
96 12:56:31 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
97 12:57:04 آگهی بازرگانی 00:03:55
98 13:00:59 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
99 13:01:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 73 00:09:43
100 13:11:02 اوم نوم 00:01:03
101 13:12:05 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:32
102 13:13:37 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
103 13:13:57 نقاش کوچولو - قسمت 73 00:11:06
104 13:25:03 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
105 13:25:36 آگهی بازرگانی 00:03:38
106 13:29:14 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 8 00:12:29
107 13:41:43 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
108 13:42:03 قصه‌های جورواجور - قسمت 21 00:13:22
109 13:55:25 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
110 13:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:02
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:37
114 14:06:58 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
115 14:07:23 صلح‌بانان - قسمت 47 00:22:09
116 14:29:32 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
117 14:29:55 آگهی بازرگانی 00:01:49
118 14:31:44 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
119 14:32:09 رویاسوار - قسمت 36 00:19:15
120 14:51:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
121 14:51:34 کلیپ خوشایه حالت ای روستایی 00:03:16
122 14:54:50 آنونس سینمایی ماشین‌ها-3 00:02:00
123 14:56:50 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
124 14:57:13 آگهی بازرگانی 00:02:25
125 14:59:38 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
126 15:00:03 خوش‌مزه - قسمت 41,42 00:26:34
127 15:26:37 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
128 15:27:00 آگهی بازرگانی 00:04:19
129 15:31:19 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
130 15:31:44 قندک و مثل‌ها - قسمت 29,30 00:15:00
131 15:46:44 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
132 15:47:09 توربو و دوستان 00:10:16
133 15:57:25 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
134 15:57:48 آگهی بازرگانی 00:04:57
135 16:02:45 مل‌مل - قسمت 19 00:55:00
136 16:57:45 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
137 16:58:08 آگهی بازرگانی 00:04:43
138 17:02:51 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
139 17:03:16 قهرمانان تنیس - قسمت 154 00:21:58
140 17:25:14 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
141 17:25:37 آگهی بازرگانی 00:04:55
142 17:30:32 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
143 17:30:57 ماشیناسورها - قسمت 71 00:22:50
144 17:53:47 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
145 17:54:10 آگهی بازرگانی 00:04:42
146 17:58:52 وله رگلاژ 00:01:08
147 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:22:00
148 18:22:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:08:00
149 18:30:00 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
150 18:30:25 من هنرمندم - قسمت 159 00:20:10
151 18:50:35 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
152 18:51:11 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:46
153 18:54:57 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
154 18:55:20 آگهی بازرگانی 00:04:17
155 18:59:37 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
156 19:00:02 ماجراهای دینو - قسمت 71 00:12:39
157 19:12:41 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
158 19:13:41 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
159 19:14:06 سطل سحرآمیز - قسمت 60 00:10:51
160 19:24:57 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
161 19:25:20 آگهی بازرگانی 00:04:49
162 19:30:09 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
163 19:30:34 صلح‌بانان - قسمت 47 00:22:09
164 19:52:43 اعلام برنامه 00:00:50
165 19:53:33 آنونس مجموعه مل‌مل 00:01:21
166 19:54:54 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
167 19:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:35
168 19:59:52 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
169 20:00:17 رستوران جنگل - قسمت 21 00:15:50
170 20:16:07 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
171 20:16:32 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 8 00:13:02
172 20:29:34 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
173 20:29:57 آگهی بازرگانی 00:04:49
174 20:34:46 افسانه‌های ملل - قسمت 6 00:11:26
175 20:46:12 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
176 20:46:24 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 62 00:14:08
177 21:00:32 آگهی بازرگانی 00:04:59
178 21:05:31 رویاسوار - قسمت 36 00:19:15
179 21:24:46 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:00:53
180 21:25:39 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
181 21:26:02 آگهی بازرگانی 00:03:56
182 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 159 00:29:59
183 21:59:57 شب بخیر بچه‌ها 00:00:03


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها