جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:29
5 08:07:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:55 کلیپ‌های مهدپویا- تمیزی-2 00:01:37
7 08:09:32 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:17 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:12:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:12:50 آگهی بازرگانی 00:01:51
11 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 69 00:11:54
13 08:26:55 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
14 08:28:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:41 آگهی بازرگانی 00:01:18
16 08:29:59 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:19 کندویی‌ها - قسمت 28 00:06:56
18 08:37:15 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
19 08:38:45 کلیپ شادی 00:02:35
20 08:41:20 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
21 08:41:40 ماموک 00:03:00
22 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:00 شهر قصه-2 - قسمت 112 00:08:14
24 08:53:14 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:53:49 دیپ‌داپ 00:02:32
26 08:56:21 کلیپ‌های مهدپویا- صبحانه خوردن-2 00:02:03
27 08:58:24 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:57 آگهی بازرگانی 00:01:18
29 09:00:15 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
30 09:00:35 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 18 00:11:30
31 09:12:05 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
32 09:13:22 کلیپ سلام 00:01:22
33 09:14:44 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
34 09:15:04 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 12 00:12:15
35 09:27:19 آنونس مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:30
36 09:28:49 آگهی بازرگانی 00:01:18
37 09:30:07 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:30:27 پهلوانان پویا - قسمت 7 00:14:30
39 09:44:57 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
40 09:45:17 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 2 00:10:00
41 09:55:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:55:26 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:01:47
43 09:57:13 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
44 09:57:46 آگهی بازرگانی 00:02:26
45 10:00:12 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
46 10:00:32 خدا چه آفریده؟ - قسمت 72 00:09:34
47 10:10:06 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
48 10:10:26 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
49 10:11:14 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
50 10:12:44 یاپ یاپس 00:02:15
51 10:14:59 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:19 نقاش کوچولو - قسمت 72 00:11:08
53 10:26:27 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
54 10:27:40 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
55 10:28:13 آگهی بازرگانی 00:01:48
56 10:30:01 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
57 10:30:21 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 7 00:12:29
58 10:42:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 10:43:12 کلیپ‌های مهدپویا- بادبادک-1 00:02:01
60 10:45:13 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
61 10:45:33 قصه‌های جورواجور - قسمت 20 00:14:34
62 11:00:07 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
63 11:00:40 آگهی بازرگانی 00:04:34
64 11:05:14 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:05:34 شهر قصه-2 - قسمت 113 00:05:57
66 11:11:31 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
67 11:13:01 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
68 11:14:52 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
69 11:15:12 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 13 00:11:29
70 11:26:41 آگهی بازرگانی 00:04:41
71 11:31:22 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
72 11:31:42 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 69 00:11:54
73 11:43:36 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
74 11:44:53 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
75 11:45:13 کندویی‌ها - قسمت 29 00:04:45
76 11:49:58 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
77 11:51:28 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
78 11:54:32 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
79 11:55:05 آگهی بازرگانی 00:04:49
80 11:59:54 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
81 12:00:14 آفتاب‌گردون - قسمت 72 00:07:15
82 12:07:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
83 12:07:49 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
84 12:08:37 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
85 12:10:07 وله رگلاژ 00:00:43
86 12:10:50 جشن نماز 00:05:10
87 12:16:00 جشن نماز 00:05:51
88 12:21:51 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
89 12:22:14 دیپ‌داپ 00:02:44
90 12:24:58 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:25:31 آگهی بازرگانی 00:04:35
92 12:30:06 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
93 12:30:26 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 19 00:11:54
94 12:42:20 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
95 12:42:42 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
96 12:45:05 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
97 12:45:25 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 24 00:10:34
98 12:55:59 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:56:32 آگهی بازرگانی 00:04:54
100 13:01:26 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
101 13:01:46 خدا چه آفریده؟ - قسمت 71 00:09:15
102 13:11:01 آنونس مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:30
103 13:12:31 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
104 13:13:48 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
105 13:14:08 نقاش کوچولو - قسمت 71 00:11:01
106 13:25:09 آگهی بازرگانی 00:04:49
107 13:29:58 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 6 00:12:37
108 13:42:35 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
109 13:42:55 قصه‌های جورواجور - قسمت 19 00:12:48
110 13:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
114 14:06:36 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
115 14:07:01 صلح‌بانان - قسمت 46 00:20:30
116 14:27:31 آگهی بازرگانی 00:02:11
117 14:29:42 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
118 14:30:07 رویاسوار - قسمت 35 00:21:42
119 14:51:49 آنونس سینمایی شهر بدون درخت 00:02:00
120 14:53:49 موسیقی فیلم انسان اولیه 00:01:11
121 14:55:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
122 14:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:45
123 15:00:08 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
124 15:00:33 خوش‌مزه - قسمت 39,40 00:26:06
125 15:26:39 آگهی بازرگانی 00:04:34
126 15:31:13 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
127 15:31:38 قندک و مثل‌ها - قسمت 27,28 00:15:00
128 15:46:38 آنونس سینمایی ماشین‌ها-3 00:02:00
129 15:48:38 تیزر حمایت مل مل - گلی 3 00:02:10
130 15:50:48 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
131 15:51:10 رالف 00:01:08
132 15:52:18 آنونس مجموعه شکرستان 00:01:39
133 15:53:57 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
134 15:56:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:17
136 15:59:41 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
137 16:00:06 مل‌مل-4 - قسمت 18 00:55:00
138 16:55:06 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
139 16:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:48
140 17:00:17 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
141 17:00:42 قهرمانان تنیس - قسمت 153 00:21:28
142 17:22:10 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:01:06
143 17:23:16 تیزر خوش‌مزه 00:03:44
144 17:27:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
145 17:27:23 آگهی بازرگانی 00:02:31
146 17:29:54 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
147 17:30:19 ماشیناسورها - قسمت 70 00:22:27
148 17:52:46 آنونس سینمایی شهر بدون درخت 00:02:00
149 17:54:46 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
150 17:55:30 نظر شما چیه؟ 00:03:48
151 17:59:18 وله رگلاژ 00:00:42
152 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:20:00
153 18:20:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
154 18:30:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
155 18:30:23 آگهی بازرگانی 00:04:46
156 18:35:09 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
157 18:35:34 من هنرمندم - قسمت 158 00:20:10
158 18:55:44 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
159 18:56:07 آگهی بازرگانی 00:04:55
160 19:01:02 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
161 19:01:27 ماجراهای دینو - قسمت 70 00:12:42
162 19:14:09 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
163 19:14:53 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
164 19:15:18 سطل سحرآمیز - قسمت 59 00:11:04
165 19:26:22 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
166 19:26:45 آگهی بازرگانی 00:03:18
167 19:30:03 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
168 19:30:28 صلح‌بانان - قسمت 46 00:20:30
169 19:50:58 آنونس سینمایی ماشین‌ها-3 00:02:00
170 19:52:58 موسیقی فیلم ترول‌ها 00:01:26
171 19:54:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
172 19:54:47 آگهی بازرگانی 00:04:50
173 19:59:37 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
174 20:00:02 رستوران جنگل-2 - قسمت 20 00:14:45
175 20:14:47 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
176 20:15:31 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
177 20:15:56 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 7 00:12:37
178 20:28:33 آگهی بازرگانی 00:03:18
179 20:31:51 افسانه‌های ملل - قسمت 5 00:11:35
180 20:43:26 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
181 20:43:51 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 62 00:11:33
182 20:55:24 آگهی بازرگانی 00:04:49
183 21:00:13 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
184 21:00:38 رویاسوار - قسمت 35 00:21:42
185 21:22:20 تیزر خوش‌‌مزه 00:03:41
186 21:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:55
187 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 163 00:29:52
188 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها