جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:41
5 08:07:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:20 کلیپ‌های مهدپویا- پخت نان‎ 00:02:02
7 08:09:22 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:07 دیپ‌داپ 00:02:54
9 08:13:01 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:34 آگهی بازرگانی 00:01:18
11 08:14:52 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 68 00:11:58
13 08:27:10 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
14 08:27:58 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
15 08:28:31 آگهی بازرگانی 00:01:18
16 08:29:49 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:09 کندویی‌ها - قسمت 27 00:07:36
18 08:37:45 آرم استیشن روز 00:00:20
19 08:38:05 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
20 08:40:24 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
21 08:41:54 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
22 08:43:11 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
23 08:45:11 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
24 08:45:31 شهر قصه - قسمت 111 00:05:58
25 08:51:29 آرم استیشن روز 00:00:20
26 08:51:49 ترو ترو 00:03:35
27 08:55:24 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-2 00:02:18
28 08:57:42 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
29 08:58:15 آگهی بازرگانی 00:01:51
30 09:00:06 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
31 09:00:26 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 17 00:11:10
32 09:11:36 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
33 09:13:06 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
34 09:14:46 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:06 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 11 00:12:01
36 09:27:07 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
37 09:28:24 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:57 آگهی بازرگانی 00:01:18
39 09:30:15 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:35 پهلوانان پویا - قسمت 6 00:14:17
41 09:44:52 آرم تایم(توییرلی‌ووها) 00:00:20
42 09:45:12 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 24 00:10:34
43 09:55:46 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
44 09:56:08 اوم نوم 00:01:08
45 09:57:16 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
46 09:57:49 آگهی بازرگانی 00:01:53
47 09:59:42 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 71 00:09:15
49 10:09:17 آنونس مجموعه کندویی‌ها 00:01:30
50 10:10:47 یاپ یاپس 00:02:15
51 10:13:02 آرم استیشن روز 00:00:20
52 10:13:22 کلیپ نمره بیست 00:01:52
53 10:15:14 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:34 نقاش کوچولو - قسمت 71 00:11:01
55 10:26:35 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:27:08 آگهی بازرگانی 00:03:48
57 10:30:56 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
58 10:31:16 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 6 00:12:37
59 10:43:53 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
60 10:44:41 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
61 10:45:01 قصه‌های جورواجور - قسمت 19 00:12:48
62 10:57:49 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
63 10:58:22 آگهی بازرگانی 00:03:14
64 11:01:36 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:01:56 شهر قصه-2 - قسمت 112 00:08:14
66 11:10:10 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
67 11:11:40 کلیپ شاپرک 00:03:19
68 11:14:59 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
69 11:15:19 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 12 00:12:15
70 11:27:34 آگهی بازرگانی 00:03:33
71 11:31:07 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
72 11:31:27 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 68 00:11:58
73 11:43:25 تیزر مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
74 11:44:42 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
75 11:45:02 کندویی‌ها - قسمت 28 00:06:56
76 11:51:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
77 11:52:18 کلیپ ماهی-2 00:02:21
78 11:54:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
79 11:55:03 نقاشی کنیم 00:00:50
80 11:55:53 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
81 11:56:26 آگهی بازرگانی 00:03:14
82 11:59:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 71 00:10:18
84 12:10:18 وله رگلاژ 00:00:20
85 12:10:38 جشن نماز 00:05:22
86 12:16:00 جشن نماز 00:05:49
87 12:21:49 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
88 12:22:09 دیپ‌داپ 00:02:54
89 12:25:03 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
90 12:25:36 آگهی بازرگانی 00:04:41
91 12:30:17 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
92 12:30:37 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 18 00:11:30
93 12:42:07 آرم استیشن جعبه بادکتک 00:00:09
94 12:42:16 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
95 12:45:05 آرم تایم(نوییرلی‌ووها) 00:00:20
96 12:45:25 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 23 00:10:48
97 12:56:13 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
98 12:56:46 آگهی بازرگانی 00:03:18
99 13:00:04 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
100 13:00:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 70 00:09:26
101 13:09:50 آنونس مجموعه قصه‌های جورواجور 00:01:30
102 13:11:20 مولانگ 00:03:27
103 13:14:47 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
104 13:15:07 نقاش کوچولو - قسمت 70 00:10:38
105 13:25:45 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
106 13:26:18 آگهی بازرگانی 00:03:18
107 13:29:36 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
108 13:29:56 اتوبوس‌های کوچولو-2 - قسمت 5 00:12:39
109 13:42:35 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
110 13:42:55 قصه‌های جورواجور - قسمت 18 00:13:21
111 13:56:16 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:11
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
114 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
115 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:47
116 14:06:51 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
117 14:07:16 قهرمانان تنیس - قسمت 152 00:16:56
118 14:24:12 تیزر خوش‌مزه 00:03:40
119 14:27:52 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
120 14:28:15 آگهی بازرگانی 00:01:48
121 14:30:03 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
122 14:30:28 ماشیناسورها - قسمت 69 00:22:51
123 14:53:19 آنونس مجموعه تاریخ از این‌ور 00:01:06
124 14:54:25 موسیقی فیلم غول‌های پاکتی 00:01:37
125 14:56:02 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
126 14:56:25 آگهی بازرگانی 00:03:16
127 14:59:41 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
128 15:00:06 من هنرمندم - قسمت 157 00:20:19
129 15:20:25 اعلام برنامه 00:00:55
130 15:21:20 مورف 00:01:29
131 15:22:49 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
132 15:23:10 کلیپ جهان زیبا 00:02:21
133 15:25:31 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
134 15:25:54 آگهی بازرگانی 00:03:41
135 15:29:35 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
136 15:30:00 ماجراهای دینو - قسمت 70 00:12:42
137 15:42:42 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:56
138 15:43:38 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
139 15:44:38 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
140 15:45:03 سطل سحرآمیز - قسمت 59 00:11:04
141 15:56:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
142 15:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:43
143 16:00:13 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
144 16:00:38 رستوران جنگل-2 - قسمت 20 00:14:45
145 16:15:23 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 00:00:25
146 16:15:48 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 7 00:12:37
147 16:28:25 تیزر مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:32
148 16:29:57 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:25
149 16:30:22 افسانه‌های ملل - قسمت 5 00:11:35
150 16:41:57 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
151 16:42:19 موسیقی فیلم ظهور نگهبانان 00:02:36
152 16:44:55 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
153 16:45:20 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 62 00:11:33
154 16:56:53 آگهی بازرگانی 00:04:49
155 17:01:42 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
156 17:02:07 صلح‌بانان - قسمت 46 00:20:30
157 17:22:37 وله روابط عمومی -162 00:00:20
158 17:22:57 تیزر خوش‌مزه 00:03:49
159 17:26:46 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
160 17:27:09 آگهی بازرگانی 00:02:31
161 17:29:40 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
162 17:30:05 رویاسوار - قسمت 35 00:21:42
163 17:51:47 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:01:38
164 17:53:25 تیزر مل مل 00:01:04
165 17:54:29 نظر شما چیه؟ 00:04:45
166 17:59:14 وله رگلاژ 00:00:46
167 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:19:00
168 18:19:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:11:00
169 18:30:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
170 18:30:23 آگهی بازرگانی 00:03:45
171 18:34:08 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
172 18:34:33 خوش‌مزه - قسمت 39,40 00:26:06
173 19:00:39 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
174 19:01:02 آگهی بازرگانی 00:04:14
175 19:05:16 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
176 19:05:41 قندک و مثل‌ها - قسمت 25,26 00:14:07
177 19:19:48 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
178 19:19:58 تیزر مجموعه ماشیناسورها 00:01:13
179 19:21:11 برنارد 00:02:52
180 19:24:03 آنونس مجموعه افسانه‌های ملل 00:01:20
181 19:25:23 موسیقی فیلم ترانه دریا 00:01:08
182 19:26:31 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
183 19:26:54 آگهی بازرگانی 00:03:18
184 19:30:12 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
185 19:30:37 قهرمانان تنیس - قسمت 152 00:16:56
186 19:47:33 آنونس مجموعه تاریخ از این‌ور 00:01:06
187 19:48:39 تیزر خوش‌مزه 00:03:40
188 19:52:19 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
189 19:52:31 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
190 19:54:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
191 19:54:44 آگهی بازرگانی 00:04:52
192 19:59:36 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
193 20:00:01 مل‌مل-4 00:55:00
194 20:55:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
195 20:55:24 آگهی بازرگانی 00:05:00
196 21:00:24 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
197 21:00:49 ماشیناسورها - قسمت 69 00:22:51
198 21:23:40 آنونس مجموعه من هنرمندم 00:01:14
199 21:24:54 سبک زندگی 00:00:58
200 21:25:52 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
201 21:26:15 آگهی بازرگانی 00:03:55
202 21:30:10 بسته شبانگاهی - قسمت 162 00:29:38
203 21:59:48 شب بخیر بچه‌ها 00:00:12


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها