جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:30
5 08:06:42 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:02 ترانه‌های اتل متل-خروس ما 00:04:53
7 08:11:55 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:40 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:13:13 آگهی بازرگانی 00:01:51
10 08:15:04 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:24 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 67 00:11:56
12 08:27:20 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
13 08:28:08 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
14 08:28:41 آگهی بازرگانی 00:01:18
15 08:29:59 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:30:19 کندویی‌ها - قسمت 26 00:07:33
17 08:37:52 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
18 08:39:22 کاردستی‌های مهدپویا-آدم برفی-1 00:04:03
19 08:43:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
20 08:43:41 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
21 08:44:39 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
22 08:44:59 شهر قصه - قسمت 110 00:08:11
23 08:53:10 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:45 کلیپ سلام 00:01:22
25 08:55:07 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
26 08:56:37 آنونس مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:30
27 08:58:07 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
28 08:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:18
29 08:59:58 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
30 09:00:18 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 16 00:11:54
31 09:12:12 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
32 09:12:21 اوم نوم 00:01:08
33 09:13:29 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
34 09:14:59 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:19 فسقلی‌های باغچه-2 - قسمت 10 00:12:15
36 09:27:34 اعلام برنامه 00:00:45
37 09:28:19 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:28:52 آگهی بازرگانی 00:01:18
39 09:30:10 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:30 پهلوانان پویا - قسمت 5 00:14:07
41 09:44:37 وله روابط عمومی-162 00:00:22
42 09:44:59 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
43 09:45:19 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 23 00:10:48
44 09:56:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
45 09:56:16 نقاشی کنیم 00:00:47
46 09:57:03 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
47 09:57:36 آگهی بازرگانی 00:02:26
48 10:00:02 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
49 10:00:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 70 00:09:26
50 10:09:48 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
51 10:11:18 وله روابط عمومی-162 00:00:22
52 10:11:40 کلیپ قصه باران 00:03:04
53 10:14:44 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:04 نقاش کوچولو - قسمت 70 00:10:38
55 10:25:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
56 10:25:58 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
57 10:27:28 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
58 10:28:01 آگهی بازرگانی 00:01:48
59 10:29:49 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
60 10:30:09 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 5 00:12:39
61 10:42:48 اعلام برنامه 00:00:35
62 10:43:23 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
63 10:43:43 قصه‌های جورواجور - قسمت 18 00:13:21
64 10:57:04 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 10:57:37 آگهی بازرگانی 00:04:40
66 11:02:17 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
67 11:02:37 شهر قصه - قسمت 111 00:05:58
68 11:08:35 آرم استیشن روز 00:00:20
69 11:08:55 کلیپ نوید و ندا 00:02:26
70 11:11:21 کاردستی‌های مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
71 11:13:21 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
72 11:14:51 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
73 11:15:11 فسقلی‌های باغچه - قسمت 11 00:12:01
74 11:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:27:45 آگهی بازرگانی 00:04:41
76 11:32:26 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
77 11:32:46 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 67 00:11:56
78 11:44:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 11:44:51 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
80 11:45:11 کندویی‌ها - قسمت 27 00:07:36
81 11:52:47 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
82 11:53:03 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
83 11:54:33 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
84 11:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:49
85 11:59:55 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
86 12:00:15 آفتاب‌گردون - قسمت 70 00:07:07
87 12:07:22 وله روابط عمومی-162 00:00:22
88 12:07:44 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-2 00:02:37
89 12:10:21 وله رگلاژ 00:01:29
90 12:11:50 جشن نماز 00:05:10
91 12:17:00 جشن نماز 00:05:51
92 12:22:51 اعلام برنامه 00:00:35
93 12:23:26 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
94 12:25:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
95 12:25:59 آگهی بازرگانی 00:03:57
96 12:29:56 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
97 12:30:16 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 17 00:11:10
98 12:41:26 آرم استیشن روز 00:00:20
99 12:41:46 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
100 12:43:16 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-3 00:01:31
101 12:44:47 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
102 12:45:07 توییرلی‌ ووها - قسمت 22 00:10:59
103 12:56:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
104 12:56:39 آگهی بازرگانی 00:03:51
105 13:00:30 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:00:50 خدا چه آفریده؟ - قسمت 69 00:09:49
107 13:10:39 آرم استیشن روز 00:00:20
108 13:10:59 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
109 13:13:29 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
110 13:13:49 نقاش کوچولو - قسمت 69 00:10:55
111 13:24:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:25:17 آگهی بازرگانی 00:04:12
113 13:29:29 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 65 00:12:36
114 13:42:05 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
115 13:42:25 قصه‌های جورواجور - قسمت 11 00:13:06
116 13:55:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
117 13:55:47 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
118 13:56:20 آگهی بازرگانی 00:03:40
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:35
122 14:07:56 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
123 14:08:21 کارآگاه گجت - قسمت 17 00:19:56
124 14:28:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:28:40 آگهی بازرگانی 00:03:48
126 14:32:28 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
127 14:32:53 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 19 00:20:43
128 14:53:36 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
129 14:54:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
130 14:54:59 آگهی بازرگانی 00:04:45
131 14:59:44 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
132 15:00:09 یک‌دوسه‌خنده 00:19:30
133 15:19:39 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
134 15:24:39 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 15:25:02 آگهی بازرگانی 00:04:35
136 15:29:37 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
137 15:30:02 قندک و مثل‌ها - قسمت 20 00:14:07
138 15:44:09 تیزر فراخوان مجموعه خوش‌مزه 00:00:51
139 15:45:00 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
140 15:45:25 توربو و دوستان - قسمت 9 00:11:25
141 15:56:50 آگهی بازرگانی 00:03:10
142 16:00:00 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
143 16:00:25 مل‌مل - قسمت 15 00:55:00
144 16:55:25 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
145 16:55:48 آگهی بازرگانی 00:04:14
146 17:00:02 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
147 17:00:27 قهرمانان تنیس - قسمت 150 00:16:56
148 17:17:23 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
149 17:18:01 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
150 17:20:23 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:43
151 17:24:06 خال‌خالی 00:03:46
152 17:27:52 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
153 17:28:15 آگهی بازرگانی 00:01:48
154 17:30:03 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
155 17:30:28 ماشیناسورها - قسمت 67 00:22:51
156 17:53:19 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:10
157 17:54:29 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:23
159 17:59:15 وله رگلاژ 00:00:45
160 18:00:00 بسته تلاوت قرآن 00:18:00
161 18:18:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:11:56
162 18:29:56 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
163 18:30:21 من هنرمندم 00:20:19
164 18:50:40 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
165 18:51:02 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:43
166 18:54:45 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
167 18:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:35
168 18:59:43 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
169 19:00:08 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 15 00:23:03
170 19:23:11 آرم استیشن لوگو در آسمان1 00:00:36
171 19:23:47 موسیقی فیلم پاندای کونگ فوکار3 00:01:47
172 19:25:34 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
173 19:25:57 آگهی بازرگانی 00:03:44
174 19:29:41 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
175 19:30:06 کارآگاه گجت - قسمت 17 00:19:56
176 19:50:02 آنونس مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:28
177 19:51:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
178 19:51:47 شکرستان 00:01:39
179 19:53:26 اعلام برنامه 00:00:50
180 19:54:16 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
181 19:54:39 آگهی بازرگانی 00:04:55
182 19:59:34 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
183 19:59:59 مهارت‌های زندگی - قسمت 315 00:13:03
184 20:13:02 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
185 20:13:27 شکرستان - قسمت 16 00:14:33
186 20:28:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
187 20:28:23 آگهی بازرگانی 00:03:18
188 20:31:41 آرم تایم (تاریخاز اینور) 00:00:25
189 20:32:06 تاریخ از این‌ور - قسمت 1 00:19:27
190 20:51:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 20:52:09 آنونس مجموعه مل‌مل 00:01:22
192 20:53:31 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
193 20:55:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
194 20:55:40 آگهی بازرگانی 00:04:26
195 21:00:06 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
196 21:00:31 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 19 00:20:43
197 21:21:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
198 21:21:50 موسیقی فیلم زندگی مخفی حیوانات 00:02:04
199 21:23:54 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
200 21:28:54 آگهی بازرگانی 00:01:18
201 21:30:12 بسته شبانگاهی - قسمت 155 00:29:43
202 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها