جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:47
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
7 08:10:08 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:53 نقاشی کنیم 00:00:48
9 08:11:41 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:12:14 آگهی بازرگانی 00:02:26
11 08:14:40 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 63 00:12:13
13 08:27:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
14 08:27:46 آگهی بازرگانی 00:01:53
15 08:29:39 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:25
16 08:30:04 کندویی‌ها - قسمت 22 00:07:22
17 08:37:26 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
18 08:38:56 کلیپ بهترین ترانه مادر 00:02:43
19 08:41:39 کاردستی‌های مهدپویا-بلندی و کوتاهی 00:01:24
20 08:43:03 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
21 08:43:12 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
22 08:44:42 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:02 شهر قصه-2 - قسمت 106 00:05:39
24 08:50:41 آنونس مجموعه فسقلی های باغچه 00:01:30
25 08:52:11 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
26 08:55:15 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:55:50 اوم نوم 00:01:03
28 08:56:53 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
29 08:57:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
30 08:57:48 آگهی بازرگانی 00:01:53
31 08:59:41 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
32 09:00:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 12 00:11:49
33 09:11:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
34 09:12:06 کلیپ‌ بهترین هدیه روی زمین 00:02:36
35 09:14:42 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
36 09:15:02 فسقلی‌های باغچه - قسمت 6 00:12:08
37 09:27:10 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
38 09:27:43 آگهی بازرگانی 00:01:52
39 09:29:35 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:29:55 پهلوانان پویا - قسمت 1 00:14:13
41 09:44:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:44:17 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
43 09:45:15 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
44 09:45:35 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 19 00:10:54
45 09:56:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
46 09:57:02 آگهی بازرگانی 00:03:01
47 10:00:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 66 00:09:23
48 10:09:26 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
49 10:10:56 کلیپ مادرم 00:02:27
50 10:13:23 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
51 10:14:11 نقاشی کنیم 00:00:46
52 10:14:57 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:17 نقاش کوچولو - قسمت 66 00:10:51
54 10:26:08 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
55 10:26:56 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:23
57 10:29:52 آرم تایم(اتوبوس‌های کوچولو) 00:00:20
58 10:30:12 اتوبوس‌های کوچولو - قسمت 1 00:12:17
59 10:42:29 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:43:04 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
61 10:43:24 قصه‌های جورواجور - قسمت 14 00:13:57
62 10:57:21 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
63 10:57:54 آگهی بازرگانی 00:04:24
64 11:02:18 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:02:38 شهر قصه-2 - قسمت 107 00:05:50
66 11:08:28 آرم استیشن عیدتون مبارک 00:00:22
67 11:08:50 کلیپ شاپرک 00:03:19
68 11:12:09 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
69 11:13:39 اوم نوم 00:01:02
70 11:14:41 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
71 11:15:01 فسقلی‌های باغچه - قسمت 7 00:11:15
72 11:26:16 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
73 11:26:49 آگهی بازرگانی 00:03:31
74 11:30:20 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 63 00:12:13
75 11:42:33 کلیپ بهترین ترانه مادر 00:02:43
76 11:45:16 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
77 11:45:36 کندویی‌ها - قسمت 23 00:07:37
78 11:53:13 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
79 11:54:43 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
80 11:55:41 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
81 11:56:14 آگهی بازرگانی 00:03:49
82 12:00:03 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
83 12:00:23 آفتاب‌گردون - قسمت 60 00:08:31
84 12:08:54 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
85 12:10:24 وله رگلاژ 00:01:13
86 12:11:37 جشن نماز 00:05:23
87 12:17:00 جشن نماز 00:05:43
88 12:22:43 اعلام برنامه 00:00:35
89 12:23:18 کلیپ ماهی 00:02:10
90 12:25:28 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:39
92 12:29:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
93 12:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 13 00:11:40
94 12:41:40 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
95 12:42:00 اوم نوم 00:01:08
96 12:43:08 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
97 12:43:28 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 18 00:09:12
98 12:52:40 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
99 12:54:10 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
100 12:54:43 آگهی بازرگانی 00:04:57
101 12:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
102 13:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 65 00:09:34
103 13:09:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
104 13:10:00 کلیپ مادرم 00:02:27
105 13:12:27 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
106 13:12:47 نقاش کوچولو - قسمت 65 00:11:06
107 13:23:53 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
108 13:25:40 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
109 13:26:13 آگهی بازرگانی 00:03:53
110 13:30:06 کایلو - قسمت 67 00:07:40
111 13:37:46 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
112 13:38:02 نقاشی کنیم 00:00:49
113 13:38:51 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
114 13:40:21 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
115 13:40:41 قصه‌های جورواجور - قسمت 13 00:13:32
116 13:54:13 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
117 13:54:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
118 13:55:10 آگهی بازرگانی 00:04:50
119 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
120 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
121 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
122 14:08:03 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
123 14:08:28 قهرمانان تنیس - قسمت 150 00:21:17
124 14:29:45 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
125 14:30:08 آگهی بازرگانی 00:04:31
126 14:34:39 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
127 14:35:04 ماشیناسورها - قسمت 67 00:21:05
128 14:56:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
129 14:56:32 آگهی بازرگانی 00:04:55
130 15:01:27 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
131 15:01:52 من هنرمندم - قسمت 155 00:21:26
132 15:23:18 وله ولادت حضرت زهرا (س) 00:00:30
133 15:23:48 اعلام برنامه 00:00:55
134 15:24:43 سبک زندگی 00:00:51
135 15:25:34 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
136 15:25:57 آگهی بازرگانی 00:03:39
137 15:29:36 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
138 15:30:01 ماجراهای دینو - قسمت 69 00:12:41
139 15:42:42 آنونس سینمایی دایناسور خوب 00:02:00
140 15:44:42 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
141 15:45:07 سطل سحرآمیز - قسمت 58 00:11:10
142 15:56:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
143 15:56:40 آگهی بازرگانی 00:02:52
144 15:59:32 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
145 15:59:57 رستوران جنگل - قسمت 19 00:13:11
146 16:13:08 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
147 16:13:30 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 6 00:12:50
148 16:26:20 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
149 16:26:43 آگهی بازرگانی 00:03:53
150 16:30:36 افسانه‌های ملل - قسمت 4 00:11:38
151 16:42:14 آرم استیشن عید 00:00:18
152 16:42:32 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 61 00:14:30
153 16:57:02 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
154 16:57:25 آگهی بازرگانی 00:04:53
155 17:02:18 صلح‌بانان - قسمت 45 00:22:05
156 17:24:23 کلیپ مهمان بهشت 00:03:49
157 17:28:12 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
158 17:28:35 آگهی بازرگانی 00:02:16
159 17:30:51 رویاسوار - قسمت 24 00:22:34
160 17:53:25 آگهی بازرگانی 00:02:28
161 17:55:53 تیزر خوش‌مزه 00:03:43
162 17:59:36 وله رگلاژ 00:00:24
163 18:00:00 باکس تلاوت قرآن 00:14:00
164 18:14:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:14:00
165 18:28:00 وله ولادت حضرت زهرا (س) 00:00:30
166 18:28:30 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
167 18:28:55 خوش‌مزه - قسمت 37 00:24:53
168 18:53:48 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:35
169 18:57:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
170 18:57:46 آگهی بازرگانی 00:04:43
171 19:02:29 آرم تایم(قندک و مثل‌ها) 00:00:25
172 19:02:54 قندک و مثل‌ها - قسمت 21و22 00:14:39
173 19:17:33 آرم تایم(توربو و دوستان) 00:00:25
174 19:17:58 توربو و دوستان - قسمت 9 00:11:20
175 19:29:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
176 19:29:41 آگهی بازرگانی 00:03:53
177 19:33:34 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
178 19:33:59 قهرمانان تنیس - قسمت 150 00:21:17
179 19:55:16 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
180 19:55:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
181 19:55:49 آگهی بازرگانی 00:03:48
182 19:59:37 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
183 20:00:02 مل‌مل - قسمت 15 00:55:15
184 20:55:17 وله ولادت حضرت زهرا (س) 00:00:30
185 20:55:47 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
186 20:56:10 آگهی بازرگانی 00:03:33
187 20:59:43 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
188 21:00:08 ماشیناسورها - قسمت 67 00:21:05
189 21:21:13 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
190 21:21:23 کلیپ مهمان بهشت 00:03:49
191 21:25:12 آنونس سینمایی ماشین‌ها-2 00:02:00
192 21:27:12 وله ولادت حضرت زهرا (س) 00:00:30
193 21:27:42 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
194 21:28:05 آگهی بازرگانی 00:01:53
195 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 157 00:30:00
196 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها