جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 کلیپ دو دوست 00:02:38
7 08:09:50 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
9 08:11:08 آگهی بازرگانی 00:03:33
10 08:14:41 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:01 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 56 00:11:50
12 08:26:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
13 08:27:24 آگهی بازرگانی 00:03:30
14 08:30:54 کندویی‌ها - قسمت 15 00:07:34
15 08:38:28 آنونس مجموعه مهدکودک خانم زرافه 00:01:30
16 08:39:58 کاردستی‌های مهدپویا-مورچه 00:03:16
17 08:43:14 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
18 08:44:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
19 08:45:04 شهر قصه-2 - قسمت 99 00:05:22
20 08:50:26 آنونس مجموعه فسقلی های باغچه 00:01:30
21 08:51:56 یاپ یاپس 00:02:12
22 08:54:08 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:54:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
24 08:55:16 آگهی بازرگانی 00:04:24
25 08:59:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
26 09:00:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 5 00:11:37
27 09:11:37 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
28 09:13:07 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل نقلیه-1 00:01:35
29 09:14:42 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
30 09:15:02 فسقلی‌های باغچه - قسمت 25 00:10:57
31 09:25:59 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
32 09:26:32 آگهی بازرگانی 00:05:00
33 09:31:32 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
34 09:31:52 پهلوانان پویا - قسمت 27 00:13:47
35 09:45:39 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
36 09:45:59 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 12 00:11:03
37 09:57:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
38 09:57:35 آگهی بازرگانی 00:04:47
39 10:02:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 59 00:09:23
40 10:11:45 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
41 10:13:15 کلیپ‌های مهدپویا- چشم-2 00:01:26
42 10:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
43 10:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 59 00:10:37
44 10:25:38 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
45 10:26:11 آگهی بازرگانی 00:04:32
46 10:30:43 تیزر تی‌تی 00:01:02
47 10:31:45 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
48 10:32:05 کایلو - قسمت 60 00:06:50
49 10:38:55 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:39:30 تیزر تی‌تی 00:01:02
51 10:40:32 آرم تایم (قصه‌های جورواجور) 00:00:20
52 10:40:52 قصه‌های جورواجور - قسمت 7 00:13:58
53 10:54:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
54 10:55:23 آگهی بازرگانی 00:04:44
55 11:00:07 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
56 11:00:27 شهر قصه-2 - قسمت 100 00:08:41
57 11:09:08 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
58 11:09:56 یاپ یاپس 00:02:13
59 11:12:09 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
60 11:13:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
61 11:14:41 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
62 11:15:01 فسقلی‌های باغچه - قسمت 26 00:11:21
63 11:26:22 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
64 11:26:55 آگهی بازرگانی 00:04:43
65 11:31:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
66 11:32:40 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 56 00:11:50
67 11:44:30 تیزر تی‌تی 00:01:02
68 11:45:32 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
69 11:45:52 کندویی‌ها - قسمت 16 00:07:35
70 11:53:27 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
71 11:54:57 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
72 11:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:29
73 11:59:59 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
74 12:00:19 آفتاب‌گردون - قسمت 59 00:07:11
75 12:07:30 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
76 12:09:00 کاردستی‌های مهدپویا-آتش 00:02:29
77 12:11:29 وله رگلاژ 00:01:08
78 12:12:37 جشن نماز 00:05:23
79 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
80 12:23:42 اعلام برنامه 00:00:35
81 12:24:17 نقاشی کنیم 00:01:00
82 12:25:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
83 12:25:50 آگهی بازرگانی 00:03:51
84 12:29:41 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
85 12:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 36 00:11:25
86 12:41:26 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
87 12:41:46 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
88 12:42:06 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 11 00:10:51
89 12:52:57 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
90 12:54:27 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
91 12:55:00 آگهی بازرگانی 00:04:59
92 12:59:59 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
93 13:00:19 خدا چه آفریده؟ - قسمت 58 00:09:56
94 13:10:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
95 13:10:41 کلیپ بی تو 00:02:27
96 13:13:08 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
97 13:14:38 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
98 13:14:58 نقاش کوچولو - قسمت 58 00:10:00
99 13:24:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
100 13:25:31 آگهی بازرگانی 00:05:00
101 13:30:31 کایلو - قسمت 60 00:07:53
102 13:38:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
103 13:38:40 دیپ‌داپ 00:01:58
104 13:40:38 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
105 13:40:58 قصه‌های جورواجور - قسمت 6 00:13:37
106 13:54:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
107 13:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
108 13:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:28
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
111 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
112 14:07:02 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
113 14:07:27 قهرمانان تنیس - قسمت 147 00:21:31
114 14:28:58 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
115 14:29:21 آگهی بازرگانی 00:04:22
116 14:33:43 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
117 14:34:08 ماشیناسورها - قسمت 64 00:22:53
118 14:57:01 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
119 14:57:24 آگهی بازرگانی 00:04:48
120 15:02:12 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
121 15:02:37 من هنرمندم - قسمت 155 00:20:44
122 15:23:21 اعلام برنامه 00:00:55
123 15:24:16 تیزر حمایت مل مل - گلی 2 00:00:44
124 15:25:00 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:17
126 15:29:40 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
127 15:30:05 ماجراهای دینو - قسمت 67 00:13:05
128 15:43:10 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
129 15:43:35 سطل سحرآمیز - قسمت 56 00:11:11
130 15:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
131 15:55:09 آگهی بازرگانی 00:03:36
132 15:58:45 تیزر تک‌تین 00:00:50
133 15:59:35 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
134 16:00:00 رستوران جنگل - قسمت 26 00:14:50
135 16:14:50 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 16:15:12 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 4 00:12:45
137 16:27:57 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
138 16:28:20 آگهی بازرگانی 00:04:26
139 16:32:46 آرم تایم (افسانه‌های ملل) 00:00:25
140 16:33:11 افسانه‌های ملل - قسمت 2 00:11:09
141 16:44:20 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
142 16:44:37 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 59 00:11:27
143 16:56:04 آگهی بازرگانی 00:04:29
144 17:00:33 تیزر تک‌تین 00:01:43
145 17:02:16 صلح‌بانان - قسمت 43 00:22:09
146 17:24:25 آگهی بازرگانی 00:04:24
147 17:28:49 تیزر تک‌تین 00:00:50
148 17:29:39 رویاسوار - قسمت 32 00:22:47
149 17:52:26 آگهی بازرگانی 00:04:16
150 17:56:42 وله رگلاژ 00:00:18
151 17:57:00 باکس تلاوت قرآن 00:11:00
152 18:08:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:18:00
153 18:26:00 آنونس سینمایی پت و مت 00:02:00
154 18:28:00 تیزر تک‌تین 00:01:43
155 18:29:43 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
156 18:30:08 خوش‌مزه - قسمت 33و34 00:19:23
157 18:49:31 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:43
158 18:53:14 تیزر حمایت مل مل - گلی 1 00:00:44
159 18:53:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
160 18:54:21 آگهی بازرگانی 00:04:12
161 18:58:33 آرم تایم(قندک و مثل‌ها) 00:00:25
162 18:58:58 قندک و مثل‌ها - قسمت 15و16 00:15:00
163 19:13:58 تیزر حمایت مل مل - گلی 2 00:00:44
164 19:14:42 آرم تایم(توربو و دوستان) 00:00:25
165 19:15:07 توربو و دوستان 00:11:14
166 19:26:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
167 19:26:44 آگهی بازرگانی 00:04:28
168 19:31:12 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
169 19:31:37 قهرمانان تنیس - قسمت 147 00:21:31
170 19:53:08 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 19:53:18 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:56
172 19:54:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
173 19:54:37 آگهی بازرگانی 00:04:58
174 19:59:35 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
175 20:00:00 مل‌مل - قسمت 12 00:54:43
176 20:54:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
177 20:55:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
178 20:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:46
179 21:00:19 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
180 21:00:44 ماشیناسورها - قسمت 60 00:22:53
181 21:23:37 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
182 21:23:54 آنونس مجموعه دره چکاوک 00:01:18
183 21:25:12 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
184 21:25:35 آگهی بازرگانی 00:03:59
185 21:29:34 بسته شبانگاهی - قسمت 150 00:30:00
186 21:59:34 شب بخیر بچه‌ها 00:00:26


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها