جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:47
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 ماموک 00:03:06
7 08:10:25 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:10 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
9 08:11:43 آگهی بازرگانی 00:02:57
10 08:14:40 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 53 00:11:56
12 08:26:56 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
13 08:27:29 آگهی بازرگانی 00:02:10
14 08:29:39 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
15 08:29:59 کندویی‌ها - قسمت 12 00:07:29
16 08:37:28 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
17 08:38:58 کاردستی‌های مهدپویا-انگور 00:03:22
18 08:42:20 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
19 08:43:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:44:10 شهر قصه - قسمت 96 00:08:50
21 08:53:00 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:53:35 یاپ یاپس 00:02:02
23 08:55:37 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:56:10 آگهی بازرگانی 00:03:30
25 08:59:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
26 09:00:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 2 00:11:24
27 09:11:24 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:11:44 دیپ‌داپ 00:02:56
29 09:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
30 09:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 23 00:11:12
31 09:26:12 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:26:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:27:30 آگهی بازرگانی 00:02:27
34 09:29:57 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:30:17 پهلوانان پویا - قسمت 24 00:13:38
36 09:43:55 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
37 09:44:15 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 9 00:10:42
38 09:54:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:03
41 09:59:42 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
42 10:00:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 56 00:09:38
43 10:09:40 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
44 10:11:10 کاردستی‌های مهدپویا-چتر 00:03:31
45 10:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
46 10:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 56 00:10:56
47 10:25:57 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:26:30 آگهی بازرگانی 00:04:56
49 10:31:26 تیزر تی‌تی 00:01:02
50 10:32:28 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
51 10:32:48 کایلو - قسمت 58 00:07:47
52 10:40:35 اعلام برنامه 00:00:35
53 10:41:10 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
54 10:41:30 قصه‌های جورواجور - قسمت 4 00:13:14
55 10:54:44 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
56 10:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:39
57 10:59:56 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
58 11:00:16 شهر قصه - قسمت 97 00:05:45
59 11:06:01 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
60 11:12:31 اوم نوم 00:01:07
61 11:13:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
62 11:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
63 11:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 24 00:12:12
64 11:27:12 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
65 11:27:45 آگهی بازرگانی 00:03:49
66 11:31:34 تیزر تی‌تی 00:01:02
67 11:32:36 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
68 11:32:56 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 53 00:11:56
69 11:44:52 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
70 11:45:12 کندویی‌ها - قسمت 13 00:07:23
71 11:52:35 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
72 11:54:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
73 11:54:21 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
74 11:54:54 آگهی بازرگانی 00:04:49
75 11:59:43 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
76 12:00:03 آفتاب‌گردون - قسمت 56 00:08:45
77 12:08:48 تیزر بزودی مجموعه اتوبوس‌های کوچولو 00:01:17
78 12:10:05 وله روابط عمومی-162 00:00:22
79 12:10:27 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
80 12:11:25 وله رگلاژ 00:01:25
81 12:12:50 جشن نماز 00:05:10
82 12:18:00 جشن نماز 00:05:51
83 12:23:51 اعلام برنامه 00:00:35
84 12:24:26 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:24:59 آگهی بازرگانی 00:04:38
86 12:29:37 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
87 12:29:57 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 3 00:11:24
88 12:41:21 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
89 12:42:51 نقاشی کنیم 00:00:46
90 12:43:37 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
91 12:43:57 توییرلی‌ ووها - قسمت 8 00:10:40
92 12:54:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
93 12:54:46 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
94 12:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:42
95 13:00:01 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
96 13:00:21 خدا چه آفریده؟ - قسمت 55 00:10:15
97 13:10:36 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
98 13:12:06 کلیپ ماهی 00:02:10
99 13:14:16 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
100 13:14:36 نقاش کوچولو - قسمت 55 00:10:25
101 13:25:01 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
102 13:25:34 آگهی بازرگانی 00:04:26
103 13:30:00 کایلو - قسمت 57 00:07:22
104 13:37:22 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
105 13:37:42 کلیپ‌های مهدپویا 00:01:30
106 13:39:12 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
107 13:39:32 قصه‌های جورواجور - قسمت 3 00:14:39
108 13:54:11 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
109 13:54:35 بعدی -آگهی بازرگانی پویا 00:00:33
110 13:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:52
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
113 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:42
114 14:08:03 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
115 14:08:28 کارآگاه گجت - قسمت 14 00:21:49
116 14:30:17 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
117 14:30:40 آگهی بازرگانی 00:04:43
118 14:35:23 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
119 14:35:48 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 16 00:22:48
120 14:58:36 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
121 14:58:59 آگهی بازرگانی 00:04:41
122 15:03:40 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
123 15:04:05 یک‌دوسه‌خنده 00:21:54
124 15:25:59 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
125 15:26:22 آگهی بازرگانی 00:03:59
126 15:30:21 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 00:00:25
127 15:30:46 قندک و مثل‌ها - قسمت 13,14 00:15:00
128 15:45:46 آرم تایم (توربو و دوستان) 00:00:25
129 15:46:11 توربو و دوستان - قسمت 5 00:11:25
130 15:57:36 آگهی بازرگانی 00:04:35
131 16:02:11 تیزر تک‌تین 00:00:50
132 16:03:01 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
133 16:03:26 مل‌مل - قسمت 11 00:55:00
134 16:58:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
135 16:58:49 آگهی بازرگانی 00:05:32
136 17:04:21 تیزر تک‌تین 00:01:43
137 17:06:04 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
138 17:06:29 قهرمانان تنیس - قسمت 146 00:20:57
139 17:27:26 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
140 17:27:49 آگهی بازرگانی 00:04:47
141 17:32:36 تیزر تک‌تین 00:00:50
142 17:33:26 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
143 17:33:51 ماشیناسورها - قسمت 63 00:22:47
144 17:56:38 وله رگلاژ 00:00:22
145 17:57:00 بسته تلاوت قرآن 00:08:00
146 18:05:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:20:00
147 18:25:00 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
148 18:25:23 آگهی بازرگانی 00:04:48
149 18:30:11 تیزر تک‌تین 00:01:43
150 18:31:54 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
151 18:32:19 من هنرمندم - قسمت 151 00:20:32
152 18:52:51 آنونس مجموعه راهزنان قلغه جنگلی 00:01:28
153 18:54:19 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
154 18:54:42 آگهی بازرگانی 00:04:52
155 18:59:34 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
156 18:59:59 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 12 00:23:53
157 19:23:52 آرم استیشن لوگو در آسمان1 00:00:36
158 19:24:28 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
159 19:24:51 آگهی بازرگانی 00:04:44
160 19:29:35 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
161 19:30:00 کارآگاه گجت - قسمت 14 00:21:49
162 19:51:49 اعلام برنامه 00:00:50
163 19:52:39 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:01:59
164 19:54:38 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
165 19:55:01 آگهی بازرگانی 00:04:35
166 19:59:36 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
167 20:00:01 مهارت‌های زندگی - قسمت 312 00:13:16
168 20:13:17 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
169 20:13:34 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
170 20:13:59 شکرستان - قسمت 13 00:14:34
171 20:28:33 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
172 20:28:56 آگهی بازرگانی 00:03:57
173 20:32:53 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
174 20:33:18 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 11 00:17:13
175 20:50:31 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:43
176 20:54:14 بعدی -آگهی بازرگانی نهال 00:00:23
177 20:54:37 آگهی بازرگانی 00:04:56
178 20:59:33 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 16 00:22:48
179 21:22:21 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
180 21:26:01 آگهی بازرگانی 00:03:40
181 21:29:41 بسته شبانگاهی - قسمت 147 00:30:00
182 21:59:41 شب بخیر بچه‌ها 00:00:19


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها