جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:28
5 08:08:55 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:15 کلیپ زمستان 00:01:22
7 08:10:37 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
8 08:12:07 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:12:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:13:25 آگهی بازرگانی 00:01:32
11 08:14:57 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:17 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 52 00:12:12
13 08:27:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
14 08:27:55 کلیپ نمره بیست 00:01:52
15 08:29:47 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:30:07 کندویی‌ها - قسمت 11 00:07:32
17 08:37:39 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
18 08:37:48 اوم نوم 00:01:02
19 08:38:50 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:45:20 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:40 شهر قصه - قسمت 95 00:05:43
22 08:51:23 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
23 08:51:47 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
24 08:53:47 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:54:22 باهم‌بازی 00:03:13
26 08:57:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:58:08 آگهی بازرگانی 00:01:32
28 08:59:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
29 09:00:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 1 00:10:57
30 09:10:57 آرم استیشن توپ 00:00:23
31 09:11:20 یاپ یاپس 00:01:55
32 09:13:15 وله روابط عمومی-162 00:00:22
33 09:13:37 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
34 09:15:07 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
35 09:15:27 فسقلی‌های باغچه - قسمت 22 00:12:13
36 09:27:40 آرم استیشن روز 00:00:20
37 09:28:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
38 09:28:58 اعلام برنامه 00:00:45
39 09:29:43 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:03 پهلوانان پویا - قسمت 23 00:13:30
41 09:43:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:43:42 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
43 09:45:12 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
44 09:45:32 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 8 00:10:40
45 09:56:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
46 09:56:45 آگهی بازرگانی 00:04:05
47 10:00:50 آؤم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
48 10:01:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 55 00:10:15
49 10:11:25 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
50 10:12:18 کلیپ ستاره‌ها صف بکشید 00:02:11
51 10:14:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:14:49 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
53 10:15:09 نقاش کوچولو - قسمت 55 00:10:25
54 10:25:34 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
55 10:26:07 آگهی بازرگانی 00:03:43
56 10:29:50 تیزر تی‌تی 00:01:02
57 10:30:52 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
58 10:31:12 کایلو - قسمت 57 00:07:22
59 10:38:34 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
60 10:38:57 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
61 10:40:27 ماجراهای سعید 00:04:03
62 10:44:30 اعلام برنامه 00:00:35
63 10:45:05 آرم تایم(قصه‌های جورواجور) 00:00:20
64 10:45:25 قصه‌های جورواجور - قسمت 3 00:14:39
65 11:00:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
66 11:00:37 آگهی بازرگانی 00:04:25
67 11:05:02 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
68 11:05:22 شهر قصه - قسمت 83 00:08:50
69 11:14:12 تیزر تی‌تی 00:01:02
70 11:15:14 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
71 11:15:34 فسقلی‌های باغچه - قسمت 11 00:11:12
72 11:26:46 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
73 11:27:10 نقاشی کنیم 00:00:55
74 11:28:05 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
75 11:28:38 آگهی بازرگانی 00:03:27
76 11:32:05 تیزر تی‌تی 00:01:02
77 11:33:07 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
78 11:33:27 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 52 00:12:12
79 11:45:39 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:25
80 11:46:04 کندویی‌ها - قسمت 12 00:07:29
81 11:53:33 آرم استیشن روز 00:00:20
82 11:53:53 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
83 11:55:06 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
84 11:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:12
85 11:59:51 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
86 12:00:16 آفتاب‌گردون - قسمت 55 00:08:45
87 12:09:01 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
88 12:09:23 کلیپ زمستان 00:01:55
89 12:11:18 وله رگلاژ 00:00:52
90 12:12:10 جشن نماز 00:05:50
91 12:18:00 جشن نماز 00:05:53
92 12:23:53 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
93 12:24:17 اعلام برنامه 00:00:35
94 12:24:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
95 12:25:25 آگهی بازرگانی 00:04:15
96 12:29:40 آرم تایم (مهدکودک خانم زرافه) 00:00:20
97 12:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 25 00:11:24
98 12:41:24 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
99 12:42:54 کلیپ ماهی-2 00:02:21
100 12:45:15 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
101 12:45:35 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 7 00:10:23
102 12:55:58 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:33
103 12:56:31 آگهی بازرگانی 00:03:22
104 12:59:53 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
105 13:00:13 خدا چه آفریده؟ - قسمت 54 00:09:35
106 13:09:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
107 13:09:57 آنونس مجموعه قصه های جورواجور 00:01:30
108 13:11:27 مولانگ 00:03:27
109 13:14:54 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
110 13:15:14 نقاش کوچولو - قسمت 54 00:11:00
111 13:26:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
112 13:26:47 آگهی بازرگانی 00:03:22
113 13:30:09 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
114 13:30:29 کایلو - قسمت 56 00:06:56
115 13:37:25 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
116 13:38:55 کاردستی‌های مهدپویا-اسباب‌بازی 00:02:19
117 13:41:14 آرم تایم(قصه‌های جورواجور ) 00:00:20
118 13:41:34 قصه‌های جورواجور - قسمت 2 00:14:11
119 13:55:45 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
120 13:56:18 آگهی بازرگانی 00:03:42
121 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
122 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
123 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:17
124 14:06:38 تیزر تک‌تین 00:00:50
125 14:07:28 آرم تایم (سینمایی فصل‌شکار-)1 00:00:25
126 14:07:53 سینمایی فصل‌شکار-1 01:03:51
127 15:11:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
128 15:12:07 آگهی بازرگانی 00:04:23
129 15:16:30 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
130 15:16:55 خانواده من 00:09:54
131 15:26:49 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
132 15:27:12 آگهی بازرگانی 00:04:03
133 15:31:15 تیزر تک‌تین 00:01:43
134 15:32:58 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
135 15:33:23 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 12 00:23:53
136 15:57:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
137 15:57:39 آگهی بازرگانی 00:03:10
138 16:00:49 تیزر تک‌تین 00:00:50
139 16:01:39 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
140 16:02:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 312 00:13:16
141 16:15:20 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
142 16:15:45 شکرستان - قسمت 13 00:14:34
143 16:30:19 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
144 16:30:42 آگهی بازرگانی 00:02:41
145 16:33:23 تیزر تک‌تین 00:00:50
146 16:34:13 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
147 16:34:38 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 11 00:17:13
148 16:51:51 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
149 16:52:01 موسیقی فیلم چگونه اژدهای خودرا آموزش دهیم-1 00:01:50
150 16:53:51 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
151 16:54:14 آگهی بازرگانی 00:04:12
152 16:58:26 تیزر تک‌تین 00:01:43
153 17:00:09 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
154 17:00:34 کارآگاه گجت - قسمت 14 00:21:49
155 17:22:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
156 17:22:46 آگهی بازرگانی 00:05:59
157 17:28:45 تیزر تک‌تین 00:00:50
158 17:29:35 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
159 17:30:00 راهزنان قلعه جنگلی 00:22:48
160 17:52:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
161 17:53:00 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
162 17:55:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
163 17:55:39 تیزر مدرسه انقلاب 00:00:39
164 17:56:18 وله رگلاژ 00:00:42
165 17:57:00 بسته تلاوت قرآن 00:07:00
166 18:04:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:22:00
167 18:26:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
168 18:26:23 آگهی بازرگانی 00:03:24
169 18:29:47 تیزر تک‌تین 00:01:43
170 18:31:30 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
171 18:31:55 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 62 00:21:54
172 18:53:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
173 18:54:27 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
174 18:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:52
175 18:59:42 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
176 19:00:07 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 11 00:23:45
177 19:23:52 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
178 19:24:30 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
179 19:25:30 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
180 19:25:53 آگهی بازرگانی 00:03:48
181 19:29:41 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
182 19:30:06 کارآگاه گجت - قسمت 13 00:20:54
183 19:51:00 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
184 19:51:36 تیزر مجموعه خوشمزه 00:00:51
185 19:52:27 اعلام برنامه 00:00:50
186 19:53:17 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
187 19:55:11 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
188 19:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:27
189 20:00:01 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
190 20:00:26 مهارت‌های زندگی - قسمت 311 00:12:48
191 20:13:14 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
192 20:14:52 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
193 20:15:17 شکرستان - قسمت 12 00:14:15
194 20:29:32 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
195 20:30:10 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
196 20:30:33 آگهی بازرگانی 00:05:21
197 20:35:54 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
198 20:36:19 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 10 00:16:29
199 20:52:48 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
200 20:53:26 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
201 20:54:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
202 20:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:46
203 21:00:05 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
204 21:00:30 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 15 00:22:36
205 21:23:06 تیزر مدرسه انقلاب 00:00:39
206 21:23:45 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 00:01:12
207 21:24:57 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:40
208 21:28:37 بعدی -آگهی بازرگانی 00:00:23
209 21:29:00 آگهی بازرگانی 00:00:50
210 21:29:50 بسته شبانگاهی - قسمت 146 00:30:00
211 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها