جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 ماجراهای سعید 00:04:51
7 08:12:03 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
9 08:13:21 آگهی بازرگانی 00:01:24
10 08:14:45 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:05 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 49 00:11:52
12 08:26:57 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
13 08:28:27 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
14 08:29:00 آگهی بازرگانی 00:00:37
15 08:29:37 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
16 08:29:57 کندویی‌ها - قسمت 8 00:07:28
17 08:37:25 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
18 08:38:55 کاردستی های مهدپویا-قایق- 1 00:04:02
19 08:42:57 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:43:17 شهر قصه-2 - قسمت 92 00:13:53
21 08:57:10 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:57:45 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
23 08:58:18 آگهی بازرگانی 00:01:57
24 09:00:15 آرم تایم (میشا) 00:00:20
25 09:00:35 میشا - قسمت 34 00:10:26
26 09:11:01 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
27 09:12:31 یاپ یاپس 00:02:10
28 09:14:41 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
29 09:15:01 فسقلی‌های باغچه - قسمت 20 00:12:07
30 09:27:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:27:17 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:28:02 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
33 09:28:35 آگهی بازرگانی 00:01:07
34 09:29:42 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:30:02 پهلوانان پویا - قسمت 19 00:13:48
36 09:43:50 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
37 09:44:48 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها ) 00:00:20
38 09:45:08 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 31 00:11:08
39 09:56:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
40 09:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:13
41 10:00:02 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
42 10:00:22 خدا چه آفریده؟ - قسمت 52 00:09:41
43 10:10:03 ترانه‌های اتل متل-برف 00:04:45
44 10:14:48 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
45 10:15:08 نقاش کوچولو - قسمت 52 00:10:50
46 10:25:58 آنونس مجموعه سامی و دوستان 00:01:30
47 10:27:28 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
48 10:28:01 آگهی بازرگانی 00:00:37
49 10:28:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
50 10:29:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
51 10:30:00 کایلو - قسمت 54 00:07:54
52 10:37:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
53 10:38:03 ترو ترو 00:03:30
54 10:41:33 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
55 10:43:03 اعلام برنامه 00:00:35
56 10:43:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
57 10:44:40 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
58 10:45:00 سامی و دوستان 00:07:51
59 10:52:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
60 10:53:17 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-2‎ 00:01:27
61 10:54:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
62 10:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:26
63 10:59:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
64 11:00:03 شهر قصه-2 - قسمت 93 00:05:17
65 11:05:20 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
66 11:06:08 مولانگ 00:03:27
67 11:09:35 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
68 11:11:05 کاردستی های مهدپویا-کلاغ 00:02:33
69 11:13:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
70 11:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
71 11:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 21 00:11:46
72 11:26:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
73 11:26:55 نقاشی کنیم 00:00:48
74 11:27:43 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
75 11:28:16 آگهی بازرگانی 00:00:37
76 11:28:53 تیزر تی‌تی 00:01:02
77 11:29:55 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
78 11:30:15 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 49 00:11:52
79 11:42:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:42:16 نقاشی کنیم 00:00:54
81 11:43:10 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
82 11:44:40 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
83 11:45:00 کندویی‌ها - قسمت 9 00:07:27
84 11:52:27 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
85 11:53:57 اوم نوم 00:01:02
86 11:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
87 11:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:12
88 11:59:44 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
89 12:00:04 آفتاب‌گردون - قسمت 52 00:08:13
90 12:08:17 کلیپ‌های مهدپویا- مزه‌ها-2 00:02:50
91 12:11:07 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:30
92 12:12:37 وله رگلاژ 00:01:00
93 12:13:37 جشن نماز 00:05:23
94 12:19:00 جشن نماز 00:05:42
95 12:24:42 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی2 00:00:24
96 12:25:06 دیپ‌داپ 00:01:58
97 12:27:04 اعلام برنامه 00:00:35
98 12:27:39 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
99 12:28:12 آگهی بازرگانی 00:02:15
100 12:30:27 آرم تایم (میشا) 00:00:20
101 12:30:47 میشا - قسمت 35 00:10:45
102 12:41:32 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
103 12:41:52 ماموک 00:03:04
104 12:44:56 آرم تایم(تو‌ییرلی‌ووها) 00:00:20
105 12:45:16 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 4 00:10:17
106 12:55:33 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
107 12:56:06 آگهی بازرگانی 00:03:39
108 12:59:45 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
109 13:00:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 51 00:09:38
110 13:09:43 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
111 13:11:13 کاردستی های مهدپویا-جنگل-2 00:03:16
112 13:14:29 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
113 13:14:45 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
114 13:15:05 نقاش کوچولو - قسمت 51 00:11:02
115 13:26:07 آنونس مجموعه سامی و دوستان 00:01:30
116 13:27:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
117 13:28:10 آگهی بازرگانی 00:02:08
118 13:30:18 کایلو - قسمت 53 00:07:52
119 13:38:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
120 13:38:26 ترانه‌های اتل متل -علی کوچولو درختی کاشت 00:05:09
121 13:43:35 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
122 13:45:05 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
123 13:45:25 سامی و دوستان - قسمت 23 00:07:04
124 13:52:29 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
125 13:52:51 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
126 13:54:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
127 13:55:11 آگهی بازرگانی 00:04:49
128 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
129 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
130 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
131 14:07:02 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
132 14:07:27 قهرمانان تنیس - قسمت 144 00:21:54
133 14:29:21 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
134 14:29:44 آگهی بازرگانی 00:02:36
135 14:32:20 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
136 14:32:45 ماشیناسورها - قسمت 61 00:22:47
137 14:55:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
138 14:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:17
139 15:00:12 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
140 15:00:37 من هنرمندم - قسمت 149 00:20:21
141 15:20:58 اعلام برنامه 00:00:55
142 15:21:53 سبک زندگی 00:01:08
143 15:23:01 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:35
144 15:26:36 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
145 15:26:59 آگهی بازرگانی 00:02:35
146 15:29:34 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
147 15:29:59 ماجراهای دینو - قسمت 65 00:12:36
148 15:42:35 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
149 15:43:00 سطل سحرآمیز - قسمت 54 00:11:12
150 15:54:12 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
151 15:54:35 آگهی بازرگانی 00:04:37
152 15:59:12 تیزر تک‌تین 00:00:50
153 16:00:02 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
154 16:00:27 رستوران جنگل - قسمت 15 00:14:14
155 16:14:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
156 16:15:03 ماجراهای دره چکاوک - قسمت 2 00:13:11
157 16:28:14 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
158 16:28:37 آگهی بازرگانی 00:02:28
159 16:31:05 تیزر تک‌تین 00:00:50
160 16:31:55 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
161 16:32:20 مثل‌نامه - قسمت 49 00:12:03
162 16:44:23 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
163 16:44:48 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 57 00:13:04
164 16:57:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
165 16:58:15 آگهی بازرگانی 00:03:03
166 17:01:18 تیزر تک‌تین 00:01:43
167 17:03:01 صلح‌بانان - قسمت 41 00:21:46
168 17:24:47 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 17:25:23 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
170 17:25:46 آگهی بازرگانی 00:02:55
171 17:28:41 تیزر تک‌تین 00:00:50
172 17:29:31 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
173 17:29:56 رویاسوار - قسمت 30 00:21:22
174 17:51:18 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
175 17:51:41 آگهی بازرگانی 00:04:59
176 17:56:40 وله رگلاژ 00:00:20
177 17:57:00 باکس تلاوت قرآن 00:04:00
178 18:01:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:25:00
179 18:26:00 آنونس سینمایی فصل شکار-1 00:02:00
180 18:28:00 تیزر تک‌تین 00:01:43
181 18:29:43 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
182 18:30:08 خوش‌مزه - قسمت 29و30 00:26:42
183 18:56:50 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:40
184 19:00:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
185 19:00:53 آگهی بازرگانی 00:03:06
186 19:03:59 آرم تایم(قندک و مثل‌ها) 00:00:25
187 19:04:24 قندک و مثل‌ها - قسمت 9و10 00:13:39
188 19:18:03 آرم استیشن ماشین 00:00:14
189 19:18:17 کلیپ کتاب 00:03:21
190 19:21:38 لذت دانایی 00:03:21
191 19:24:59 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:25
192 19:26:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
193 19:26:47 آگهی بازرگانی 00:02:48
194 19:29:35 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
195 19:30:00 قهرمانان تنیس - قسمت 144 00:21:54
196 19:51:54 آنونس سینمایی فصل شکار-1 00:02:00
197 19:53:54 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:56
198 19:54:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
199 19:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:37
200 19:59:50 آرم تایم (خانه‌ما) 00:00:25
201 20:00:15 خانه‌ما - قسمت 9 00:16:00
202 20:16:15 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
203 20:18:37 جان‌جان‌ها 00:06:34
204 20:25:11 آنونس مجموعه توربو و دوستان 00:01:09
205 20:26:20 کلیپ کتاب 00:03:24
206 20:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
207 20:30:01 ماجراهای پلانکی 00:08:00
208 20:38:01 آنونس مجموعه راهزنان قلعه جنگلی 00:01:28
209 20:39:29 برنارد 00:02:59
210 20:42:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
211 20:42:38 رنگ نیرنگ 00:12:37
212 20:55:15 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
213 20:55:38 آگهی بازرگانی 00:04:23
214 21:00:01 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
215 21:00:26 ماشیناسورها - قسمت 59 00:22:47
216 21:23:13 تیزر پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
217 21:24:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
218 21:25:00 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:35
219 21:28:35 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
220 21:28:58 آگهی بازرگانی 00:00:37
221 21:29:35 بسته شبانگاهی - قسمت 143 00:30:00
222 21:59:35 شب بخیر بچه‌ها 00:00:25


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها