جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:29
5 08:07:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:55 کاردستی های مهدپویا-قارچ 00:04:48
7 08:12:43 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:28 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:15:28 سنجابک 00:08:31
10 08:23:59 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
11 08:30:29 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
12 08:30:49 کندویی‌ها - قسمت 4 00:07:23
13 08:38:12 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
14 08:39:42 کاردستی های مهدپویا-صندلی 00:04:17
15 08:43:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:44:15 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
17 08:44:47 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
18 08:45:07 شهر قصه - قسمت 88 00:07:20
19 08:52:27 آرم استیشن روز 00:00:20
20 08:52:47 یاپ یاپس 00:02:10
21 08:54:57 فتوکلیپ پویش پرچم 00:02:05
22 08:57:02 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:57:37 کاردستی های مهدپویا-جوجه 00:02:29
24 09:00:06 آرم تایم (میشا) 00:00:20
25 09:00:26 میشا - قسمت 30 00:10:48
26 09:11:14 آرم استیشن توپ 00:00:23
27 09:11:37 اوم نوم 00:01:09
28 09:12:46 وله روابط عمومی-162 00:00:22
29 09:13:08 آنونس مجموعه سامی و دوستان 00:01:30
30 09:14:38 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
31 09:14:58 فسقلی‌های باغچه - قسمت 16 00:11:34
32 09:26:32 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
33 09:26:54 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
34 09:28:24 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
35 09:28:56 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:29:41 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:01 پهلوانان پویا - قسمت 10 00:14:16
38 09:44:17 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
39 09:44:41 آرم تایم(توییرلی‌ ووها) 00:00:20
40 09:45:01 توییرلی‌ ووها - قسمت 1 00:10:57
41 09:55:58 آرم استیشن توپ 00:00:23
42 09:56:21 یکی بود یکی نبود 00:02:41
43 09:59:02 نقاشی کنیم 00:00:53
44 09:59:55 آؤم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
45 10:00:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 48 00:09:23
46 10:09:38 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
47 10:10:31 کلیپ مادر خوبیها 00:03:02
48 10:13:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
49 10:13:53 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
50 10:15:06 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
51 10:15:26 نقاش کوچولو - قسمت 48 00:11:02
52 10:26:28 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
53 10:26:52 کلیپ امام آزادی 00:02:00
54 10:28:52 تیزر تی‌تی 00:01:02
55 10:29:54 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
56 10:30:14 کایلو - قسمت 50 00:07:20
57 10:37:34 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
58 10:38:27 ماجراهای سعید 00:04:57
59 10:43:24 اعلام برنامه 00:00:35
60 10:43:59 تیزر تی‌تی 00:01:02
61 10:45:01 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
62 10:45:21 سامی و دوستان - قسمت 20 00:08:08
63 10:53:29 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
64 10:59:59 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
65 11:00:19 شهر قصه - قسمت 89 00:09:35
66 11:09:54 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
67 11:10:18 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
68 11:11:06 یکی بود یکی نبود 00:02:41
69 11:13:47 تیزر تی‌تی 00:01:02
70 11:14:49 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
71 11:15:09 فسقلی‌های باغچه - قسمت 17 00:11:30
72 11:26:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
73 11:27:05 کلیپ مادر خوبیها 00:03:02
74 11:30:07 سنجابک 00:08:31
75 11:38:38 آرم استیشن روز 00:00:20
76 11:38:58 کاردستی های مهدپویا-گل- 2 00:05:52
77 11:44:50 آرم تایم(کندویی‌ها) 00:00:20
78 11:45:10 کندویی‌ها - قسمت 5 00:07:26
79 11:52:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
80 11:52:45 مولانگ 00:03:25
81 11:56:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
82 11:56:36 فتوکلیپ پویش پرچم-3 00:02:05
83 11:58:41 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
84 11:59:54 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
85 12:00:14 آفتاب‌گردون - قسمت 48 00:10:12
86 12:10:26 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
87 12:10:49 وله رگلاژ 00:01:21
88 12:12:10 جشن نماز 00:05:50
89 12:18:00 جشن نماز 00:05:54
90 12:23:54 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 12:24:47 کاردستی های مهدپویا-آدمک 00:04:28
92 12:29:15 اعلام برنامه 00:00:35
93 12:29:50 آرم تایم (میشا) 00:00:20
94 12:30:10 میشا - قسمت 31 00:10:03
95 12:40:13 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
96 12:40:37 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
97 12:42:07 یکی بود یکی نبود 00:02:41
98 12:44:48 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
99 12:45:08 سارا و اردک - قسمت 32 00:06:23
100 12:51:31 آرم استیشن روز 00:00:20
101 12:51:51 کاردستی های مهدپویا-کارت پستال 00:02:39
102 12:54:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
103 12:56:00 مولانگ 00:03:19
104 12:59:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
105 12:59:45 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:00:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 47 00:09:13
107 13:09:18 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:09:27 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
109 13:10:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
110 13:11:13 ترو ترو 00:03:35
111 13:14:48 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
112 13:15:08 نقاش کوچولو - قسمت 47 00:10:47
113 13:25:55 کلیپ مادر خوبیها 00:03:02
114 13:28:57 نقاشی کنیم 00:00:48
115 13:29:45 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
116 13:30:05 کایلو - قسمت 49 00:07:53
117 13:37:58 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
118 13:39:28 کاردستی های مهدپویا-صندلی 00:04:17
119 13:43:45 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
120 13:45:15 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
121 13:45:35 سامی و دوستان - قسمت 19 00:08:03
122 13:53:38 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
123 13:54:31 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
124 13:56:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
125 13:56:27 ترو ترو 00:03:33
126 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
127 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
128 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
129 14:07:25 تیزر تک‌تین 00:00:50
130 14:08:15 آرم تایم (سینمایی کلاس سوم ب) 00:00:25
131 14:08:40 فیلم سینمایی کلاس سوم ب 01:18:57
132 15:27:37 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
133 15:28:13 تیزر تک‌تین 00:01:43
134 15:29:56 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
135 15:30:21 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 10 00:24:05
136 15:54:26 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
137 15:55:04 چهلمین افتخار 00:03:38
138 15:58:42 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
139 15:58:59 تیزر تک‌تین 00:00:50
140 15:59:49 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
141 16:00:14 مهارت‌های زندگی - قسمت 310 00:14:54
142 16:15:08 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
143 16:16:08 فانوس 00:07:24
144 16:23:32 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
145 16:24:08 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
146 16:29:08 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
147 16:30:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
148 16:30:25 پهلوانان - قسمت 3 00:27:28
149 16:57:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
150 16:58:15 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
151 16:59:32 تیزر تک‌تین 00:00:50
152 17:00:22 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
153 17:00:47 کارآگاه گجت - قسمت 12 00:21:57
154 17:22:44 وله روابط عمومی-162 00:00:20
155 17:23:04 کلیپ زهرای من 00:03:54
156 17:26:58 آنونس مجموعه خانه ما 00:01:16
157 17:28:14 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
158 17:28:39 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 14 00:23:28
159 17:52:07 وله رگلاژ 00:01:23
160 17:53:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
161 17:57:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
162 18:21:30 کلیپ آسمانی ترین 00:04:17
163 18:25:47 وله روابط عمومی-162 00:00:20
164 18:26:07 آنونس مجموعه خانه ما 00:01:16
165 18:27:23 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
166 18:29:01 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
167 18:29:39 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت 4 00:24:38
168 18:54:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 18:54:53 کلیپ مادر سلام 00:04:48
170 18:59:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 18:59:58 بینا و دینا - قسمت 8 00:11:18
172 19:11:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
173 19:11:43 کلیپ زهرای من 00:03:54
174 19:15:37 فانوس 00:08:09
175 19:23:46 آنونس مجموعه ماشیناسورها 00:01:17
176 19:25:03 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
177 19:25:20 کلیپ بانوی اسمان نشین 00:03:16
178 19:28:36 آنونس مجموعه صلح بانان 00:01:00
179 19:29:36 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
180 19:30:01 کارآگاه گجت - قسمت 11 00:21:55
181 19:51:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
182 19:52:32 اعلام برنامه 00:00:50
183 19:53:22 کلیپ آسمانی ترین 00:04:17
184 19:57:39 سبک زندگی 00:02:02
185 19:59:41 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
186 20:00:06 مهارت‌های زندگی - قسمت 309 00:11:51
187 20:11:57 آنونس مجموعه خانه ما 00:01:16
188 20:13:13 وله روابط عمومی-162 00:00:20
189 20:13:33 آنونس مجموعه توربو و دوستان 00:01:09
190 20:14:42 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
191 20:15:07 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 75 00:13:58
192 20:29:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
193 20:30:00 پهلوانان - قسمت 2 00:32:32
194 21:02:32 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
195 21:02:42 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت 3 00:21:02
196 21:23:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
197 21:24:01 آنونس مجموعه کارآگاه گجت 00:01:16
198 21:25:17 کلیپ مادر سلام 00:04:48
199 21:30:05 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:10
200 21:31:15 بسته شبانگاهی - قسمت 133 00:28:39
201 21:59:54 شب بخیر بچه‌ها 00:00:06


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها