جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:43
5 08:06:31 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:51 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
7 08:09:00 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:11:45 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
10 08:12:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
11 08:13:18 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
12 08:14:48 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:08 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 41 00:11:48
14 08:26:56 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
15 08:27:45 فتوکلیپ پویش پرچم-1 00:02:28
16 08:30:13 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:30:33 کندویی‌ها - قسمت 3 00:07:28
18 08:38:01 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
19 08:38:50 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
20 08:45:20 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:45:40 شهر قصه - قسمت 87 00:06:23
22 08:52:03 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
23 08:53:33 کاردستی های مهدپویا-قارچ 00:04:48
24 08:58:21 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:58:56 نقاشی کنیم 00:00:55
26 08:59:51 آرم تایم (میشا) 00:00:20
27 09:00:11 میشا - قسمت 29 00:10:46
28 09:10:57 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
29 09:12:27 کاردستی های مهدپویا-خرس 00:02:39
30 09:15:06 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
31 09:15:26 فسقلی‌های باغچه - قسمت 15 00:10:45
32 09:26:11 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
33 09:26:35 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-2 00:01:27
34 09:28:02 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:28:47 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
36 09:29:36 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:29:56 پهلوانان پویا - قسمت 15 00:13:12
38 09:43:08 آنونس مجموعه کندویی ها 00:01:30
39 09:44:38 وله روابط عمومی-162 00:00:22
40 09:45:00 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:20 سارا و اردک - قسمت 32 00:06:23
42 09:51:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:51:52 کلیپ‌های مهدپویا- کوتاهی و بلندی 00:02:13
44 09:54:05 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
45 09:54:54 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
46 09:56:24 یکی بود یکی نبود 00:03:26
47 09:59:50 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
48 10:00:10 خدا چه آفریده؟ - قسمت 47 00:09:13
49 10:09:23 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
50 10:10:16 اوم نوم 00:00:51
51 10:11:07 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
52 10:11:56 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
53 10:12:16 کاردستی‌های مهدپویا-صفحه مرتب و نامرتب‎ 00:02:29
54 10:14:45 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
55 10:15:05 نقاش کوچولو - قسمت 47 00:10:47
56 10:25:52 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
57 10:26:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
58 10:28:45 تیزر تی‌تی 00:01:02
59 10:29:47 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
60 10:30:07 کایلو - قسمت 49 00:07:53
61 10:38:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 10:38:09 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
63 10:39:39 یکی بود یکی نبود 00:03:26
64 10:43:05 اعلام برنامه 00:00:35
65 10:43:40 تیزر تی‌تی 00:01:02
66 10:44:42 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
67 10:45:02 سامی و دوستان - قسمت 19 00:08:03
68 10:53:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 10:53:14 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
70 10:59:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
71 11:00:04 شهر قصه - قسمت 88 00:07:20
72 11:07:24 آرم استیشن توپ 00:00:23
73 11:07:47 کاردستی های مهدپویا- ماهی 00:02:08
74 11:09:55 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
75 11:11:25 کلیپ موسم فتح و ایمان 00:01:05
76 11:12:30 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
77 11:14:00 تیزر تی‌تی 00:01:02
78 11:15:02 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
79 11:15:22 فسقلی‌های باغچه - قسمت 16 00:11:34
80 11:26:56 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
81 11:27:49 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
82 11:28:21 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
83 11:29:10 تیزر تی‌تی 00:01:02
84 11:30:12 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
85 11:30:32 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 47 00:11:48
86 11:42:20 کاردستی های مهدپویا-موش 00:02:49
87 11:45:09 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:25
88 11:45:34 کندویی‌ها - قسمت 4 00:07:23
89 11:52:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 11:53:06 مولانگ 00:03:27
91 11:56:33 وله روابط عمومی-162 00:00:22
92 11:56:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
93 11:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:12
94 11:59:40 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
95 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 41 00:10:34
96 12:10:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 12:10:56 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
98 12:11:54 وله رگلاژ 00:01:40
99 12:13:34 جشن نماز 00:04:26
100 12:18:00 جشن نماز 00:05:48
101 12:23:48 آرم استیشن توپ 00:00:23
102 12:24:11 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
103 12:25:24 ماجراهای سعید 00:03:41
104 12:29:05 اعلام برنامه 00:00:35
105 12:29:40 آرم تایم (میشا) 00:00:20
106 12:30:00 میشا - قسمت 30 00:10:48
107 12:40:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
108 12:41:10 فتوکلیپ پویش پرچم-3 00:02:05
109 12:43:15 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
110 12:44:45 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
111 12:45:05 سارا و اردک - قسمت 31 00:06:45
112 12:51:50 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
113 12:52:14 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
114 12:53:03 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
115 12:54:33 کاردستی های مهدپویا-قایق- 1 00:04:01
116 12:58:34 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
117 13:00:04 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
118 13:00:24 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:10:12
119 13:10:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
120 13:11:02 مولانگ 00:03:25
121 13:14:27 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
122 13:14:59 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
123 13:15:19 نقاش کوچولو - قسمت 46 00:10:40
124 13:25:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
125 13:26:32 آگهی بازرگانی 00:04:52
126 13:31:24 کایلو - قسمت 48 00:07:55
127 13:39:19 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
128 13:40:12 یکی بود یکی نبود 00:03:26
129 13:43:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
130 13:44:04 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
131 13:44:53 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
132 13:45:13 سامی و دوستان - قسمت 18 00:07:43
133 13:52:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
134 13:53:05 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
135 13:54:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
136 13:55:08 آگهی بازرگانی 00:04:52
137 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
138 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
139 14:03:21 تلاوت قرآن 00:06:29
140 14:09:50 تیزر تک‌تین 00:00:50
141 14:10:40 سینمایی پنگوئن ببری 00:53:09
142 15:03:49 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
143 15:04:27 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
144 15:06:27 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
145 15:08:01 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
146 15:13:01 سبک زندگی 00:01:50
147 15:14:51 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
148 15:15:16 خانواده من 00:09:49
149 15:25:05 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
150 15:25:41 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
151 15:26:45 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
152 15:28:45 تیزر تک‌تین 00:00:50
153 15:29:35 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
154 15:30:00 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 9 00:23:33
155 15:53:33 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
156 15:54:00 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
157 15:55:34 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
158 15:57:56 تیزر تک‌تین 00:01:43
159 15:59:39 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:25
160 16:00:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 309 00:11:51
161 16:11:55 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
162 16:12:05 کلیپ طلیعه سحر 00:03:29
163 16:15:34 فانوس 00:08:09
164 16:23:43 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 16:23:55 جان‌جان‌ها 00:05:29
166 16:29:24 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
167 16:30:24 پهلوانان - قسمت 2 00:32:32
168 17:02:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
169 17:03:19 آگهی بازرگانی 00:02:12
170 17:05:31 تیزر تک‌تین 00:01:43
171 17:07:14 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
172 17:07:39 کارآگاه گجت - قسمت 11 00:21:55
173 17:29:34 تیزر تک‌تین 00:00:50
174 17:30:24 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
175 17:30:49 راهزنان قلعه جنگلی 00:18:07
176 17:48:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 17:49:18 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
178 17:50:52 وله روابط عمومی-162 00:00:20
179 17:51:12 وله رگلاژ 00:01:18
180 17:52:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
181 17:56:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:22:30
182 18:18:30 کلیپ آسمانی ترین 00:04:17
183 18:22:47 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
184 18:27:47 سبک زندگی 00:02:02
185 18:29:49 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
186 18:30:06 اندرسون و قصه‌هایش - قسمت 3 00:21:02
187 18:51:08 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
188 18:51:35 چهلمین افتخار 00:03:38
189 18:55:13 ترافیک 00:02:15
190 18:57:28 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
191 18:58:28 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
192 19:00:02 بینا و دینا - قسمت 7 00:11:32
193 19:11:34 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
194 19:11:44 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
195 19:13:38 سبک زندگی 00:01:48
196 19:15:26 توربو و دوستان - قسمت 1 00:09:50
197 19:25:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
198 19:25:43 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
199 19:27:43 گنجینه 00:02:30
200 19:30:13 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
201 19:30:38 قهرمانان تنیس - قسمت 142 00:21:59
202 19:52:37 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
203 19:53:37 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
204 19:55:37 وله روابط عمومی-162 00:00:20
205 19:55:57 خال‌خالی 00:03:47
206 19:59:44 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
207 20:00:09 خانواده من 00:16:35
208 20:16:44 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
209 20:17:22 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
210 20:18:56 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
211 20:23:56 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
212 20:26:18 جورواجور 00:02:31
213 20:28:49 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
214 20:30:27 پهلوانان - قسمت 1 00:29:34
215 21:00:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
216 21:00:28 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
217 21:00:53 ماشیناسورها - قسمت 57 00:22:54
218 21:23:47 وله روابط عمومی-162 00:00:20
219 21:24:07 کلیپ آسمانی ترین 00:04:17
220 21:28:24 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 00:01:10
221 21:29:34 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
222 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 132 00:30:00
223 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها