جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:43
5 08:07:49 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:09 کلیپ دو دوست 00:02:38
7 08:10:47 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:32 ماموک 00:03:06
9 08:14:38 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
10 08:15:27 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:47 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 46 00:11:56
12 08:27:43 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:27:52 کلیپ عطر خنده امام 00:01:16
14 08:29:08 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
15 08:29:28 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
16 08:30:17 آرم تایم(کندویی ها) 00:00:20
17 08:30:37 کندویی‌ها - قسمت 2 00:07:00
18 08:37:37 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
19 08:38:30 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
20 08:40:00 کلیپ امام آزادی 00:02:00
21 08:42:00 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
22 08:42:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
23 08:44:58 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
24 08:45:18 شهر قصه - قسمت 86 00:05:15
25 08:50:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
26 08:50:42 کاردستی های مهدپویا-خانه- 2 00:02:37
27 08:53:19 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:53:54 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
29 08:54:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
30 08:54:59 فتوکلیپ پویش پرچم-1 00:01:47
31 08:56:46 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
32 08:58:16 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
33 08:58:49 آگهی بازرگانی 00:01:17
34 09:00:06 آرم تایم (میشا) 00:00:20
35 09:00:26 میشا - قسمت 28 00:10:47
36 09:11:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
37 09:11:33 یکی بود یکی نبود 00:03:09
38 09:14:42 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
39 09:15:02 فسقلی‌های باغچه - قسمت 14 00:11:50
40 09:26:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
41 09:27:12 کلیپ سلام 00:01:22
42 09:28:34 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
43 09:29:23 اعلام برنامه 00:00:45
44 09:30:08 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
45 09:30:28 پهلوانان پویا - قسمت 14 00:14:47
46 09:45:15 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
47 09:45:35 سارا و اردک - قسمت 31 00:06:45
48 09:52:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
49 09:52:29 فتوکلیپ پویش پرچم- 2 00:02:28
50 09:54:57 ماجراهای سعید 00:04:26
51 09:59:23 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
52 10:00:11 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
53 10:00:31 خدا چه آفریده؟ - قسمت 46 00:10:12
54 10:10:43 یکی بود یکی نبود 00:03:09
55 10:13:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
56 10:14:08 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
57 10:14:57 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
58 10:15:17 نقاش کوچولو - قسمت 46 00:10:40
59 10:25:57 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
60 10:28:55 تیزر تی‌تی 00:01:02
61 10:29:57 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
62 10:30:17 کایلو - قسمت 48 00:07:55
63 10:38:12 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
64 10:39:42 کاردستی‌های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
65 10:43:53 تیزر تی‌تی 00:01:02
66 10:44:55 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
67 10:45:15 سامی و دوستان - قسمت 18 00:07:43
68 10:52:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 10:53:07 کاردستی‌های مهدپویا-اتوبوس 00:03:45
70 10:56:52 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
71 10:57:50 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
72 10:58:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
73 10:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:52
74 11:00:04 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
75 11:00:24 شهر قصه - قسمت 87 00:06:23
76 11:06:47 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
77 11:07:10 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
78 11:07:59 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
79 11:08:19 کلیپ سرزمین من ایران 00:02:35
80 11:10:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 11:11:10 کاردستی های مهدپویا-قلک 00:02:29
82 11:13:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
83 11:14:41 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
84 11:15:01 فسقلی‌های باغچه - قسمت 15 00:10:45
85 11:25:46 کلیپ پرچم ایران 00:02:19
86 11:28:05 نقاشی کنیم 00:00:55
87 11:29:00 تیزر تی‌تی 00:01:02
88 11:30:02 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
89 11:30:22 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 40 00:11:56
90 11:42:18 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
91 11:43:48 اوم نوم 00:00:55
92 11:44:43 آرم تایم(کندویی ها) 00:00:20
93 11:45:03 کندویی‌ها - قسمت 3 00:07:28
94 11:52:31 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
95 11:52:53 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
96 11:53:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
97 11:54:08 یکی بود یکی نبود 00:03:09
98 11:57:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
99 11:57:50 آگهی بازرگانی 00:02:12
100 12:00:02 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
101 12:00:22 آفتاب‌گردون - قسمت 40 00:07:21
102 12:07:43 کلیپ بهمن و بختک 00:02:42
103 12:10:25 وله رگلاژ 00:01:11
104 12:11:36 جشن نماز 00:06:24
105 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
106 12:23:42 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
107 12:25:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
108 12:25:28 مولانگ 00:02:45
109 12:28:13 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
110 12:29:26 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
111 12:30:15 آرم تایم (میشا) 00:00:20
112 12:30:35 میشا - قسمت 17 00:10:46
113 12:41:21 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
114 12:42:51 کلیپ سیاه‌وسفید 00:02:35
115 12:45:26 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
116 12:45:46 سارا و اردک - قسمت 29 00:06:55
117 12:52:41 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
118 12:54:11 یکی بود یکی نبود 00:03:09
119 12:57:20 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
120 12:57:46 تیزر بزودی ببعی 00:00:49
121 12:58:35 کلیپ‌های مهدپویا- سلام 00:01:25
122 13:00:00 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
123 13:00:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 45 00:09:53
124 13:10:13 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
125 13:11:43 کلیپ ماهی 00:02:10
126 13:13:53 اوم نوم 00:01:14
127 13:15:07 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
128 13:15:27 نقاش کوچولو - قسمت 45 00:08:42
129 13:24:09 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
130 13:24:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
131 13:25:02 آگهی بازرگانی 00:04:52
132 13:29:54 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
133 13:30:14 کایلو - قسمت 47 00:07:54
134 13:38:08 ترانه‌های اتل‌متل-برف 00:04:45
135 13:42:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
136 13:44:53 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
137 13:45:13 سامی و دوستان - قسمت 17 00:06:31
138 13:51:44 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
139 13:52:06 کاردستی‌های مهدپویا-خورشید- 2 00:02:43
140 13:54:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
141 13:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:38
142 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
143 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
144 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:15
145 14:06:36 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
146 14:07:01 صلح‌بانان - قسمت 39 00:21:36
147 14:28:37 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
148 14:30:07 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
149 14:30:32 رویاسوار - قسمت 28 00:21:50
150 14:52:22 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
151 14:53:00 موسیقی فیلم شازده کوچولو 00:02:22
152 14:55:22 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
153 14:57:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
154 14:57:45 آگهی بازرگانی 00:02:07
155 14:59:52 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
156 15:00:17 خوش‌مزه - قسمت 25و26 00:25:56
157 15:26:13 کلیپ بهاران خجسته باد 00:02:48
158 15:29:01 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
159 15:30:35 قندک و مثل‌ها - قسمت 5و6 00:14:07
160 15:44:42 وله دهه فجر 00:00:20
161 15:45:02 توربو و دوستان - قسمت 1 00:09:50
162 15:54:52 آرم استیشن لوگو در آسمان1 00:00:27
163 15:55:19 خال‌خالی 00:03:37
164 15:58:56 تیزر تک‌تین 00:00:50
165 15:59:46 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
166 16:00:11 مل‌مل - قسمت 9 00:55:08
167 16:55:19 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
168 16:55:42 آگهی بازرگانی 00:02:12
169 16:57:54 تیزر تک‌تین 00:01:43
170 16:59:37 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
171 17:00:02 قهرمانان تنیس - قسمت 142 00:21:59
172 17:22:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
173 17:22:37 گنجینه 00:01:13
174 17:23:50 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
175 17:25:50 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
176 17:26:54 تیزر تک‌تین 00:00:50
177 17:27:44 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
178 17:28:09 ماشیناسورها 00:22:54
179 17:51:03 وله رگلاژ 00:00:27
180 17:51:30 بسته تلاوت قرآن 00:03:30
181 17:55:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:24:30
182 18:19:30 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
183 18:20:08 کلیپ آسمانی ترین 00:04:17
184 18:24:25 آنونس مجموعه رویاسوار 00:01:00
185 18:25:25 وله دهه فجر 00:00:20
186 18:25:45 ترافیک 00:02:14
187 18:27:59 تیزر تک‌تین 00:01:43
188 18:29:42 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
189 18:30:07 من هنرمندم - قسمت 149 00:20:07
190 18:50:14 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
191 18:50:50 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
192 18:52:50 سبک زندگی 00:02:17
193 18:55:07 وله دهه فجر 00:00:29
194 18:55:36 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
195 18:57:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
196 18:57:53 آگهی بازرگانی 00:02:12
197 19:00:05 بینا و دینا - قسمت 6 00:11:28
198 19:11:33 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
199 19:11:55 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
200 19:12:55 وله روابط عمومی-162 00:00:20
201 19:13:15 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
202 19:14:45 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
203 19:15:10 سطل سحرآمیز - قسمت 52 00:11:11
204 19:26:21 کلیپ طلیعه سحر 00:03:29
205 19:29:50 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
206 19:30:15 صلح‌بانان - قسمت 39 00:21:36
207 19:51:51 اعلام برنامه 00:00:50
208 19:52:41 چهلمین افتخار 00:03:38
209 19:56:19 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
210 19:58:19 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
211 19:59:49 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
212 20:00:14 رستوران جنگل - قسمت 13 00:13:12
213 20:13:26 وله دهه فجر 00:00:20
214 20:13:46 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
215 20:14:50 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
216 20:15:15 بالا رود و پایین رود - قسمت 13 00:12:55
217 20:28:10 وله روابط عمومی-162 00:00:20
218 20:28:30 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
219 20:29:47 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
220 20:30:12 مثل‌نامه - قسمت 47 00:11:42
221 20:41:54 آنونس مجموعه خوشمزه 00:00:56
222 20:42:50 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 56 00:14:19
223 20:57:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
224 20:57:32 آگهی بازرگانی 00:02:37
225 21:00:09 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
226 21:00:34 رویاسوار - قسمت 28 00:21:50
227 21:22:24 موسیقی فیلم عصر یخبندان 5 00:01:00
228 21:23:24 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
229 21:24:58 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
230 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 137 00:30:00
231 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها