جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:17
5 08:06:52 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:12 کلیپ‌های شادمانه - پرچم ایران 00:03:13
7 08:10:25 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:10 کاردستی های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
9 08:12:44 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
10 08:13:06 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:13:39 آگهی بازرگانی 00:01:04
12 08:14:43 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 45 00:11:52
14 08:26:55 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
15 08:28:25 اوم نوم 00:01:14
16 08:29:39 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
17 08:29:59 کندویی‌ها - قسمت 1 00:07:20
18 08:37:19 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
19 08:38:49 ماجراهای سعید 00:05:48
20 08:44:37 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
21 08:44:57 شهر قصه-2 - قسمت 85 00:05:55
22 08:50:52 اعلام برنامه 00:00:35
23 08:51:27 کلیپ بهمن و بختک 00:02:42
24 08:54:09 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
25 08:54:18 نقاشی کنیم 00:01:00
26 08:55:18 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
27 08:55:51 آگهی بازرگانی 00:03:50
28 08:59:41 آرم تایم (میشا) 00:00:20
29 09:00:01 میشا - قسمت 27 00:10:47
30 09:10:48 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
31 09:12:18 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
32 09:14:18 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
33 09:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
34 09:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 42 00:12:16
35 09:27:16 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:28:01 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
37 09:29:31 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
38 09:29:51 پهلوانان پویا - قسمت 13 00:14:25
39 09:44:16 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
40 09:45:14 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
41 09:45:34 سارا و اردک - قسمت 30 00:06:55
42 09:52:29 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
43 09:53:59 اوم نوم 00:00:55
44 09:54:54 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
45 09:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:14
46 09:59:41 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:00:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 30 00:09:53
48 10:09:54 کلیپ سرزمین من ایران 00:02:35
49 10:12:29 کاردستی های مهدپویا-کرم متحرک 00:02:14
50 10:14:43 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
51 10:15:03 نقاش کوچولو - قسمت 45 00:08:42
52 10:23:45 کلیپ پرچم ایران 00:02:19
53 10:26:04 دیپ‌داپ 00:02:44
54 10:28:48 تیزر تی‌تی 00:01:02
55 10:29:50 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
56 10:30:10 کایلو - قسمت 47 00:07:54
57 10:38:04 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
58 10:39:34 اعلام برنامه 00:00:35
59 10:40:09 ماموک 00:03:08
60 10:43:17 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
61 10:43:37 تیزر تی‌تی 00:01:02
62 10:44:39 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
63 10:44:59 سامی و دوستان - قسمت 17 00:06:31
64 10:51:30 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
65 10:51:52 کلیپ سرزمین من ایران 00:01:59
66 10:53:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
67 10:54:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
68 10:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:48
69 10:59:38 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
70 10:59:58 شهر قصه-2 - قسمت 86 00:05:15
71 11:05:13 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
72 11:06:01 آنونس مجموعه تو هدیه خدایی 00:01:30
73 11:07:31 کاردستی های مهدپویا-گل- 00:05:52
74 11:13:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
75 11:13:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
76 11:14:41 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
77 11:15:01 فسقلی‌های باغچه - قسمت 14 00:11:50
78 11:26:51 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
79 11:27:13 کلیپ عطر خنده امام 00:01:16
80 11:28:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
81 11:28:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
82 11:29:40 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
83 11:30:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 45 00:11:52
84 11:41:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
85 11:42:01 کلیپ زمستان 00:01:55
86 11:43:56 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
87 11:44:44 آرم تایم (کندویی‌ها) 00:00:20
88 11:45:04 کندویی‌ها - قسمت 2 00:07:00
89 11:52:04 آنونس مجموعه سامی و دوستان 00:01:30
90 11:53:34 نقاشی کنیم 00:00:55
91 11:54:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
92 11:55:02 آگهی بازرگانی 00:04:40
93 11:59:42 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
94 12:00:08 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
95 12:00:28 آفتاب‌گردون - قسمت 45 00:08:31
96 12:08:59 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
97 12:09:21 کلیپ‌های مهدپویا- خمیر و آرد نانوایی 00:02:06
98 12:11:27 وله رگلاژ 00:01:10
99 12:12:37 جشن نماز 00:05:23
100 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
101 12:23:42 آرم استیشن بادکنک‌های رنگی2 00:00:24
102 12:24:06 اعلام برنامه 00:00:35
103 12:24:41 ترانه‌های اتل متل-برف 00:04:45
104 12:29:26 آرم تایم (میشا) 00:00:20
105 12:29:46 میشا - قسمت 28 00:10:47
106 12:40:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
107 12:40:53 کاردستی های مهدپویا-گل و گلدان 00:03:50
108 12:44:43 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
109 12:45:03 سارا و اردک - قسمت 16 00:06:55
110 12:51:58 ترانه‌های اتل متل-علی کوچولو و پروانه 00:06:22
111 12:58:20 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
112 12:59:18 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
113 12:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
114 13:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 44 00:09:36
115 13:09:36 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
116 13:11:06 مولانگ 00:03:19
117 13:14:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
118 13:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
119 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 44 00:10:57
120 13:25:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
121 13:26:31 آگهی بازرگانی 00:04:42
122 13:31:13 کایلو - قسمت 46 00:07:44
123 13:38:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
124 13:39:13 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم-2 00:02:10
125 13:41:23 یاپ یاپس 00:02:13
126 13:43:36 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
127 13:45:06 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
128 13:45:26 سامی و دوستان - قسمت 16 00:07:10
129 13:52:36 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
130 13:53:00 فتوکلیپ پویش پرچم-2 00:02:28
131 13:55:28 تیزر ماجراهای ببعی 00:00:22
132 13:55:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
133 13:56:23 آگهی بازرگانی 00:03:37
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
137 14:07:02 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 00:00:25
138 14:07:27 قهرمانان تنیس - قسمت 136 00:19:26
139 14:26:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
140 14:27:15 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:02:00
141 14:29:15 وله دهه فجر 00:00:20
142 14:29:35 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
143 14:30:00 ماشیناسورها - قسمت 58 00:22:39
144 14:52:39 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
145 14:52:56 تیزر پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
146 14:54:26 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
147 14:54:49 آگهی بازرگانی 00:04:48
148 14:59:37 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
149 15:00:02 من هنرمندم - قسمت 148 00:20:24
150 15:20:26 اعلام برنامه 00:00:55
151 15:21:21 کلیپ مهد شیران 00:04:15
152 15:25:36 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
153 15:26:03 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:36
154 15:29:39 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
155 15:30:04 ماجراهای دینو - قسمت 63 00:12:43
156 15:42:47 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
157 15:43:12 سطل سحرآمیز - قسمت 52 00:11:11
158 15:54:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
159 15:54:46 آگهی بازرگانی 00:04:40
160 15:59:26 تیزر تک‌تین 00:00:50
161 16:00:16 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
162 16:00:41 رستوران جنگل - قسمت 13 00:13:12
163 16:13:53 تیزر تک‌تین 00:01:43
164 16:15:36 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
165 16:16:01 بالا رود و پایین رود - قسمت 13 00:12:55
166 16:28:56 تیزر تک‌تین 00:00:50
167 16:29:46 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
168 16:30:11 مثل‌نامه - قسمت 48 00:11:42
169 16:41:53 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
170 16:42:18 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 56 00:14:19
171 16:56:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
172 16:57:00 آگهی بازرگانی 00:03:40
173 17:00:40 تیزر تک‌تین 00:01:43
174 17:02:23 صلح‌بانان - قسمت 39 00:21:36
175 17:23:59 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
176 17:24:35 کلیپ از روزی که یادم میاد 00:03:05
177 17:27:40 تیزر پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:26
178 17:29:06 وله رگلاژ 00:00:54
179 17:30:00 باکس تلاوت قرآن 00:24:00
180 17:54:00 باکس اذانگاهی مغرب 00:06:00
181 18:00:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
182 18:00:10 تیزر تک‌تین 00:00:50
183 18:01:00 رویاسوار - قسمت 28 00:21:50
184 18:22:50 اعلام برنامه 00:00:50
185 18:23:40 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
186 18:24:02 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
187 18:24:25 آگهی بازرگانی 00:03:30
188 18:27:55 تیزر تک‌تین 00:01:43
189 18:29:38 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
190 18:30:03 خوش‌مزه - قسمت 25و26 00:25:56
191 18:55:59 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:33
192 18:59:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
193 18:59:55 آگهی بازرگانی 00:03:32
194 19:03:27 بینا و دینا - قسمت 5 00:11:20
195 19:14:47 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
196 19:15:12 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 20 00:13:33
197 19:28:45 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
198 19:29:06 وله دهه فجر 00:00:30
199 19:29:36 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
200 19:30:01 قهرمانان تنیس - قسمت 141 00:19:26
201 19:49:27 آرم استیشن لوگو در آسمان1 00:00:36
202 19:50:03 کلیپ نغمه انقلاب 00:03:50
203 19:53:53 اعلام برنامه 00:00:50
204 19:54:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
205 19:55:06 آگهی بازرگانی 00:04:34
206 19:59:40 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
207 20:00:05 مل‌مل-4 - قسمت 8 00:55:09
208 20:55:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
209 20:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:31
210 21:00:08 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
211 21:00:33 ماشیناسورها - قسمت 58 00:22:39
212 21:23:12 تیزر پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
213 21:24:46 آنونس یک‌دوسه‌خنده 00:01:06
214 21:25:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
215 21:26:19 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:36
216 21:29:55 بسته شبانگاهی - قسمت 136 00:30:00
217 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 00:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها