جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:42
5 08:07:48 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:08 کلیپ‌های مهدپویا- نان 00:02:02
7 08:10:10 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:55 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:12:55 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:13:28 آگهی بازرگانی 00:01:24
11 08:14:52 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 43 00:12:01
13 08:27:13 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
14 08:28:43 کلیپ موسم فتح و ایمان 00:01:06
15 08:29:49 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:09 حیوانات کاغذی - قسمت 50 00:12:30
17 08:42:39 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
18 08:43:01 کلیپ خدای برف و باران 00:01:51
19 08:44:52 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:45:12 شهر قصه - قسمت 83 00:05:29
21 08:50:41 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
22 08:52:11 ماموک 00:03:06
23 08:55:17 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
24 08:55:50 آگهی بازرگانی 00:03:55
25 08:59:45 آرم تایم (میشا) 00:00:20
26 09:00:05 میشا - قسمت 25 00:10:47
27 09:10:52 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
28 09:11:12 فتوکلیپ پویش پرچم-3 00:02:05
29 09:13:17 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
30 09:14:10 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
31 09:14:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
32 09:15:18 فسقلی‌های باغچه - قسمت 11 00:12:08
33 09:27:26 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:28:11 کلیپ نمره بیست 00:01:52
35 09:30:03 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
36 09:30:23 پهلوانان پویا - قسمت 11 00:14:50
37 09:45:13 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
38 09:45:33 سارا و اردک - قسمت 28 00:06:56
39 09:52:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
40 09:52:53 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم-1 00:02:18
41 09:55:11 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
42 09:55:44 آگهی بازرگانی 00:03:57
43 09:59:41 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
44 10:00:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 43 00:09:14
45 10:09:15 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
46 10:10:45 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
47 10:11:43 مولانگ 00:03:27
48 10:15:10 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
49 10:15:30 نقاش کوچولو - قسمت 43 00:11:16
50 10:26:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
51 10:26:55 کلیپ امام آزادی 00:02:00
52 10:28:55 تیزر تی‌تی 00:01:02
53 10:29:57 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
54 10:30:17 کایلو - قسمت 45 00:07:41
55 10:37:58 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
56 10:38:18 کاردستی‌های مهدپویا-خانه-1 00:02:25
57 10:40:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
58 10:40:59 دیپ‌داپ 00:02:51
59 10:43:50 تیزر تی‌تی 00:01:02
60 10:44:52 آرم تایم (سامی و دوستان) 00:00:20
61 10:45:12 سامی و دوستان - قسمت 15 00:06:35
62 10:51:47 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:31
63 10:52:18 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
64 10:53:48 فتوکلیپ پویش پرچم-1 00:01:47
65 10:55:35 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
66 10:56:08 آگهی بازرگانی 00:03:35
67 10:59:43 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
68 11:00:03 شهر قصه - قسمت 84 00:06:05
69 11:06:08 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
70 11:06:56 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
71 11:08:26 ترو ترو 00:03:37
72 11:12:03 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
73 11:12:19 کلیپ دنیای زیبا 00:02:49
74 11:15:08 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
75 11:15:28 فسقلی‌های باغچه - قسمت 12 00:11:52
76 11:27:20 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
77 11:28:50 تیزر تی‌تی 00:01:02
78 11:29:52 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
79 11:30:12 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 43 00:12:01
80 11:42:13 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
81 11:42:33 کلیپ موسم فتح و ایمان 00:01:06
82 11:43:39 تیزر تی‌تی 00:01:02
83 11:44:41 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
84 11:45:01 حیوانات کاغذی - قسمت 51 00:12:42
85 11:57:43 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
86 11:58:06 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
87 11:59:53 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
88 12:00:13 آفتاب‌گردون - قسمت 43 00:08:57
89 12:09:10 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
90 12:10:40 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
91 12:11:38 حدیث 00:00:17
92 12:11:55 وله رگلاژ 00:00:43
93 12:12:38 جشن نماز 00:05:22
94 12:18:00 جشن نماز 00:05:50
95 12:23:50 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
96 12:24:23 آگهی بازرگانی 00:08:09
97 12:32:32 آرم تایم (میشا) 00:00:20
98 12:32:52 میشا - قسمت 26 00:10:48
99 12:43:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
100 12:43:56 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
101 12:45:09 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
102 12:45:29 سارا و اردک - قسمت 27 00:06:55
103 12:52:24 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
104 12:58:54 کلیپ عطر خنده امام 00:01:16
105 13:00:10 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
106 13:00:30 خدا چه آفریده؟ - قسمت 42 00:10:27
107 13:10:57 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
108 13:12:27 یاپ یاپس 00:02:15
109 13:14:42 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
110 13:15:02 نقاش کوچولو - قسمت 42 00:11:09
111 13:26:11 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
112 13:26:44 آگهی بازرگانی 00:04:54
113 13:31:38 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
114 13:31:58 کایلو - قسمت 44 00:07:47
115 13:39:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
116 13:40:05 کلیپ‌های شادمانه - پرچم ایران 00:03:13
117 13:43:18 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
118 13:43:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
119 13:44:40 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
120 13:45:00 سامی و دوستان - قسمت 14 00:07:45
121 13:52:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
122 13:53:11 کلیپ سرزمین من ایران 00:02:35
123 13:55:46 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
124 13:56:19 آگهی بازرگانی 00:03:41
125 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:33
126 14:00:33 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
127 14:03:04 تلاوت قرآن 00:03:15
128 14:06:19 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
129 14:06:44 قهرمانان تنیس - قسمت 140 00:20:36
130 14:27:20 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 00:01:12
131 14:28:32 تیزر خاندان ویرانی 00:01:04
132 14:29:36 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
133 14:30:01 ماشیناسورها - قسمت 57 00:22:46
134 14:52:47 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
135 14:52:57 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
136 14:54:27 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
137 14:54:50 آگهی بازرگانی 00:04:47
138 14:59:37 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
139 15:00:02 من هنرمندم - قسمت 147 00:19:24
140 15:19:26 تیزر پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
141 15:21:00 رالف 00:01:03
142 15:22:03 اعلام برنامه 00:00:55
143 15:22:58 کلیپ چهلمین افتخار 00:03:38
144 15:26:36 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:30
145 15:30:06 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
146 15:30:31 ماجراهای دینو - قسمت 62 00:13:10
147 15:43:41 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
148 15:44:06 سطل سحرآمیز - قسمت 51 00:11:11
149 15:55:17 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
150 15:55:40 آگهی بازرگانی 00:03:41
151 15:59:21 تیزر تک‌تین 00:00:50
152 16:00:11 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
153 16:00:36 رستوران جنگل - قسمت 12 00:13:14
154 16:13:50 تیزر تک‌تین 00:01:43
155 16:15:33 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
156 16:15:58 بالا رود و پایین رود - قسمت 12 00:12:31
157 16:28:29 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
158 16:28:50 تیزر تک‌تین 00:00:50
159 16:29:40 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
160 16:30:05 مثل‌نامه - قسمت 47 00:11:53
161 16:41:58 تیزر مجموعه ماشیناسورها(ابرقوه ای) 00:01:13
162 16:43:11 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:25
163 16:44:36 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
164 16:45:01 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 55 00:12:10
165 16:57:11 تیزر مل مل 00:01:04
166 16:58:15 تیزر تک‌تین 00:01:43
167 16:59:58 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
168 17:00:23 صلح‌بانان - قسمت 38 00:21:46
169 17:22:09 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
170 17:22:32 آگهی بازرگانی 00:04:40
171 17:27:12 تیزر خاندان ویرانی 00:01:01
172 17:28:13 آنونس مجموعه رستوران جنگل 00:01:00
173 17:29:13 وله رگلاژ 00:00:47
174 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:22:00
175 17:52:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:08:00
176 18:00:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
177 18:00:22 تیزر تک‌تین 00:00:50
178 18:01:12 آرم تایم(رویاسوار) 00:00:25
179 18:01:37 رویاسوار - قسمت 27 00:21:10
180 18:22:47 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:23:10 آگهی بازرگانی 00:04:13
182 18:27:23 تیزر تک‌تین 00:01:43
183 18:29:06 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
184 18:29:31 خوش‌مزه - قسمت 23,24 00:26:22
185 18:55:53 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
186 18:56:16 آگهی بازرگانی 00:03:36
187 18:59:52 آرم تایم (بینا و دینا) 00:00:25
188 19:00:17 بینا و دینا - قسمت 3 00:10:51
189 19:11:08 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:33
190 19:14:41 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه ) 00:00:25
191 19:15:06 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 19 00:13:25
192 19:28:31 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
193 19:30:01 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
194 19:30:26 قهرمانان تنیس - قسمت 140 00:20:36
195 19:51:02 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
196 19:51:24 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:30
197 19:54:54 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
198 19:55:17 آگهی بازرگانی 00:04:35
199 19:59:52 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
200 20:00:17 مل‌مل - قسمت 7 00:54:34
201 20:54:51 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
202 20:55:14 آگهی بازرگانی 00:04:21
203 20:59:35 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
204 21:00:00 ماشیناسورها - قسمت 55 00:22:46
205 21:22:46 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 00:01:38
206 21:24:24 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:25
207 21:25:49 کلیپ چهلمین افتخار 00:03:38
208 21:29:27 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
209 21:29:49 بسته شبانگاهی - قسمت 134 00:30:00
210 21:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها