جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:48
4 08:06:19 حدیث 00:00:48
5 08:07:07 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:27 ترانه‌های اتل متل-خروس ما 00:04:53
7 08:12:20 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:13:05 کاردستی های مهدپویا-عروسک نمایشی 00:01:34
9 08:14:39 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
10 08:14:59 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 36 00:11:55
11 08:26:54 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
12 08:27:14 نقاشی کنیم 00:00:47
13 08:28:01 کلیپ امام آزادی 00:02:00
14 08:30:01 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
15 08:30:21 حیوانات کاغذی - قسمت 49 00:12:22
16 08:42:43 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
17 08:44:13 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
18 08:45:11 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
19 08:45:31 شهر قصه - قسمت 82 00:06:02
20 08:51:33 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:52:08 ماجراهای سعید 00:04:26
22 08:56:34 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
23 08:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:56
24 09:00:03 آرم تایم (میشا) 00:00:20
25 09:00:23 میشا - قسمت 24 00:10:45
26 09:11:08 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
27 09:12:38 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم ایران 00:02:17
28 09:14:55 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
29 09:15:15 فسقلی‌های باغچه - قسمت 8 00:12:06
30 09:27:21 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:28:06 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
32 09:29:36 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
33 09:29:56 پهلوانان پویا - قسمت 10 00:14:20
34 09:44:16 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
35 09:44:38 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
36 09:44:58 سارا و اردک - قسمت 27 00:06:55
37 09:51:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:52:02 ماموک 00:03:00
39 09:55:02 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
40 09:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:05
41 09:59:40 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
42 10:00:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 42 00:10:27
43 10:10:27 کلیپ موسم فتح و ایمان 00:01:05
44 10:11:32 مولانگ 00:03:13
45 10:14:45 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
46 10:15:05 نقاش کوچولو - قسمت 42 00:11:09
47 10:26:14 کاردستی‌های‌مهدپویا-صفحه‌ مرتب‌ و‌ نامرتب 00:02:29
48 10:28:43 تیزر تی‌تی 00:01:02
49 10:29:45 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
50 10:30:05 کایلو - قسمت 44 00:07:47
51 10:37:52 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
52 10:44:22 تیزر تی‌تی 00:01:02
53 10:45:24 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
54 10:45:44 سامی و دوستان - قسمت 14 00:07:45
55 10:53:29 فتوکلیپ پویش پرچم 00:01:47
56 10:55:16 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
57 10:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:08
58 10:59:57 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
59 11:00:17 شهر قصه - قسمت 83 00:05:29
60 11:05:46 آنونس مجموعه تو هدیه‌ خدایی 00:01:30
61 11:07:16 ماموک 00:03:04
62 11:10:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:10:29 کاردستی‌های‌مهدپویا-صندل ‎ 00:04:17
64 11:14:46 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
65 11:15:06 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:08
66 11:27:14 آنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
67 11:28:44 تیزر تی‌تی 00:01:02
68 11:29:46 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
69 11:30:06 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 42 00:11:55
70 11:42:01 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
71 11:43:31 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
72 11:43:47 تیزر تی‌تی 00:01:02
73 11:44:49 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
74 11:45:09 حیوانات کاغذی - قسمت 50 00:12:30
75 11:57:39 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
76 11:59:09 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
77 11:59:29 آفتاب‌گردون - قسمت 42 00:10:00
78 12:09:29 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
79 12:10:42 نقاشی کنیم 00:00:46
80 12:11:28 وله رگلاژ 00:01:22
81 12:12:50 جشن نماز 00:05:10
82 12:18:00 جشن نماز 00:05:51
83 12:23:51 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
84 12:24:49 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
85 12:25:22 آگهی بازرگانی 00:04:40
86 12:30:02 آرم تایم (میشا) 00:00:20
87 12:30:22 میشا - قسمت 25 00:10:47
88 12:41:09 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
89 12:42:39 فتوکلیپ پویش پرچم 00:02:28
90 12:45:07 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
91 12:45:27 سارا و اردک - قسمت 26 00:06:55
92 12:52:22 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
93 12:58:52 نقاشی کنیم 00:00:49
94 12:59:41 آرم تایم(خدا چه آفریده؟) 00:00:20
95 13:00:01 خدا چه آفریده؟ - قسمت 41 00:09:40
96 13:09:41 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
97 13:11:11 ترو ترو 00:03:30
98 13:14:41 آرم تایم (نقاش کوچولو) 00:00:20
99 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 41 00:10:55
100 13:25:56 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
101 13:26:29 آگهی بازرگانی 00:04:34
102 13:31:03 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
103 13:31:23 کایلو - قسمت 43 00:07:53
104 13:39:16 ترانه‌های اتل متل-دریا 00:04:28
105 13:43:44 اوم نوم 00:00:55
106 13:44:39 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
107 13:44:59 سامی و دوستان - قسمت 13 00:07:38
108 13:52:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی2 00:00:24
109 13:53:01 کاردستی‌های‌مهدپویا-خورشید-2 00:02:43
110 13:55:44 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
111 13:56:17 آگهی بازرگانی 00:03:43
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:11
115 14:07:32 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
116 14:07:57 کارآگاه گجت - قسمت 11 00:21:55
117 14:29:52 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
118 14:30:17 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 12 00:23:35
119 14:53:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
120 14:54:28 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
121 14:54:51 آگهی بازرگانی 00:04:48
122 14:59:39 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
123 15:00:04 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 61 00:21:54
124 15:21:58 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
125 15:23:32 قندک و مثل‌ها - قسمت 1و2 00:14:56
126 15:38:28 وله دهه فجر 00:00:59
127 15:39:27 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
128 15:39:52 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 19 00:13:25
129 15:53:17 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:54:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
131 15:54:30 آگهی بازرگانی 00:04:22
132 15:58:52 تیزر تک‌تین 00:00:50
133 15:59:42 آرم تایم (مل‌مل-4) 00:00:25
134 16:00:07 مل‌مل-4 - قسمت 7 00:55:00
135 16:55:07 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
136 16:55:30 آگهی بازرگانی 00:04:45
137 17:00:15 تیزر تک‌تین 00:01:43
138 17:01:58 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
139 17:02:23 قهرمانان تنیس - قسمت 140 00:20:36
140 17:22:59 وله دهه فجر 00:00:47
141 17:23:46 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:26
142 17:27:12 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:26
143 17:28:38 وله رگلاژ 00:01:22
144 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:21:00
145 17:51:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:09:00
146 18:00:00 تیزر تک‌تین 00:00:50
147 18:00:50 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
148 18:01:15 ماشیناسورها - قسمت 55 00:22:46
149 18:24:01 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
150 18:24:24 آگهی بازرگانی 00:05:01
151 18:29:25 تیزر تک‌تین 00:01:43
152 18:31:08 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
153 18:31:33 من هنرمندم - قسمت 146 00:19:24
154 18:50:57 اعلام برنامه 00:00:55
155 18:51:52 کلیپ کتاب 00:03:02
156 18:54:54 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
157 18:55:06 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
158 18:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:32
159 19:00:01 بینا و دینا - قسمت 2 00:10:39
160 19:10:40 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:26
161 19:12:06 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:19
162 19:15:25 روزنامه دیواری انقلاب - قسمت 1 00:12:37
163 19:28:02 وله دهه فجر 00:00:30
164 19:28:32 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
165 19:30:26 آرم تایم (کارآگاه گجت) 00:00:25
166 19:30:51 کارآگاه گجت - قسمت 11 00:21:55
167 19:52:46 تیزر در حین پخش مجموعه ماشیناسورها ابرقوه ای 00:01:13
168 19:53:59 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
169 19:54:22 آگهی بازرگانی 00:05:03
170 19:59:25 آرم تایم (مهارت‌های زندگی ) 00:00:25
171 19:59:50 مهارت‌های زندگی - قسمت 308 00:12:19
172 20:12:09 کلیپ کتاب 00:02:40
173 20:14:49 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
174 20:15:14 شکرستان - قسمت 11 00:12:32
175 20:27:46 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
176 20:28:22 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:26
177 20:29:48 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
178 20:30:13 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 9 00:17:21
179 20:47:34 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
180 20:52:34 لئون 00:02:32
181 20:55:06 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
182 20:55:29 آگهی بازرگانی 00:04:16
183 20:59:45 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
184 21:00:10 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 12 00:23:35
185 21:23:45 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:07
186 21:24:52 سبک زندگی 00:01:05
187 21:25:57 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:26
188 21:29:23 وله دهه فجر 00:00:30
189 21:29:53 بسته شبانگاهی - قسمت 133 00:30:00
190 21:59:53 شب بخیر بچه‌ها 00:00:07


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها