جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:29
5 08:07:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:55 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-2 00:02:18
7 08:10:13 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:10:58 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:12:58 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
10 08:13:31 آگهی بازرگانی 00:01:46
11 08:15:17 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
12 08:15:37 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 41 00:12:30
13 08:28:07 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
14 08:28:16 کلیپ نمره بیست 00:01:52
15 08:30:08 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:28 حیوانات کاغذی - قسمت 48 00:12:14
17 08:42:42 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
18 08:44:12 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
19 08:44:44 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:45:04 شهر قصه - قسمت 81 00:05:15
21 08:50:19 آرم استیشن روز 00:00:20
22 08:50:39 فتوکلیپ پویش پرچم 00:02:05
23 08:52:44 اعلام برنامه 00:00:35
24 08:53:19 کاردستی های مهدپویا-جوجه 00:02:29
25 08:55:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
26 08:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:28
27 08:59:49 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:00:09 میشا - قسمت 23 00:10:33
29 09:10:42 آرم استیشن توپ 00:00:23
30 09:11:05 یاپ یاپس 00:01:55
31 09:13:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
32 09:13:22 أنونس مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
33 09:14:52 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
34 09:15:12 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:10
35 09:27:22 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:27:42 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
37 09:28:14 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:28:59 نقاشی کنیم 00:00:48
39 09:29:47 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
40 09:30:07 پهلوانان پویا - قسمت 9 00:14:39
41 09:44:46 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
42 09:45:06 سارا و اردک - قسمت 26 00:06:55
43 09:52:01 آرم استیشن توپ 00:00:23
44 09:52:24 کلیپ قصه باران 00:02:46
45 09:55:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
46 09:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:12
47 09:59:55 آؤم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
48 10:00:15 خدا چه آفریده؟ - قسمت 41 00:09:40
49 10:09:55 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
50 10:10:48 دیپ‌داپ 00:02:55
51 10:13:43 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
52 10:14:03 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
53 10:15:16 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
54 10:15:36 نقاش کوچولو - قسمت 41 00:10:55
55 10:26:31 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
56 10:26:55 کلیپ امام آزادی 00:02:00
57 10:28:55 تیزر تی‌تی 00:01:02
58 10:29:57 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
59 10:30:17 کایلو - قسمت 43 00:07:53
60 10:38:10 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
61 10:38:33 ماجراهای سعید 00:04:57
62 10:43:30 اعلام برنامه 00:00:35
63 10:44:05 تیزر تی‌تی 00:01:02
64 10:45:07 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
65 10:45:27 سامی و دوستان - قسمت 13 00:07:38
66 10:53:05 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
67 10:53:29 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
68 10:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
69 10:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:49
70 11:00:08 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
71 11:00:28 شهر قصه - قسمت 82 00:06:02
72 11:06:30 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
73 11:13:00 فتوکلیپ پویش پرچم 00:01:47
74 11:14:47 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
75 11:15:07 فسقلی‌های باغچه - قسمت 10 00:12:06
76 11:27:13 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
77 11:28:06 نقاشی کنیم 00:00:47
78 11:28:53 تیزر تی‌تی 00:01:02
79 11:29:55 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
80 11:30:15 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 41 00:12:30
81 11:42:45 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 11:42:54 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
83 11:44:24 تیزر تی‌تی 00:01:02
84 11:45:26 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:25
85 11:45:51 حیوانات کاغذی - قسمت 49 00:12:22
86 11:58:13 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 11:58:22 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
88 11:59:35 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
89 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 41 00:09:14
90 12:09:14 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
91 12:09:37 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
92 12:10:35 وله رگلاژ 00:01:35
93 12:12:10 جشن نماز 00:05:50
94 12:18:00 جشن نماز 00:05:53
95 12:23:53 اعلام برنامه 00:00:35
96 12:24:28 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
97 12:25:01 آگهی بازرگانی 00:05:00
98 12:30:01 آرم تایم (میشا) 00:00:20
99 12:30:21 میشا - قسمت 24 00:10:45
100 12:41:06 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
101 12:42:36 فتوکلیپ پویش پرچم 00:02:28
102 12:45:04 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
103 12:45:24 سارا و اردک - قسمت 25 00:06:46
104 12:52:10 آرم استیشن روز 00:00:20
105 12:52:30 کاردستی های مهدپویا-چراغ راهنمایی 00:02:00
106 12:54:30 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
107 12:56:00 مولانگ 00:03:19
108 12:59:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
109 12:59:45 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
110 13:00:05 خدا چه آفریده؟ - قسمت 40 00:10:03
111 13:10:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
112 13:10:17 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
113 13:11:47 دیپ داپ 00:02:55
114 13:14:42 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
115 13:15:02 نقاش کوچولو - قسمت 40 00:10:43
116 13:25:45 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
117 13:26:18 آگهی بازرگانی 00:04:48
118 13:31:06 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
119 13:31:26 کایلو - قسمت 42 00:07:54
120 13:39:20 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
121 13:40:50 کاردستی های مهدپویا-صندلی 00:04:17
122 13:45:07 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
123 13:45:27 سامی و دوستان - قسمت 12 00:07:06
124 13:52:33 کلیپ های مهدپویا- بازی 00:02:09
125 13:54:42 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
126 13:55:15 آگهی بازرگانی 00:04:45
127 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
128 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
129 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
130 14:07:25 تیزر تک‌تین 00:00:50
131 14:08:15 آرم تایم (سینمایی بچه‌های محله گل‌ها) 00:00:25
132 14:08:40 فیلم سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 01:21:59
133 15:30:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
134 15:31:02 آگهی بازرگانی 00:04:37
135 15:35:39 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
136 15:36:04 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 8 00:23:37
137 15:59:41 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
138 16:00:04 آگهی بازرگانی 00:03:52
139 16:03:56 تیزر تک‌تین 00:01:43
140 16:05:39 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
141 16:06:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 308 00:12:19
142 16:18:23 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
143 16:19:23 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
144 16:19:48 شکرستان - قسمت 11 00:12:32
145 16:32:20 تیزر تک‌تین 00:00:50
146 16:33:10 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
147 16:33:35 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 13 00:17:21
148 16:50:56 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
149 16:51:06 تیزر خاندان ویرانی 00:00:40
150 16:51:46 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
151 16:52:03 وله دهه فجر 00:00:54
152 16:52:57 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:45
153 16:56:42 موسیقی فیلم چکونه اژدهای خودرا آموزش دهیم 00:01:50
154 16:58:32 تیزر تک‌تین 00:01:43
155 17:00:15 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
156 17:00:40 کارآگاه گجت - قسمت 11 00:21:55
157 17:22:35 آرم استیشن دایره شیشه ای 00:00:10
158 17:22:45 وله دهه فجر 00:01:56
159 17:24:41 تیزر پخش مل مل 00:01:04
160 17:25:45 جورواجور 00:02:16
161 17:28:01 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
162 17:29:31 وله رگلاژ 00:00:29
163 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:20:00
164 17:50:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:10:00
165 18:00:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
166 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:03:58
167 18:04:21 تیزر تک‌تین 00:00:50
168 18:05:11 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
169 18:05:36 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 12 00:23:35
170 18:29:11 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
171 18:29:34 آگهی بازرگانی 00:04:40
172 18:34:14 تیزر تک‌تین 00:01:43
173 18:35:57 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
174 18:36:22 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 61 00:21:54
175 18:58:16 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
176 18:58:38 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
177 18:59:01 آگهی بازرگانی 00:04:38
178 19:03:39 بینا و دینا - قسمت 1 00:11:33
179 19:15:12 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
180 19:15:50 روزنامه دیواری انقلابی 00:12:37
181 19:28:27 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
182 19:30:01 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
183 19:30:26 کارآگاه گجت - قسمت 11 00:21:50
184 19:52:16 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
185 19:52:52 اعلام برنامه 00:00:50
186 19:53:42 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
187 19:55:36 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
188 19:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:48
189 19:59:47 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
190 20:00:12 مهارت‌های زندگی - قسمت 307 00:12:43
191 20:12:55 آنونس مجموعه سطل سحر آمیز 00:01:38
192 20:14:33 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
193 20:14:58 شکرستان - قسمت 10 00:13:32
194 20:28:30 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
195 20:29:08 تیزر خاندان ویرانی 00:00:50
196 20:29:58 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
197 20:30:23 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 8 00:18:41
198 20:49:04 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
199 20:49:42 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:30
200 20:51:12 وله دهه فجر 00:00:17
201 20:51:29 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:45
202 20:55:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
203 20:55:37 آگهی بازرگانی 00:04:31
204 21:00:08 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
205 21:00:33 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 11 00:22:44
206 21:23:17 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
207 21:23:34 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 00:01:28
208 21:25:02 وله دهه فجر 00:01:56
209 21:26:58 موسیقی فیلم چکونه اژدهای خودرا آموزش دهیم 00:01:50
210 21:28:48 وله روابط عمومی-162 00:00:20
211 21:29:08 تیزر خاندان ویرانی 00:00:48
212 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 132 00:30:00
213 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها