جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:17
4 08:05:48 حدیث 00:00:43
5 08:06:31 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:51 کلیپ‌های مهدپویا- ورزش 00:02:09
7 08:09:00 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:45 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:11:45 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
10 08:12:05 آنونس فسقلی‌های باغچه 00:01:30
11 08:13:35 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
12 08:14:08 آگهی بازرگانی 00:00:45
13 08:14:53 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
14 08:15:13 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 40 00:11:47
15 08:27:00 آرم استیشن توپ 00:00:23
16 08:27:23 کلیپ یک بچه خوب 00:02:19
17 08:29:42 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
18 08:30:02 حیوانات کاغذی - قسمت 47 00:12:34
19 08:42:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:24
20 08:43:00 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
21 08:43:32 اوم نوم 00:01:08
22 08:44:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:00 شهر قصه - قسمت 80 00:05:27
24 08:50:27 آرم استیشن روز 00:00:20
25 08:50:47 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
26 08:52:04 کاردستی های مهدپویا-قارچ 00:04:48
27 08:56:52 اعلام برنامه 00:00:35
28 08:57:27 نقاشی کنیم 00:00:55
29 08:58:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
30 08:58:55 آگهی بازرگانی 00:00:45
31 08:59:40 آرم تایم (میشا) 00:00:20
32 09:00:00 میشا - قسمت 22 00:10:27
33 09:10:27 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
34 09:10:49 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
35 09:12:19 کاردستی های مهدپویا-خرس 00:02:39
36 09:14:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
37 09:15:18 فسقلی‌های باغچه - قسمت 42 00:12:15
38 09:27:33 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
39 09:27:57 کلیپ‌های مهدپویا- وسایل شخصی-2 00:01:27
40 09:29:24 اعلام برنامه 00:00:45
41 09:30:09 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
42 09:30:29 پهلوانان پویا - قسمت 2 00:14:32
43 09:45:01 وله روابط عمومی-162 00:00:22
44 09:45:23 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
45 09:45:43 سارا و اردک - قسمت 6 00:06:46
46 09:52:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
47 09:52:38 کلیپ‌های مهدپویا- کوتاهی و بلندی 00:02:13
48 09:54:51 اگه گفتی این چیه؟ - قسمت 8 00:00:32
49 09:55:23 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
50 09:55:56 آگهی بازرگانی 00:04:02
51 09:59:58 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
52 10:00:18 خدا چه آفریده؟ - قسمت 40 00:10:03
53 10:10:21 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
54 10:11:14 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
55 10:12:12 کاردستی‌های مهدپویا-صفحه مرتب و نامرتب‎ 00:02:29
56 10:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
57 10:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 40 00:10:43
58 10:25:44 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
59 10:26:37 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
60 10:28:37 تیزر تی‌تی 00:01:02
61 10:29:39 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
62 10:29:59 کایلو - قسمت 42 00:07:54
63 10:37:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
64 10:38:02 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
65 10:39:00 یکی بود یکی نبود 00:04:08
66 10:43:08 اعلام برنامه 00:00:35
67 10:43:43 تیزر تی‌تی 00:01:02
68 10:44:45 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
69 10:45:05 سامی و دوستان - قسمت 6 00:07:06
70 10:52:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 10:52:20 اعلام برنامه 00:00:45
72 10:53:05 کلیپ زمستان 00:01:55
73 10:55:00 وله روابط عمومی-162 00:00:22
74 10:55:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
75 10:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:00
76 10:59:55 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
77 11:00:15 شهر قصه - قسمت 81 00:05:15
78 11:05:30 آرم استیشن توپ 00:00:23
79 11:05:53 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
80 11:07:53 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
81 11:09:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
82 11:09:49 کلیپ شاپرک 00:03:19
83 11:13:08 آنونس مجموعه آفتابگردون 00:01:30
84 11:14:38 وله روابط عمومی-162 00:00:22
85 11:15:00 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
86 11:15:20 فسقلی‌های باغچه - قسمت 9 00:12:10
87 11:27:30 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
88 11:27:54 نقاشی کنیم 00:00:55
89 11:28:49 تیزر تی‌تی 00:01:02
90 11:29:51 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
91 11:30:11 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 23 00:11:47
92 11:41:58 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
93 11:42:21 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:01:35
94 11:43:56 تیزر تی‌تی 00:01:02
95 11:44:58 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:25
96 11:45:23 حیوانات کاغذی - قسمت 48 00:12:14
97 11:57:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 11:57:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
99 11:59:46 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:20
100 12:00:06 آفتاب‌گردون - قسمت 40 00:08:37
101 12:08:43 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 12:09:05 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
103 12:10:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
104 12:10:23 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
105 12:11:53 وله رگلاژ 00:01:41
106 12:13:34 جشن نماز 00:04:26
107 12:18:00 جشن نماز 00:05:47
108 12:23:47 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 12:24:09 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
110 12:25:22 اعلام برنامه 00:00:35
111 12:25:57 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
112 12:26:30 آگهی بازرگانی 00:03:11
113 12:29:41 آرم تایم (میشا) 00:00:20
114 12:30:01 میشا - قسمت 23 00:10:33
115 12:40:34 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
116 12:40:56 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
117 12:43:54 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
118 12:45:24 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
119 12:45:44 سارا و اردک - قسمت 24 00:06:55
120 12:52:39 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
121 12:53:32 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
122 12:55:55 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
123 12:56:17 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
124 12:57:47 کاردستی‌های مهدپویا-قلک لاک‌پشت 00:02:37
125 13:00:24 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
126 13:00:44 خدا چه آفریده؟ - قسمت 39 00:09:33
127 13:10:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
128 13:10:43 مولانگ 00:03:25
129 13:14:08 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
130 13:14:40 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
131 13:15:00 نقاش کوچولو - قسمت 39 00:10:44
132 13:25:44 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
133 13:26:17 آگهی بازرگانی 00:04:39
134 13:30:56 کایلو - قسمت 41 00:07:55
135 13:38:51 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
136 13:39:44 یکی بود یکی نبود 00:04:08
137 13:43:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
138 13:44:18 نقاشی کنیم 00:00:55
139 13:45:13 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
140 13:45:33 سامی و دوستان - قسمت 5 00:07:23
141 13:52:56 کلیپ های مهدپویا- میوه‌ها 00:01:53
142 13:54:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
143 13:55:22 آگهی بازرگانی 00:04:38
144 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
145 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
146 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:41
147 14:07:02 تیزر تک‌تین 00:00:50
148 14:07:52 آرم تایم (افسانه آرش) 00:00:25
149 14:08:17 سینمایی افسانه آرش 01:18:05
150 15:26:22 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
151 15:26:45 آگهی بازرگانی 00:04:46
152 15:31:31 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
153 15:31:56 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 7 00:23:51
154 15:55:47 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
155 15:56:10 آگهی بازرگانی 00:04:41
156 16:00:51 تیزر تک‌تین 00:01:43
157 16:02:34 آرم تایم(مهارت‌های زندگی) 00:00:25
158 16:02:59 مهارت‌های زندگی - قسمت 307 00:12:43
159 16:15:42 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
160 16:16:07 شکرستان - قسمت 10 00:13:32
161 16:29:39 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
162 16:29:51 تیزر تک‌تین 00:00:50
163 16:30:41 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
164 16:31:06 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 8 00:18:41
165 16:49:47 ارم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
166 16:50:23 موسیقی فیلم پسر فضایی 00:01:54
167 16:52:17 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
168 16:57:17 گنجینه 00:00:36
169 16:57:53 تیزر تک‌تین 00:01:43
170 16:59:36 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
171 17:00:01 کارآگاه گجت - قسمت 10 00:21:50
172 17:21:51 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
173 17:22:29 تیزردر حین پخش مجموعه ماشیناسورها ابرقوه‌ای 00:01:13
174 17:23:42 آنونس سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 00:02:00
175 17:25:42 تیزر مجموعه مل مل 00:01:04
176 17:26:46 وله روابط عمومی-162 00:00:20
177 17:27:06 تیزر خاندان ویرانی 00:01:24
178 17:28:30 وله رگلاژ 00:01:30
179 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:19:00
180 17:49:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:11:00
181 18:00:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
182 18:00:23 آگهی بازرگانی 00:04:51
183 18:05:14 تیزر تک‌تین 00:00:50
184 18:06:04 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
185 18:06:29 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 11 00:22:44
186 18:29:13 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
187 18:29:36 آگهی بازرگانی 00:04:57
188 18:34:33 تیزر تک‌تین 00:00:50
189 18:35:23 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 60 00:22:28
190 18:57:51 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
191 18:58:14 آگهی بازرگانی 00:03:37
192 19:01:51 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
193 19:02:16 کارآگاه درختی - قسمت 5 00:08:42
194 19:10:58 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
195 19:11:08 موسیقی فیلم چکونه اژدهای خودرا آموزش دهیم 00:01:50
196 19:12:58 ترافیک 00:02:09
197 19:15:07 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
198 19:15:32 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 18 00:12:53
199 19:28:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:27
200 19:28:52 تیزر خاندان ویرانی 00:00:47
201 19:29:39 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
202 19:30:04 قهرمانان تنیس - قسمت 139 00:21:59
203 19:52:03 تیزردر حین پخش مجموعه ماشیناسورها ابرقوه‌ای 00:01:13
204 19:53:16 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
205 19:54:50 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
206 19:55:13 آگهی بازرگانی 00:04:54
207 20:00:07 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
208 20:00:32 مل‌مل - قسمت 6 00:54:02
209 20:54:34 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
210 20:55:10 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
211 20:55:33 آگهی بازرگانی 00:04:20
212 20:59:53 آرم تایم (ماشیناسورها) 00:00:25
213 21:00:18 ماشیناسورها - قسمت 56 00:22:37
214 21:22:55 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:39
215 21:26:34 جورواجور 00:02:16
216 21:28:50 آنونس مجموعه یک‌دو‌‌سه خنده 00:01:06
217 21:29:56 بسته شبانگاهی - قسمت 131 00:30:00
218 21:59:56 شب بخیر بچه‌ها 00:00:04


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها