جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:47
5 08:08:00 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:20 کلیپ دو دوست 00:02:38
7 08:10:58 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:11:43 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
9 08:12:16 آگهی بازرگانی 00:02:28
10 08:14:44 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
11 08:15:04 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 33 00:11:38
12 08:26:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
13 08:26:51 دیپ‌داپ 00:02:50
14 08:29:41 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
15 08:30:01 حیوانات کاغذی - قسمت 46 00:12:18
16 08:42:19 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
17 08:42:45 باغ وحش عروسکی 00:02:00
18 08:44:45 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
19 08:45:05 شهر قصه - قسمت 79 00:07:42
20 08:52:47 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:22 کاردستی های مهدپویا-خانه- 2 00:02:37
22 08:55:59 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
23 08:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:07
24 08:59:39 آرم تایم (میشا) 00:00:20
25 08:59:59 میشا - قسمت 21 00:10:40
26 09:10:39 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
27 09:10:59 ماجراهای سعید 00:03:41
28 09:14:40 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
29 09:15:00 فسقلی‌های باغچه - قسمت 7 00:12:02
30 09:27:02 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
31 09:27:22 کلیپ سلام 00:01:22
32 09:28:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:29:00 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:29:45 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
35 09:30:05 پهلوانان پویا - قسمت 7 00:14:30
36 09:44:35 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
37 09:44:55 سارا و اردک - قسمت 24 00:06:55
38 09:51:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:51:59 ترانه‌های اتل متل-راستگویی 00:03:18
40 09:55:17 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
41 09:55:50 آگهی بازرگانی 00:03:54
42 09:59:44 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
43 10:00:04 خدا چه آفریده؟ - قسمت 39 00:09:33
44 10:09:37 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
45 10:11:07 ترو ترو 00:03:33
46 10:14:40 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
47 10:15:00 نقاش کوچولو - قسمت 39 00:10:44
48 10:25:44 کلیپ عروسک قشنگ 00:02:58
49 10:28:42 تیزر تی‌تی 00:01:02
50 10:29:44 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
51 10:30:04 کایلو - قسمت 41 00:07:55
52 10:37:59 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
53 10:39:29 کاردستی های مهدپویا-زنبور عسل 00:04:11
54 10:43:40 تیزر تی‌تی 00:01:02
55 10:44:42 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
56 10:45:02 سامی و دوستان - قسمت 11 00:07:23
57 10:52:25 آنونس فسقلی‌های باغچه 00:01:30
58 10:53:55 اوم نوم 00:00:51
59 10:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
60 10:55:19 آگهی بازرگانی 00:04:41
61 11:00:00 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
62 11:00:20 شهر قصه - قسمت 80 00:05:27
63 11:05:47 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
64 11:12:17 کاردستی های مهدپویا-قلک 00:02:29
65 11:14:46 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
66 11:15:06 فسقلی‌های باغچه - قسمت 8 00:12:15
67 11:27:21 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
68 11:27:45 نقاشی کنیم 00:00:53
69 11:28:38 تیزر تی‌تی 00:01:02
70 11:29:40 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
71 11:30:00 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 39 00:11:38
72 11:41:38 آنونس آفتاب‌گردون 00:01:30
73 11:43:08 تیزر تی‌تی 00:01:02
74 11:44:10 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
75 11:44:30 حیوانات کاغذی - قسمت 47 00:12:34
76 11:57:04 کلیپ شادی 00:02:35
77 11:59:39 آرم تایم (آفتاب گردون) 00:00:20
78 11:59:59 آفتاب‌گردون - قسمت 39 00:08:58
79 12:08:57 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
80 12:10:10 وله رگلاژ 00:01:26
81 12:11:36 جشن نماز 00:06:24
82 12:18:00 جشن نماز 00:05:42
83 12:23:42 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
84 12:25:12 کاردستی های مهدپویا-طبل 00:00:52
85 12:26:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
86 12:26:37 آگهی بازرگانی 00:03:26
87 12:30:03 آرم تایم (میشا) 00:00:20
88 12:30:23 میشا - قسمت 16 00:10:27
89 12:40:50 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
90 12:42:20 کلیپ سیاه وسفید 00:02:35
91 12:44:55 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
92 12:45:15 سارا و اردک - قسمت 23 00:06:55
93 12:52:10 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
94 12:53:40 ماجراهای سعید 00:04:57
95 12:58:37 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
96 12:59:54 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
97 13:00:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 38 00:10:51
98 13:11:05 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
99 13:12:35 کلیپ ماهی 00:02:10
100 13:14:45 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
101 13:15:05 نقاش کوچولو - قسمت 38 00:10:44
102 13:25:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
103 13:26:22 آگهی بازرگانی 00:04:54
104 13:31:16 کایلو - قسمت 40 00:07:53
105 13:39:09 ترانه‌های اتل متل-برف 00:04:45
106 13:43:54 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
107 13:44:14 سامی و دوستان - قسمت 10 00:07:35
108 13:51:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 13:52:11 کاردستی های مهدپویا-قلک لاک پشت 00:02:37
110 13:54:48 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
111 13:55:21 آگهی بازرگانی 00:04:39
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
114 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:47
115 14:07:08 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
116 14:07:33 صلح‌بانان - قسمت 37 00:21:19
117 14:28:52 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
118 14:30:26 آرم تایم (رویا سوار) 00:00:25
119 14:30:51 رویاسوار - قسمت 26 00:21:41
120 14:52:32 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
121 14:53:10 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
122 14:54:56 آنونس سینمایی افسانه آرش 00:02:00
123 14:56:56 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
124 14:57:19 آگهی بازرگانی 00:02:36
125 14:59:55 آرم تایم (خوش‌مزه) 00:00:25
126 15:00:20 خوش‌مزه - قسمت 21و22 00:27:29
127 15:27:49 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:31
128 15:31:20 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
129 15:31:45 کارآگاه درختی - قسمت 5 00:08:42
130 15:40:27 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
131 15:40:37 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
132 15:41:02 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 18 00:12:53
133 15:53:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
134 15:54:18 آگهی بازرگانی 00:03:55
135 15:58:13 آرم استیشن لوگو در آسمان1 00:00:36
136 15:58:49 تیزر تک‌تین 00:00:50
137 15:59:39 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
138 16:00:04 مل‌مل-4 - قسمت 6 00:55:00
139 16:55:04 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
140 16:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:04
141 16:59:31 تیزر تک‌تین 00:01:43
142 17:01:14 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 00:00:25
143 17:01:39 قهرمانان تنیس - قسمت 139 00:21:59
144 17:23:38 تیزر خاندان ویرانی 00:00:48
145 17:24:26 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:31
146 17:27:57 وله آیا می دانید که 00:00:39
147 17:28:36 وله رگلاژ 00:01:24
148 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:18:00
149 17:48:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:12:00
150 18:00:00 آرم استیشن دایره شیشه‌ای 00:00:10
151 18:00:10 تیزر تک‌تین 00:00:50
152 18:01:00 ماشیناسورها - قسمت 56 00:22:37
153 18:23:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
154 18:24:00 آگهی بازرگانی 00:04:45
155 18:28:45 تیزر تک‌تین 00:01:43
156 18:30:28 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
157 18:30:53 من هنرمندم - قسمت 145 00:20:55
158 18:51:48 آنونس سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 00:02:00
159 18:53:48 پیام سلامت 00:00:52
160 18:54:40 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
161 18:55:03 آگهی بازرگانی 00:04:32
162 18:59:35 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
163 19:00:00 ماجراهای دینو - قسمت 61 00:12:43
164 19:12:43 وله روابط عمومی-162 00:00:20
165 19:13:03 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
166 19:14:37 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
167 19:15:02 سطل سحرآمیز - قسمت 50 00:11:07
168 19:26:09 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:31
169 19:29:40 آرم تایم(صلح‌بانان ) 00:00:25
170 19:30:05 صلح‌بانان - قسمت 37 00:21:19
171 19:51:24 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:52:14 آنونس سینمایی افسانه آرش 00:02:00
173 19:54:14 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
174 19:54:37 آگهی بازرگانی 00:04:58
175 19:59:35 آرم تایم(رستوران جنگل) 00:00:25
176 20:00:00 رستوران جنگل - قسمت 11 00:13:28
177 20:13:28 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:07
178 20:14:35 آرم تایم (بالا رود و پایین رود) 00:00:25
179 20:15:00 بالا رود و پایین رود - قسمت 11 00:12:41
180 20:27:41 تیزر خاندان ویرانی 00:00:50
181 20:28:31 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
182 20:29:48 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
183 20:30:13 مثل‌نامه - قسمت 46 00:11:57
184 20:42:10 آنونس مجموعه خوشمزه 00:00:56
185 20:43:06 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 54 00:11:43
186 20:54:49 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
187 20:55:12 آگهی بازرگانی 00:04:38
188 20:59:50 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
189 21:00:15 رویاسوار - قسمت 26 00:21:41
190 21:21:56 تیزر خاندان ویرانی 00:00:40
191 21:22:36 وله آیا می دانید که 00:00:39
192 21:23:15 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:34
193 21:24:49 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
194 21:29:49 بسته شبانگاهی - قسمت 117 00:30:00
195 21:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها