جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:16
5 08:06:21 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:41 کلیپ‌های مهدپویا- زمستان-2 00:02:18
7 08:08:59 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:44 اوم نوم 00:01:00
9 08:10:44 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
10 08:11:17 آگهی بازرگانی 00:03:38
11 08:14:55 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
12 08:15:15 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 37 00:11:38
13 08:26:53 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
14 08:28:06 کلیپ‌های مهدپویا- رانندگی 00:01:54
15 08:30:00 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
16 08:30:20 حیوانات کاغذی - قسمت 44 00:12:12
17 08:42:32 آنونس مجموعه میشا 00:01:30
18 08:44:02 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
19 08:44:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
20 08:45:10 شهر قصه - قسمت 77 00:05:51
21 08:51:01 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:51:36 نقاشی کنیم 00:00:53
23 08:52:29 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
24 08:52:49 کلیپ توپ 00:02:19
25 08:55:08 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
26 08:55:41 آگهی بازرگانی 00:04:00
27 08:59:41 آرم تایم (میشا) 00:00:20
28 09:00:01 میشا - قسمت 19 00:10:50
29 09:10:51 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
30 09:12:21 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:17
31 09:13:38 کلیپ سلام 00:01:21
32 09:14:59 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
33 09:15:19 فسقلی‌های باغچه - قسمت 3 00:12:15
34 09:27:34 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:28:19 کاردستی‌های مهدپویا-برنامه تغذیه روزانه 00:01:40
36 09:29:59 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
37 09:30:19 پهلوانان پویا - قسمت 5 00:14:07
38 09:44:26 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
39 09:44:58 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
40 09:45:18 سارا و اردک - قسمت 22 00:06:41
41 09:51:59 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
42 09:53:12 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
43 09:54:10 کلیپ چوپان و بره 00:02:23
44 09:56:33 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
45 09:57:06 آگهی بازرگانی 00:02:57
46 10:00:03 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
47 10:00:23 خدا چه آفریده؟ - قسمت 37 00:09:44
48 10:10:07 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
49 10:10:39 آنونس مجموعه شهر قصه 00:01:30
50 10:12:09 دیپ‌داپ 00:02:53
51 10:15:02 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
52 10:15:22 نقاش کوچولو - قسمت 37 00:11:02
53 10:26:24 وله روابط عمومی - 162 00:00:22
54 10:26:46 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
55 10:28:46 تیزر تی‌تی 00:01:02
56 10:29:48 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
57 10:30:08 کایلو - قسمت 39 00:07:55
58 10:38:03 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
59 10:38:23 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
60 10:40:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
61 10:40:56 ماموک 00:03:04
62 10:44:00 تیزر تی‌تی 00:01:02
63 10:45:02 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
64 10:45:22 سامی و دوستان - قسمت 9 00:05:51
65 10:51:13 تیزر مجموعه پهلوانان پویا 00:00:48
66 10:52:01 کلیپ‌های مهدپویا- پرچم-1 00:02:18
67 10:54:19 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
68 10:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:48
69 10:59:40 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
70 11:00:00 شهر قصه - قسمت 78 00:07:45
71 11:07:45 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
72 11:08:38 یاپ یاپس 00:02:15
73 11:10:53 آنونس مجموعه آفتاب‌گردون 00:01:30
74 11:12:23 کلیپ سیاه و سفید 00:02:35
75 11:14:58 آرم تایم (فسقلی‌های باغچه) 00:00:20
76 11:15:18 فسقلی‌های باغچه - قسمت 4 00:12:12
77 11:27:30 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
78 11:27:50 اوم نوم 00:01:09
79 11:28:59 تیزر تی‌تی 00:01:02
80 11:30:01 آرم تایم (تو هدیه‌ خدایی) 00:00:20
81 11:30:21 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 37 00:11:38
82 11:41:59 کلیپ‌های مهدپویا- تغذیه 00:01:47
83 11:43:46 تیزر تی‌تی 00:01:02
84 11:44:48 آرم تایم (حیوانات کاغذی) 00:00:20
85 11:45:08 حیوانات کاغذی - قسمت 45 00:11:02
86 11:56:10 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
87 11:57:40 تیزر مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:13
88 11:58:53 نقاشی کنیم 00:00:47
89 11:59:40 آرم تایم (آفتاب‌گردون) 00:00:20
90 12:00:00 آفتاب‌گردون - قسمت 37 00:06:51
91 12:06:51 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
92 12:08:21 ماجراهای سعید 00:03:15
93 12:11:36 وله رگلاژ 00:00:14
94 12:11:50 جشن نماز 00:05:10
95 12:17:00 جشن نماز 00:05:51
96 12:22:51 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
97 12:23:24 آگهی بازرگانی 00:04:55
98 12:28:19 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
99 12:30:08 آرم تایم (میشا) 00:00:20
100 12:30:28 میشا - قسمت 20 00:10:50
101 12:41:18 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
102 12:41:38 کلیپ شاپرک 00:03:19
103 12:44:57 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
104 12:45:17 سارا و اردک - قسمت 21 00:06:55
105 12:52:12 آنونس مجموعه کایلو 00:01:30
106 12:53:42 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
107 12:54:40 کلیپ‌های مهدپویا- کتاب-1 00:02:14
108 12:56:54 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
109 12:57:16 دیپ‌داپ 00:02:44
110 13:00:00 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
111 13:00:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 36 00:10:20
112 13:10:40 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
113 13:11:06 ترو ترو 00:03:35
114 13:14:41 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
115 13:15:01 نقاش کوچولو - قسمت 36 00:10:19
116 13:25:20 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
117 13:25:53 آگهی بازرگانی 00:04:47
118 13:30:40 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
119 13:31:00 کایلو - قسمت 38 00:07:54
120 13:38:54 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
121 13:39:17 کلیپ زمستان 00:01:55
122 13:41:12 آنونس مجموعه فسقلی‌های باغچه 00:01:30
123 13:42:42 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
124 13:44:42 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
125 13:45:02 سامی و دوستان - قسمت 8 00:06:32
126 13:51:34 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
127 13:51:43 مولانگ 00:03:16
128 13:54:59 بعدی -پیام های بازرگانی پویا 00:00:33
129 13:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:28
130 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
131 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
132 14:03:21 تلاوت قرآن 00:03:48
133 14:07:09 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
134 14:07:34 صلح‌بانان - قسمت 36 00:22:01
135 14:29:35 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
136 14:30:00 رویاسوار - قسمت 25 00:17:37
137 14:47:37 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
138 14:48:43 آنونس سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 00:02:00
139 14:50:43 نظر شما چیه؟ 00:04:32
140 14:55:15 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
141 14:55:27 رالف 00:01:06
142 14:56:33 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
143 14:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:02
144 14:59:58 آرم تایم (خوشمزه) 00:00:25
145 15:00:23 خوش‌مزه - قسمت 19,20 00:25:04
146 15:25:27 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:44
147 15:29:11 گنجینه 00:00:42
148 15:29:53 آرم تایم (کارآگاه درختی) 00:00:25
149 15:30:18 کارآگاه درختی - قسمت 3 00:08:38
150 15:38:56 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
151 15:40:02 آرم تایم (اندی و دایناسورهای موزه) 00:00:25
152 15:40:27 اندی و دایناسورهای موزه - قسمت 17 00:13:37
153 15:54:04 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
154 15:54:27 آگهی بازرگانی 00:03:34
155 15:58:01 تیزر تک‌تین 00:01:43
156 15:59:44 آرم تایم (مل‌مل) 00:00:25
157 16:00:09 مل‌مل - قسمت 5 00:55:00
158 16:55:09 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
159 16:55:32 آگهی بازرگانی 00:04:02
160 16:59:34 تیزر تک‌تین 00:00:50
161 17:00:24 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 00:00:25
162 17:00:49 قهرمانان تنیس - قسمت 138 00:21:42
163 17:22:31 تیزر مجموعه ماشیناسورها (ابرقوه ای) 00:01:13
164 17:23:44 آنونس سینمایی افسانه آرش 00:02:00
165 17:25:44 سبک زندگی 00:01:47
166 17:27:31 تیزر ایران ما 00:02:18
167 17:29:49 وله رگلاژ 00:00:11
168 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:16:00
169 17:46:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:14:00
170 18:00:00 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
171 18:00:22 تیزر تک‌تین 00:01:43
172 18:02:05 آرم تایم(ماشیناسورها) 00:00:25
173 18:02:30 ماشیناسورها - قسمت 55 00:22:52
174 18:25:22 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
175 18:25:45 آگهی بازرگانی 00:04:47
176 18:30:32 تیزر تک‌تین 00:00:50
177 18:31:22 آرم تایم (من هنرمندم) 00:00:25
178 18:31:47 من هنرمندم - قسمت 145 00:19:53
179 18:51:40 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:44
180 18:55:24 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
181 18:55:47 آگهی بازرگانی 00:04:03
182 18:59:50 آرم تایم (ماجراهای دینو) 00:00:25
183 19:00:15 ماجراهای دینو - قسمت 60 00:12:41
184 19:12:56 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
185 19:14:02 تیزر مل مل 00:01:04
186 19:15:06 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 00:00:25
187 19:15:31 سطل سحرآمیز - قسمت 49 00:11:02
188 19:26:33 آنونس سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 00:02:00
189 19:28:33 شکرستان 00:01:38
190 19:30:11 آرم تایم (صلح‌بانان) 00:00:25
191 19:30:36 صلح‌بانان - قسمت 36 00:22:01
192 19:52:37 آنونس مجموعه خوش‌مزه 00:00:56
193 19:53:33 تیزر مجموعه ماشیناسورها (ابرقوه ای) 00:01:13
194 19:54:46 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
195 19:55:09 آگهی بازرگانی 00:04:56
196 20:00:05 آرم تایم (رستوران جنگل) 00:00:25
197 20:00:30 رستوران جنگل - قسمت 10 00:12:48
198 20:13:18 آرم استیشن جعبه و خودکار 00:00:21
199 20:13:39 مورف 00:01:17
200 20:14:56 آرم تایم (بالا رود پایین رود) 00:00:25
201 20:15:21 بالا رود و پایین رود - قسمت 10 00:13:06
202 20:28:27 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
203 20:28:37 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
204 20:29:43 آرم تایم (مثل‌نامه) 00:00:25
205 20:30:08 مثل‌نامه - قسمت 45 00:11:12
206 20:41:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 00:00:25
207 20:41:45 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 53 00:14:29
208 20:56:14 بعدی -پیام های بازرگانی نهال 00:00:23
209 20:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:04
210 20:59:41 آرم تایم (رویاسوار) 00:00:25
211 21:00:06 رویاسوار - قسمت 25 00:17:37
212 21:17:43 تیزر ایران ما 00:02:18
213 21:20:01 آنونس سینمایی افسانه آرش 00:02:00
214 21:22:01 نظر شما چیه؟ 00:04:03
215 21:26:04 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:44
216 21:29:48 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
217 21:30:10 بسته شبانگاهی - قسمت 128 00:30:00
218 22:00:10 شب بخیر بچه‌ها 23:59:50


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها