جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خنثی 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:34
4 08:06:05 حدیث 00:00:30
5 08:06:35 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:55 کلیپ‌های مهدپویا- لباس گرم 00:02:00
7 08:08:55 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:09:40 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
9 08:11:40 تیزردر حین پهلوانان پویا 00:00:48
10 08:12:28 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
11 08:13:01 آگهی بازرگانی 00:02:08
12 08:15:09 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
13 08:15:29 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 34 00:11:45
14 08:27:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
15 08:27:23 کلیپ گربه ملوس 00:02:30
16 08:29:53 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:20
17 08:30:13 حیوانات کاغذی - قسمت 41 00:12:09
18 08:42:22 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
19 08:42:31 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
20 08:44:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
21 08:44:17 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
22 08:44:49 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
23 08:45:09 شهر قصه - قسمت 74 00:08:08
24 08:53:17 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
25 08:53:39 دیپ داپ 00:02:41
26 08:56:20 اعلام برنامه 00:00:35
27 08:56:55 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
28 08:57:28 آگهی بازرگانی 00:02:28
29 08:59:56 آرم تایم (میشا) 00:00:20
30 09:00:16 میشا - قسمت 16 00:10:40
31 09:10:56 آرم استیشن توپ 00:00:23
32 09:11:19 یاپ یاپس 00:01:55
33 09:13:14 تیزر مجموعه حیوانات کاغذی 00:01:30
34 09:14:44 آرم تایم (ویزی زنبوری و دوستانش) 00:00:20
35 09:15:04 ویزی زنبوری و دوستانش - قسمت 42 00:06:46
36 09:21:50 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
37 09:22:12 اعلام برنامه 00:00:45
38 09:22:57 اگه گفتی این چیه؟ 00:00:32
39 09:23:29 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
40 09:24:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
41 09:25:25 نقاشی کنیم 00:00:48
42 09:26:13 کلیپ شاپرک 00:03:26
43 09:29:39 آرم تایم (پهلوانان پویا) 00:00:20
44 09:29:59 پهلوانان پویا - قسمت 2 00:13:58
45 09:43:57 کلیپ‌های مهدپویا- پا-1 00:00:41
46 09:44:38 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
47 09:44:58 سارا و اردک - قسمت 19 00:06:55
48 09:51:53 آرم استیشن توپ 00:00:23
49 09:52:16 کلیپ قصه باران 00:02:46
50 09:55:02 آنونس مجموعه آفتاب گردون 00:01:30
51 09:56:32 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
52 09:57:05 آگهی بازرگانی 00:02:42
53 09:59:47 آؤم تایم (خدا چه آفریده؟) 00:00:20
54 10:00:07 خدا چه آفریده؟ - قسمت 34 00:10:38
55 10:10:45 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
56 10:11:38 دیپ‌داپ 00:02:55
57 10:14:33 آرم استیشن تقویم روز 00:00:20
58 10:14:53 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
59 10:15:13 نقاش کوچولو - قسمت 34 00:10:50
60 10:26:03 تیزر تو هدیه خدایی 00:01:30
61 10:27:33 باغ‌وحش عروسکی 00:02:00
62 10:29:33 تیزر تی‌تی 00:01:02
63 10:30:35 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
64 10:30:55 کایلو - قسمت 36 00:07:54
65 10:38:49 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:23
66 10:39:12 ماجراهای سعید 00:04:57
67 10:44:09 اعلام برنامه 00:00:35
68 10:44:44 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
69 10:45:04 سامی و دوستان - قسمت 6 00:05:52
70 10:50:56 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
71 10:51:20 مولانگ 00:03:27
72 10:54:47 وله روابط عمومی-162 00:00:22
73 10:55:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
74 10:55:42 آگهی بازرگانی 00:04:08
75 10:59:50 آرم تایم (شهر قصه) 00:00:20
76 11:00:10 شهر قصه - قسمت 75 00:08:53
77 11:09:03 اعلام هفتگی پویا 00:06:30
78 11:15:33 فسقلی‌های باغچه - قسمت 1 00:12:15
79 11:27:48 ارم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
80 11:28:41 تیزر تی‌تی 00:01:02
81 11:29:43 آرم تایم (تو هدیه خدایی) 00:00:20
82 11:30:03 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 34 00:11:45
83 11:41:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 11:41:57 اوم نوم 00:01:09
85 11:43:06 آنونس مجموعه خدا چه آفریده 00:01:30
86 11:44:36 تیزر تی‌تی 00:01:02
87 11:45:38 آرم تایم(حیوانات کاغذی) 00:00:25
88 11:46:03 حیوانات کاغذی - قسمت 42 00:12:05
89 11:58:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 11:58:17 تیزر در حین پخش فسقلی‌های باغچه 00:01:13
91 11:59:30 نقاشی کنیم 00:01:00
92 12:00:30 آرم تایم(آفتاب‌گردون) 00:00:25
93 12:00:55 آفتاب‌گردون - قسمت 34 00:07:40
94 12:08:35 تیزر تو هدیه خدایی 00:00:58
95 12:09:33 وله رگلاژ 00:01:37
96 12:11:10 جشن نماز 00:05:50
97 12:17:00 جشن نماز 00:05:53
98 12:22:53 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
99 12:23:02 اوم نوم 00:01:02
100 12:24:04 اعلام برنامه 00:00:35
101 12:24:39 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
102 12:25:12 آگهی بازرگانی 00:04:40
103 12:29:52 آرم تایم (میشا) 00:00:20
104 12:30:12 میشا - قسمت 17 00:10:49
105 12:41:01 ارم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
106 12:41:24 کلیپ پیراهن پر ستاره 00:03:54
107 12:45:18 آرم تایم(سارا و اردک) 00:00:20
108 12:45:38 سارا و اردک - قسمت 18 00:06:49
109 12:52:27 آرم استیشن روز 00:00:20
110 12:52:47 کاردستی‌های مهدپویا-تلفن-2 00:01:49
111 12:54:36 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:01:30
112 12:56:06 مولانگ 00:03:22
113 12:59:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
114 12:59:54 آرم تایم(خدا چه آفریده) 00:00:20
115 13:00:14 خدا چه آفریده؟ - قسمت 33 00:10:07
116 13:10:21 آنونس مجموعه سارا و اردک 00:01:30
117 13:11:51 دیپ داپ 00:02:56
118 13:14:47 آرم تایم(نقاش کوچولو) 00:00:20
119 13:15:07 نقاش کوچولو - قسمت 33 00:10:45
120 13:25:52 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
121 13:26:25 آگهی بازرگانی 00:05:18
122 13:31:43 آرم تایم(کایلو) 00:00:20
123 13:32:03 کایلو - قسمت 35 00:06:49
124 13:38:52 آرم استیشن بادکنکهای رنگی 00:00:24
125 13:39:16 کاردستی‌های مهدپویا-سر آدمک-1 00:02:05
126 13:41:21 آنونس مجموعه پهلوانان پویا 00:01:30
127 13:42:51 کلیپ بی تو 00:02:27
128 13:45:18 آرم تایم(سامی و دوستان) 00:00:20
129 13:45:38 سامی و دوستان - قسمت 5 00:06:27
130 13:52:05 اوم نوم 00:01:05
131 13:53:10 کلیپ گلهای آفتابگردون 00:02:17
132 13:55:27 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:33
133 13:56:00 آگهی بازرگانی 00:04:00
134 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
135 14:00:50 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
136 14:03:21 تلاوت قرآن 00:04:04
137 14:07:25 تیزر تک‌تین 00:00:57
138 14:08:22 آرم تایم (سینمایی ریون،ناقلای کوچولو) 00:00:25
139 14:08:47 سینمایی ریون،ناقلای کوچولو 01:08:16
140 15:17:03 آرم تایم (خانواده من) 00:00:25
141 15:17:28 خانواده من - قسمت 23 00:09:09
142 15:26:37 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
143 15:27:00 آگهی بازرگانی 00:02:48
144 15:29:48 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
145 15:30:13 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 6 00:23:56
146 15:54:09 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
147 15:54:32 آگهی بازرگانی 00:03:29
148 15:58:01 تیزر تک‌تین 00:01:43
149 15:59:44 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
150 16:00:09 مهارت‌های زندگی - قسمت 306 00:11:05
151 16:11:14 تیزر مجموعه کارآگاه گجت 00:01:00
152 16:12:14 موسیقی فیلم رامکال 00:01:17
153 16:13:31 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
154 16:13:56 شکرستان - قسمت 9 00:14:44
155 16:28:40 تیزر تک‌تین 00:00:57
156 16:29:37 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
157 16:30:02 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 7 00:17:30
158 16:47:32 تیزر مجموعه خوشمزه 00:03:41
159 16:51:13 موسیقی فیلم بچه رئیس 00:01:46
160 16:52:59 اعلام هفتگی نهال 00:05:00
161 16:57:59 تیزر تک‌تین 00:01:43
162 16:59:42 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
163 17:00:07 کارآگاه گجت - قسمت 9 00:21:27
164 17:21:34 تیزر پخش مل مل 00:01:04
165 17:22:38 کلیپ کتاب 00:03:09
166 17:25:47 سبک زندگی 00:01:50
167 17:27:37 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
168 17:28:43 وله رگلاژ 00:01:17
169 17:30:00 بسته تلاوت قرآن 00:13:00
170 17:43:00 بسته اذانگاهی مغرب 00:15:00
171 17:58:00 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
172 17:58:23 آگهی بازرگانی 00:04:25
173 18:02:48 تیزر تک‌تین 00:00:57
174 18:03:45 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
175 18:04:10 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 10 00:20:20
176 18:24:30 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
177 18:24:53 آگهی بازرگانی 00:04:38
178 18:29:31 تیزر تک‌تین 00:01:43
179 18:31:14 آرم تایم (یک‌دوسه‌خنده) 00:00:25
180 18:31:39 یک‌دوسه‌خنده - قسمت 59 00:21:53
181 18:53:32 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
182 18:53:54 تیزر چهل‌سالگی انقلاب اسلامی 00:01:42
183 18:55:36 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
184 18:55:59 آگهی بازرگانی 00:03:42
185 18:59:41 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 00:00:25
186 19:00:06 تارا، کره اسب قهرمان - قسمت 5 00:23:44
187 19:23:50 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
188 19:24:28 موسیقی فیلم لگو نینجاگو 00:01:48
189 19:26:16 وله روابط عمومی-162 00:00:20
190 19:26:36 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:41
191 19:30:17 آرم تایم (کارآگاه گجت ) 00:00:25
192 19:30:42 کارآگاه گجت - قسمت 8 00:21:51
193 19:52:33 اعلام برنامه 00:00:50
194 19:53:23 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
195 19:54:29 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
196 19:54:52 آگهی بازرگانی 00:04:47
197 19:59:39 آرم تایم (مهارت‌های زندگی) 00:00:25
198 20:00:04 مهارت‌های زندگی - قسمت 305 00:12:41
199 20:12:45 آنونس مجموعه اندی و دایناسورهای موزه 00:01:44
200 20:14:29 آرم تایم (شکرستان) 00:00:25
201 20:14:54 شکرستان - قسمت 8 00:14:59
202 20:29:53 آرم تایم (ماجراهای حاکم و حاتم) 00:00:25
203 20:30:18 ماجراهای حاکم و حاتم - قسمت 6 00:18:45
204 20:49:03 آرم استیشن جوجه‌های آبی 00:00:38
205 20:49:41 پویه ( من صدای انقلابم) 00:01:06
206 20:50:47 وله روابط عمومی-162 00:00:20
207 20:51:07 تیزر مجموعه خوش‌مزه 00:03:41
208 20:54:48 تیزر در حین پخش مجموعه ماشیناسورها ابرقوه ای 00:01:13
209 20:56:01 بعدی -پیام های بازرگانی 00:00:23
210 20:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:21
211 20:59:45 آرم تایم (راهزنان قلعه جنگلی) 00:00:25
212 21:00:10 راهزنان قلعه جنگلی - قسمت 9 00:24:02
213 21:24:12 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
214 21:24:48 تیزر چهل‌سالگی انقلاب اسلامی 00:02:03
215 21:26:51 سبک زندگی 00:01:39
216 21:28:30 آنونس مجموعه حاکم و حاتم 00:01:11
217 21:29:41 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
218 21:29:58 بسته شبانگاهی - قسمت 124 00:30:00
219 21:59:58 شب بخیر بچه‌ها 00:00:02


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها